Image

Hoe De 7 Hermetische Principes je Leven Kunnen Transformeren95 keer gelezen sinds
11
minuten leestijd
11
minuten leestijd
95 keer gelezen sinds

5
(2)

De titel van dit artikel klinkt misschien als een ongelooflijke grap in je oren, maar geloof me, dat is het absoluut niet. Zodra je de baanbrekende principes begrijpt die in dit artikel worden uitgelegd, kun je werkelijk alles zijn, doen en hebben wat je hartje begeert. Dit is mijn onwankelbare belofte aan jou.

  • Heb je je ooit afgevraagd waarom sommige mensen schijnbaar alles hebben wat hun hart begeert, terwijl anderen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen?
  • Waarom sommige mensen overstromen van geluk, gezondheid en succes, terwijl anderen worstelen met diepe ongelukkigheid, chronische ziektes en armoede?
  • Is het puur geluk, of zit er meer achter?

Wat als ik je vertelde dat er een verborgen, haast magische wijsheid bestaat die de diepste mysteries van het leven kan ontsluiten en je kan helpen je allerhoogste potentieel te bereiken? Een tijdloze wijsheid die door de eeuwen heen is doorgegeven door mysterieuze geheime genootschappen en legendarische occulte meesters, maar nu toegankelijk is voor iedereen die er oprecht naar zoekt. Een wijsheid die je geest, lichaam en ziel kan transformeren en je kan afstemmen op de universele, natuurlijke wetten van het universum. Deze wijsheid staat bekend als hermetisme.

De Oorsprong en Invloed van Hermetisme

Hermetisme, een diepgaande en eeuwenoude filosofische en spirituele traditie, vindt zijn wortels in het Egypte van de eerste of tweede eeuw na Christus. Het is gefundeerd op de leerstellingen van Hermes Trismegistus, een haast mythische figuur, beschouwd als de boodschapper van de goden en de bron van alle esoterische kennis. Hermes Trismegistus is de auteur van diverse invloedrijke teksten die de fundamenten van het hermetisme uiteenzetten, ook wel bekend als de zeven hermetische principes.

Deze principes onthullen op een verbluffende wijze de aard van de werkelijkheid en hoe we onze geest kunnen gebruiken om deze te beïnvloeden en vorm te geven. Door de geschiedenis heen heeft het hermetisme talloze esoterische en occulte bewegingen beïnvloed, waaronder alchemie, astrologie, magie, kabbala, de Rozenkruisers, vrijmetselarij en theosofie. Het heeft ook een indrukwekkende reeks beroemde denkers, kunstenaars en leiders geïnspireerd, zoals de ongeëvenaarde Leonardo da Vinci, de geniale Isaac Newton, de visionaire William Blake, de legendarische Napoleon Bonaparte en de diepzinnige Carl Jung. Vandaag de dag blijft hermetisme onverminderd relevant en populair, een lichtbaken voor mensen die spirituele verlichting en persoonlijke groei nastreven.

De Zeven Hermetische Principes

In dit artikel zal ik elk van de zeven hermetische principes eenvoudig uitleggen en je laten zien hoe je ze in je leven kunt toepassen. Door deze principes te begrijpen en toe te passen, kun je de kracht van je geest benutten en je eigen realiteit creëren. Je ontdekt ook de verborgen verbindingen tussen jezelf en het universum en hoe je die in je voordeel kunt gebruiken.

1. Het Principe van Mentalisme

Het eerste hermetische principe is het principe van mentalisme. Het stelt dat het Alles geest is; het universum is mentaal. Wat betekent dit? Het betekent dat alles wat bestaat een manifestatie is van een enkele universele geest of bewustzijn. Deze geest wordt ook wel het Alles, de Ene, de Bron of God genoemd. Alles wat wij als fysieke realiteit waarnemen, is eigenlijk een mentale projectie van deze geest.

Dit principe impliceert dat onze eigen geest deel uitmaakt van het Alles en dezelfde scheppende kracht heeft. We kunnen onze geest gebruiken om onze realiteit vorm te geven volgens onze gedachten en overtuigingen. Wat we denken en voelen wordt onze ervaring. Daarom is het zo belangrijk om bewust te zijn van onze mentale staat en positieve gedachten te kiezen boven negatieve.

Quantumfysica en Zelfvervullende Profetieën

Een manier om dit principe te begrijpen is door te denken aan quantumfysica. Quantumfysica is een tak van de wetenschap die de aard van materie en energie op het kleinste niveau bestudeert. Het heeft aangetoond dat de realiteit niet vast of objectief is, maar afhankelijk is van de waarnemer en hun verwachtingen. Bijvoorbeeld, licht kan zich gedragen als een golf of als een deeltje, afhankelijk van hoe we het meten. Dit suggereert dat de realiteit niet iets is dat ‘daarbuiten’ is, maar iets ‘hierbinnen’, in onze geest. Een andere manier om dit principe te illustreren is door het fenomeen van zelfvervullende voorspellingen of het placebo-effect te overwegen.

