De Beta Man

De Beta Man Uitgelegd: Het Begrijpen van de Trouwe Luitenant117 keer gelezen sinds
18
minuten leestijd
18
minuten leestijd
117 keer gelezen sinds

0
(0)

Definitie van de Beta Man

Beta mannen zijn de ‘luitenanten’ van de socio-seksuele hiërarchie. Ze zijn zeer loyaal aan hun alfa’s. In ruil voor deze loyaliteit genieten ze van veel voordelen van hoge status en positie. Beta mannen zijn essentieel voor een stabiele hiërarchie en handhaven de regels van de alfa om orde en structuur te behouden.

In mijn nauwe vriendenkring ben ik de alfa man.

We komen altijd bij mij thuis samen. Ik coördineer altijd alles. En voordat plannen worden vastgelegd, worden ze allemaal aan mij voorgelegd ter goedkeuring.

Maar ik heb één vriend in het bijzonder die er dubbel zeker van zorgt dat deze kleine, maar betekenisvolle ‘rituelen’ altijd worden nageleefd. Hij is een hevig loyale vriend en bondgenoot, en hij krijgt veel voordelen voor het vervullen van die rol.

Hij is de beta van onze vriendengroep. En het kost niet veel moeite om in te zien hoe cruciaal zijn rol is in het handhaven van de orde en structuur van de hiërarchie.

Van bemiddelen voor emotionele steun voor onze vrienden, tot het melden van verdachte of potentieel ‘problematische’ informatie aan mij zodra hij zich ervan bewust wordt, hij is een integraal ‘radertje’ in de sociale dynamiek van de groep.

Hij helpt de groep goed te functioneren door op te treden als tussenpersoon tussen de rest van de mannen (delta’s en gamma’s) en ik (de alfa).

Ben jij een beta man? In deze post kom je precies te weten wat dat betekent.

Veelvoorkomende Misvattingen over de Beta Man

De meest voorkomende misvatting over de term ‘beta man’ komt uit de vroege dagen van de versiergemeenschap.

In die tijd deelden versierkunstenaars mannen in twee groepen in. Alfa’s waren de sterke, machtige mannen die succes hadden bij vrouwen, en beta’s waren de zwakke, verliezende mannen die dat niet hadden.

Het is belangrijk op te merken dat dit artikel is gebaseerd op Vox Day’s socio-seksuele hiërarchie. En dus gebruiken we de term ‘beta man’ niet in zijn klassieke context van de versiercultuur.

De Socio-seksuele Hiërarchie

De socio-seksuele hiërarchie van Vox Day is een systeem dat beschrijft hoe mannen en jongens zich tot elkaar verhouden. Het is een categorisatiesysteem dat bepaalt hoe mannen waarschijnlijk zullen handelen en wat hun natuurlijke neigingen zijn. Het systeem verdeelt mannen in zes verschillende rangen.

Deze rangen zijn:

 • Alfa
 • Beta
 • Delta
 • Gamma
 • Omega
 • Sigma

De definitie van de klassieke ‘beta man’ zoals gepropageerd door de versierkunstenaars komt niet overeen met de definitie van de beta binnen de socio-seksuele hiërarchie. Deze definitie heeft een veel positievere en uitgebreidere connotatie.

Een Opmerking over Vox Day’s Socio-seksuele Hiërarchie

Socio-seksuele Hiërarchie Rang: Ben Jij Een Alfa Of Beta Man? The Minds Journal

Als je al wat onderzoek hebt gedaan naar de socio-seksuele hiërarchie, heb je waarschijnlijk al ontdekt dat Vox Day een controversiële figuur is en dat zijn werk doordrenkt is van ideeën die ingaan tegen veel gangbare overtuigingen.

Met dat gezegd te hebben, zie ik zijn hiërarchie niet als een allesomvattend systeem om mannen te categoriseren. Ik zie het eerder als een classificatiesysteem dat ons kan helpen een meer afgestemde ‘hiërarchische bewustzijn’ te ontwikkelen.

Als mannen moet ons doel altijd zijn om te groeien en betere mannen te worden.

En ik zie de socio-seksuele hiërarchie als een zelfbewustzijnstool die ons in staat stelt groepsdynamiek en sociale dominantiehiërarchieën te begrijpen.

