Waarom de Wereld Beter Is Dan Je Denkt in 10 Krachtige Grafieken

Waarom de Wereld Beter Is Dan Je Denkt in 10 Krachtige Grafieken138 keer gelezen sinds
9
minuten leestijd
9
minuten leestijd
138 keer gelezen sinds

0
(0)

We leven in een wereld waar we constant worden bestookt met negatief nieuws vanuit alle hoeken. Als je CNN aanzet (wat ik het ‘Crisis Nieuws Netwerk’ noem), hoor je voornamelijk over dood, terrorisme, vliegtuigongelukken, bombardementen, financiële crises en politieke schandalen. En op het moment van schrijven van dit artikel heerst er complete chaos in Israël en Oekraïne.

En ja, al deze zaken zorgen makkelijk voor een (misschien wel definitieve) pessimistische blik naar deze wereld en daardoor zien wij niet meer de andere kant, die er – zeker weten – ook is. Als wij bijvoorbeeld naar een auto-ongeluk kijken, zijn wij blind geworden voor de honderden auto’s die voorbijrijden en niets mankeren. Zo zijn wij nu eenmaal mentaal ingericht door miljoenen jaren evolutionaire biologische conditionering.

Waarom is dat?

Waarom de Wereld Beter Is Dan Je Denkt in 10 Krachtige Grafieken

Het snel opmerken en aandacht besteden aan negatieve situaties (zoals een roofdier of een gevaarlijke brand) was een evolutionair voordeel om je in leven te houden in de wildernis miljoenen jaren geleden.

Vandaag de dag besteden we nog steeds meer aandacht aan negatief nieuws, en de nieuwsmedia weten dit maar al te goed. Het gaat om kijkcijfers, bezoekersaantallen en clicks. Ze maken gebruik negatief nieuws van om onze ogen naar hun adverteerders te leiden. Goednieuwskranten en andere positief ingestelde media falen doorgaans als bedrijf. Ook wij van GoodFeeling.nl weten daar het een en ander van.. (red.)

Het is niet dat het journaal en de kranten liegen — ze rapporteren gewoon geen evenwichtig beeld van wat er in de wereld gebeurt.

En omdat je mindset heel belangrijk is, is het doel van dit artikel jou de data te laten zien die de positieve kant van de vergelijking ondersteunen en om je inzicht te geven in enkele fundamentele waarheden over waar de mensheid echt naartoe gaat…

De waarheid is dat, aangedreven door vooruitgang in snel groeiende technologieën, de zaken wereldwijd in een versnellend tempo veel beter worden.

OPMERKING: Dit betekent niet dat we geen grote problemen meer hebben, zoals de klimaatcrisis, religieus radicalisme, terrorisme, enzovoort. Het is alleen zo dat we de wereld in vroegere eeuwen vergeten en idealiseren — en het leven was toen kort en wreed.

Dus, laten we nu kijken naar 10 nieuwe grafieken.

Meer Bewijs van Overvloed

Hieronder staan 10 krachtige grafieken die de positieve ontwikkelingen die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt illustreren.

1. Leven in Absolute Armoede (1981-2011)

Dalende tarieven van absolute armoede (Bron: Our World in Data, Max Roser)

Absolute armoede wordt gedefinieerd als leven met minder dan $1,25 per dag. In de afgelopen 30 jaar is het aandeel van de wereldbevolking dat in absolute armoede leeft gedaald van 53% naar minder dan 17%.

Hoewel er nog ruimte voor verbetering is (vooral in Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië), is de levenskwaliteit in elke hierboven genoemde regio gestaag verbeterd en zal dit blijven doen. In de komende 20 jaar hebben we de mogelijkheid om absolute armoede op aarde uit te roeien.

2. Kinderarbeid Neemt Af (2000-2020)

Kinderarbeid neemt af (Bron: Internationale Arbeidsorganisatie)
Deze grafiek toont de feitelijke en verwachte veranderingen in het aantal kinderen (in miljoenen) in gevaarlijke werkomstandigheden en die kinderarbeid verrichten tussen 2000 en 2020.

Zoals je kunt zien, is het aantal kinderen in deze omstandigheden in de laatste 16 jaar met meer dan 50% verminderd. Als we naar een wereld van goedkope robotica gaan, waar dergelijke machines veel sneller, goedkoper en 24 uur per dag kunnen werken, zal de basisredenatie voor kinderarbeid volledig verdwijnen en zal deze dalen tot nul.

