12 Stoïcijnse Methoden om Negatieve Mensen te Negeren

12 Stoïcijnse Methoden om Negatieve Mensen te Negeren | Stoïcisme


126 keer gelezen sinds
13
minuten leestijd
13
minuten leestijd
126 keer gelezen sinds

0
(0)

In onze drukke en gehaaste levensstijl is het onvermijdelijk om af en toe te maken te krijgen met negatieve mensen. Of het nu gaat om pessimistische collega’s, kritische familieleden of vreemden die onze geduld op de proef stellen, het lijkt soms een uitdaging om niet meegesleept te worden in hun negativiteit. Maar wat als ik je vertel dat er een oude filosofie is die ons kan leren hoe we ongestoord kunnen blijven, zelfs te midden van de meest negatieve omstandigheden?

In deze blogpost duiken we in de wijsheid van het stoïcisme, een levensfilosofie die dateert uit de Oudheid en zich richt op het ontwikkelen van innerlijke kracht, veerkracht en mentale rust. Door de principes van deze filosofie toe te passen, kunnen we leren om negatieve mensen en situaties te negeren en ons te focussen op wat er werkelijk toe doet in ons leven.

Alvast 5 van de belangrijkste punten

 1. Cultiveer mindful bewustzijn om emoties en reacties te observeren zonder oordeel.
 2. Focus op wat binnen je controle ligt in plaats van je te richten op wat je niet kunt veranderen.
 3. Ontwikkel emotionele veerkracht door uitdagingen te omarmen als kansen voor groei.
 4. Communiceer duidelijke grenzen en verwachtingen op een assertieve maar respectvolle manier.
 5. Oefen vergevingsgezindheid om los te laten en innerlijke vrede te vinden.

De weg naar mentale veerkracht en innerlijke rust

Voor velen van ons is het een constante worsteling om onze innerlijke gemoedsrust te bewaren, vooral wanneer we worden omringd door negatieve invloeden. Het kan voelen alsof we worden meegesleept in een negatieve stroom van kritiek, pessimisme en toxiciteit. Maar de stoïcijnse filosofie biedt ons een uitweg uit deze cyclus van negatieve emoties en gedrag.

Volgens een studie gepubliceerd in het tijdschrift ‘Mindfulness’ kan het oefenen van mindfulness bijdragen aan een groter gevoel van welzijn en veerkracht. Door ons bewust te zijn van onze gedachten en gevoelens, zonder erover te oordelen, kunnen we de controle herwinnen over onze reacties op negatieve situaties.

“De sleutel tot innerlijke rust ligt niet in de controle over externe gebeurtenissen, maar in de beheersing van onze reacties erop.” – Victor Frankl, Oostenrijks neuroloog en psychiater

De kracht van zelfbeheersing en veerkracht

Een centraal thema in het stoïcisme is de nadruk op zelfbeheersing en het onderscheid tussen wat binnen en buiten onze controle ligt. Door te focussen op wat we daadwerkelijk kunnen beïnvloeden, namelijk onze eigen gedachten, emoties en reacties, kunnen we mentaal veerkrachtiger worden en beter omgaan met negatieve mensen en situaties.

Volgens onderzoek uitgevoerd door Barbara Fredrickson, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van North Carolina, kan het cultiveren van positieve emoties, zoals dankbaarheid en empathie, onze veerkracht en welzijn vergroten. Door bewust te kiezen voor een positieve mindset, kunnen we negatieve invloeden beter weerstaan en onze mentale kracht behouden.

12 Stoïcijnse Methoden om Negatieve Mensen te Negeren

De 12 stoïcijnse methoden

Laten we nu dieper ingaan op de 12 stoïcijnse methoden om negatieve mensen en situaties met kalmte en veerkracht tegemoet te treden:

1. Cultiveer mindful bewustzijn

De eerste stap in het effectief negeren van negatieve mensen is het cultiveren van mindful bewustzijn van onze gedachten, emoties en reacties. Door mindfulness meditatie en aandacht in het dagelijks leven te oefenen, kunnen we de zelfbewustzijn ontwikkelen die nodig is om te herkennen wanneer we worden beïnvloed door anderen en te kiezen hoe we willen reageren.

