Rokers Misleid

Rokers misleid

0

rokers misleidDEN HAAG – De Stichting volksgezondheid en roken (Stivoro) wil af van de vermelding van teer- en nicotinegehalten op pakjes sigaretten. “Ze misleiden de consument”, zegt directeur T. Prins.

Tabaksfabrikanten gebruiken de vermeldingen slechts als verkoopargument voor zogenoemde light sigaretten. “Voor de industrie zijn het domweg marketinginstrumenten geworden. Ze wekken bij de consument de indruk dat lichte sigaretten minder ongezond zouden zijn. De consument moet duidelijk worden dat lichte sigaretten net zo dodelijk kunnen zijn als gewone”, aldus Prins.

Zij vindt dat op pakjes sigaretten moet staan: “Teer veroorzaakt kanker. Nicotine is verslavend. Door koolmonoxide ontstaan hart- en vaatziekten.” Prins: “En als je dan toch nog gehalten wilt vermelden, dan moet dat maar op een aparte bijsluiter in elk pakje, zodat aan de roker kan worden uitgelegd wat die gehalten betekenen.”

Stivoro heeft minister Borst (Volksgezondheid) laten weten het oneens te zijn met het voorstel van de Europese commissie om de tabaksindustrie te verplichten de exacte hoeveelheden teer, nicotine en koolmonoxide per sigaret duidelijk op de verpakkingen te vermelden. Volgens Prins heeft de consument niets aan deze informatie. “Wat betekent het als op een pakje sigaretten staat dat er 10 milligram teer in zit? Je bewijst de roker een grotere dienst door te melden welke ziekten hij kan krijgen door roken, ongeacht het soort of merk sigaret dat hij rookt.”

Eind vorig jaar presenteerde de EU een nieuwe, scherpere ontwerprichtlijn voor de tabaksindustrie. Het teergehalte in sigaretten moet in dit voorstel van maximaal 12 naar 10 milligram, een sigaret zou maximaal 1 mg nicotine mogen bevatten en niet meer dan 10 mg koolmonoxide. De termen “light” en “mild” wil de Europese commissie verbieden. Borst twijfelde of verlaging van het nicotinegehalte effectief is. Uit onderzoek blijkt dat rokers meer gaan roken om genoeg nicotine binnen te krijgen.

Op een congres, afgelopen week in Londen, van Europese organisaties die zich bezighouden met tabaksontmoedigingsbeleid is volgens Prins vastgesteld dat etikettering een heilloze weg is. “Je moet consumenten informatie geven waar ze iets mee kunnen. Je waarschuwt een consument niet door hoeveelheden van een bepaalde stof te vermelden als je niet weet hoe een consument een product gebruikt.”

Prins deed onlangs samen met Stivoro-onderzoeker dr. M. Willemsen een literatuurstudie naar onder meer de effecten van ‘lichte en milde’ sigaretten. Uit die studie kwam naar voren dat veel consumenten denken dat een sigaret met 5 mg teer, de helft minder teer afgeeft dan een sigaret met 10 mg. “Dit is zelfs bij benadering niet het geval”, aldus de studie. “Lichte sigaretten bieden nauwelijks of geen verlaging van de risico’s.” Uit de studie bleek ook dat rokers van zogenoemde ‘milde’ shag beduidend meer teer binnenkrijgen dan rokers van ‘gewone’ sigaretten. “Het teergehalte in de rook van shag is gemiddeld het twee- tot drievoudige van dat van een sigaret.”

Share.