Nieuw Frans Onderzoek Ontdekt Het Giftige Glyfosaat In Sperma In 55% Van De Samples

Nieuw Frans Onderzoek Ontdekt Het Giftige Glyfosaat (Round-up) In Sperma Bij 55% Van De Samples


80 keer gelezen sinds
8
minuten leestijd
8
minuten leestijd
80 keer gelezen sinds

5
(1)

Een baanbrekend Frans onderzoek heeft hoge concentraties van het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat ontdekt in het sperma van mannen met vruchtbaarheidsproblemen.

De resultaten suggereren dat blootstelling aan deze chemische stof verband kan houden met verhoogde oxidatieve stress en mogelijke nadelige gevolgen voor de voortplanting. Dit roept nieuwe vragen op over de veiligheid van glyfosaat dat wereldwijd veel wordt gebruikt in de landbouw en zelfs in stedelijke gebieden.

De bevindingen, gepubliceerd in het tijdschrift Science Direct, tonen aan dat glyfosaat vier keer hogere niveaus bereikte in het sperma vergeleken met het bloed van de deelnemers. (link naar het onderzoek)

Onderzoekers vonden ook een sterke positieve correlatie tussen de aanwezigheid van glyfosaat en markers voor oxidatieve stress, wat kan wijzen op DNA-schade en een verhoogd risico op onvruchtbaarheid.

Alvast 5 van de belangrijkste punten

  1. Glyfosaat werd aangetroffen in het sperma van meer dan de helft van de onderzochte mannen met vruchtbaarheidsproblemen.
  2. De concentraties in sperma waren vier keer hoger dan in het bloed, wat kan wijzen op ophoping in de voortplantingsorganen.
  3. Mannen met aantoonbare glyfosaat spiegels vertoonden hogere niveaus van oxidatieve stress-markers, waaronder DNA-schade.
  4. Werknemers in de landbouw en rokers hadden over het algemeen hogere glyfosaatconcentraties.
  5. De onderzoekers bevelen aan het voorzorgsbeginsel toe te passen bij het gebruik van glyfosaat tot meer onderzoek is gedaan.

Onderzoekers vinden glyfosaat in sperma

Het onderzoek, uitgevoerd door een team van de Universiteit van Auvers-sur-Oise in Frankrijk, analyseerde sperma- en bloedmonsters van 128 mannen met vruchtbaarheidsproblemen. Glyfosaat, het actieve bestanddeel in veel onkruidbestrijdingsmiddelen zoals Roundup, werd aangetroffen in de spermamonsters van 73 van deze mannen.

Wat nog opmerkelijker was, was dat de concentraties glyfosaat in het sperma vier keer hoger waren dan in het bloed. Dit suggereert dat glyfosaat zich mogelijk ophoopt in de voortplantingsorganen, met mogelijke gevolgen voor de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van het nageslacht.

Glyphosate

Verband met oxidatieve stress

Naast de aanwezigheid van glyfosaat onderzochten de wetenschappers ook markers voor oxidatieve stress, een proces waarbij schadelijke vrije radicalen cellen en DNA kunnen beschadigen. Ze ontdekten een sterke positieve correlatie tussen glyfosaat concentraties en niveaus van de oxidatieve stress-marker 8-OHdG, die geassocieerd wordt met DNA-schade.

Mannen met aantoonbare glyfosaatspiegels in zowel bloed als sperma vertoonden bovendien significant hogere niveaus van andere oxidatieve stress-markers zoals total oxidant status (TOS), oxidative stress index (OSI) en malondialdehyde (MDA). Deze bevindingen suggereren dat glyfosaat mogelijk bijdraagt aan verhoogde oxidatieve stress in het lichaam.

Beroep en levensstijl zijn risicofactoren

Bij de analyse van verschillende beroepen en levensstijlfactoren ontdekten de onderzoekers dat werknemers in de landbouw de hoogste glyfosaatconcentraties in hun sperma hadden. Bij maar liefst 96 procent van de boeren in het onderzoek werd glyfosaat aangetroffen, hoewel sommigen slechts lage niveaus vertoonden.

Opvallend genoeg hadden ook hoveniers en rokers over het algemeen veel hogere glyfosaatspiegels dan respectievelijk andere beroepsgroepen en niet-rokers. De consumptie van biologische producten leek daarentegen geen duidelijk effect te hebben op de concentraties.

