Image

Dit Is De Reden Waarom Je Leven Niet Gaat Zoals Je Voor Ogen Had79 keer gelezen sinds
11
minuten leestijd
11
minuten leestijd
79 keer gelezen sinds

5
(2)

Praten tegen jezelf is een diepgewortelde gewoonte die de meeste mensen moeilijk kunnen opgeven. Het is net zo natuurlijk als eten en drinken; we kunnen deze interne gesprekken simpelweg niet stopzetten. Echter, wat we wel kunnen beheersen, zijn de aard en richting van deze gesprekken in onszelf. Verrassend genoeg blijven velen van ons zich onbewust van de diepgaande impact die deze innerlijke dialogen hebben op het vormgeven van onze levensomstandigheden. In wezen dienen onze interne gesprekken als de wortels waaruit de omstandigheden van ons bestaan ontspringen, net zoals het spreekwoord zegt: “Zoals een man denkt in zijn hart, zo is hij”.

Als we het roer van ons leven willen omgooien en richting onze gewenste bestemming willen bewegen, moeten we het gewicht van onze oude gesprekken afschudden. In de Bijbel wordt dit proces beschreven als het afleggen van de oude mens en jezelf vernieuwen in de geest van de geest. Onze spraak is een spiegelbeeld van onze gedachten. Om onze gedachten te veranderen, moeten we eerst onze spraak veranderen, dat wil zeggen de mentale gesprekken die we in onszelf voeren.

De Kracht van Gedachten

De wereld waarin we leven, is een rijk van oneindige mogelijkheden voor mentale transformaties. Alles wat we in ons leven manifesteren, is nauw verbonden met de mentale gesprekken die we onbewust voeren. Maar als beschaafde wezens moeten we ons bewust worden van die gesprekken en met een doel handelen. Onze mentale gesprekken trekken de loop van ons leven aan. Inderdaad, de gesprekken die we in onszelf voeren, spelen een belangrijke rol bij het vormgeven van onze ervaringen. Zolang we dezelfde interne dialoog onderhouden, blijft onze persoonlijke geschiedenis stagneren.

Het proberen te veranderen van de externe wereld voordat we onze interne gesprekken aanpakken, is als vechten tegen de natuurlijke orde der dingen. We laten ons vaak meeslepen door negatieve interne gesprekken, en toch hopen we controle over ons leven te hebben, zonder te beseffen dat onze eigen negatieve interne gesprekken de oorzaak zijn van teleurstellingen en tegenslagen. We blijven misschien ronddwalen in een eindeloze cyclus, waarbij we onze problemen toeschrijven aan externe krachten, in plaats van de ware bron in onszelf te herkennen.

Dit is de reden waarom je leven niet gaat zoals je voor ogen had

Spiegel van de Ziel

Onze externe ervaringen zijn reflecties van onze innerlijke dialogen en mentale gesprekken. Wat we intern focussen, manifesteert zich in onze realiteit, echoënd de gedachten en overtuigingen die we vasthouden. Onze huidige mentale gesprekken, als ze gevuld zijn met negativiteit, bewegen zich richting de toekomst om ons te confronteren als verspilde of verkeerde woorden. Wat echt telt, zijn onze acties in het heden, zelfs als hun effecten misschien niet direct zichtbaar zijn. We roepen verandering niet op met luide stemmen, maar met intense interne aandacht, creërend door zorgvuldig te luisteren.

De gebeurtenissen en relaties in het leven zijn een weerspiegeling van onze interne wereld. Intern spreken vanuit een plaats van vervulde verlangens is de sleutel tot bewuste creatie. Onze interne dialogen manifesteren zich voortdurend om ons heen in de gebeurtenissen die we tegenkomen. Om dus de werkelijkheid die we extern wensen te zien en te horen, moeten we deze eerst intern voorstellen en horen. Als we de kunst van gecontroleerde interne spraak beheersen, ontdekken we de opwinding van zelfverzekerd spreken over wat we willen manifesteren voordat het gebeurt, en versterken we ons geloof in de realisatie ervan.

De Kracht van Verbeelding

Bewust gebruik van verbeelding stelt ons in staat om de immense creatieve energieën van onze interne discussies te transformeren en te kanaliseren vanuit de mentale en emotionele rijken naar het fysieke. Wat is jouw doel? Stemt het overeen met je interne dialoog? Om je doel te bereiken, is harmonie nodig tussen je interne gesprekken en de gewenste staat. Zoals de twee niet samen kunnen lopen zonder overeenstemming, moet je interne dialoog overeenkomen met je gewenste realiteit. Correct intern discours is dat wat de dialoog van een vervuld ideaal weerspiegelt.