Als je de regels van het spel begrijpt, krijg je de kracht om te oefenen en jezelf daarin te verbeteren. Daar draait het allemaal om.

Waar Past de Beta Man in de Socio-seksuele Hiërarchie?

Alfa mannen zijn de ‘topdogs’ van de socio-seksuele hiërarchie, en beta mannen zijn de tweede in bevel. Beta mannen zijn gemakkelijk te herkennen vanwege hun nauwe nabijheid en trouwe loyaliteit aan de leider.

Beta mannen dienen als loyale ondergeschikten van de alfa. Ze leiden de delta’s en gamma’s namens hem, handhaven de regels van de hiërarchie en rapporteren terug aan de alfa. In ruil daarvoor verwachten ze deel te nemen aan de voordelen die gepaard gaan met het zijn van ‘de rechterhand van de leider’. Ze verlangen erkenning en gedeelde eer van de alfa, en eisen respect van de delta’s en gamma’s van de hiërarchie.

Zij zijn ook de handhavers van de hiërarchie.

De man die naast je komt om je ‘te waarschuwen’ dat je gedrag je waarschijnlijk geen gunst zal opleveren – die man is waarschijnlijk een beta man die als ‘handhaver’ voor de alfa optreedt.

Alfa Man vs. Beta Man

De relatie tussen alfa man/beta man is een van de meest productieve en nuttige relaties in de socio-seksuele hiërarchie.

In veel opzichten maakt de beta man het leven gemakkelijker voor de alfa. Hij ondersteunt de alfa en handhaaft zijn regels/statuten met loyaliteit en enthousiasme. En als tegenprestatie krijgt hij veel van de voordelen die voortvloeien uit het bestaan aan de top van de dominantiehiërarchie.

Mooie vrouwen, geld, status, macht, gedeeld leiderschap, autoriteit, respect – de beta man krijgt toegang tot al deze middelen en meer voor zijn harde werk, inzet en steun aan de alfa.

Ben jij een alfa man? Je komt erachter. Want in deze post leer je precies wat de ware alfa man kenmerken zijn, en hoe je er een kunt worden.

Beta Man vs. Delta Man

“Een leider is het beste als mensen nauwelijks weten dat hij bestaat, wanneer zijn werk is gedaan, zijn doel is bereikt, zullen ze zeggen: we hebben het zelf gedaan.” – Lao Tzu

Terwijl beta mannen de luitenanten van de hiërarchie zijn, zijn delta’s de normale ‘arbeiders’ mannen. Ze zijn de ‘blue-collar’ mannen. Ze zijn degenen die het werk doen en de benodigde taken uitvoeren om de hiërarchie in stand te houden. Op de werkvloer zijn delta’s de ‘gewone werknemers’ die de waarde creëren die nodig is om het bedrijf winstgevend te maken.

Beta’s hebben over het algemeen rechtstreeks gezag over de delta-werknemers. Beta’s die hun rol begrijpen en het belang van het geven van de nodige ondersteuning aan de delta’s om te slagen, zullen problemen oplossen voor de alfa en zijn taak gemakkelijker maken, waardoor hun positie onder hem wordt veiliggesteld.

Beta’s die er niet in slagen om effectief leiding te geven aan de delta-werknemers, zullen alleen maar problemen veroorzaken voor de alfa – en dit zal slecht op hen reflecteren.

Beta’s leiden de delta’s. Ze moeten de delta’s helpen en machtigen als ze willen slagen in het brengen van orde en structuur in de hiërarchie.

Denk je dat je ‘Meneer Gemiddeld’ bent? Nou, je bent in de meerderheid. Ontdek de belangrijkste kenmerken van een delta man en kom erachter wat het betekent om een delta man te zijn.

Voordelen van een Beta Man Levensstijl

Er zijn veel voordelen verbonden aan de rang van beta man.

Allereerst geniet de beta van ‘insider-toegang’ tot de hoogste niveaus van de hiërarchie. Dit komt door hun nauwe relatie met de alfa.

Beta’s zijn de nauwste vertrouwelingen van de alfa. Het zijn de mannen op wie hij het meest vertrouwt om dingen gedaan te krijgen.

Als tegenprestatie zorgt de alfa ervoor dat de beta’s kunnen genieten van de status, macht en prestige die hand in hand gaan met hun verantwoordelijkheden.

