Ontdek De 7 Hermetische Principes met Bruce H. Lipton, Ph.D.

Ontdek De 7 Hermetische Principes met Bruce H. Lipton, Ph.D.


101 keer gelezen sinds
13
minuten leestijd
13
minuten leestijd
101 keer gelezen sinds

5
(1)

We hebben het idee dat alle nieuwe technologie en wetenschap van de afgelopen jaren afkomstig is uit onze moderne wereld. Maar wist je dat er al meer dan 10.000 jaar geleden beschavingen bestonden die kennis hadden waar wij nu pas achter komen?

Ze wisten dingen die zo ver gevorderd waren dat we er niet eens aan zouden denken. Vandaag gaan we het hebben over de Hermetische principes. Dit zijn principes over de aard van het leven op deze planeet die meer dan 5.000 jaar geleden zijn gecreëerd.

Wat zo interessant is, is dat ze, ongeacht hun leeftijd, wetenschappelijk nog steeds accuraat zijn. Voordat we erin duiken, geef ik het woord aan Alex voor wat achtergrondinformatie over de Hermetische principes, en laten we deze principes van 5.000 jaar geleden vergelijken met wat we nu weten.

Geschiedenis van de Hermetische Principes

The Kybalion
Klik voor prijs bij Bol.com

De zeven Hermetische principes zijn onderdeel van een denkrichting die tienduizenden jaren teruggaat. Meer recent kunnen we dit werk toeschrijven aan een boek uit 1908 genaamd “The Kybalion“, geschreven door drie ingewijden. Het verhaal draait om een bepaald personage, bekend als Hermes Trismegistus, wat ruwweg vertaalt naar Hermes de Driewerf Grote.

Door onderzoek en academische discussies is er veel debat over of Hermes Trismegistus een echt historisch figuur was of het resultaat van een samenkomst van oude denkers. Hermes Trismegistus deelt namelijk kwaliteiten en kenmerken met andere figuren uit de oudheid, zoals Thoth, de god van schrijven en wijsheid in het oude Egypte, en Hermes, de god van communicatie en boodschapper van de goden uit het oude Griekenland.

Wat zo belangrijk is aan de zeven Hermetische principes, zoals we vandaag in deze video zullen ontdekken, is dat ze ons een raamwerk bieden voor de mechanismen en regels die de werkelijkheid zelf beheersen. Het is echt cool en opwindend wanneer we zien dat oude wijsheid een brug slaat naar de wereld van de moderne wetenschap, zoals kwantumfysica, en ons een gevoel van empowerment en kennis geeft over hoe we in deze wereld kunnen leven, niet alleen leven, maar gedijen.

Het Eerste Hermetische Principe: Mentalisme

Het eerste principe uit de Hermetische reeks is het principe van mentalisme. Dit concept houdt in dat onze intelligentie, ons bewustzijn, onze mentale activiteit de wereld creëert waarin we leven. Dit klinkt misschien als een vreemd idee, maar raad eens, het is ultieme moderne kwantumfysica.

Al op de oprichtingsdag van de kwantumfysica in 1927 erkende Max Planck, een van de grondleggers van deze wetenschap, dat bewustzijn onze levenservaringen creëert. Hoe je denkt, wat je gelooft en hoe je je gedraagt, manifesteert de ervaringen die we in deze wereld hebben. Planck gaf ons het idee dat bewustzijn onze levenservaringen creëert.

Dit idee uit 1927 is vandaag de dag nog steeds geldig. Een recent artikel in het tijdschrift Nature, het meest prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift ter wereld, door Richard Conn Henry, een natuurkundige van de Johns Hopkins University, beschrijft in het artikel “The Mental Universe” dat het universum immaterieel is, mentaal en spiritueel. Leef en geniet.

Ontdek De 7 Hermetische Principes met Bruce H. Lipton, Ph.D.

Kwantumfysica en Bewustzijn

Het concept dat kwantumfysica heeft onthuld, is dat ons mentale karakter de wereld daadwerkelijk creëert. Dit is van groot belang, zelfs vanuit een eenvoudig wetenschappelijk perspectief. Bijvoorbeeld, we praten over het placebo-effect.