De oude wijsheid spreekt over de twee gaven die aan de mens zijn geschonken: de geest en spraak, gelijk aan een vorm van onsterfelijkheid. Wanneer correct gebruikt, leiden deze gaven ons naar goddelijke rijken, zelfs voorbij de grenzen van het fysieke lichaam. “In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God”. Het woord is het nageslacht van de geest en houdt de essentie van trilling in, die uitstraalt in de wereld en terugtrekt in ons leven wat overeenkomt met onze interne frequenties. Onze interne gesprekken, vergelijkbaar met het woord van God, vormen het leven dat we zowel in onszelf als om ons heen creëren. De vereniging van het woord en de geest brengt leven voort, zoals gesproken in oude leerstellingen. Jij en je interne gesprek zijn één, en het transformeren van je geest vereist het transformeren van je interne dialoog.

Harmonie tussen Denken en Realiteit

Om je aspiraties te bereiken, zorg ervoor dat je interne gesprekken resoneren met je voorgestelde realiteit. Zoals de Bijbel benadrukt, is het woord dicht bij ons, wonend in onze mond en ons hart, en geeft ons de kracht om te kiezen voor leven boven dood, goed boven kwaad, en zegen boven vloek. Onze gedachten moeten gericht zijn op wat goed en puur is, want onze toekomst wordt gevormd door het goddelijke woord, dat onze interne spraak is. In het Licht van Azië wordt gezegd: “Zie je daar velden? Sesam brengt sesam voort, koren brengt koren voort, stilte en duisternis kenden deze woorden.” Deze woorden onthullen de diepe waarheid dat iemands lot wordt gevormd door de trouw aan hun oorsprong. Net zoals sesam sesam voortbrengt en koren koren, moeten de zaden van succes worden geplant om een rijke oogst van prestaties te oogsten.

Het Zaaien van Succes

Als we succes willen, moeten we de zaden van succes in onze gedachten planten. We moeten aannemen en leven alsof we het al bezitten. De sleutel ligt in de ideeën die we als waarheid binnen onszelf accepteren, niet noodzakelijkerwijs in externe feiten. Externe feiten kunnen aanvankelijk onze veronderstellingen tegenspreken, maar door vol te houden in onze overtuigingen, zullen ze uiteindelijk in lijn komen met onze realiteit. De uitkomsten volgen onze veronderstellingen, in plaats van ze vooraf te gaan. Het transformeren van onze interne spraak is vergelijkbaar met het aantrekken van de kledij van een nieuw persoon.

Transformatie van Binnen naar Buiten

Onze interne gesprekken, hoewel ongehoord door anderen, hebben een diepgaande impact op onze toekomstige omstandigheden. Om ons ideale zelf tot leven te brengen, moeten we definiëren wie we willen worden en trouw het gevoel van onze vervulde wens aannemen. Door deze geloofsvolle veronderstelling zal ons ideale zelf zich in de realiteit manifesteren. Beeld jezelf in als de persoon die je wilt zijn, vasthoudend aan die voorstelling. Het leven is een oefenterrein voor het vormgeven van beelden door verbeelding. Test deze kracht en zie hoe het leven zich afstemt op het model van je verbeelding.

De Kracht van Negatieve Gedachten

Je interne gesprekken onthullen hoe je dit krachtige hulpmiddel gebruikt of misbruikt. Negatieve interne dialogen, vooral die gevuld met afgunst en kwaadwilligheid, zaaien zaden voor toekomstige slagvelden en gevangenissen. Gewoonlijk zijn mensen gehecht geraakt aan dergelijke schadelijke gesprekken, die ze gebruiken om mislukking te rechtvaardigen, anderen te bekritiseren en te genieten van het lijden van anderen, daarmee geweld in de wereld voortzetten.

De Weg naar Succes

Om succes te bereiken, verlaat het oude gesprek van de onsuccesvolle man en omarm het nieuwe gesprek van je vervulde zelf. Deze innerlijke transformatie wordt de prijs voor het bereiken van grootsheid. De tijd is gekomen voor ons om bewuste verantwoordelijkheid te omarmen en samen de hemel op aarde te creëren. We moeten onze verbeelding doelbewust en liefdevol hanteren, woorden kiezend in harmonie met onze idealen.

Verbeelding als Poort naar Realiteit

Verbeelding is meer dan een speeltje of dagdroom; het is de poort naar de realiteit. Het wordt het pad naar de gewenste staat, belichaamt de waarheid ervan en brengt het tot leven. Verbeelding nodigt ons uit om onze dromen in het heden volledig te ervaren, voortdurend stromend door de poorten van het nu. Terwijl we onze toekomstige scenario’s voorstellen alsof ze nu ontvouwen, kunnen we weerstand tegenkomen. Deze weerstand dient als een cruciaal teken, onze aandacht vestigend op potentiële blokkades die ons belemmeren in het bereiken van ons gewenste toekomstige zelf. Het vereist onze bewustzijn en gerichte aandacht.