Beta’s verdienen over het algemeen ook meer dan delta’s. En met toegang tot meer welvaart komt een hogere status en meer macht.

Nog een voordeel van de rang van beta man is meer succes bij vrouwen met een hoge waarde. Vrouwen verlangen misschien niet zo hevig naar de beta mannen als naar de alfa, maar ze waarderen zeker zijn status, invloed en macht.

Dit maakt de beta de tweede keuze voor de mooiste vrouwen in de hiërarchie, en hij geniet daardoor van groot succes bij de dames.

Ben Jij een Beta Man? 5 Gangbare Kenmerken van een Beta Man

1. Ze Zijn Loyaal

Loyaliteit is het kenmerkende kenmerk van de beta. Vox Day beschrijft dit levendig in een samenvatting van hoe ‘beta fictie’ eruitziet.

De goede luitenant krijgt grote verantwoordelijkheden van zijn alfa. Dient de alfa loyaal en vergezelt hem door dik en dun. Soms wordt zijn loyaliteit getest, probeert de vijand hem zelfs te verleiden om zijn alfa te verraden door hem een eigen kroon aan te bieden, maar hij weerstaat, volhardt en zijn alfa zegeviert uiteindelijk, waarna hij de beta publiekelijk de eer geeft en iedereen vertelt hoe hij het nooit had kunnen doen zonder de beta.

Beta’s halen voldoening, validatie en tevredenheid uit het dienen van hun alfa. Dit vervult hen met een doel.

Ze geloven niet alleen in de alfa zelf, maar ook in zijn missie. Soms delen ze dezelfde idealen.

Vaker nog voelen ze zich aangetrokken tot die idealen omdat ze geloven in de alfa, en zullen ze hem volgen waar hij hen ook naartoe leidt – zolang ze maar erkend worden en krediet krijgen voor hun loyaliteit en toewijding.

2. Ze Waarderen Leiderschap

Volgens de Edelman’s Trust Barometer-enquête van 2013 vertrouwt 82% van de werknemers hun zakelijke leiders niet om de waarheid te vertellen. Velen wijzen op statistieken als deze als teken dat de moderne zakenwereld in een ‘leiderschapscrisis’ verkeert, en dat klopt.

Niemand herkent dit meer dan archetypische beta mannen.

Beta mannen dienen als tussenpersoon tussen de ‘topdog’ en de ‘rest van de roedel’. Ze ontvangen bevelen van hun sterke alfa-bevelhebber en zien die bevelen georkestreerd worden door de rangen heen.

Echte beta’s hebben geen echte wens om hun alfa te onttronen. Ze waarderen en waarderen eigenlijk kwaliteitsvol leiderschap. En als ze dat vinden, blijven ze vaak hevig loyaal aan de alfa die dat biedt.

Beta’s worstelen wanneer ze niet worden voorzien van goed leiderschap. Ze zullen moeite hebben om hun doel binnen de hiërarchie te vinden.

Als een beta erin slaagt op te klimmen naar de positie van opperbevelhebber, beginnen ze misschien sterk, maar zullen ze snel instorten onder de druk. Ze zullen terugverlangen naar de dagen dat ze zij aan zij liepen met een krachtige alfa-leider die hun pad duidelijk maakte en hun doel zeker stelde.

Beta’s aan de top van de hiërarchie worstelen uiteindelijk om alles bij elkaar te houden.

Waarom? Omdat ze geen alfa’s zijn en niet geschikt zijn voor zo’n rol. Ze waarderen sterk leiderschap en waarderen die mannen die het bieden.

Laten we eerlijk zijn. Het leven is beter wanneer je gerespecteerd wordt – van je relaties tot je carrière. Hier zijn 12 praktische manieren waarop je vandaag meer respect kunt afdwingen.

Attractive woman flirting with a guy on a couch with a coffee cup 3

3. Ze Zijn Populair bij Vrouwen

Beta’s hebben over het algemeen veel succes bij vrouwen.

Waarom?

De meeste vrouwen willen niet een alfa man.

Ja, sommige vrouwen zijn extreem aangetrokken tot alfa mannen. Dat betekent niet dat de meeste vrouwen dat zijn.

De waarheid is dat de meeste vrouwen liever een beta man kiezen als partner dan een alfa.