Een manier om mindfulness te oefenen is door je aandacht te richten op je ademhaling of lichamelijke gewaarwordingen. Door regelmatig te oefenen, kun je de vaardigheid ontwikkelen om je gedachten en emoties waar te nemen zonder erin verstrikt te raken. Dit stelt je in staat om uitdagende situaties met helderheid en kalmte tegemoet te treden.

2. Focus op wat je kunt controleren

Het stoïcisme benadrukt het belang van het richten van onze energie op wat binnen onze controle ligt en los te laten wat niet in onze macht ligt. Wanneer we worden geconfronteerd met negatieve mensen of situaties, is het essentieel om te erkennen dat we het gedrag van anderen niet kunnen controleren, maar wel onze eigen reacties.

Door je focus te verleggen van het proberen te veranderen of beïnvloeden van anderen naar het beheersen van je eigen reacties, kun je je innerlijke rust en emotioneel welzijn behouden. Herinner jezelf aan het stoïcijnse motto: “Het enige wat je controleert, is jezelf.”

3. Cultiveer emotionele veerkracht

Emotionele veerkracht is het vermogen om je aan te passen en te herstellen van tegenslag, en het is een cruciale vaardigheid om negativiteit te negeren. Het stoïcisme leert ons om veerkracht te cultiveren door obstakels te omarmen als kansen voor groei en ontwikkeling.

Volgens een onderzoek gepubliceerd in het ‘Journal of Personality and Social Psychology’ kan het aannemen van een groei-mindset, waarbij je uitdagingen ziet als kansen om te leren en te groeien, bijdragen aan meer veerkracht en welzijn.

4. Stel grenzen

Het stellen van grenzen is essentieel voor het beschermen van je mentale en emotionele welzijn, vooral wanneer je te maken hebt met negatieve mensen. Het stoïcisme leert ons om respect voor onszelf en anderen te hebben door duidelijke grenzen te stellen die acceptabel gedrag definiëren.

Identificeer de gedragingen of interacties die het meest uitputtend of verontrustend voor je zijn en stel grenzen op. Door je grenzen assertief en consistent te communiceren, voorkom je dat anderen ze overschrijden en behoud je je innerlijke rust. Als een collega bijvoorbeeld voortdurend kritiek levert op je werk, laat hen dan op een beleefde maar duidelijke manier weten dat je de voorkeur geeft aan opbouwende feedback die op een respectvolle manier wordt gegeven.

5. Oefen empathie

Empathie, het vermogen om de gevoelens van anderen te begrijpen en te delen, is een krachtig hulpmiddel om negativiteit te neutraliseren. Het stoïcisme moedigt ons aan om empathie te ontwikkelen door onze gemeenschappelijke menselijkheid en de onderlinge verbondenheid van alle wezens te erkennen.

Door je in de situatie van anderen te verplaatsen en dingen vanuit hun perspectief te bekijken, kun je compassie en begrip ontwikkelen. Dit maakt het gemakkelijker om hun negativiteit te negeren. Volgens een onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift ‘Social Cognitive and Affective Neuroscience’ kan empathie leiden tot meer prosociaal gedrag en verbeterde relaties.

6. Oefen niet-gehechtheid

Niet-gehechtheid is een centrale pijler van de stoïcijnse filosofie, waarbij het belang wordt benadrukt van het loslaten van externe dingen en innerlijke tevredenheid vinden. Wanneer het gaat om het negeren van negativiteit van anderen, betekent het oefenen van niet-gehechtheid dat je niet toestaat dat hun woorden of daden je eigenwaarde of innerlijke rust aantasten.

Herinner jezelf eraan dat je niet wordt gedefinieerd door de meningen van anderen over jou. Je waarde komt van binnenuit en niemand anders heeft de macht om die te verkleinen. Oefen door los te laten van de behoefte aan goedkeuring of validatie van anderen en focus in plaats daarvan op het leven in overeenstemming met je waarden en principes.

7. Oefen dankbaarheid

Dankbaarheid is een krachtig tegengif voor negativiteit en helpt ons onze focus te verleggen van wat er mis is naar wat er goed gaat in ons leven. Het stoïcisme leert ons dankbaarheid te cultiveren door het huidige moment te waarderen en de zegeningen in ons leven te erkennen, hoe klein ook.

