Image

Door de Poorten van de CIA: Een Taoïstisch Oude Occulte Wetenschap37 keer gelezen sinds
14
minuten leestijd
14
minuten leestijd
37 keer gelezen sinds

0
(0)

Overheden lijken op gangs. We krijgen de indruk dat ze verkozen zijn omdat ze de grootste gang zijn, wat hen een schijn van autoriteit geeft. Het enige verschil is dat ze hun misdaden plegen via papierwerk in plaats van geweld, hoewel ze natuurlijk ook geweld gebruiken. Dit zou ons uiteraard sceptisch moeten maken over alles wat van overheden komt. Occam’s Razor is nodig in deze wereld, maar we moeten oppassen dat we er niet figuurlijk vanzelfsprekend ons eigen keel mee doorsnijden. In naam van gezond scepticisme moeten we kritisch zijn over alles, vooral als het van enige vorm van overheid of leger komt.

Wat is Occam’s Razor?

Occam’s Razor is een filosofisch principe dat stelt dat bij het overwegen van concurrerende hypothesen over dezelfde voorspelling, de eenvoudigste oplossing de voorkeur verdient. Het idee is dat men onnodige aannames moet vermijden. Het principe is genoemd naar de middeleeuwse Engelse filosoof William of Ockham, hoewel het concept in verschillende vormen al eerder bestond.

In de praktijk betekent Occam’s Razor dat wanneer verschillende theorieën of verklaringen mogelijk zijn voor een bepaald fenomeen, de verklaring die de minste aannames vereist, en toch de meeste verschijnselen verklaart, als de meest waarschijnlijke moet worden beschouwd. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat de eenvoudigste uitleg altijd correct is, maar wel dat het een nuttig uitgangspunt is voor wetenschappelijk onderzoek en probleemoplossing. Het wordt vaak gebruikt in verschillende disciplines, zoals filosofie, wetenschap, geneeskunde en computerwetenschappen, om complexiteit te minimaliseren en focus te behouden op wat bewijsbaar is.

Het gewicht van logica en misvattingen

Soms is het echter beter om het gewicht van de logica even neer te leggen en te realiseren dat we misvattingen hebben. Stel je voor dat ik je vertel dat de realiteit niet wordt ervaren door de waarnemer, maar eerder door hem wordt geprojecteerd. Er zijn veilige manieren om deuren te openen naar grotere realiteiten dan onze huidige biologie kan waarnemen. Het zou logisch zijn om een gezonde dosis van Occam’s Razor toe te passen als ik je vertel dat materie in fysieke vorm niet bestaat en dat de realiteit meer een droom of een gedachtevormig hologram is. Dezelfde sceptische reactie zou verwacht worden. Maar wat doen we met Occam’s Razor als deze ogenschijnlijk onmogelijke dingen absoluut verifieerbaar echt en toegankelijk worden voor de hele mensheid?

Overheid en diepe staatsorganisaties zoals de CIA

Als we denken aan de overheid en diepe staatsorganisaties zoals de CIA, is het laatste waar we aan denken iets mystieks. Verrassend genoeg zijn metafysica en spirituele zaken niet alleen van belang, maar inderdaad een fundamentele hoeksteen van de Central Intelligence Agency, een organisatie die sinds de moord op Jonathan (ja, dat zei ik) tot geen goed in staat is geweest. En als we iets weten over onze eigen overheden en hun afdelingen, dan weten we dat aarde-schokkende wetenschappelijke ontdekkingen zoals deze niet in veilige handen zijn bij hen.

Een snel overzicht van gebeurtenissen in 1956

In 1956 raakte Robert Monroe, de latere oprichter van het Monroe Instituut, geïnteresseerd in hypnopedia of slaapleren. Tijdens het experimenteren met verschillende methoden ontdekte hij een staat van bewustzijn die niet gepland of herkenbaar was. Hoewel de term ‘astrale projectie’ nog niet was bedacht, was dit precies wat hij ontdekte. Naast het vinden dat hij zichzelf uit zijn lichaam kon verwijderen en de kamer buiten zijn lichaam kon navigeren, kwam hij ook oog in oog te staan met enkele vormen van niet-menselijke intelligentie, waarvan de meerderheid reptielachtig van aard leek.

Lees ook: Gedeclassificeerde CIA-studies over Bewustzijn in 1969 – Opmerkelijke onderzoekresultaten

Lees ook: Gevonden: Verloren Pagina 25 van het Gateway Report van de CIA over astrale projectie.