Hier zijn de hoogtepunten:

 • Beta’s zijn meer in staat tot emotionele verbinding en intimiteit.
 • Beta’s zijn meer attent, zorgzaam en attent.
 • Beta’s zijn vaak betere partners in een langdurige relatie.
 • Beta’s hebben een hoge mate van communicatievaardigheden en conflictoplossing.
 • Beta’s hebben stabiele banen en financiële zekerheid.

Het klopt dat alfa’s vaak het meest worden begeerd voor korte, intense relaties. De meeste vrouwen willen uiteindelijk een partner voor de lange termijn die trouw is, en beta mannen passen beter in dat plaatje.

4. Ze Worden bewonderd door de Delta’s en Gamma’s

Delta mannen zijn de ‘normale’ mannen. De ‘middelmatige’ mannen. De mannen die het leeuwendeel van de samenleving vormen.

Hier is een interessant iets over delta mannen: Ze vertrouwen beta’s en bewonderen hen vaak.

Beta’s zijn de leiders van de delta’s. Ze zijn degenen die de delta’s aansturen, de strategie bepalen en hen helpen slagen.

Delta’s die begrijpen dat beta’s essentieel zijn voor het handhaven van de hiërarchie, zullen de beta’s respecteren en opkijken naar hun leiderschap.

Gamma’s zijn vaak de ‘intelligentsia’ van de groep. Het zijn de slimme, denkende mannen die graag nadenken over hoe dingen werken en hoe ze verbeterd kunnen worden.

Gamma’s erkennen vaak de leiderschapskwaliteiten van beta’s en kijken naar hen op als de leiders van de hiërarchie.

Deze erkenning en lof van de delta’s en gamma’s dragen bij aan de status en het respect dat beta’s binnen de hiërarchie genieten.

5. Ze Kunnen Opklimmen in de Hiërarchie

Sommige van de grootste successen in de menselijke geschiedenis kwamen van mannen die begonnen als beta’s en eindigden als alfa’s.

Beta mannen hebben de unieke eigenschap dat ze kunnen opklimmen in de hiërarchie.

Ze zijn al zeer dicht bij de top, en hun nauwe samenwerking met de alfa biedt hen een schat aan mogelijkheden om te leren, te groeien en uiteindelijk te stijgen in rang.

Sommige van de grootste successen in de menselijke geschiedenis kwamen van mannen die begonnen als beta’s en eindigden als alfa’s.

Beta’s die hun vaardigheden, kennis en leiderschap tonen, kunnen uiteindelijk naar de top van de hiërarchie opklimmen.

Zelfs al ben je op dit moment een beta man, weet dat je altijd kunt groeien en jezelf kunt ontwikkelen om uiteindelijk een alfa man te worden.

Attractive Business Man with Glasses and Wearing a Suit Shaking Hands in Cafe

Is de Beta Man de Beste Positie in de Hiërarchie?

Een fascinerend kenmerk van de beta-mannenpositie is dat het mogelijk de beste positie in de hiërarchie is in termen van kosten versus beloning.

In onderzoeken naar mannelijke bavianen hebben wetenschappers geleerd dat alfa-bavianen meer voordelen genieten dan enige andere man in de stam. Maar deze voordelen komen met een zware prijs. Alfa-bavianen hebben ook de hoogste stressniveaus. Alleen de allerlaagst gerangschikte bavianen in de stam hebben stressniveaus die kunnen wedijveren met die van de alfa.

Beta mannelijke bavianen daarentegen genieten bijna evenveel voordelen als de alfa, maar met aanzienlijk lagere stressniveaus.

Natuurlijk zijn mensen geen bavianen. Maar we zijn er wel nauw aan verwant. En onze hiërarchiestructuren, hoewel exponentieel complexer, zijn griezelig vergelijkbaar.

Dr. Laurence Gesquiere van de Princeton University, hoofdauteur van de studies, beschreef het als volgt.

Bavianen zijn niet alleen genetisch nauw verwant aan mensen, maar net als mensen leven ze in zeer complexe samenlevingen… Een belangrijk inzicht uit ons onderzoek is dat de hoogste positie in sommige dieren – en mogelijk menselijke – samenlevingen unieke kosten en baten met zich meebrengt, die kunnen aanhouden zowel wanneer sociale ordes enkele belangrijke verstoringen ondergaan als wanneer ze stabiel zijn. Auteursnaam

Met andere woorden, het beta-mannelijk zijn is misschien wel de meest winstgevende positie in de stam als je de ervaring door een kosten/batenanalyse bekijkt.

