De Wijsheid Van Arthur Schopenhauer Over Het Spelen Van De Dwaas

De Wijsheid Van Arthur Schopenhauer Over Het Spelen Van De Dwaas


42 keer gelezen sinds
10
minuten leestijd
10
minuten leestijd
42 keer gelezen sinds

4
(1)

Arthur Schopenhauer, een opmerkelijke filosoof uit de 19e eeuw, beschouwde het spelen van de dwaas als meer dan alleen maar dwaasheid; hij zag het als een genuanceerde kritiek op menselijke absurditeiten en een strategische manier om met de complexiteiten van het leven om te gaan.

Schopenhauer geloofde dat het openlijk tonen van intellectuele superioriteit jaloezie en vergelding kon oproepen en suggereerde dat het soms voordelig is om onderschat te worden.

Deze benadering, zo betoogde hij, kon iemand beschermen tegen de negatieve gevolgen van andermans jaloezie en het persoonlijke welzijn bevorderen.

Je hebt je als een idioot gedragen in het openbaar. Maar ik heb het niet alleen over fouten maken; ik heb het over bewust doen alsof je dom bent. Ja, doen alsof je iets niet begrijpt terwijl je dat eigenlijk wel doet.

Voor Arthur Schopenhauer, een van de meest invloedrijke filosofen van de 19e eeuw, was de kunst van het dwaas zijn niet alleen een middel tot vermaak, maar ook een krachtige manier om de absurditeiten van het menselijk bestaan te bekritiseren. Maar wat maakt het spelen van de dwaas zo’n boeiende en uitdagende bezigheid?

Alvast 5 van de belangrijkste punten

  1. Intellectuele superioriteit kan jaloezie oproepen: Het tonen van intellectuele overmacht kan negatieve reacties en jaloezie veroorzaken.
  2. Strategisch dom spelen: Doen alsof je dom bent kan helpen om vijandigheid te vermijden en een betere sociale ontvangst te krijgen.
  3. Menselijke neiging om zich zorgen te maken over meningen van anderen: Mensen hechten vaak te veel belang aan wat anderen van hen denken, wat niet essentieel is voor geluk.
  4. Wijsheid in context: Schopenhauer benadrukte dat wijsheid gaat over weten wanneer je je intellect moet tonen en wanneer je beter kunt doen alsof je minder weet.
  5. Sociale harmonie door bescheidenheid: Intellectuele bescheidenheid kan helpen om sociale spanningen te verminderen en harmonie te bevorderen.

De Voordelen van Onderschat worden

Als we Schopenhauers ideeën verkennen, onthullen we hoe onderschat worden soms in je voordeel kan werken en bespreken we waarom hij gelooft dat het spelen van de dwaas een van de slimste manieren kan zijn om door het leven te navigeren.

Om zijn opvattingen over dit onderwerp beter te begrijpen, moeten we eerst zijn inzichten in de menselijke neiging om te piekeren over de meningen van anderen verkennen.

Zoals Schopenhauer opmerkte, voelen we vaak de behoefte om een beeld van superieure intelligentie te presenteren, uit angst voor de schande om als dwaas te worden gezien. Deze dwangmatige drang om onze reputatie te behouden en de bewondering van anderen te winnen, is een “eigenaardige zwakte van de menselijke natuur,” zoals de filosoof opmerkte.

In zijn werk “De Wijsheid van het Leven” schreef hij: “Door een eigenaardige zwakte van de menselijke natuur denken mensen over het algemeen te veel na over de mening die anderen over hen hebben; hoewel een beetje reflectie zal laten zien dat deze mening, wat die ook mag zijn, op zichzelf niet essentieel is voor geluk.

Daarom is het moeilijk te begrijpen waarom iedereen zich zo blij voelt als hij ziet dat andere mensen een goede mening over hem hebben of iets vleiends zeggen tegen zijn ijdelheid.”

De Wijsheid Van Arthur Schopenhauer Over Het Spelen Van De Dwaas

De Waarde van Het Spelen van de Dwaas

Meestal kunnen we er niets aan doen dat we ons druk maken over wat anderen denken. We willen niet als dom worden gezien. Maar als we te veel focussen op de meningen van anderen, kunnen we uit het oog verliezen wat ons werkelijk ten goede komt. Soms helpt het echt als mensen ons niet hoog inschatten. Gezien worden als dom kan beter zijn voor ons welzijn dan gezien worden als intelligent.

