klimaatverandering

Klimaatverandering tast mensenrechten aan

klimaatveranderingRIJSWIJK – Mensenrechten moeten centraal staan in de strijd tegen de klimaatverandering. In hun beleid om de veranderingen tegen te gaan, moeten rijke landen veel meer rekening houden met mensenrechten. Zij moeten niet langer economische motieven gebruiken om zich aan hun verantwoordelijkheden te onttrekken.

Klimaatverandering Rapport

Dat stelt de ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib in een rapport aan de VN-commissaris voor de mensenrechten. Die onderzoekt momenteel het verband tussen internationale mensenrechten en de gevolgen van klimaatverandering.

CO₂

De enorme uitstoot van het broeikasgas CO₂ in rijke landen tast de basisrechten van miljoenen arme mensen aan, vindt de organisatie. Het gaat dan om de rechten op leven, veiligheid, voedsel, gezondheid en huisvesting.

Aansprakelijk

De effecten van de klimaatverandering zijn wereldwijd, aldus Oxfam. Landen moeten dan ook aansprakelijk worden gesteld voor de internationale gevolgen van hun handelen.

De organisatie waarschuwt de rijke landen dat zij in de toekomst juridische acties kunnen verwachten, wanneer zij nu nalaten de CO2-uitstoot fors te verminderen.

Halveren

De rijke landen stellen voor hun CO2-uitstoot tegen 2050 te halveren. Maar de reductie moet minstens 80 procent zijn, stelt Oxfam.

Rijke landen gebruiken volgens de organisatie economische argumenten om zo weinig mogelijk te doen. Maar op grond van ethische en wetenschappelijke overwegingen en vanwege de mensenrechten zouden zij veel meer moeten doen.

(c) ANP