Self-fulfilling prophecy

Een zelfvervullende voorspelling is wanneer onze overtuiging over iets het laat gebeuren. Bijvoorbeeld, als we geloven dat we een toets gaan falen, kunnen we minder studeren of expres slecht presteren, waardoor onze overtuiging uitkomt. Een placebo-effect is wanneer onze overtuiging over iets ons beter of slechter laat voelen zonder enige fysieke oorzaak. Bijvoorbeeld, als we geloven dat een suikerpil een medicijn is, kunnen we ons na het innemen minder pijnlijk of energieker voelen. Deze voorbeelden laten zien hoe krachtig onze geest is en hoe deze onze realiteit kan beïnvloeden. Door het principe van mentalisme toe te passen, kunnen we onze geest gebruiken om positieve uitkomsten voor onszelf en anderen te creëren.

2. Het Principe van Overeenstemming

Het tweede hermetische principe is het principe van overeenstemming. Het stelt: zoals boven, zo beneden; zoals binnen, zo buiten. Wat betekent dit? Het betekent dat er een overeenstemming of gelijkenis is tussen verschillende niveaus van bestaan. De macrokosmos (het grote) weerspiegelt de microkosmos (het kleine) en omgekeerd. De buitenwereld spiegelt de binnenwereld en vice versa. Dit principe onthult dat alles verbonden en onderling gerelateerd is op een harmonieuze manier. Er zijn patronen en wetten die alle aspecten van de realiteit beheersen, van het fysieke tot het spirituele.

Door deze patronen en wetten te begrijpen, kunnen we onszelf en onze plaats in het universum begrijpen. Een eenvoudige manier om dit principe te begrijpen is door aan een spiegel te denken. Een spiegel reflecteert terug wat je eraan toont. Als je naar de spiegel glimlacht, glimlacht deze terug. Als je fronst naar de spiegel, fronst deze terug. Hetzelfde gebeurt met het universum: het reflecteert terug wat je erin projecteert.

Persoonlijke Ervaringen en Verandering

Als je positieve gedachten, gevoelens en acties projecteert, ontvang je positieve uitkomsten. Als je negatieve gedachten, gevoelens en acties projecteert, ontvang je negatieve uitkomsten. Dit principe is van toepassing op alle schalen en domeinen van het leven. Bijvoorbeeld, je gezondheid is een reflectie van je gedachten en emoties over je lichaam. Je relaties weerspiegelen je gedachten en emoties over jezelf en anderen. Je carrière is een reflectie van je gedachten en emoties over je werk en doel. Laat me je een persoonlijk voorbeeld geven van hoe dit principe werkt.

Een paar jaar geleden was ik ongelukkig met mijn baan. Ik voelde me vastzitten, verveeld en onvervuld. Ik klaagde veel over mijn baas, mijn collega’s en mijn taken. Ik zag op tegen het werk elke dag. Als gevolg hiervan trok ik meer problemen aan op het werk, zoals conflicten, fouten en vertragingen. Ook merkte ik dat mijn persoonlijke leven leed. Ik had weinig energie, slechte gezondheid en gespannen relaties. Op een dag besloot ik mijn houding te veranderen.

3. Het Principe van Trilling

Ik realiseerde me dat ik verantwoordelijk was voor het creëren van mijn realiteit met mijn gedachten en emoties. Ik besloot me te focussen op de positieve aspecten van mijn baan, zoals de kans om nieuwe vaardigheden te leren, de flexibiliteit van mijn schema en de impact van mijn werk op anderen. Ik besloot ook elke dag dankbaarheid te uiten voor mijn baan. Ik bedankte mijn baas voor zijn begeleiding, mijn collega’s voor hun steun en mijn taken voor hun uitdaging. Zodra ik mijn innerlijke wereld veranderde, veranderde mijn buitenwereld ook.

Mijn werkplezier en prestaties verbeterden. Ik kreeg meer erkenning, feedback en kansen van mijn baas en collega’s. Ook merkte ik dat mijn persoonlijke leven verbeterde. Ik had meer energie, betere gezondheid en gelukkiger relaties. Dit is slechts één voorbeeld van hoe het principe van overeenstemming werkt. Je kunt dit principe toepassen op elk gebied van je leven dat je wilt verbeteren of veranderen. De sleutel is om je gedachten, gevoelens en acties af te stemmen op je gewenste uitkomst.