3. Inkomen Besteed aan Voedsel

Inkomen besteed aan voedsel (Bron: USDA, Economisch Onderzoeksdienst, Voedseluitgavenreeks)

Deze grafiek toont het percentage van het beschikbaar inkomen per hoofd van de bevolking dat in de VS van 1960 tot 2012 aan voedsel werd besteed.

Als je je concentreert op de blauwe lijn, ‘Voedsel thuis’, kun je zien dat in de afgelopen 50 jaar het percentage van ons beschikbaar inkomen dat aan voedsel werd besteed, met meer dan 50% is gedaald, van 14% naar minder dan 6%.

Dit is grotendeels een gevolg van betere voedselproductietechnologie, distributieprocessen en beleid dat de kosten van voedsel heeft verlaagd. We demonetiseren voedsel snel.

4. Kindersterfte

Kindersterftecijfer (Bron: Devpolicy, VN-Interagentschapsgroep voor Kindersterfte, schatting 2013)

Deze grafiek toont wereldwijde sterftecijfers van kinderen onder de vijf jaar tussen 1990 en 2012 op basis van het aantal sterfgevallen per 1.000 levendgeborenen.

In de laatste 25 jaar zijn de sterftecijfers onder de vijf jaar met 50% gedaald. Kindersterfte en neonatale sterfte zijn ook aanzienlijk gedaald.

En dit is alleen in de laatste 25 jaar. Als je naar de laatste 100 jaar kijkt, zijn de verbeteringen verbijsterend.

5. Jaarlijkse Besmettingen van de Guineaworm

Guinea worm cases (Source: GiveWell, Carter Center)
Guinea worm besmettingen (Bron: GiveWell, Carter Center)

De guineaworm is een akelige parasiet die 30 jaar geleden nog meer dan 3,5 miljoen mensen trof. Vandaag de dag is de parasiet dankzij vooruitgang in medische technologieën, onderzoek en therapieën bijna uitgeroeid. In 2008 waren er slechts 4.647 gevallen.

Ik deel de bovenstaande grafiek omdat deze de groeiende bekwaamheid van de mensheid weerspiegelt om ziektes aan te pakken en te genezen die ons al eeuwenlang teisteren. Verwacht dat we dankzij technologieën zoals gen drive/CRISPR-Cas9 en andere genomische technologieën, snel zullen beginnen met het uitroeien van tientallen of zelfs honderden vergelijkbare plagen.

6. Tienerzwangerschappen in de Verenigde Staten

Tienerzwangerschappen in de Verenigde Staten (Bron: Vox, Centers for Disease Control)
Tienerzwangerschappen in de Verenigde Staten (Bron: Vox, Centers for Disease Control)

De grafiek hierboven toont de dramatische daling van het aantal tienerzwangerschappen (15 tot 19 jaar) in de Verenigde Staten sinds 1950. Op het hoogtepunt werden 89,1 op de 1.000 tienermeisjes moeder. Vandaag de dag is dit aantal gedaald tot onder de 29 op de 1.000.

Dit is grotendeels te danken aan het feit dat de bevolking beter opgeleid is, de kosten van anticonceptie gedaald zijn en de beschikbaarheid ervan is toegenomen, en aan culturele verschuivingen in de Verenigde Staten.

7. Moordcijfers in West-Europa

Moordcijfers in Europa (Bron: Our World in Data, Max Roser & Manuel Eisner)
Moordcijfers in Europa (Bron: Our World in Data, Max Roser & Manuel Eisner)

De grafiek hierboven toont het aantal moorden per 100.000 mensen per jaar in vijf West-Europese regio’s van 1300 tot 2010.

Zoals je kunt zien, was West-Europa vroeger een zeer gevaarlijke plek om te leven. In de afgelopen 700+ jaar is het aantal moorden per 100.000 mensen gedaald tot bijna nul.

Het is belangrijk om zo ver terug te kijken (700 jaar) omdat wij mensen het perspectief verliezen en geneigd zijn het verleden te idealiseren, maar vergeten hoe gewelddadig het leven werkelijk was in bijvoorbeeld de middeleeuwen, of zelfs slechts een paar honderd jaar geleden.