Iemand heeft een ziekte, neemt een medicijn dat hen wordt verteld dat het nodig is om te genezen, ze nemen het medicijn en worden beter, en dan ontdekken we dat het medicijn dat ze namen een suikerpil was. Dus de vraag is, wat genas deze persoon? Het antwoord was het positieve denken dat resulteerde uit het placebo-effect.

Maar er is ook een gevolg van negatief denken, dat het nocebo-effect wordt genoemd, en de meeste ziekten op deze planeet kunnen eigenlijk teruggevoerd worden naar negatief bewustzijn. Het nocebo-effect is het tegenovergestelde van het placebo-effect, maar beide zijn mentale constructies. Kortom, we moeten begrijpen dat ons denken inderdaad onze wereld creëert en dat er een verschil is tussen positief en negatief denken.

Fractale Geometrie en de Structuur van de Natuur

Geometrie is de wiskunde die zorgt voor structuur in de ruimte. De geometrie die we allemaal op school hebben geleerd, wordt Euclidische geometrie genoemd. Dat is de geometrie met vierkanten, driehoeken, cirkels, piramides en al die soorten objecten en structuren in de ruimte.

Het is interessant omdat de Euclidische geometrie de basis is van onze huidige wereld: de huizen, gebouwen, technologie en elektronica zijn allemaal gebaseerd op deze geometrie. Maar is er een geometrie die een boom maakt? Of een slak? Ja, dat is er, en het wordt fractale geometrie genoemd. H

et is een zeer eenvoudige vergelijking, maar het interessante eraan is dat wanneer je de vergelijking oplost en een antwoord krijgt, je dat antwoord terugvoert in dezelfde vergelijking, het opnieuw oplost, en weer een antwoord krijgt.

Dit herhaalt zich telkens met hetzelfde oorspronkelijke formule. Deze herhaling creëert patronen op verschillende niveaus van organisatie, wat betekent dat als je een patroon op een hoger niveau wilt begrijpen, je hetzelfde patroon op een lager niveau kunt bekijken en het zo kunt doorgronden. Dit principe staat bekend als “zoals boven, zo beneden.”

The Universe in Colour: Mandelbrot Set – The Platonic Realm

Vervolg op Fractale Geometrie

Een eenvoudig voorbeeld hiervan is de celbiologie. Als je naar een mens kijkt, zie je dat het lichaam uit 50 biljoen cellen bestaat, die allemaal complexe functies hebben. Maar in een enkele cel in je lichaam zijn al deze functies ook aanwezig: ademhaling, spijsvertering, uitscheiding, en zelfs een immuunsysteem.

Hetzelfde mechanisme dat in een enkele cel werkt, werkt ook op het niveau van het hele lichaam. Dit herhalingsprincipe is geen nieuw idee, maar een fundamenteel principe in de fractale geometrie.

Interessant is dat fractale geometrie pas in de jaren tachtig bekend werd dankzij Mandelbrot, maar blijkbaar wisten ze het 5.000 jaar geleden ook al, wat ons doet afvragen hoe slim we werkelijk zijn in vergelijking met de mensen die ons voorgingen.

De Hermetische Principes van Vibratie

Het principe van vibratie is fascinerend omdat alles in het universum altijd in beweging is, altijd trilt. Toen de kwantumfysica voor het eerst naar het atoom keek, zagen de vroege natuurkundigen fysieke structuren van protonen, neutronen en elektronen.

Maar toen ze dieper gingen graven, ontdekten ze dat er helemaal niets fysieks was; het was een vortex van energie. Je kunt energie visualiseren door een steen in een vijver te gooien.

De energie van de steen die het water raakt, wordt omgezet in golven die uitstralen vanuit het middelpunt. Deze golven zijn de vorm van energie en vormen uiteindelijk de materie. Elk atoom is een nanotornado, een draaiende vortex van energie, en in dat proces creëren ze golven die uitstralen naar de ruimte.

Ontdek De 7 Hermetische Principes met Bruce H. Lipton, Ph.D.

De Belangrijke Rol van Vibratie

Alles in het bekende universum in termen van de fysieke ervaring is gebaseerd op atomen, en alle atomen zijn energie vortices met golven die uitstralen. Probeer een auto door een tornado te rijden; de kracht van die vibratie kan je auto optillen en wegwerpen.

