Stoïcisme Is Niet Het Uitschakelen Van Je Emoties, Maar Er Op De Juiste Manier Mee Omgaan

Stoïcisme Betekent Niet Het Uitschakelen Van Je Emoties


53 keer gelezen sinds
9
minuten leestijd
9
minuten leestijd
53 keer gelezen sinds

0
(0)

Stoïcisme heeft de reputatie een filosofie te zijn die emoties onderdrukt, maar niets is minder waar. De stoïcijnse filosofen leren ons juist hoe we op een gezonde manier met onze gevoelens moeten omgaan, in plaats van ze te negeren of uit te schakelen.

De kern van de stoïcijnse leer is dat we onze eerste emotionele reacties niet kunnen beheersen, maar wel de manier waarop we daarop reageren. Door de juiste oordelen te vellen, kunnen we voorkomen dat vluchtige emoties uitgroeien tot destructieve ontwikkelingen waar we de greep op de situatie zullen verliezen.

Alvast 5 van de belangrijkste punten

  1. Het stoïcisme leert ons onze emotionele reacties niet te onderdrukken, maar te onderzoeken en te begrijpen.
  2. De sleutel is om een oordeelkundige pauze in te lassen tussen onze eerste emotionele impuls en onze uiteindelijke reactie.
  3. Door onze gevoelens te erkennen en te rationaliseren, kunnen we voorkomen dat ze oncontroleerbare proporties aannemen.
  4. Positieve emoties zoals mededogen en liefde zijn waardevol, zolang we geen onrealistische verwachtingen koesteren.
  5. Het doel is om met verstandige gemoedsrust door het leven te gaan, niet om gevoelloos te zijn.

De stoïcijnse visie op emoties

Volgens de stoïcijnse filosofen is het onmogelijk, ja zelfs onwenselijk, om geen emoties te voelen. Wij mensen zijn nu eenmaal emotionele wezens en onze gevoelens maken een integraal onderdeel uit van wie we zijn. Emoties zijn een natuurlijke fysiologische reactie op bepaalde gebeurtenissen of situaties.

De grote les van het stoïcisme is echter dat we die eerste emotionele impulsen niet mogen laten uitgroeien tot destructieve hartstochten. Door een ogenblik rust te nemen en ons verstand te gebruiken, kunnen we de situatie op een genuanceerde manier inschatten en op een gezonde manier reageren.

Stoïcisme Is Niet Het Uitschakelen Van Je Emoties, Maar Er Op De Juiste Manier Mee Omgaan

Het mechanisme van emoties

De stoïcijnen beschouwden emoties als een proces dat uit drie fasen bestaat: de eerste impuls, het oordeel en uiteindelijk de daadwerkelijke emotie. We hebben geen controle over die eerste impuls – die overkomt ons vanzelf. Maar wat we wel kunnen bepalen, is welk oordeel we daarover vellen en hoe we erop reageren.

Laten we zeggen dat je je eerst geschrokken en angstig voelt bij het zien van een spin. Volgens het stoïcisme is die eerste beweging een natuurlijke reactie waar niets mis mee is. Het is wat je daarna doet dat het verschil maakt. Als je vervolgens tegen jezelf zegt: “Ach, het is maar een klein, onschuldig beestje, laat ik het buiten zetten”, dan heb je een verstandig oordeel geveld en is er niets aan de hand.

Emoties niet onderdrukken, maar aanvaarden

Waar het de stoïcijnen echt om ging, was destructieve emoties als woede en jaloezie te vermijden. Zij benadrukten dat we onze gevoelens niet moeten onderdrukken, maar integendeel moeten aanvaarden als deel van het menselijk bestaan. Door rustig bij onze emoties stil te staan en te onderzoeken waar ze vandaan komen, krijgen we ze juist beter onder controle.

Het is een kwestie van zelfonderzoek en zelfreflectie. Wat voor oordeelkundige overtuigingen of verwachtingen liggen er ten grondslag aan bepaalde heftige emoties? Door die irrationele opvattingen aan het licht te brengen en bij te stellen, kunnen we een grotere innerlijke rust en gemoedsbalans bereiken.