Door regelmatig dankbaarheid te oefenen, trainen we onze geest om negativiteit te negeren en ons te concentreren op de overvloed en schoonheid om ons heen. Maak een gewoonte van het tellen van je zegeningen en uiting geven aan dankbaarheid voor de mensen, ervaringen en dingen waar je dankbaar voor bent.

8. Oefen vergevingsgezindheid

Vergevingsgezindheid is een krachtige daad van zelfliefde en mededogen die ons kan bevrijden van de last van wrok en woede. Het stoïcisme leert ons om vergevingsgezindheid te oefenen door te erkennen dat het vasthouden aan wrok op de lange termijn alleen onszelf schaadt. Door los te laten van oude grievens en ons te bevrijden van het emotionele gewicht dat ons ketent aan negativiteit, kunnen we een gevoel van vrede en vrijheid ervaren.

Wanneer je wordt geconfronteerd met negatieve mensen of situaties, oefen dan vergevingsgezindheid door het verlangen naar wraak of vergelding los te laten. Kies ervoor om anderen te vergeven voor hun tekortkomingen en fouten, en erken dat zij, net als jij, menselijk en feilbaar zijn. Door de behoefte los te laten om vast te houden aan woede of wrok, zul je gemakkelijker negativiteit kunnen negeren en verder kunnen gaan met een gevoel van vrede.

9. Oefen assertiviteit

Assertiviteit is het vermogen om je gedachten, gevoelens en behoeften op een zelfverzekerde en respectvolle manier te uiten, zonder agressief of passief te zijn. Het stoïcisme leert ons assertiviteit te oefenen door op te komen voor onszelf en onze grenzen op een kalme en assertieve manier.

Door duidelijk en assertief te communiceren, voorkom je dat anderen misbruik van je maken of je manipuleren met hun negativiteit. Wanneer je wordt geconfronteerd met negatieve mensen of gedrag, communiceer dan assertief je grenzen en verwachtingen. Gebruik ik-statements om uit te drukken hoe je je voelt en wat je nodig hebt, zonder de ander te beschuldigen of aan te vallen.

10. Oefen non-attachment

Non-attachment (niet-gehechtheid) is het vermogen om de behoefte los te laten om anderen te controleren of te veranderen, en dingen te accepteren zoals ze zijn. Het stoïcisme leert ons non-attachment te oefenen door te erkennen dat we het gedrag van anderen niet kunnen controleren, maar wel onze eigen reacties.

Door de behoefte aan goedkeuring of validatie van anderen los te laten, kunnen we onszelf bevrijden van de greep van negativiteit en onze innerlijke rust behouden. Neem bij confrontatie met negatieve mensen of situaties een stap terug en observeer de situatie met non-attachment, als een onpartijdige waarnemer. Kies ervoor om met kalmte en evenwichtigheid te reageren in plaats van emotioneel verstrikt te raken in de negativiteit van anderen.

11. Oefen zelfcompassie

Zelfcompassie is de praktijk om onszelf met vriendelijkheid, begrip en acceptatie te behandelen, vooral in tijden van moeite of falen. Het stoïcisme leert ons zelfcompassie te oefenen door onze inherente waarde te erkennen en onze menselijkheid te aanvaarden.

Door onszelf met dezelfde vriendelijkheid en begrip te behandelen die we aan een vriend zouden aanbieden, kunnen we veerkracht en innerlijke kracht opbouwen in het aanschijn van negativiteit. Wanneer je wordt geconfronteerd met negatieve mensen of opmerkingen, wees dan zachtaardig voor jezelf en erken je gevoelens zonder oordeel. Herinner jezelf eraan dat het oké is om je gekwetst, overstuur of gefrustreerd te voelen door het gedrag van anderen, en bied jezelf woorden van vriendelijkheid en aanmoediging aan.

12. Oefen nederigheid

Nederigheid is de kwaliteit om onze eigen beperkingen en onvolmaaktheden te erkennen en het leven met een open hart en geest tegemoet te treden. Het stoïcisme leert ons nederigheid te oefenen door te erkennen dat we feilbare mensen zijn die constant leren en groeien.