Om te genieten van de voordelen van dom zijn, moeten we bereid zijn om als dwaas gezien te worden om vooruit te komen. Ja, we kunnen soms het gevoel hebben dat mensen ons niet mogen en minder van ons denken. Maar zoals Schopenhauer betoogde, zijn hun meningen niet essentieel voor ons geluk.

Overweeg nu dat je 19 jaar oud bent en je moeder je deze brief stuurt: “Je bent geen slecht mens; je hebt intellect en opleiding; je hebt alles wat je tot een eer voor de mensheid zou kunnen maken”.

Al je goede eigenschappen worden verduisterd door je overdreven slimheid en worden nutteloos voor de wereld puur omdat je woede voelt om alles beter te willen weten dan anderen, om te willen verbeteren en beheersen wat je niet kunt beheersen.

Hierdoor verzuur je de mensen om je heen. Omdat niemand op zo’n dwingende manier verbeterd of verlicht wil worden, zou je minder ergerlijk zijn als je minder jezelf was; maar zoals je nu bent, ben je zeer irritant.”

Deze brief, geschreven aan Schopenhauer door zijn moeder toen hij 19 jaar oud was, biedt een unieke kijk op zijn vroege leven. In plaats van zijn intellect te prijzen, bekritiseert het hem, wat licht werpt op zijn strijd met de gevolgen van intellectuele superioriteit.

Het lijkt erop dat Schopenhauers vroege ervaringen en de woorden van zijn moeder zijn latere filosofische reflecties hebben beïnvloed, waaronder het concept van het spelen van de dwaas.

De Wijsheid Van Arthur Schopenhauer Over Het Spelen Van De Dwaas

Intellectuele Superioriteit en Haar Gevaren

Schopenhauer vatte de essentie van menselijke trots op intellectuele vermogens samen met zijn woorden: “Er is niets waar een man trotser op is dan op zijn intellectuele vermogens, want het is dit dat hem zijn gezaghebbende plaats in de dierenwereld geeft.

Het is een buitengewoon roekeloze zaak om iemand te laten zien dat je in dit opzicht duidelijk superieur bent aan hem en om anderen dit ook te laten zien, omdat hij dan zal hunkeren naar wraak.”

Schopenhauer geloofde dat intellectuele superioriteit iemand op een hoger bestaansniveau plaatste, boven de massa. Toch erkende hij de tweesnijdende aard van zo’n gave. Hoewel scherpzinnigheid iemand trots kan maken, kan het ook anderen jaloers maken.

Alleen al het zien van het torenhoge intellect van een ander kan ervoor zorgen dat de mindere partij zich inadequaat voelt en hun eigenwaarde vermindert. Deze erkenning leidt vaak tot een verlangen om de intellectueel superieure persoon te ondermijnen of te kleineren.

Schopenhauer benadrukte dat het strategisch gebruik van domheid niet gaat over echte onwetendheid, maar over weten wanneer en hoe je moet doen alsof je het niet weet.

Hij geloofde dat het van weinig waarde is om wijs te zijn onder dwazen of gezond verstand te hebben onder gekken. Door de schijn aan te nemen van de domste bruut, kan men een warmere ontvangst van anderen verzekeren en vijandigheid vermijden.

De Wijsheid Van Arthur Schopenhauer Over Het Spelen Van De Dwaas

De Strategische Voordelen van Onwetendheid

Hij benadrukte verder de waarde van het spelen van dom, door te stellen: “…het is een echte aanbeveling om dom te zijn, want net zoals warmte aangenaam is voor het lichaam, zo doet het de geest goed om zijn superioriteit te voelen en een man zal instinctief gezelschap zoeken dat hem dit gevoel geeft, net zoals hij naar de open haard zal gaan of in de zon zal lopen als hij warm wil worden.”

Hij suggereert dat strategisch omarmen van onwetendheid een gevoel van voldoening en psychologische warmte kan bieden, vergelijkbaar met het fysieke comfort van warmte voor het lichaam.

Het is echter belangrijk op te merken dat hij niet pleit voor het onderdrukken of ontkennen van iemands intelligentie. Zijn advies is duidelijk: oefen voorzichtigheid en gevoeligheid uit om de dynamiek van menselijke relaties effectiever te navigeren.

Terwijl intellectuele superioriteit een bron van persoonlijke voldoening en prestatie kan zijn, brengt het ook het potentieel met zich mee om sociale harmonie te verstoren.