De gevolgen van Monroe’s ontdekkingen

Deze bijzondere methode van zogenaamd slaapleren zorgde ervoor dat hij een uittredingservaring had. Wat nog verbazingwekkender is, is dat hij dezelfde resultaten voor anderen kon repliceren. Robert Monroe was zo succesvol in zijn methodologie van het overbrengen van mensen hun bewustzijn van hun lichaam naar het zogenaamde astrale veld, dat zijn boek ‘Journeys out of body’ uit 1971 een beweging van mensen in gang zette die actief gebruik maakten van dit nieuwe onderzoek. Iedereen die bekend is met dit kanaal zal niet verrast zijn dat direct na dat jaar, in 1972, het Amerikaanse leger propaganda begon te verspreiden dat de Sovjet-Unie geld pompte in dit pseudowetenschappelijk onderzoek.

De zoektocht naar het verband tussen kwantummechanica en theoretische fysica

Het onderzoek naar bewustzijn

Het doel was te onderzoeken hoe kwantummechanica en theoretische fysica de aard en werking van menselijk bewustzijn en zijn capaciteiten kunnen verklaren, los van het vlees. Het was van belang om elke associatie met sekten of mystieke connotaties van dit onderzoek te verwijderen. Dit bleek echter onmogelijk, zoals later zal blijken. De leiders van dit onderzoek, inclusief de kolonel zelf, werden volledig niet-sceptisch ten opzichte van de oude leringen waaruit deze wetenschap lijkt voort te komen. Hoewel niemand die betrokken was bij het onderzoek een volledig begrip bereikte van dit verborgen deel van onze realiteit, leverde het toch resultaten op die onmiskenbaar griezelig zijn en meer vragen oproepen dan antwoorden geven.

Onthulling van de mogelijkheden van bewustzijn

Met Dr. Monroe’s methoden kon de CIA succesvol de existentie bewijzen en zelfs staten van bewustzijn induceren die de beperkingen van ruimte-tijd en de natuurwetten zoals wij die kennen, overstijgen. Proefpersonen waren in staat om uit hun fysieke vorm te treden en verifieerbare gebeurtenissen op andere locaties tijdens hun experiment te aanschouwen en te rapporteren. Een ander opmerkelijk voorbeeld was een experiment waarbij twee mannen aan dezelfde geluidsfrequentie werden gekoppeld, maar gescheiden door een grote afstand. Hun mentale vibratie werd met 10 Hertz verhoogd, beide proefpersonen geblinddoekt, en een banaan werd in de hand van proefpersoon één geplaatst. Toen proefpersoon twee werd gevraagd zich iets voor te stellen in zijn hand, was het eerste waar hij aan dacht een banaan. Dit experiment werd succesvol herhaald met verschillende objecten, waarbij toeval als verklaring werd uitgesloten.

De implicaties van het onderzoek

Materie en realiteit heroverwogen

Deze door de overheid gefinancierde onderzoekers concludeerden dat de atomaire structuur van materie niet solide is, maar in feite een soort holografische oscillerende energiefrequentie. We ontdekten niet alleen dat materie en vorm niet objectief bestaan, maar dat deze holografische energievelden, waaruit onze realiteit bestaat, in feite een product zijn van bewuste intelligentie. Om het bot te zeggen, we dromen allemaal tegelijkertijd de realiteit, of we leven allemaal binnen de droom van een groter wezen, een idee dat doet denken aan de Hindoe-mythologie waarin we delen zijn van de psyche gedroomd door Brahma.

Hedendaagse interpretaties en wetenschappelijke acceptatie

Aan de andere kant van het spectrum wordt de interpretatie van deze resultaten in de hedendaagse taal aangeduid als simulatietheorie, het idee dat onze realiteit informatie is opgeslagen op een gigantische computer of aan de oppervlakte van een zwart gat. Maar laten we niet de ene of de andere kiezen, want we weten dat interpretaties vaak alleen verschillen in taal, maar voortkomen uit dezelfde bron. Het is opmerkelijk hoe mainstream wetenschappers zoals Neil deGrasse Tyson gemakkelijk het idee van een holografisch, door computers gesimuleerd universum accepteren, maar het idee van de realiteit als een soort droom belachelijk maken.

Het activeren van transcendente bewustzijnstoestanden

Er lijken veel manieren te zijn om deze transcendente staten van bewustzijn te activeren, van hallucinogenen tot meditatie en yoga, geluidsfrequentie-manipulatie (ook wel bekend als cymatica) tot bijna-doodervaringen en meer. Maar het lijkt erop dat de kortere weg die door de CIA werd gebruikt, vereiste dat de elektromagnetische hersenpatronen tussen de twee hersenhelften werden geëgaliseerd. Wanneer het pingpongspel tussen de linker logische en de rechter creatieve kant van de hersenen ophoudt en samenvalt, lijkt er een soort versterkt bewustzijn plaats te vinden met vele mysterieuze eigenschappen en capaciteiten.

