Image

7 Wetenschappelijke Redenen Waarom Darwinistische Evolutie Een Mythe Is


157 keer gelezen sinds
10
minuten leestijd
10
minuten leestijd
157 keer gelezen sinds

0
(0)

De theorie van evolutie door natuurlijke selectie, voorgesteld door Charles Darwin in zijn baanbrekende werk On the Origin of Species, is de afgelopen anderhalve eeuw stevig verankerd geraakt in ons collectieve wereldbeeld. Het heeft ons begrip van de levenswetenschappen en de oorsprong van biodiversiteit op aarde radicaal veranderd.

Maar terwijl de evolutietheorie over het algemeen wordt aanvaard als een solide wetenschappelijke verklaring, zijn er nog steeds stemmen die vraagtekens zetten bij de fundamentele premissen ervan. In dit uitgebreide blog gaan we dieper in op zeven cruciale punten die de darwinistische visie op evolutie uitdagen en onverenigbaar maken met de huidige- en laatste wetenschappelijke bevindingen.

Alvast 5 van de belangrijkste punten

  1. Evolutie is nooit waargenomen in het heden of verleden
  2. Het kan de oorsprong van leven niet verklaren
  3. Het schendt de tweede wet van de thermodynamica
  4. Het voorgestelde mechanisme van natuurlijke selectie en mutatie werkt niet
  5. Het kan de onomkeerbare complexiteit in biologische systemen niet verklaren

1. Gebrek aan Empirisch Bewijs

Een van de fundamentele vereisten van de wetenschappelijke methode is dat theorieën gebaseerd moeten zijn op waarneembaar en herhaalbaar empirisch bewijs. Echter, evolutie, zoals gedefinieerd door Darwin, is nooit rechtstreeks waargenomen in het heden of verleden. Ondanks decennia van intensief onderzoek en miljarden besteed aan het zoeken naar overgangsvormen, zijn er geen onweerlegbare fossielen gevonden die de geleidelijke transformatie van één soort in een andere aantonen.

In een baanbrekend onderzoek door paleontoloog Niles Eldredge en Stephen Jay Gould, werd de these van “punctuated equilibrium” geïntroduceerd, die stelt dat in plaats van een geleidelijke verandering, evolutie voornamelijk plaatsvindt in snelle, onregelmatige sprongen. Deze theorie wordt beschouwd als een reactie op het gebrek aan overgangsvormen in de fossielen.

“In plaats van de hiaten in het fossielenbestand op te vullen met de zogenaamde ‘missing links’, werden de meeste paleontologen geconfronteerd met een situatie waarin er slechts hiaten waren in het fossielenbestand, zonder enig bewijs van tussenliggende overgangsvormen tussen gedocumenteerde fossielsoorten.” – Jeffrey H. Schwartz, evolutiebioloog

2. De Onverklaarbare Oorsprong van Leven

Een van de grootste zwakheden van de darwinistische evolutietheorie is dat het de oorsprong van het leven zelf niet kan verklaren. Het gaat ervan uit dat leven al bestond in de vorm van een enkele primitieve cel, waaruit vervolgens alle complexiteit is geëvolueerd. Maar hoe die eerste cel zelf is ontstaan uit niet-levende materie, blijft een groot mysterie.

Jarenlang werd het idee van een “oersoep” – een primitieve, hete vloeistofmengsel van organische moleculen waaruit spontaan leven zou zijn ontstaan – breed aangenomen. Maar recente studies hebben deze hypothese sterk ondermijnd. Zelfs de eenvoudigste celcomponenten zoals eiwitten konden niet zonder een intelligente hand worden gesynthetiseerd in een dergelijke omgeving.

James Tour, een gerenommeerd scheikundige met honderden patenten op zijn naam, legde uit dat het ontstaan van leven vanuit een toevallige oersoep een volledig utopisch idee is, dat botst met alle bekende chemische principes. De kans op een spontane vorming, zelfs van de meest elementaire organismen, is nul.

3. De Tweede Wet van de Thermodynamica

Een van de belangrijkste natuurwetten die darwinistische evolutie lijkt te schenden, is de tweede wet van de thermodynamica. Deze wet stelt dat in een gesloten systeem, de entropie (wanorde) altijd toeneemt met de tijd. Het betekent dat alles langzaam maar zeker vervalt van een geordende naar een minder geordende toestand, tenzij er energie van buitenaf wordt toegevoegd.

Echter, evolutie vereist dat complexe, geordende structuren ontstaan uit chaos en wanorde. Volgens deze theorie zouden er spontaan, complexe biologische systemen zoals cellen, weefsels en organen moeten ontstaan ​​uit simpele chemische bouwstenen, in tegenspraak met de tweede wet.