Verklarende woordenlijst

  • Stoïcijnen: Aanhangers van het stoïcisme, een filosofische stroming uit de Oudheid die grote nadruk legde op redelijkheid, gematigdheid en zelfbeheersing.
  • Hartstochten: Heftige, ongebreidelde emoties die ons denkvermogen en gedrag overheersen.
  • Zelfonderzoek: Het kritisch in zichzelf keren om de eigen gedachten, overtuigingen en motivaties beter te begrijpen.
  • Zelfreflectie: Het vermogen om diepgaand over zichzelf na te denken en het eigen gedrag te analyseren.

Het evenwicht tussen rede en emotie

Uiteindelijk gaat het stoïcisme niet om het uitbannen van emoties, maar juist om een gezond evenwicht te vinden tussen rede en gevoel. We moeten onze emotionele reacties erkennen zonder ons ertoe te laten verleiden. Door een stap terug te doen en onze situatie vanuit een rationeler perspectief te bezien, kunnen we doeltreffender en verstandiger handelen.

De stoïcijnse filosofen benadrukten dat we onze energie moeten richten op wat we daadwerkelijk kunnen beïnvloeden, in plaats van ons blind te staren op externe factoren waarover we geen controle hebben. Door deze nuchtere realiteitszin te cultiveren, voorkomen we dat emoties als frustratie, angst en teleurstelling ons meeslepen.

Stoïcisme Is Niet Het Uitschakelen Van Je Emoties, Maar Er Op De Juiste Manier Mee Omgaan

Verantwoorde emoties zijn de basis voor deugdzaamheid

Volgens de stoïcijnen komt deugdzaam gedrag niet voort uit emotieloosheid, maar juist uit een evenwichtige houding waarbij emoties op een gezonde manier worden erkend en verwerkt. Alleen dan kunnen we echt in harmonie met onszelf en de wereld om ons heen leven.

Ja, we moeten leren onze hartstochten te beheersen. Maar echte zelfbeheersing ontstaat niet door ons van onze gevoelens te willen ontdoen, maar door ze te aanvaarden als deel van ons mens-zijn en er met wijsheid en begrip mee om te gaan.

Een realistisch pad naar innerlijke rust

De stoïcijnse leer biedt een realistisch en praktisch pad naar meer innerlijke rust en zelfverzekerdheid. Het aanvaardt dat we als mensen nu eenmaal gevormd worden door onze emoties, maar leert ons tegelijkertijd om die emoties te doorgronden en er op een verstandige manier mee om te gaan. Door ons verstand in te zetten, kunnen we voorkomen dat vluchtige gevoelens uitgroeien tot allesoverheersende hartstochten.

In plaats van een koude, emotieloze houding voor te staan, moedigt het stoïcisme ons aan om open en nieuwsgierig te zijn naar onze innerlijke belevingswereld. Het is een filosofie van zelfkennis, zelfreflectie en het vinden van een gezonde balans tussen hart en rede. Zoals een beroemde Romeinse stoïcijn het verwoordde: we moeten leren om “vrij van passie maar vol liefde” te zijn.

Stoïcisme Is Niet Het Uitschakelen Van Je Emoties, Maar Er Op De Juiste Manier Mee Omgaan

De voordelen van een stoïcijnse levenshouding

Door de inzichten van het stoïcisme in de praktijk te brengen, kunnen we een aantal concrete voordelen ervaren. Zo zullen we minder snel overweldigd raken door negativiteit, boosheid of frustratie omdat we geleerd hebben om afstand te nemen van onze eerste emotionele impulsen. In plaats van ons te laten meeslepen, nemen we de tijd om de situatie nuchter in te schatten.

Daarnaast zullen we ook meer tevredenheid en levensvreugde ervaren. Doordat we onze verwachtingen en verlangens beter onder controle hebben, stellen we ons minder snel teleur. We concentreren ons meer op wat er wél binnen onze macht ligt, in plaats van ons blind te staren op zaken die we toch niet kunnen veranderen.