Net zoals een tornado een krachtveld heeft, hebben nano-tornado’s dat ook. Als je de stof en het vuil uit een tornado haalt, blijft er nog steeds een energieveld over, ook al kun je het niet zien. Energie is onzichtbaar, maar je kunt het voelen omdat het je duwt en jij het duwt.

De oude mensen spraken misschien niet over kwantumfysica, maar ze begrepen duidelijk de natuur van vibratie. Dit oude inzicht is verwerkt in de Hermetische principes.

Polaire Tegenstellingen en Continuïteit

Het Hermetische principe van polariteit bespreekt het feit dat er tegenstellingen zijn, maar dat ze toch hetzelfde zijn. Hoe kunnen ze tegenovergesteld zijn en toch hetzelfde? Laten we teruggaan naar het begrip van een atoom en de golfbeweging. Een golf gaat omhoog en omlaag, en dit creëert positieve en negatieve polariteiten.

Polariteiten vertegenwoordigen een verlenging van een continuüm, waarbij de ene kant het ene uiterste is en de andere kant het andere uiterste, maar beide komen voort uit dezelfde golfbeweging. In ons dagelijks leven hebben we de neiging om te focussen op deze polariteiten, zoals goed en slecht, dag en nacht, maar ze zijn allemaal onderdeel van dezelfde cyclus.

Ontdek De 7 Hermetische Principes met Bruce H. Lipton, Ph.D.

Harmonie en Balans

De belangrijke les hier is dat we moeten streven naar balans in ons leven. Wanneer we de wereld in polariteiten opdelen, zoals in politiek of andere bewustzijnsniveaus, creëren we problemen.

Beide zijden van een polariteit zijn noodzakelijk om het volledige plaatje te zien. Levenservaringen onthullen de polariteit tussen goed en slecht, en we leren wat goed en slecht is. Deze concepten zijn niet nieuw, maar maken al duizenden jaren deel uit van de Hermetische principes en zijn nog steeds relevant in de moderne wetenschap van kwantumfysica.

Ritme en Levenscycli

Het Hermetische principe van ritme erkent het simpele feit dat alle atomen energie vibraties zijn. Een vibratie heeft een ritme, een opwaartse en neerwaartse fase. Dit ritme is ook aanwezig in ons leven.

Er zijn tijden wanneer we in harmonie zijn met de opgaande fase, wat goede tijden zijn, en er zijn tijden wanneer we uit harmonie lijken, omdat het ritme neerwaarts gaat. Door het ritme te begrijpen en te benutten, kunnen we een vloeiend leven leiden zonder abrupte veranderingen van goed naar slecht. Historisch gezien karakteriseert dit ritme veel van de geschiedenis van onze planeet.

De Rol van Ritme in Onze Evolutie

De oorspronkelijke mensen, de inheemse volkeren, begrepen het ritme en leefden in balans. In onze sociale evolutie begonnen we in balans met polytheïsme, gingen naar ultieme spiritualiteit met monotheïsme, en beleefden vervolgens de Protestantse Reformatie.

Het ritme blijft bestaan, en we hebben de neiging om het spirituele en het materiële aspect van het leven af te wisselen. Uiteindelijk moeten we erkennen dat zowel het fysieke als het spirituele deel uitmaken van ons bestaan, en door beide te integreren, kunnen we een harmonieus leven leiden.

Oorzaak en Gevolg

Het principe van oorzaak en gevolg stelt dat acties reacties veroorzaken, en deze reacties veranderen vervolgens de oorspronkelijke oorzaak. Dit zorgt voor een continu proces van actie en reactie. Als je iets ziet bewegen in het universum, weet je automatisch dat er iets moet zijn geweest dat het in de eerste plaats in beweging heeft gebracht.

Dit principe is fundamenteel voor ons wereldbeeld en ons begrip van de natuur. Michael Denton, een wetenschapper, begon het universum te onderzoeken en ontdekte dat de interacties van alle dingen in het universum leidden tot een creatie. Dit bracht mensen ertoe te denken dat als er een creatie is, er ook een Schepper moet zijn.

Ontdek De 7 Hermetische Principes met Bruce H. Lipton, Ph.D.