Verklarende woordenlijst

  • Glyfosaat: Het actieve bestanddeel in veel onkruidbestrijdingsmiddelen, waaronder Roundup
  • Oxidatieve stress: Een proces waarbij schadelijke vrije radicalen cellen en DNA kunnen beschadigen
  • 8-OHdG: Een oxidatieve stress-marker geassocieerd met DNA-schade
  • TOS, OSI en MDA: Andere markers voor oxidatieve stress in het lichaam

Zorgen om veiligheid en voortplanting

Hoewel het onderzoek geen significante verschillen in spermaconcentratie, motiliteit of morfologie vond tussen mannen met en zonder aantoonbare glyfosaatspiegels, roepen de bevindingen vragen op over de mogelijke gevolgen voor de voortplanting op de langere termijn.

De auteurs schrijven dat de resultaten suggereren dat glyfosaat “bijzonder gevaarlijk” kan zijn voor de voortplanting, en zij bevelen aan dat regelgevende instanties het “voorzorgsbeginsel” toepassen totdat er meer onderzoek is gedaan naar de reproductieve toxiciteit van de stof.

Reacties van belanghebbenden

De bevindingen hebben reacties uitgelokt van zowel milieuorganisaties als de chemische industrie. Greenpeace Frankrijk noemde de studie “verontrustend” en riep op tot een verbod op glyfosaat, terwijl Bayer, één van de grootste producenten van glyfosaat, de resultaten bekritiseerde als “misleidend”.

Bayer benadrukte dat de gedetecteerde concentraties ver onder de dagelijkse blootstellingslimieten liggen die worden aanbevolen door regelgevende instanties zoals de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Desalniettemin roept de studie nieuwe vragen op over de langetermijngevolgen van glyfosaatblootstelling, vooral gezien de recente verlenging van de toelating van de stof in de EU tot 2034.

VILT vzw

Pleidooi voor verder onderzoek

Gezien de potentiële implicaties van deze baanbrekende bevindingen voor de menselijke voortplanting en gezondheid, pleiten de onderzoekers voor meer en diepgaander onderzoek naar de veiligheid van glyfosaat en andere chemicaliën die wijdverspreid worden gebruikt.

Hoewel de huidige studie zich richtte op een specifieke groep mannen met vruchtbaarheidsproblemen, roepen de resultaten vragen op over mogelijke risico’s voor de algemene bevolking. Langetermijnstudies met grotere en meer diverse groepen zijn nodig om de gevolgen van chronische blootstelling aan lage doses glyfosaat beter te begrijpen.

Conclusie

Dit Franse onderzoek heeft voor het eerst de aanwezigheid van het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat aangetoond in menselijk sperma. De verhoogde oxidatieve stress die werd waargenomen bij mannen met glyfosaat in hun sperma, suggereert mogelijke nadelige effecten op de voortplanting.

Hoewel er nog veel vragen onbeantwoord blijven over de precieze gevolgen en mechanismen, roept de studie bezorgdheid op over de wijdverspreide blootstelling aan deze chemische stof. Verder onderzoek is essentieel om te bepalen of strengere regulering van glyfosaat nodig is om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen.

Geraadpleegde bronnen:

Veelgestelde vragen

Wat is glyfosaat en waar wordt het voor gebruikt?

Glyfosaat is een breed-spectrum onkruidbestrijdingsmiddel dat wereldwijd veel wordt ingezet in de landbouw, maar ook in particuliere tuinen en openbare ruimtes. Het is het actieve bestanddeel in populaire producten zoals Roundup van Monsanto.

Waarom is glyfosaat omstreden?

Er zijn zorgen over mogelijke gezondheidsrisico’s van glyfosaat, waaronder een verhoogd risico op kanker en beschadiging van het reproductiesysteem. Desalniettemin is het middel nog steeds toegelaten in veel landen, waaronder de EU.

Wat was het doel van deze Franse studie?

De onderzoekers wilden voor het eerst testen of glyfosaat aanwezig is in menselijk sperma en of er een verband bestaat met oxidatieve stress, een risicofactor voor vruchtbaarheidsproblemen.

Wat waren de belangrijkste bevindingen?

Glyfosaat werd in hoge concentraties gevonden in het sperma van meer dan de helft van de onderzochte mannen met vruchtbaarheidsproblemen. Er was een sterke correlatie met oxidatieve stress-markers en DNA-schade.

Wat adviseren de onderzoekers op basis van deze resultaten?

De auteurs bevelen aan dat regelgevende instanties het voorzorgsbeginsel toepassen bij het gebruik van glyfosaat totdat er meer onderzoek is gedaan naar de mogelijke reproductieve toxiciteit van de stof.


Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 5 / 5. Stemtelling: 1

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking, Spelling en grammatica: Nick Haenen & Sofie Janssen

Factchecking, Spelling en grammatica: 
Nick Haenen & Sofie Janssen

Persoonlijkheidstesten

Spiritualiteit Test
Doe de ADHD test
Libido Test Voor Mannen