Klik op de tekening die je het meest aanspreekt.
Let zowel op de kleur als op de vorm.
Denk er niet te veel over na.