Site pictogram Goodfeeling

Eigenwaarde is zo belangrijk

Eigenwaarde

Als je de term “eigenwaarde” hebt gehoord, vraag je je waarschijnlijk af wat het precies betekent en waarom het belangrijk is. Dit artikel verkent het belang van deze eigenschap en stelt een aantal strategieën voor om je eigenwaarde te verbeteren. 

Eigenwaarde
Volgens de American Psychological Association (APA) is je eigenwaarde je evaluatie van jezelf als een bekwaam en waardevol mens die consideratie en respect verdient.1 Het is een innerlijk gevoel dat je liefde waard bent.

We denken vaak aan termen als respect, liefde en consideratie met betrekking tot onze relaties met anderen, zoals onze vrienden, familieleden, collega’s en buren. De term “eigenwaarde” is echter een graadmeter voor hoeveel we onszelf respecteren, liefhebben en waarderen. 

Mensen met een positieve eigenwaarde hebben meestal meer zelfvertrouwen. Een lage eigenwaarde daarentegen betekent dat je jezelf hard beoordeelt, een lage dunk van jezelf hebt en geneigd bent je te concentreren op je fouten en tekortkomingen, in plaats van op je capaciteiten en sterke kanten.

Het is belangrijk om deze eigenschap te hebben omdat het van invloed is op alles wat je doet, van je relaties, tot hoe je werkt, hoe je je voelt over jezelf, en hoe anderen je zien.

– Door Sabrina Romanoff, PSYD
Dit artikel verkent het belang van deze eigenschap en stelt een aantal strategieën voor om je eigenwaarde te verbeteren. 

Factoren die van invloed zijn op je eigenwaarde

Zelfwaarde is een subjectief concept dat kan fluctueren op basis van vele variabelen, zegt Sabrina Romanoff, PsyD, een klinisch psycholoog en professor aan de Yeshiva University. 

Volgens Dr. Romanoff zijn dit enkele van de factoren die de eigenwaarde kunnen beïnvloeden:

Je eigenwaarde peilen

Als je probeert je eigenwaarde te peilen, kan het volgens Dr. Romanoff nuttig zijn jezelf de volgende vragen te stellen:

Jezelf deze vragen stellen kan je helpen aan introspectie te doen om al een beetje een idee  en gevoel te krijgen van je eigenwaarde. 

En terwijl je deze gedachten onderzoekt, kan het ook nuttig zijn om na te denken over waar je gedachten en overtuigingen rond je eigenwaarde vandaan komen.

Belang van deze eigenschap

Hieronder leggen we de voordelen uit van een gezond gevoel van deze eigenschap en de mogelijke valkuilen.

Voordelen van positieve eigenwaarde

Mensen met een hoge eigenwaarde dragen een gevoel van vertrouwen dat ze het goed zullen doen en alles aankunnen wat op hun pad komt. Hoewel ze zich bewust zijn van gebieden waarin ze kunnen verbeteren, laten ze hun tekortkomingen niet hun identiteit bepalen. Ze zijn niet bang om kansen na te jagen en hebben een redelijk vertrouwen in hun vermogen om te leveren.

Het speelt ook een belangrijke rol in de relatiedynamiek. Als iemand bijvoorbeeld slecht behandeld wordt, zal zijn eigenwaarde waarschijnlijk een grote invloed hebben op zijn interpretatie van de gebeurtenis—iemand met een lage eigenwaarde kan zichzelf de schuld geven.

Daarom kan het hebben van positieve eigenwaarde mensen helpen grenzen te stellen rond hoe ze door anderen worden behandeld. Leren om respect te vragen is wat anderen aanzet om respectvol te zijn.

Volgens een studie uit 2017 wordt deze eigenschap in verband gebracht met een groter gevoel van welzijn en levenstevredenheid.

Mogelijke valkuilen van deze eigenschap

Het wordt gekenmerkt door een negatief beeld van zichzelf en een gebrek aan vertrouwen in iemands capaciteiten. Als gevolg daarvan is er een voortdurende angst om te falen, moeite om positieve opmerkingen te accepteren en een onevenredige focus op zwakke punten.

Omdat er een sterke neiging is om zichzelf als onwaardig te zien, is er ook een neiging om anderen te verheffen, in een poging dat te compenseren. Iemand kan daarom zijn behoeften minimaliseren, toestaan dat zijn grenzen worden overschreden, moeite doen om anderen te behagen, en niet in staat zijn voor zichzelf op te komen.

Lage eigenwaarde is sterk gecorreleerd met depressie en angst. 4 Als gevolg daarvan kunnen mensen symptomen ervaren als een laag humeur, prikkelbaarheid, angst, vermoeidheid, gewichtsveranderingen, slaapproblemen en zich niet kunnen concentreren.

Strategieën om deze eigenschap te verbeteren

Mobiele versie afsluiten