In zijn essay “Metafysica van de Liefde van de Seksen” besprak Schopenhauer hoe mensen zich in sociale situaties gedragen. Hij zei: “De dwaas spelen is het laatste redmiddel om de gebreken van anderen te verhullen.”

Deze uitspraak vat perfect Schopenhauers overtuiging samen dat het aannemen van de rol van een dwaas kan dienen als een strategische manoeuvre om de tekortkomingen of gebreken van degenen om ons heen te verbergen.

De Wijsheid Van Arthur Schopenhauer Over Het Spelen Van De Dwaas

De Wijsheid van Het Dwaas Spelen

Hij was zich ervan bewust dat mensen vaak imperfecties, zwakheden of tekortkomingen hebben die ze misschien verborgen willen houden. Het openlijk erkennen van deze gebreken kan echter ongemakkelijk zijn en mogelijk schadelijk voor iemands reputatie of zelfrespect.

Schopenhauer was duidelijk dat het aannemen van de schijn van een dwaas een handige dekmantel kan bieden, de aandacht afleidend van de gebreken van anderen en hen in staat stellend om gezichtsverlies te voorkomen. Deze strategische tactiek kan in verschillende sociale contexten worden toegepast, zoals gesprekken, debatten of groepsdynamiek.

Hij wist dat wij mensen vaak snel zijn om elkaar te beoordelen en te bekritiseren. Wanneer we zien dat iemand anders niet helemaal voldoet, hebben we de neiging om ons te richten op hun zwakheden. Schopenhauer maakt echter duidelijk dat deze aanpak zelden werkt en vaak tot meer spanningen en wrok kan leiden.

Schopenhauers citaat is duidelijk: wijsheid gaat om context. Het daagt het idee uit dat alleen het hebben van veel verstand je een goed mens maakt. In plaats daarvan suggereert het zelfverzekerd dat een beetje dwaasheid je kan helpen om door de ups en downs van menselijke interacties te navigeren en de zaken harmonischer te maken.

Uiteindelijk maakt Schopenhauer een overtuigend pleidooi voor het omarmen van de onverwachte waarde van het spelen van de dwaas op momenten. Terwijl de maatschappij intelligentie hoog inschat, kan het soms eigenlijk helpen om een beetje onnozel te doen om lastige sociale situaties glad te strijken. In feite kan een beetje geveinsde onwetendheid de slimste manier zijn om de vrede te bewaren.

Arthur Schopenhauer – de woelige jaren van de filosofie
Klik voor prijs bij Bol

Geraadpleegde bronnen:

Veelgestelde Vragen

Wie was Arthur Schopenhauer?

Arthur Schopenhauer was een invloedrijke Duitse filosoof uit de 19e eeuw, bekend om zijn pessimistische filosofie en werken zoals “De Wereld als Wil en Voorstelling”.

Waarom geloofde Schopenhauer dat het spelen van de dwaas voordelen heeft?

Schopenhauer geloofde dat het spelen van de dwaas vijandigheid kon vermijden, sociale spanningen kon verminderen en persoonlijke welzijn kon bevorderen door jaloezie en wraakzucht te voorkomen.

Wat bedoelde Schopenhauer met intellectuele superioriteit kan jaloezie oproepen?

Schopenhauer stelde dat het openlijk tonen van intellectuele overmacht negatieve reacties en jaloezie van anderen kon veroorzaken, wat schadelijk kon zijn voor sociale relaties.

Hoe kan strategisch dom spelen helpen in sociale situaties?

Door te doen alsof men minder weet, kan men vijandigheid vermijden, een warmere sociale ontvangst krijgen en spanningen verminderen, waardoor sociale harmonie wordt bevorderd.

Wat is het belangrijkste inzicht van Schopenhauer over menselijke relaties?

Schopenhauer benadrukte dat wijsheid inhoudt te weten wanneer men zijn intellect moet tonen en wanneer men beter kan doen alsof men minder weet, om zo sociale spanningen te verminderen en harmonie te bevorderen.

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 4 / 5. Stemtelling: 1

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking, Spelling en grammatica: Nick Haenen & Sofie Janssen

Factchecking, Spelling en grammatica: 
Nick Haenen & Sofie Janssen

Gerelateerde Artikelen

Persoonlijkheidstesten

Inclusiviteit Test
Libido Test Voor Mannen
Vorm Voorkeur Test