Dit verklaart waarom betas over het algemeen positief, geliefd en populair zijn. Ze zijn enthousiast over hun rol in het leven en zouden het niet anders willen.

Interessant feit: Als je meer wilt weten over alfa- en beta-gedrag bij chimpansees, en hoe vergelijkbaar hun gedrag is met dat van mensen, overweeg dan om een exemplaar van het klassieke meesterwerk van Frans De Waal te lezen: Chimpansee Politics: Power and Sex Among Apes.

De Nadelen van het Beta Man zijn

Ontmoedigd na afwijzing? Hier is hoe verder te gaan en het leven te leiden dat je wilt! – Michele Christine Weinstein.

Natuurlijk heeft het beta-man zijn een paar nadelen.

Beta’s zonder een sterke alfa om hen te leiden, zullen zich stuurloos en doelloos voelen. Beta’s kunnen moeite hebben om een doel voor zichzelf te bepalen in de hiërarchie zonder de invloed van een krachtige alfa om hen te begeleiden en inspireren.

Laten we eerlijk zijn. Het leven kan soms tegenvallen. Dit zijn 11 concrete dingen die me hebben geholpen mijn leven in het verleden ten goede te keren. Ik weet zeker dat ze hetzelfde voor jou kunnen doen.

xxx

Beta’s zullen ook worstelen onder een zwakke alfa. Een alfa die niet begrijpt hoe hij op de juiste manier leiding moet geven, verspilt de loyaliteit van zijn beta’s. Beta’s die zich onder zwakke of ineffectieve leiders bevinden, groeien vaak wantrouwend en gedesillusioneerd, wat ertoe leidt dat ze de ‘missie’ opgeven.

Dergelijke beta’s zijn vatbaar voor afleiding. Ze zullen gebrek aan focus en doorzettingsvermogen hebben en mogelijk meer problemen veroorzaken dan oplossen.

Toen ik jonger was, maakte ik een fase door waarin ik me als een beta-man gedroeg. Mijn alfa was de eigenaar van het bedrijf waarvoor ik werkte, en ik was vurig loyaal aan hem. Ik hield hem op de hoogte van alles en maakte het mijn doel om zijn bedrijf zo succesvol mogelijk te zien groeien. In ruil daarvoor kreeg ik veel voordelen. Ik kreeg gratis diners in chique restaurants, klom snel op de ladder en hij luisterde naar mijn belangrijke kwesties.

Na een reeks dramatische en ongelukkige gebeurtenissen besefte ik dat hij zijn werknemers (de deltas) niet zo goed behandelde als hij beweerde te doen. Hij zorgde niet voor ze en haalde geld weg dat naar de werknemers had moeten gaan om hun leven beter te maken.

Ik zag zoveel verspild potentieel in zijn leiderschapsmentaliteit. Hij had zoveel kunnen bereiken om het leven van zijn werknemers beter te maken. Uiteindelijk leek het enige waar hij om gaf, de laatste mogelijke euro uit het bedrijf te persen.

Toen ik dit besefte, werd de ‘fantasie’ die ik had over de alfa verbrijzeld. Ik verloor plotseling alle respect voor hem, en hij verloor mijn loyaliteit. Ik vond een andere baan en liep twee dagen later weg bij het bedrijf.

Human head silhouettes on a grid showing consciousness

De Grootste Zwakte van de Beta Man

De grootste zwakte van de beta-man is zijn onvermogen om de hiërarchie zelf nauwkeurig te lezen. Dit is de belangrijkste eigenschap die alfa’s onderscheidt van beta’s.

Alfa’s hebben een zeer goed ontwikkeld hiërarchisch bewustzijn. Ze zijn gepassioneerd over het bereiken van de top en zijn zeer bedreven in het berekenen van de langetermijn- en kortetermijneffecten van hun beslissingen.

Beta’s missen dit bewustzijn, wat betekent dat ze begeleiding van de alfa nodig hebben om onbedoelde, maar kostbare en gevaarlijke fouten te vermijden.