We hebben indrukwekkende en positieve veranderingen doorgemaakt. Op een evolutionaire tijdschaal is 700 jaar NIETS, en onze vooruitgang als soort is indrukwekkend.

8. Geweldsmisdrijven in de VS, 1973 – 2010

Geweldsmisdrijven in de VS (Bron: Gallup, Bureau of Justice Statistics)
Geweldsmisdrijven in de VS (Bron: Gallup, Bureau of Justice Statistics)

In het licht van de recente terreuraanslag in Orlando en de schietpartijen op scholen in het verleden, is het soms makkelijk om het perspectief te verliezen.

De waarheid is dat we in de afgelopen 50 jaar in het algemeen aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt in het terugdringen van gewelddadige misdrijven in de Verenigde Staten.

Zo recent als in de vroege jaren ’80 en midden jaren ’90 waren er meer dan 50 geweldsslachtoffers per 1.000 inwoners. Recentelijk is dit aantal drievoudig gedaald tot 15 slachtoffers per 1.000 mensen.

We blijven ons land (en de wereld) een veiligere plek maken om te leven.

9. Gemiddelde Onderwijsjaren, 1820-2003

Gemiddelde Onderwijsjaren (Bron: Our World in Data, Max Roser)
Gemiddelde Onderwijsjaren (Bron: Our World in Data, Max Roser)

Dit is de mooiste grafiek! In de afgelopen 200 jaar is het gemiddelde aantal ‘onderwijsjaren’ dat mensen wereldwijd hebben ontvangen, dramatisch toegenomen.

In het Nederland van 1820 kreeg de gemiddelde persoon minder dan 2 jaar onderwijs. Tegenwoordig is dat dichter bij de 21 jaar, een verbetering van 10 keer.

Binnen de komende 20 jaar zal het beste onderwijs ter wereld gratis worden geleverd door AI — en de kwaliteit zal hetzelfde zijn voor de zoon of dochter van een miljardair als voor de zoon of dochter van de armste ouders op de planeet.

10. Wereldwijde Geletterdheid

Global literacy rates (Source: Our World in Data, Max Roser)
Wereldwijde Geletterdheid (Bron: Our World in Data, Max Roser)

Langs dezelfde lijnen toont de buitengewone grafiek hierboven hoe de wereldwijde geletterdheidscijfers zijn gestegen van ongeveer 10% naar dicht bij de 100% in de afgelopen 500 jaar.

Dit is zowel een gevolg van technologie die toegang tot onderwijs democratiseert, als van overvloed die ons de vrijheid van tijd geeft om te leren.

Onderwijs en geletterdheid zijn essentieel voor mijn definitie van overvloed en welvaart — een beter opgeleide wereld verhoogt levens, gezondheid en welvaart.

We leven in de meest opwindende tijd om in leven te zijn!

Geraadpleegde bronnen:

  • Guinea worm cases – The Carter Center – Guinea Worm Eradication Program | GiveWell: www.givewell.org​​
  • Teen birth rates – Stats of the State – Teen Birth Rates | Centers for Disease Control: www.cdc.gov​​
  • Homicide rates in Europe – Long-term homicide rates across Western Europe | Our World in Data: ourworldindata.org​​
  • U.S. violent crime rates – Violent Crime | Bureau of Justice Statistics: bjs.ojp.gov​​
  • Average years of education – Global Education | Our World in Data: ourworldindata.org​​
  • Bron: hier

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking: Nick Haenen | Spelling en grammatica: Sofie Janssen


Zoeken


Persoonlijkheidstesten ⭐

Libido Test – Mannen

Libido Test – Mannen

29 januari 20231228 views
Creëert het Universum zichzelf?

Visuele Persoonlijkheid Test

17 januari 2023940 views
Doe de ADHD test

A.D.H.D. Test

13 januari 2023598 views
Hoe inclusief ben jij? Doe de test!

Inclusiviteit Test

13 januari 2023662 views
Stress test

Stress Test

3 februari 20211768 views
Spiritualiteitstest

Spiritualiteit Test

3 februari 20211037 views
Persoonlijkheid Test

Persoonlijkheid Test

3 februari 2021823 views
IJdelheid Test

IJdelheid Test

3 februari 2021566 views
Emotionele Intelligentie Test

Emotionele Intelligentie Test

3 februari 20211155 views