De offer van ons collectieve zelf

De resultaten worden steeds vreemder

We hebben een hoeksteen van ons collectieve zelf geofferd aan de schijn en het circus, en de resultaten van dit experiment worden steeds vreemder. Net als Monroe aanvankelijk ervoer, zagen de deelnemers aan het experiment vaak intelligente, bewuste wezens van onmogelijke biologische aard, vaak omschreven als reptielachtig, zelfs tot het punt dat ze beschreven werden als ‘alligator-mensen’. Deze geïsoleerde deelnemers beschreven identieke wezens die Monroe zelf had ontmoet toen hij alleen aan zijn onderzoek begon. Dit leidde de onderzoeker tot een 35-jarige obsessie om te begrijpen wat deze wezens zijn, hun oorsprong en het recht op deze verschijningen.

Frequentie en archetypen

Deze verschijningen waren zo frequent dat de deelnemers werden geïnstrueerd om “intellectueel voorbereid te zijn om te reageren op mogelijke ontmoetingen met intelligente niet-lichamelijke energievormen wanneer tijd-ruimte grenzen worden overschreden.” De toevallige waarnemingen van deze entiteiten met reptielachtige kenmerken zijn natuurlijk onmogelijk en dwingen ons om te speculeren of deze wezens objectief buiten onze geesten bestaan, waar we toegang kunnen krijgen tot hun frequentie met deze technieken, of dat mensen een gemeenschappelijke archetype-eigenschap hebben binnen ons collectief bewustzijn die reptielen personifieert.

Bizarre bevindingen en de Monroe-instituut

Speculatieve conclusies

Het wordt nog vreemder, en dit is uitgelaten in vrijwel alle gerapporteerde video’s over deze zaak, maar dit is wat Monroe en zijn team rapporteerden: 1) Deze ‘archiefhagedissen’ hebben de mensheid millennia lang gecontroleerd en tot slaaf gemaakt; 2) Ze bestaan en opereren in de vierde dimensie en zijn alleen zichtbaar voor diegenen die verder kunnen zien dan ons extreem beperkte spectrum van zichtbaar licht; 3) Reptielen voeden zich met onze spirituele levenskracht, die Monroe ‘loosh’ noemde; 4) Deze parasitaire wezens zien de aarde als een enorme boerderij waar ze menselijke angst, haat en angst verzamelen en zich ermee voeden; 5) Hun intellect is gelijk aan of overtreft dat van mensen; 6) Dit sluwe reptielachtige ras beschouwt zichzelf als de ware en opperste heerser van de mensheid.

Bizarre overeenkomsten en experimenten

Het is verbazingwekkend dat DMT-ervaringen vaak verzadigd zijn met het archetype van de nar, terwijl ibogaïne gespecialiseerd is in contact met overleden personen en met amanita muscaria-paddenstoelen die beroemd zijn om elfen. Ayahuasca heeft een terugkerend thema van slangen. Het is vreemd hoe deze verschillende wijzigingen in het bewustzijn specifieke archetypen opleveren in zowel karakter als setting.

De CIA en hun experimenten

Versnelde praktijken en geheime kennis

Na het bereiken van hun doel verfijnde de CIA het proces om een versnelde versie van de praktijk te maken, vergelijkbaar met een ritueel dat een soort snelkoppeling is naar het anders zes weken durende Gateway-proces. Deze snelkoppeling is diep begraven in het gigantische rapport. Ze slaagden erin succesvol door te dringen tot het verenigde veld waaruit alle dingen worden geboren, de pre-creatieve stof waarin de realiteit kan bestaan.

Verborgen kennis en toegang

Naarmate succesvolle resultaten gemakkelijker en vaker werden bereikt, maakte de CIA zich zorgen over de toegankelijkheid van deze verborgen kennis voor zogenaamde ‘burgerlijke’ personen zoals wij. Ze probeerden een van de meest belachelijke dingen die ik ooit heb gelezen: de CIA huurde een militaire tak in om een DMT-bevorderende druppel intraveneuze machine te ontwikkelen om soldaten naar het verenigde veld, of zoals genoemd in het document ‘het absolute’, te sturen met als missie burgerlijke beoefenaars te ontmoedigen om toegang te krijgen tot deze hogere rijken. De overheid huurde letterlijk superastrale soldaten in om gewone mensen weg te jagen van heilige, verborgen en oude kennis.