Een filosofie voor moeilijke tijden

De stoïcijnse levenshouding is misschien wel actueler dan ooit in onze moderne, gejaagde samenleving. Terwijl we voortdurend gebombardeerd worden met prikkels en verleidingen, kan het stoïcisme ons houvast en richting bieden. Door onze emoties te erkennen maar ook te kanaliseren, kunnen we met meer rust en bezinning door het leven gaan.

Of het nu om werkstress, relatieproblemen of persoonlijke teleurstellingen gaat, de stoïcijnse praktijken van zelfonderzoek en rationalisatie kunnen ons helpen om beter het hoofd te bieden aan uitdagende omstandigheden. Uiteindelijk is het doel om met geestkracht en waardigheid te leven, ongeacht wat het lot ons brengt.

Stoïcisme Is Niet Het Uitschakelen Van Je Emoties, Maar Er Op De Juiste Manier Mee Omgaan

Conclusie

Het stoïcisme is veel meer dan een pleidooi voor emotieloos zijn. Integendeel, deze oude wijze leer moedigt ons aan om onze gevoelens volledig te erkennen en te doorgronden, zonder er echter slaaf van te worden. Door een verstandige afweging te maken tussen hart en rede, kunnen we voorkomen dat emoties onze gedachten en daden overheersen.

Het is een weg naar innerlijke rust, zelfbeheersing en een harmonieuze verhouding met onszelf en de wereld om ons heen. Door de lessen van de stoïcijnen in praktijk te brengen, kunnen we met meer veerkracht en evenwichtigheid door het leven gaan. Hun filosofie biedt een realistisch en behapbaar pad naar een leven in overeenstemming met onze ware natuur als denkende én voelende wezens.

Geraadpleegde bronnen:

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen emoties en hartstochten volgens het stoïcisme?

Het stoïcisme maakt een duidelijk onderscheid tussen eerste emotionele impulsen, die natuurlijk en onvermijdelijk zijn en allesoverheersende hartstochten die ons denkvermogen vertroebelen. De kunst is om die eerste opwellingen te erkennen maar tegelijkertijd te voorkomen dat ze uitgroeien tot destructieve emoties.

Zijn er bepaalde soorten emoties die het stoïcisme afwijst?

De stoïcijnen benadrukten vooral dat we ons moeten hoeden voor negatieve emoties zoals woede, angst, hebzucht en jaloezie. Positieve emoties als mededogen, liefde en vreugde zijn op zich geen probleem, zolang we er geen onrealistische of buitensporige verwachtingen aan verbinden.

Hoe kan ik meer zelfbeheersing ontwikkelen volgens het stoïcisme?

Cruciale stoïcijnse praktijken zijn zelfreflectie, het onderzoeken van je overtuigingen en het ontwikkelen van een nuchtere kijk op wat je wel en niet onder controle hebt. Door consequent met wijsheid en verstandigheid te oordelen, kun je voorkomen dat emoties je de baas zullen worden.

Wat Is De Kern Van De Stoïcijnse Leer Over Emoties?

De kern van de stoïcijnse leer is dat we onze eerste emotionele reacties niet kunnen beheersen, maar wel de manier waarop we daarop reageren. Door de juiste oordelen te vellen, kunnen we voorkomen dat vluchtige emoties uitgroeien tot destructieve ontwikkelingen waar we de greep op verliezen.

Hoe Helpt Stoïcisme Bij Het Omgaan Met Negatieve Emoties?

Stoïcisme leert ons om negatieve emoties te herkennen, begrijpen en rationaliseren. Door een oordeelkundige pauze in te lassen tussen onze eerste impuls en uiteindelijke reactie, kunnen we voorkomen dat deze emoties oncontroleerbare proporties aannemen.


Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking, Spelling en grammatica: Nick Haenen & Sofie Janssen

Factchecking, Spelling en grammatica: 
Nick Haenen & Sofie Janssen

Gerelateerde Artikelen

Persoonlijkheidstesten

Persoonlijkheidstest op Goodfeeling.nl
Doe de ADHD test
Emotionele Intelligentie Test