de tijd lijkt langzamer te gaan als we sporten

De Tijd Lijkt Langzamer Te Gaan Als We Sporten Zegt Uniek Onderzoek🤔


76 keer gelezen sinds
7
minuten leestijd
7
minuten leestijd
76 keer gelezen sinds

4
(1)

Mensen ervaren tijd als langzamer wanneer ze aan het sporten zijn in vergelijking met rusten of na het sporten. Dit artikel gaat over een uniek onderzoek uitgevoerd in april 2024 over deelnemers die een tijdsinschatting uitvoerden tijdens verschillende fietscondities, waaronder solo- en competitieve situaties.

Deze bevindingen suggereren dat de vertraging van tijdsbeleving invloed kan hebben op het plezier van sporten en het optimaliseren van prestaties. Dit nieuwe inzicht in hoe lichaamsbeweging onze tijdsbeleving beïnvloedt, biedt nieuwe mogelijkheden voor het verbeteren van trainingsroutines en wedstrijdstrategieën.

Belangrijke Feiten:

  1. Tijdsbeleving vertraagt tijdens lichamelijke activiteit in vergelijking met rustperiodes of na het sporten.
  2. Het onderzoek testte verschillende fietscondities, zoals solorondes en competitieve situaties met virtuele tegenstanders, maar vond geen extra effecten van competitie op tijdsbeleving.
  3. Het onderzoek kan helpen om sportervaringen aangenamer en effectiever te maken, mogelijk door het veranderde tijdsgevoel te gebruiken om prestaties en motivatie te verbeteren.

Gepubliceerd in het tijdschrift Brain and Behavior, laten de resultaten van een nieuw onderzoek voor het eerst zien dat mensen de tijd als langzamer ervaren wanneer ze aan het sporten zijn in vergelijking met wanneer ze rusten of na het sporten.

de tijd lijkt langzamer te gaan als we sporten
De perceptie van tijd vertraagt als reactie op lichaamsbeweging, een effect dat niet verder wordt versterkt door tegenstanders: gedragsimplicaties voor lichaamsbeweging en gezondheid.

Professor Andrew Edwards was het hoofd van de School of Psychology and Life Sciences aan Canterbury Christ Church University. Hij leidde een onderzoek samen met dr. Stein Menting en medewerker professor Marije Elferink-Gemser van de Rijksuniversiteit Groningen en professor Florentina Hettinga van Northumbria University.

Het team ontdekte dat niet alleen de tijdsbeleving vertraagde tijdens lichamelijke inspanning, maar dat de aanwezigheid van mededingers hier geen verdere invloed op had.

De deelnemers voerden een gestandaardiseerde ‘tijdsinschatting’ uit voor, tijdens en na het sporten. De fietstesten omvatten verschillende condities: solorondes, rondes met een passieve virtuele metgezel en competitieve rondes tegen een actieve virtuele tegenstander.

Professor Edwards zei: “Onze bevindingen hebben belangrijke gevolgen voor gezonde sportkeuzes, plezier en hoe we deze informatie kunnen gebruiken om prestaties te optimaliseren.”

Hij voegde eraan toe: “Het onderzoek heeft echter enkele kanttekeningen. Het is nog onduidelijk of de resultaten algemeen toepasbaar zijn. Hoewel de deelnemers geen professionele fietsers waren, waren ze in goede lichamelijke conditie. Dat geldt niet voor iedereen.”

“De steekproefgrootte van 33 mensen geeft een intrigerende eerste blik op hoe onze tijdsbeleving vervormd kan worden. Het kan een aanwijzing zijn over hoe we dit tijdens het sporten naar een hoger niveau kunnen tillen.”

“De hoofdlijnen van het werk zijn: hoe we mensen kunnen motiveren om te bewegen, negatieve associaties met langdurige tijd kunnen vermijden of beperken en misschien zien of we deze schijnbare tijdsvertraging in ons voordeel kunnen gebruiken.”

“Deze studie was niet mogelijk geweest zonder de uitgebreide bijdragen van mijn collega’s en de samenwerking tussen onze universiteiten,” zei professor Edwards.

De deelnemers voltooiden een reeks van 4 kilometer fietstesten op een Velotron fietsergometer met grote schermen die racesituaties simuleerden, met en zonder tegenstanders.

De volgende stappen van de groep zijn om deze bevindingen uit te breiden naar andere groepen mensen en mogelijke effecten op gezondheid en prestaties te onderzoeken.