What Are 'Akashic Records'? - YouTube

De offer van ons collectieve zelf aan het akasha-veld

Onsterfelijkheid en unificatie door de dood

De dood laat het lichaam achter en voegt zich bij dit akasha-veld, dit verenigde veld van informatie en energie, dat zich verspreidt maar zijn leringen, leerervaringen en ervaringen meeneemt. Het concept van onsterfelijkheid van alle mensen wordt door dit proces van unificatie door de dood weliswaar in twijfel getrokken, maar lijkt een warm en aangenaam idee waar dit document, ondanks zijn strikte wetenschappelijke aard, een onverwachte wending neemt.

De intenties van de CIA en verborgen kennis

Het is belangrijk om te onthouden dat, hoewel de CIA deze studies kon uitvoeren, financieren en met succes resultaten kon reproduceren, dit de organisatie niet tot de ‘goede jongens’ maakt. We moeten niet vergeten dat deze overheidsinstantie in eerste instantie bedoeld was om menselijke soldaten, wapens, geestloze robots te creëren die de wil van degenen die controle willen uitoefenen, uitvoeren. Hoewel de CIA te prijzen is voor hun onderzoek naar deze mystieke staten, is het schandalig dat ze deze kennis geheim en beperkt hebben gehouden en tegelijkertijd wilden ze de realiteit controleren tegen de wil van de mensen.

De ware aard van de CIA en mystieke wetenschappen

Dubbele agenda’s en controle over de samenleving

De werkelijke bedoelingen van de CIA en de zogenaamde archonten van de gnostische demiurg en Sophia – deze zogenaamde reptielachtige wezens die herhaaldelijk voorkomen in alle astrale projecties die zijn uitgevoerd en bestudeerd door meerdere bronnen en verschillende mensen – lijken te suggereren dat de CIA niet alleen van plan was om deze kennis als wapen te gebruiken, maar mogelijk ook onze aandacht wilde sturen om de samenleving beter te kunnen controleren. De herhaalde verschijningen van deze entiteiten dwingen ons tot speculatie over het vermogen van de CIA om bewustzijn en lijden te begrijpen, mogelijk om een soort buitenaardse parasitaire existentie tevreden te stellen die misschien het beste omschreven kan worden als reptielachtig.

De psychologische gevangenis en bevrijding

Liberation in psychische zin betekent vrijkomen van een psychische situatie of toestand waarin men vastzit. De muren, tralies en kettingen van de psychische gevangenis zijn altijd opgebouwd uit de wielen van leugens die het menselijke intellect ten onrechte voor waarheid houdt. Er zijn twee soorten psychische leugens: die welke binnen de psychische systemen van het individu worden gecreëerd en door hem of haar zelf worden opgelegd, en die welke van buitenaf worden gecreëerd en aan het individu worden opgelegd. Alle leugens vormen nep- of pseudo-realiteiten; alle waarheden vormen echte realiteiten. Het onvermogen om nep- en echte realiteiten te onderscheiden, creëert de psychische gevangenis.

Conclusie en vooruitzicht

Het ontwaken tot de waarheid

Een neprealiteit die onmiddellijk wordt doorzien, houdt op een gevangenis te zijn en een gevoel van bevrijding is het resultaat. Er zijn kleinere en grotere bevrijdingen, afhankelijk van de omvang van de leugen die doorzien wordt. In de verhelderende vedische psychologie van het oude India wordt de term voor illusie ‘Maya’ genoemd. Westerse vertalers hebben deze term helaas verkeerd vertaald, waardoor ‘Maya’ is gereduceerd tot een complexe term die betekent dat al onze ideeën, afgeleid van innerlijke percepties of indrukken van wat extern is, illusie zijn. Deze verkeerde vertaling werd bedacht en voortgezet door bepaalde intellectuelen die alles al als illusie zagen. Dit heeft de volledige interpretatie van de oude Indiase filosofie onbegrijpelijk gemaakt voor de westerse wereld, een misvatting die tot op heden voortduurt.

Geraadpleegde bronnen:

https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP96-00788R001700210016-5.pdf

Link: YouTube video

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Omdat je dit bericht zo kon waarderen.. Zou je het willen delen?

Volg ons op sociale media!

Het spijt ons dat dit bericht niet nuttig voor je was!

Vertel ons hoe we dit bericht kunnen verbeteren?

Image Not Found

Factchecking: Nick Haenen | Spelling en grammatica: Sofie Janssen


Zoeken