Dit is nog een reden waarom beta’s geen geschikte leiders op het hoogste niveau zijn. Ze zijn letterlijk niet in staat om de langetermijn-hiërarchische effecten van hun beslissingen te beoordelen. Dit kan hen in verwarring brengen als ze geen alfa hebben die gevoelig is voor de hiërarchie om hen begeleiding en instructies te geven.

Conclusie

Hopelijk heeft deze post je geholpen te begrijpen wat beta-mannen zijn en hoe ze passen in de sociaal-seksuele hiërarchie.

Of je nu echt een beta bent of niet, onthoud altijd dit:

Als mannen is ons doel om voortdurend te streven naar verbetering, om betere, sterkere en capabelere mannen te worden.

Ongeacht onze rol binnen de hiërarchie is er een enorm gevoel van trots te voelen gewoon omdat je een man bent.

Houd daar stevig aan vast en laat het nooit los. Leef je eigen authentieke lot en word de geweldige man die je kunt zijn.

Ga met gratie, heren. En geef nooit je kracht op.

Veelgestelde vragen

Hoe is het om een beta-man te daten?

Beta-mannen zijn leuk, zelfverzekerd en charismatisch. Ze zijn ook gedreven en hebben meestal veel motivatie. Dit maakt hen aantrekkelijk als partners, en veel vrouwen zoeken betas als partners wanneer ze beseffen dat ze niet genoeg waarde hebben in de datingmarkt om een alfa-man als partner te krijgen.

Vrouwen die daten met betas zullen genieten van zijn hoge status, zijn gedreven mentaliteit, de kracht die voortkomt uit zijn nauwe relatie met zijn alfa, en zijn goede looks. Maar ze zullen ook een scherp, wellustig oog hebben voor de alfa waaraan hij loyaal is, en kunnen in de verleiding komen om hem te bedriegen of later te upgraden als ze de kans krijgen.

Interessant om op te merken: Hoewel een vrouwelijke partner van een beta ogen kan hebben voor de alfa, zou een krachtige alfa die echt waarde hecht aan zijn beta nooit overwegen toe te geven aan dergelijke verleidingen. Een wijze alfa begrijpt de waarde van de loyaliteit van zijn beta en zou deze nooit riskeren voor iets zo vluchtigs en vervangbaar als een seksuele ervaring met een vrouw.

Hoe herken je een beta-man?

Beta-mannen zijn gemakkelijk te herkennen door hun nauwe nabijheid en duidelijke loyaliteit aan de alfa.

Zoek naar de ‘topdog’ in de hiërarchie. Kijk dan naar de mannen die als zijn luitenants fungeren, zijn regels handhaven en hem waardevolle informatie over de hiërarchie rapporteren.

Deze mannen zijn de beta’s.

Wat is een beta mannelijke persoonlijkheid?

Beta-mannen zijn over het algemeen redelijk relaxt, veel meer dan de alfa. In tegenstelling tot de alfa draait hun hele leven niet om de ‘missie’ of het ‘doel’. Ze zijn veel meer geneigd om van vrije tijd te genieten, hobby’s na te streven en een comfortabel, veilig leven in hun positie te hebben.

Ze zijn niet zo geneigd om buitenrisico’s te nemen als alfa’s of sigmas. Ze zullen vertrouwen op de orde en stabiliteit van de hiërarchie om hen structuur en zekerheid te bieden. Maar binnen die structuur zullen ze hun taken over het algemeen met efficiëntie en enthousiasme uitvoeren.

Het arbeidsethos van de beta valt in het niet vergeleken met dat van de alfa. Zelfs delta-mannen zullen over het algemeen harder werken dan een beta als het erop aankomt. Maar beta’s hebben meer charisma en een krachtiger aanwezigheid dan delta’s. Ze zijn effectieve leiders, organisatoren en handhavers, zelfs als ze niet zo ‘krachtig gericht op leiderschap’ zijn als de alfa zelf.

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Omdat je dit bericht zo kon waarderen.. Zou je het willen delen?

Volg ons op sociale media!

Het spijt ons dat dit bericht niet nuttig voor je was!

Vertel ons hoe we dit bericht kunnen verbeteren?

Image Not Found

Factchecking: Nick Haenen | Spelling en grammatica: Sofie Janssen


Zoeken