Dagelijkse multivitamine supplementen verbeteren het geheugen en vertragen cognitieve veroudering bij ouderen

Hoe Multivitaminen Het Geheugen Van Ouderen Enorm Verbeteren918 keer gelezen sinds
6
minuten leestijd
6
minuten leestijd
918 keer gelezen sinds

5
(2)

De twee baanbrekende COSMOS-studies tonen aan dat dagelijkse multivitamine supplementen het geheugen verbeteren en de cognitieve achteruitgang bij ouderen vertragen.

Dit opent nieuwe perspectieven voor een veilige, toegankelijke en betaalbare aanpak om de cognitieve gezondheid op latere leeftijd te beschermen.

Alvast 5 van de belangrijkste punten

  1. De COSMOS-Web studie vond dat dagelijkse multivitamine-inname het geheugen bij ouderen verbeterde, gelijk aan een terugdraaiing van 3,1 jaar van cognitieve veroudering.
  2. De grootste voordelen werden gezien bij deelnemers met een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten.
  3. Deze bevindingen bevestigen die van de eerdere COSMOS-Mind studie, die een vertraging van 60% in de algemene cognitieve veroudering aantoonde met multivitamines.
  4. Voedingsinterventies als multivitamines zijn cruciaal omdat de hersenen specifieke voedingsstoffen nodig hebben voor een optimale functie.
  5. Verder onderzoek moet uitwijzen welke specifieke voedingsstoffen bijdragen aan dit voordeel en hoe generaliseerbaar de bevindingen zijn naar diverse populaties.

De Veelbelovende Resultaten van COSMOS-Web

De recent gepubliceerde, grootschalige COSMOS-Web studie volgde meer dan 3500 deelnemers van 60 jaar en ouder gedurende drie jaar, waarbij jaarlijks webgebaseerde beoordelingen van geheugen en cognitie werden uitgevoerd.

De deelnemers die willekeurig waren toegewezen aan dagelijkse multivitaminen inname presteerden aanzienlijk beter op de geheugentests na een jaar, en deze voordelen hielden stand gedurende de volledige follow-up periode.

Aanhoudende Voordelen voor het Geheugen

De onderzoekers schatten dat de multivitamine aanvulling de geheugenprestaties van de deelnemers verbeterde met het equivalent van 3,1 jaar vertraging van cognitieve veroudering in vergelijking met de placebogroep.

Opvallend was dat in zowel de COSMOS-Web als de eerdere COSMOS-Mind studie de deelnemers met een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten het meest leken te profiteren van de multivitaminesupplementen.

Cognitie en Voedingsstoffen: Een Cruciaal Verband

Het fundamentele inzicht dat de hersenen specifieke voedingsstoffen nodig hebben voor een optimale functie en dat tekorten in een of meer van deze voedingsstoffen de cognitieve achteruitgang kunnen versnellen, ligt ten grondslag aan het belang van voedingsinterventies zoals multivitamines.

Gerandomiseerde klinische onderzoeken hebben tot nu toe weinig andere effectieve strategieën aan het licht gebracht om het geheugen te verbeteren of de cognitieve achteruitgang bij ouderen te vertragen.

Verklarende woordenlijst

  • Cognitie: Het vermogen om te leren, informatie te verwerken en mentale taken uit te voeren.
  • Gerandomiseerd: Een proces waarbij deelnemers willekeurig worden toegewezen aan verschillende behandelingsgroepen om vertekening te voorkomen.
  • Placebogroep: Een controlegroep die een neppil of nepbehandeling krijgt om de effecten van de echte behandeling te kunnen beoordelen.
  • Follow-up: De periode waarin deelnemers in een studie na de interventie worden geobserveerd om de resultaten vast te stellen.

Het COSMOS-project: Een Diepgaande Blik op Multivitamines

De COcoa Supplement en Multivitamin Outcomes Study (COSMOS) is een grootschalige, landelijke, gerandomiseerde proef uitgevoerd door onderzoekers van het Brigham and Women’s Hospital, een oprichtend lid van Mass General Brigham.

Het omvatte twee afzonderlijke klinische onderzoeken, COSMOS-Web en COSMOS-Mind, die multivitaminen testten op veranderingen in cognitieve functie bij deelnemers van 60 jaar en ouder.

Multivitamines: Een Mogelijk Beschermende Factor

De hoofdauteurs van de COSMOS-studies, Dr. JoAnn Manson en Dr. Howard Sesso, benadrukken het belang van deze bevindingen voor de potentiële rol van multivitamines in het beschermen van de cognitieve gezondheid bij ouderen.

“De bevindingen dat een dagelijks multivitamine het geheugen verbeterde en de cognitieve achteruitgang in twee afzonderlijke studies in de COSMOS gerandomiseerde proef vertraagde, is opmerkelijk,” aldus Dr. Manson. “Dit suggereert dat multivitaminen belofte inhoudt als een veilige, toegankelijke en betaalbare aanpak om de cognitieve gezondheid bij oudere volwassenen te beschermen.”

Toekomstig Onderzoek Cruciaal voor Verdere Inzichten

Hoewel de COSMOS-Web studie overtuigend bewijs levert voor de cognitieve voordelen van multivitaminen, benadrukken de onderzoekers dat verder onderzoek noodzakelijk is om de specifieke voedingsstoffen te identificeren die het meest bijdragen aan dit voordeel en de onderliggende mechanismen te ontrafelen.

Daarnaast moet aanvullend onderzoek uitwijzen of de bevindingen generaliseerbaar zijn naar een meer diverse studiepopulatie met lagere opleidingsniveaus en een lagere sociaal-economische status.

Conclusie

De baanbrekende COSMOS-studies vormen een hoopvol perspectief voor de rol van multivitaminesupplementen in het beschermen van de cognitieve gezondheid op latere leeftijd.

Geraadpleegde bronnen:

Veelgestelde vragen

Wat waren de belangrijkste bevindingen van de COSMOS-studies?

De COSMOS-Web en COSMOS-Mind studies toonden aan dat het dagelijks innemen van multivitamines het geheugen bij ouderen verbeterde en de cognitieve achteruitgang vertraagde, met voordelen equivalent aan een vertraging van 3 jaar in cognitieve veroudering.

Hoe werden deze studies uitgevoerd?

Het waren grootschalige, gerandomiseerde klinische onderzoeken waarbij duizenden deelnemers van 60 jaar en ouder willekeurig multivitamines of een placebo kregen toegewezen. Hun cognitieve functies werden jaarlijks beoordeeld via webgebaseerde tests.

Voor welke groep ouderen leken de voordelen het grootst?

In beide COSMOS-studies profiteerden deelnemers met een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten het meest van de multivitamine-inname wat betreft verbeterde cognitie.

Waarom zijn multivitamines mogelijk gunstig voor de cognitie?

De hersenen hebben verschillende voedingsstoffen nodig voor een optimale werking. Tekorten aan een of meer voedingsstoffen kunnen de cognitieve achteruitgang versnellen. Multivitamines kunnen mogelijk in deze essentiële voedingsbehoeften voorzien.

Wat zijn de volgende stappen in het onderzoek?

Verder onderzoek is nodig om te bepalen welke specifieke voedingsstoffen de cognitieve voordelen veroorzaken, hoe ze werken, en of de bevindingen generaliseerbaar zijn naar meer diverse populaties.

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 5 / 5. Stemtelling: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking: Nick Haenen | Spelling en grammatica: Sofie Janssen


Zoeken