Innerlijke Gesprekken en Huidige Ervaringen

Onze huidige ervaringen, die we misschien niet volledig begrijpen, zijn gekoppeld aan de onherkenbare krachten van onze interne gesprekken en de gemoedstoestanden die ze genereren. Als we ongewenste omstandigheden tegenkomen, is het een teken dat er een verandering nodig is in ons mentale dieet. Zoals de mens niet alleen van brood leeft, maar van het woord dat uit de mond van God komt, dat onze geest is, moeten we onze geest voeden met nobele en liefdevolle gedachten. Gebruik verbeelding als deelnemer, niet als louter toeschouwer. Kanaliseer de energie ervan van het mentale en emotionele naar het fysieke niveau, en breid je zintuigen uit. Stel je voor dat je ziet, hoort en aanraakt wat je intens verlangt, en doordring je denkbeeldige staat met de tonen en sensaties van de realiteit.

Actief Gebruik van Verbeelding

Dit actieve gebruik van verbeelding wekt de geest van prestatie en opluchting in ons, verre van passieve acceptatie van schijn. Beeld jezelf ergens anders in, alsof het hier is, de kloof overbruggend tussen toen en nu. Beeld jezelf in op die gewenste plaats, belichamend de versie van jezelf die je wilt worden. Let goed op je interne gesprekken tijdens deze verbeeldingsoefening. Als je innerlijke dialoog overeenkomt met wat je hoorbaar zou zeggen en doen in die voorgestelde realiteit, heb je met succes de kloof tussen de toekomst en het heden overbrugd. Echter, als je weerstand ondervindt binnen je interne gesprekken, zie het dan als een uitnodiging om dieper in je gedachten en emoties te duiken. Deze weerstanden kunnen wijzen op beperkende overtuigingen, onopgeloste angsten of verborgen twijfels die erkenning en oplossing nodig hebben. Probeer deze oefening en je zult getuige zijn van zijn transformerende kracht.

Conclusie

De Kracht van Interne Gesprekken

In dit artikel hebben we de cruciale rol van interne gesprekken in onze levens onderzocht, en hoe deze onze realiteit vormgeven. We hebben gezien dat onze gedachten en innerlijke dialogen niet slechts passieve reflecties zijn, maar actieve scheppers van onze persoonlijke wereld. De bijbel en het Licht van Azië bieden ons inzichten over de kracht van het woord en de invloed van onze oorspronkelijke gedachten op ons lot.

De metafoor van het zaaien van succes benadrukt het belang van het planten van positieve, succesvolle gedachten om een rijke oogst in ons leven te realiseren. Net zoals een landbouwer zaden plant met de verwachting van groei en bloei, moeten wij de zaden van onze grootste ambities in de vruchtbare grond van onze geest planten. Het transformeren van onze interne spraak is als het aantrekken van nieuwe kleding, die ons helpt ons ideale zelf te manifesteren.

We hebben ook de kracht van verbeelding onderzocht als een cruciaal hulpmiddel in het vormgeven van onze realiteit. Door ons de toekomst voor te stellen zoals we die willen zien, en door onze interne dialogen af te stemmen op deze visie, kunnen we de kloof tussen het heden en de toekomst overbruggen. Dit vereist niet alleen een positieve mindset, maar ook het bewustzijn van en het werken aan eventuele innerlijke weerstanden die onze groei kunnen belemmeren.

Dit artikel toont aan dat wij de architecten van onze eigen realiteit zijn. Door bewust en zorgvuldig onze interne gesprekken te sturen, kunnen we niet alleen ons eigen leven verrijken, maar ook bijdragen aan een harmonieuzere wereld. Onze gedachten en woorden zijn krachtige instrumenten; laten we ze wijselijk gebruiken.

Veelgestelde vragen

Wat zijn interne gesprekken en hoe beïnvloeden ze onze realiteit?

Interne gesprekken zijn de gedachten en dialogen die we in ons hoofd voeren. Ze hebben een sterke invloed op onze perceptie en interactie met de wereld, en kunnen onze realiteit vormgeven door onze overtuigingen en acties te sturen.

Hoe kan ik mijn interne gesprekken positiever maken?

Je kunt je interne gesprekken positiever maken door bewustzijn te ontwikkelen over je huidige gedachtepatronen en deze actief te vervangen door positieve affirmaties, doelgerichte visualisaties en dankbaarheidsoefeningen.

Wat is de rol van verbeelding in het vormgeven van onze realiteit?

Verbeelding speelt een cruciale rol in het vormgeven van onze realiteit. Het stelt ons in staat om mentale beelden en scenario's te creëren van wat we wensen, wat onze motivatie en acties kan beïnvloeden om die realiteit te bereiken.

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 5 / 5. Stemtelling: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking: Nick Haenen | Spelling en grammatica: Sofie Janssen


Zoeken