Luister je naar de perspectieven van mensen met verschillende achtergronden?
Ja
Soms
Nee

Ben je in staate je eigen oordelen en vooroordelen ter discussie te stellen?
Ja
Soms
Nee

Doe je moeite om inclusief taalgebruik te hanteren?
Nee
Soms
Ja

Steun je en pleit je voor beleid en praktijken die diversiteit en inclusie bevorderen?
Ja
Soms
Nee

Respecteer en waardeer je de ervaringen en identiteiten van anderen?
Nee
Soms
Ja

Betrek je actief mensen uit ondervertegenwoordigde groepen bij besluitvormingsprocessen?
Nee
Soms
Ja

Doe je moeite om een gastvrije en inclusieve omgeving te creëren voor mensen van alle achtergronden?
Ja
Soms
Nee

Sta je op tegen discriminatie en uitsluiting uit als je het ziet gebeuren?
Ja
Soms
Nee

Zoek je actief naar verschillende informatiebronnen en media?
Ja
Soms
Nee

Probeer je de culturele praktijken en tradities van mensen met verschillende achtergronden te begrijpen en te waarderen?
Ja
Soms
Nee

Vermijd je stereotypen en veronderstellingen over mensen op basis van hun identiteit?
Ja
Soms
Nee

Behandel je iedereen met waardigheid en respect, ongeacht hun identiteit?
Nee
Soms
Ja

Ondersteun en versterk je actief mensen uit gemarginaliseerde groepen?
Nee
Soms
Ja

Vermijd je taalgebruik of gedrag dat denigrerend of beledigend is voor bepaalde groepen?
Ja
Soms
Nee

Streef je naar een werkcultuur die inclusief en rechtvaardig is voor alle werknemers?
Ja
Soms
Nee

Werk je actief aan het ontmantelen van systemen van onderdrukking en discriminatie?
Ja
Soms
Nee

Zoek je actief naar mogelijkheden om in contact te komen met mensen met verschillende achtergronden en identiteiten?
Nee
Soms
Ja

Werk je aan een meer inclusieve en rechtvaardig samenleving?
Nee
Soms
Ja

Luister je actief en probeer je de perspectieven en ervaringen van anderen te begrijpen, zelfs als die verschillen van die van jezelf?
Ja
Soms
Nee

Doe je moeite om de geschiedenis en ervaringen van gemarginaliseerde groepen te leren kennen en te begrijpen?
Ja
Soms
Nee


   
ONTHOUD JE SCORE & KLIK HIER OM DE UITSLAG TE LEZEN