Het visuele systeem is een complex en dynamisch systeem dat in real-time een model van onze wereld construeert, met behulp van miljarden neuronen en triljoenen synapsen.

In deze blog verkennen we de verrassende betrokkenheid van het visuele systeem in de hersenen, de constructie van onze wereld en de implicaties daarvan op onze waarneming, ons gedrag en onze bewuste ervaringen. Maak je klaar om de wereld op een geheel nieuwe manier te ontdekken.

Visueel Systeem

Heb je er ooit bij stilgestaan hoe je de wereld om je heen waarneemt? Je zou kunnen veronderstellen dat je ogen gewoon een objectieve 3D-wereld opnemen, zoals een camera, maar de waarheid is veel fascinerender.

1: Inleiding

Het visuele systeem is een ongelooflijk complex en fascinerend deel van de hersenen. Een verrassende ontdekking in de neurowetenschappen is dat ongeveer een derde van de hersenschors betrokken is bij het gezichtsvermogen. Dit betekent dat miljarden neuronen en triljoenen synapsen worden aangesproken als we simpelweg onze ogen openen en de wereld rondkijken. In deze blog onderzoeken we hoe het visuele systeem werkt, welke rol het speelt bij het sturen van ons gedrag, en wat de filosofische implicaties zijn van waarneming en bewustzijn.

2: Het visuele systeem als werkelijkheidsmachine

Het visuele systeem is niet zomaar een camera die een foto maakt van de wereld om ons heen. In plaats daarvan is het als een werkelijkheidsmachine die de wereld die we zien in real-time construeert. Cognitieve neurowetenschappen en computer vision studies hebben ontdekt dat het visuele systeem alle dieptes, kleuren, bewegingen, voorwerpen en vormen die we zien in slechts twee- of driehonderd milliseconden kan creëren. Het kan zelfs illusies creëren van dingen die er in werkelijkheid niet zijn.

De manier waarop we de wereld om ons heen waarnemen is werkelijk verbazingwekkend, en het visuele systeem speelt een cruciale rol in dit proces. Het gaat er niet alleen om informatie via onze ogen op te nemen en naar onze hersenen te sturen voor verwerking, maar eerder om onze waarneming van de werkelijkheid in real time actief te construeren.

Onderzoekers op het gebied van cognitieve neurowetenschappen en computer vision hebben enkele verrassende feiten over het visuele systeem blootgelegd. Ze hebben ontdekt dat miljarden neuronen en triljoenen synapsen worden aangesproken als we alleen al onze ogen openen en rondkijken in de ruimte om ons heen. In slechts twee- of driehonderd milliseconden construeert het visuele systeem alle dieptes, kleuren, bewegingen, voorwerpen en vormen die we zien. Dit is een ongelooflijke prestatie die we maar al te vaak als iets vanzelfsprekends beschouwen.

Wat nog fascinerender is, is dat het visuele systeem illusies kan creëren van dingen die er niet zijn. Door de visuele input die we ontvangen te manipuleren, kunnen onderzoekers het visuele systeem misleiden tot het creëren van beelden van voorwerpen en vormen die in werkelijkheid niet bestaan. Dit laat ons zien dat het visuele systeem niet alleen maar ziet wat er is, maar eerder een model van de wereld maakt dat ons adaptief gedrag stuurt.

2: Het visuele systeem als werkelijkheidsmachine

Het visuele systeem is niet zomaar een camera die een foto maakt van de wereld om ons heen. In plaats daarvan is het als een werkelijkheidsmachine die de wereld die we zien in real-time construeert. Cognitieve neurowetenschappen hebben ontdekt dat het visuele systeem alle dieptes, kleuren, bewegingen, voorwerpen en vormen die we zien in slechts twee- of driehonderd milliseconden kan creëren. Het kan zelfs hallucinaties creëren van dingen die er niet echt zijn.

3: Twee visuele systemen

Er zijn twee belangrijke visuele systemen in de hersenen: het ventrale en het dorsale systeem. Het ventrale systeem is verantwoordelijk voor het herkennen en identificeren van voorwerpen en hun eigenschappen, zoals hun kleuren, vormen en maten. Het dorsale systeem daarentegen is verantwoordelijk voor de manipulatie van en interactie met de wereld om ons heen, zoals lopen, grijpen en reiken. Neurologische problemen kunnen beide systemen aantasten, met als gevolg blindheid of problemen met het manipuleren van onze werkelijkheid.

4: Waarneming en kleur

De constructie van de wereld door het visuele systeem is cruciaal voor het sturen van aangepast gedrag, zoals het pakken van voorwerpen. Waarneming van kleur, vorm, diepte en beweging is ook belangrijk in ons dagelijks leven. Interessant is dat er natuurlijke variaties zijn in kleurwaarneming onder kleur-normale mensen en zelfs variaties in kleurwaarneming, waarbij twee mensen kleuren verschillend kunnen zien maar het toch eens zijn over hun namen. Deze filosofische vraag stelt het idee van het reducerend functionalisme ter discussie, dat suggereert dat mentale toestanden identiek zijn aan de functionele staat van het brein.

5: De werking van de hersenen

Miljarden neuronen en triljoenen synapsen zijn betrokken bij het zien, en de hersenen construeren een model van de wereld die we zien. Het visuele systeem is niet slechts een passieve recorder van de wereld, maar een actieve deelnemer aan het scheppen ervan. Inzicht in het visuele systeem kan ons een dieper inzicht geven in hoe de hersenen als geheel werken.

6: Gedrag en waarneming

De ventrale en dorsale systemen werken samen om gedrag te sturen op basis van onze waarnemingen van de wereld. Het ventrale systeem is cruciaal voor objectherkenning, waardoor we objecten kunnen identificeren en herkennen om adaptief gedrag te sturen, zoals het oppakken van objecten. Het dorsale systeem daarentegen is verantwoordelijk voor het manipuleren van de wereld, zoals rondlopen en niet van kliffen vallen. Beide systemen werken samen om ons te helpen bij de interactie met de wereld om ons heen.

7: Bewuste ervaringen

Schade aan het ventrale of dorsale systeem kan leiden tot blindheid of moeite met het manipuleren van de wereld, maar er is nog steeds discussie over de filosofische implicaties van waarneming en bewustzijn. De mogelijkheid van verschillen in kleurbeleving tussen mensen stelt het idee van reductief functionalisme, dat suggereert dat mentale toestanden identiek zijn aan functionele toestanden van de hersenen, ter discussie. Uiteindelijk kan de studie van het visuele systeem ons een dieper inzicht geven in hoe bewustzijn en hersenen samenwerken om onze ervaringen van de wereld te creëren.

Conclusie

Tot slot is het visuele systeem een ongelooflijk complex en fascinerend deel van de hersenen dat onze waarneming van de werkelijkheid in real-time construeert. Het gaat er niet alleen om via onze ogen informatie op te nemen en die ter verwerking naar onze hersenen te sturen, maar actief een model van de wereld te creëren dat ons aanpassingsgedrag stuurt.

Er zijn twee belangrijke visuele systemen in de hersenen: de ventrale en dorsale systemen, die samenwerken om gedrag te sturen op basis van onze waarnemingen van de wereld. De studie van het visuele systeem kan ons een dieper inzicht geven in hoe het bewustzijn en de hersenen samenwerken om onze ervaringen van de wereld te creëren.

Bron: YouTube video

Geef als eerste je mening

Vergelijkbare berichten