Acceptatie oefenen

Een manier om dit principe toe te passen is door acceptatie te oefenen. Acceptatie is een geestestoestand die je in staat stelt om te omarmen wat er in je leven gebeurt, zonder weerstand of oordeel. Het betekent niet dat je het eens bent met of alles leuk vindt; het betekent alleen dat je het erkent zoals het is. Door dit te doen, bevrijd je jezelf van lijden en open je jezelf voor leren en groei. Probeer deze eenvoudige oefening: wanneer je een uitdaging of probleem in je leven tegenkomt, zeg dan “Ik accepteer dit”, stil of hardop. Vraag jezelf dan af: wat kan ik hiervan leren? Hoe kan ik hierdoor groeien? Hoe kan ik dit in mijn voordeel gebruiken? Let op hoe dit je houding en perspectief verandert.

4. Het Principe van Polariteit

Het principe van polariteit is een van de zeven hermetische principes. Dit principe stelt dat alles dubbel is, alles heeft polen, en alles heeft zijn paar van tegenstellingen. Met andere woorden, alle tegenstellingen zijn in essentie dezelfde zaak, maar verschillen in graad. Bijvoorbeeld, warm en koud zijn eigenlijk hetzelfde fenomeen; het verschil zit in de graad van temperatuur. Dit principe is toepasbaar op alle dingen die tegenstellingen lijken te hebben.

Het principe van polariteit leert ons dat tegenstellingen relatief zijn en dat er harmonie en evenwicht gevonden kan worden door het begrijpen van deze relatieve aard. Door dit principe te begrijpen, kunnen we leren om te schakelen tussen verschillende polen van onze ervaringen, waardoor we een meer gebalanceerd en geïntegreerd leven kunnen leiden.

5. Het Principe van Ritme

Het principe van ritme stelt dat alles in het universum beweegt in een ritmische beweging. Er is een natuurlijke eb en vloed, een slingerbeweging in alles dat bestaat. Niets blijft in rust of in één staat voor altijd. We zien dit principe werken in vele aspecten van het leven. Bijvoorbeeld, we ervaren cycli van stemmingen, productiviteit, energie en creativiteit.

Soms voelen we ons blij, gemotiveerd, energiek en geïnspireerd; andere keren voelen we ons verdrietig, lui, moe en verveeld. Dit zijn natuurlijke schommelingen die we niet kunnen vermijden of beheersen. We kunnen dit principe ook waarnemen in de seizoenen van het jaar, de fasen van de maan, de getijden van de oceaan en de opkomst en ondergang van beschavingen. Alles heeft zijn tijd van groei en verval, expansie en contractie, creatie en vernietiging.

6. Het Principe van Oorzaak en Gevolg

Het principe van oorzaak en gevolg stelt dat niets bij toeval gebeurt. Elk gevolg heeft een oorzaak en elke oorzaak heeft een gevolg. Alles wat in het universum gebeurt, is het resultaat van een keten van oorzaken en gevolgen die terug te voeren zijn naar de bron. Dit principe is van toepassing op alle niveaus van bestaan: spiritueel, mentaal en fysiek. Op het spirituele niveau creëren onze gedachten en overtuigingen onze realiteit. Op het mentale niveau beïnvloeden onze houdingen en emoties onze acties. Op het fysieke niveau produceren onze acties onze resultaten.

7. Het Principe van Geslacht

Het principe van geslacht stelt dat alles zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten of modaliteiten heeft. De mannelijke en vrouwelijke energieën zijn twee uitdrukkingswijzen die van toepassing zijn op onze gedachten en gedragingen, evenals onze emoties en gevoelens. De mannelijke energie is actief, assertief, logisch, rationeel, analytisch en doelgericht.

De vrouwelijke energie is passief, ontvankelijk, intuïtief, creatief, emotioneel en procesgericht. Deze energieën zijn niet tegenovergesteld, maar aanvullend. Ze werken samen om harmonie en evenwicht te creëren in onszelf en in de wereld. Ze zijn als de twee zijden van een munt of de twee polen van een magneet. Ze zijn ook als de yin- en yang-energieën in de oosterse filosofie, die de dynamische wisselwerking van alle verschijnselen vertegenwoordigen.

Pas deze zeven hermetische principes toe in je dagelijks leven en zie hoe je realiteit verandert.

Link: YouTube video

Veelgestelde vragen

Wat zijn hermetische principes?

Hermetische principes zijn eeuwenoude wijsheden die de aard van het universum en de menselijke geest beschrijven, gericht op het bereiken van spirituele groei en zelfrealisatie.

Hoe kunnen hermetische principes mijn leven verbeteren?

Door hermetische principes toe te passen, zoals het principe van mentalisme en polariteit, kun je leren hoe je gedachten en emoties je realiteit beïnvloeden, wat leidt tot persoonlijke groei en een harmonieuzer leven.

Zijn hermetische principes nog steeds relevant?

Ja, ondanks hun oude oorsprong zijn hermetische principes nog steeds relevant, omdat ze tijdloze inzichten bieden in de menselijke natuur en het universum, die toepasbaar zijn op moderne zelfontwikkeling en spirituele praktijken.

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 5 / 5. Stemtelling: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking: Nick Haenen | Spelling en grammatica: Sofie Janssen


Zoeken