Door nederigheid te omarmen, kunnen we de behoefte om gelijk te hebben of superieur te zijn aan anderen loslaten, en een gevoel van empathie en mededogen voor alle wezens cultiveren. Wanneer je wordt geconfronteerd met negatieve mensen of situaties, oefen dan nederigheid door te erkennen dat je niet alle antwoorden hebt en dat iedereen zijn eigen reis maakt. Benader de situatie met een open geest en bereidheid om te leren. Luister met nieuwsgierigheid en respect naar de perspectieven van anderen, zelfs als je het er niet mee eens bent.

12 Stoïcijnse Methoden om Negatieve Mensen te Negeren

Conclusie

Het negeren van negativiteit is een vaardigheid die kan worden ontwikkeld door oefening en zelfbewustzijn. Door inspiratie te putten uit de stoïcijnse filosofie en deze 12 principes toe te passen in je dagelijks leven, kun je uitdagende situaties met gratie en veerkracht het hoofd bieden.

Onthoud om mindful bewustzijn te oefenen, te focussen op wat binnen je controle ligt, emotionele veerkracht te cultiveren, grenzen te stellen, empathie en dankbaarheid te oefenen, vergevingsgezindheid, assertiviteit, non-attachment, zelfcompassie en nederigheid te omarmen. Door dit te doen, zul je merken dat het makkelijker wordt om negativiteit te negeren en een leven te leiden van innerlijke vrede, vervulling en vreugde.

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van de stoïcijnse filosofie?

Het doel van de stoïcijnse filosofie is om innerlijke rust, veerkracht en mentale kracht te ontwikkelen door te focussen op wat binnen onze controle ligt en los te laten wat dat niet is.

Hoe kan mindfulness helpen bij het negeren van negativiteit?

Mindfulness helpt je om bewust te worden van je gedachten en gevoelens zonder er een oordeel over te vellen. Hierdoor kun je beter omgaan met negatieve situaties en ervoor kiezen hoe je reageert.

Waarom is het stellen van grenzen belangrijk bij het omgaan met negatieve mensen?

Het stellen van grenzen is essentieel om je mentale en emotionele welzijn te beschermen. Door duidelijke grenzen te communiceren, voorkom je dat anderen ze overschrijden en behoud je je innerlijke rust.

Wat is het verschil tussen gehechtheid en niet-gehechtheid?

Gehechtheid betekent dat je te veel waarde hecht aan externe dingen of de meningen van anderen. Niet-gehechtheid betekent dat je loskomt van die afhankelijkheid en je eigenwaarde van binnenuit haalt.

Hoe kan ik meer zelfcompassie ontwikkelen?

Door vriendelijk en begripvol voor jezelf te zijn, vooral in uitdagende momenten. Herinner jezelf eraan dat het oké is om niet perfect te zijn en behandel jezelf zoals je een dierbare vriend zou behandelen.

Referenties en Studies

  • https://doi.org/10.1080/17439760.2015.1025424 – Een studie gepubliceerd in het tijdschrift ‘Mindfulness’ over de voordelen van mindfulness voor welzijn en veerkracht. (Gepubliceerd in 2015)
  • https://doi.org/10.1007/s10902-010-9241-4 – Onderzoek door Barbara Fredrickson over hoe het cultiveren van positieve emoties de veerkracht en het welzijn kan vergroten. (Gepubliceerd in 2011)
  • https://doi.org/10.1037/a0038648 – Een studie in het ‘Journal of Personality and Social Psychology’ over de relatie tussen een groei-mindset en veerkracht. (Gepubliceerd in 2016)
  • https://doi.org/10.1093/scan/nsr043 – Onderzoek in ‘Social Cognitive and Affective Neuroscience’ over de positieve effecten van empathie op prosociaal gedrag en relaties. (Gepubliceerd in 2012)

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking, Spelling en grammatica: Nick Haenen & Sofie Janssen

Factchecking, Spelling en grammatica: 
Nick Haenen & Sofie Janssen

Gerelateerde Artikelen

Persoonlijkheidstesten

Doe de ADHD test
Spiritualiteit Test
Inclusiviteit Test