De deelnemers aan de studie voltooiden een reeks van 4 kilometer fietstesten op een Velotron fietsergometer met grote schermen die racebaancondities simuleerden, zowel met als zonder tegenstanders.

De volgende stappen van de groep zijn om deze bevindingen uit te breiden naar andere groepen mensen en mogelijke invloeden op gezondheid en prestaties te onderzoeken.

Samenvatting

De perceptie van tijd vertraagt als reactie op lichaamsbeweging, een effect dat niet verder wordt versterkt door tegenstanders: gedragsimplicaties voor lichaamsbeweging en gezondheid.

Inleiding

De relativiteitstheorie postuleert dat tijd relatief is aan context en lichaamsbeweging lijkt zo’n situatie. Het doel van deze studie was om te onderzoeken of situationele factoren zoals waargenomen inspanning en de introductie van een tegenstander de tijdsperceptie van deelnemers beïnvloeden.

Methode

Drieëndertig recreatief actieve volwassenen (V = 16; M = 17) voerden drie gestandaardiseerde 4-km fietstesten uit in een willekeurige volgorde. Velotron 3D-software werd gebruikt om een visuele, virtuele omgeving te creëren die (1) een solo tijdrit (FAM en SO), (2) een tijdrit met een passieve tegenstander avatar (PO), en (3) een tijdrit met een tegenstander avatar en deelnemer instructie om de rit actief voor de tegenstander te voltooien (AO) vertegenwoordigde.

Deelnemers werd gevraagd om een periode van 30 seconden te schatten met behulp van een gestandaardiseerd protocol voor reproduceerbaarheid voor de oefening op 500 m, 1500 m, 2500 m, en na de oefening. De mate van waargenomen inspanning (RPE) werd gedurende de proeven gemeten.

Scientists Say There's An Easy Way To Slow Down The Perception Of Time »  TwistedSifter

Resultaten

Oefenproeven toonden aan dat tijd als “langzaam” werd ervaren in vergelijking met chronologische tijd tijdens lichaamsbeweging in vergelijking met rust- en post-oefeningsmetingen (p < 0.001). Er was geen verschil tussen oefencondities (SO, PO en AO) of tijdspunten (500 m, 1500 m en 2500 m). RPE nam toe gedurende de proeven.

Conclusie

De resultaten van deze studie laten voor het eerst zien dat lichaamsbeweging, zowel met als zonder de invloed van wedstrijdtegenstanders, de tijdsbeleving beïnvloedt. Deze bevinding heeft belangrijke gevolgen voor gezonde sportkeuzes en ook voor optimale prestaties. Ongeacht de ervaren inspanning werd tijd als langzamer ervaren tijdens lichaamsbeweging, wat wijst op onnauwkeurig snelheidscontrole en besluitvorming tijdens fysieke activiteiten.

Geraadpleegde bronnen:

Veelgestelde Vragen

Hoe beïnvloedt sporten onze tijdsbeleving?

Tijdens lichamelijke activiteit vertraagt de tijdsbeleving, wat leidt tot een verlengde perceptie van tijd in vergelijking met rustperiodes of na het sporten.

Heeft competitie invloed op de tijdsbeleving tijdens sporten?

Het onderzoek vond geen extra effecten van competitie op de tijdsbeleving. De tijdsbeleving vertraagt tijdens sporten, ongeacht de aanwezigheid van tegenstanders.

Welke methoden werden gebruikt om de tijdsbeleving te meten?

Deelnemers voerden gestandaardiseerde tijdsinschattingen uit tijdens verschillende fietscondities, waaronder solo- en competitieve situaties met virtuele tegenstanders.

Wat zijn de implicaties van een vertraagde tijdsbeleving tijdens sporten?

Een vertraagde tijdsbeleving kan sportervaringen aangenamer maken en prestaties optimaliseren door gebruik te maken van het veranderde tijdsgevoel om motivatie en inspanning te verbeteren.

Wat zijn de beperkingen van dit onderzoek?

De steekproefgrootte was beperkt tot 33 recreatief actieve volwassenen, en het is onduidelijk of de resultaten algemeen toepasbaar zijn op de bredere bevolking.

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 4 / 5. Stemtelling: 1

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking, Spelling en grammatica: Nick Haenen & Sofie Janssen

Factchecking, Spelling en grammatica: 
Nick Haenen & Sofie Janssen

Persoonlijkheidstesten

Sigma man Test
Persoonlijkheidstest op Goodfeeling.nl
Emotionele Intelligentie Test