Gedachten als Creatieve Energie

In de wereld van kwantumfysica beginnen we te begrijpen dat alles energie is. Gedachten zijn creatieve energieën die de fysieke realiteit van onszelf kunnen veranderen. Je gedachten zijn oorzaken die interactie hebben met de energie van de atomen in je lichaam en manifesteren zich als ervaringen. Dit verklaart waarom het geloof in de biologie van overtuigingen zo belangrijk is, omdat je bewustzijn een oorzaak is die resulteert in een effect in je lichaam.

Gender en Energie in de Hermetische Principes

Van het niveau van een atoom tot de intelligentie van een mens, alles is verdeeld in wat wij hebben gelabeld als mannelijk en vrouwelijk. Alle organismen hebben beide kenmerken in zich. Een cel heeft zowel mannelijke als vrouwelijke energieën nodig om te overleven. Mannelijke kenmerken zijn geassocieerd met structuur en beweging, terwijl vrouwelijke kenmerken geassocieerd zijn met groei en reproductie. In het menselijk lichaam hebben we beide kenmerken nodig om in harmonie te leven.

Harmonie in de Menselijke Ervaring

In de hersenen zien we een duidelijke verdeling tussen de linker en rechter hemisfeer, waarbij de linker hemisfeer geassocieerd wordt met intellectueel denken en de rechter hemisfeer met emotie. Deze verdeling is niet absoluut; beide zijn nodig en werken samen. De kunst is om een balans te vinden tussen intellect en emotie, mannelijk en vrouwelijk, om in harmonie te leven. Dit idee is essentieel om te begrijpen hoe we kunnen floreren in de toekomst.

Gebruik van Hermetische Principes

Mark Twain zei ooit: “Hoe ouder ik word, hoe slimmer mijn vader wordt.” Dit geldt ook voor onze beschaving. Naarmate we ouder worden, kunnen we terugkijken en waarderen hoe intelligent de mensen aan het begin van onze geschiedenis waren.

De Hermetische principes bieden een lijst van mechanismen voor hoe het universum werkt. Het is belangrijk om deze mechanismen te begrijpen en toe te passen in ons leven om een betekenisvol bestaan te leiden.

Wat drijft je hart?

Wat maakt je gelukkig?

Maak van deze drijfveren je intentie en manifesteer ze in je leven. Je bent de Schepper van je eigen werkelijkheid, en zo doe je het.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de Zeven Hermetische Principes?

De Zeven Hermetische Principes zijn oude spirituele wetten die de werking van het universum beschrijven en zijn vernoemd naar Hermes Trismegistus.

Wie is Bruce H. Lipton?

Bruce H. Lipton, Ph.D., is een celbioloog en epigenetica-expert die bekend staat om zijn werk dat de kloof tussen wetenschap en spiritualiteit overbrugt.

Hoe passen de Hermetische Principes bij moderne wetenschap?

De principes sluiten nauw aan bij moderne ontdekkingen in de kwantumfysica en epigenetica, wat suggereert dat bewustzijn en energie de fysieke realiteit beïnvloeden.

Wat is het principe van Mentalisme?

Het principe van Mentalisme stelt dat het universum mentaal van aard is en dat onze gedachten en overtuigingen de werkelijkheid creëren.

Hoe kan het principe van Vibratie toegepast worden?

Het principe van Vibratie leert ons dat alles in het universum in beweging is en dat deze bewegingen onze fysieke en mentale toestanden beïnvloeden.

Wat betekent “zoals boven, zo beneden”?

Dit gezegde, dat een kernprincipe van de Hermetische wijsheid is, betekent dat patronen en wetten die op klein niveau werken ook op groot niveau van toepassing zijn.

Waarom zijn de Hermetische Principes belangrijk voor persoonlijke ontwikkeling?

De principes bieden een raamwerk voor zelfbewustzijn en zelfverbetering, waardoor individuen beter in staat zijn om hun leven bewust te creëren en te verbeteren.

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 5 / 5. Stemtelling: 1

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking, Spelling en grammatica: Nick Haenen & Sofie Janssen

Factchecking, Spelling en grammatica: 
Nick Haenen & Sofie Janssen

Persoonlijkheidstesten

De Stress test
Vorm Voorkeur Test
Doe de ADHD test