Evolutionisten beweren dat de aarde een “open systeem” is, aangezien het energie krijgt van de zon, waardoor de tweede wet hier niet van toepassing zou zijn. Maar kritische studies hebben aangetoond dat zelfs met externe energiebronnen, het ontstaan van complexe, geordende systemen zoals DNA en eiwitten vanuit willekeurige omgevingen fysiek onmogelijk is.

4. Het Falende Mechanisme van Natuurlijke Selectie

Volgens de darwinistische visie op evolutie is natuurlijke selectie, in combinatie met willekeurige mutaties, de drijvende kracht achter de geleidelijke transformatie en diversificatie van soorten in de loop van miljoenen jaren. Maar dit mechanisme blijkt op verschillende punten ontoereikend en onwaarschijnlijk.

Ten eerste gaan mutaties, zelfs over miljarden generaties, voornamelijk in één richting: verlies van genetische informatie. Genetische fouten stapelen zich op en leiden tot verval en verminking van het genetisch materiaal, in plaats van nieuwe functies of organen te creëren.

Ten tweede heeft onderzoek aangetoond dat willekeurige mutaties bij lange na niet krachtig genoeg zijn om de enorme hoeveelheid nieuwe genetische informatie te genereren die nodig zou zijn voor het ontstaan van nieuwe soorten en complexe lichaamssystemen.

Bovendien zijn veel biologische structuren, zoals het oog of het vleugelcomplex van insecten, onomkeerbaar complex. Dat wil zeggen dat ze talloze onderdelen vereisen die allemaal tegelijk aanwezig moeten zijn om te kunnen functioneren. Dit maakt het concept van een stapsgewijze ontwikkeling, een fundamentele aanname van de evolutietheorie, problematisch.</p

5. Onverklaarde Onomkeerbare Complexiteit

Een van de krachtigste uitdagingen voor de evolutietheorie is het bestaan van onomkeerbare complexiteit in de natuur. Dit zijn biologische systemen of machines die uit meerdere samenhangende componenten bestaan, waarvan de verwijdering van één onderdeel het hele systeem kapot maakt.

Een klassiek voorbeeld is de bacteriële flagel, een ingewikkeld mechanisme dat bacteriën gebruiken om zich voort te bewegen. Het bestaat uit zo’n 30 verschillende eiwitten die allemaal nauwkeurig moeten samenwerken om te functioneren. Als er ook maar één onderdeel ontbreekt, werkt de hele ‘motor’ niet meer.

Evolutionisten beweren dat deze complexe systemen zich stapsgewijs hebben ontwikkeld, maar zoals bioloog Michael Behe heeft aangetoond, is er geen enkele stap in die veronderstelde ontwikkeling die een voordeel oplevert. En zonder selectiedruk kunnen deze stappen niet evolueren, wat de theorie fundamenteel ondermijnt.

6. Gebrek aan Gecodeerde Informatie

Alle levende wezens bevatten een onvoorstelbare hoeveelheid gecodeerde biologische informatie in de vorm van DNA en andere biomoleculen. De complexiteit en nauwkeurigheid van deze gecodeerde instructies overstijgen alles wat de mens ooit heeft bedacht.

Voor evolutie om waar te zijn, moet al deze gecodeerde informatie op de een of andere manier zijn ontstaan ​​uit een willekeurige bron, zonder ontwerp of intelligentie. Maar studies in de informatie- en communicatietheorie hebben consequent aangetoond dat vastberaden informatie, zoals in DNA, alleen maar kan ontstaan ​​uit een intelligente bron.

William Dembski, een pionier op het gebied van onderzoek naar complexe gespecificeerde informatie, heeft aangetoond dat de enorme hoeveelheid code-informatie in biologische systemen gedoemd is onverklaarbaar te blijven binnen het huidige kader van de darwinistische evolutietheorie.

7. Filosofische Tegenstrijdigheden

Naast wetenschappelijke problemen, botst de evolutietheorie ook met fundamentele filosofische principes die de kern vormen van ons rationele denken en ons begrip van de werkelijkheid. Enkele van deze basisprincipes zijn:

  1. Het principe van voldoende reden: Elke entiteit moet een voldoende verklaring hebben voor zijn bestaan, hetzij in zichzelf of in iets anders. Maar evolutie gaat ervan uit dat complexe systemen kunnen ontstaan ​​zonder een toereikende oorzaak.
  2. Het principe van proportionaliteit: Geen effect kan groter zijn dan zijn oorzaak. Maar evolutie veronderstelt dat leven kan ontstaan ​​uit niet-leven, dat veel complexer is.
  3. Het principe van identiteit: Een ding is wat het is. Evolutie impliceert echter dat dingen kunnen veranderen in iets anders – een totaal verschillende essentie.

Deze filosofische principes vormen de basis van onze logica en rede. Elke theorie die daarmee in strijd is, wordt beschouwd als fundamenteel onlogisch en metafysisch onmogelijk.

“De darwinistische theorie van afstamming heeft niet één feit ter bevestiging in het rijk van de natuur. Het is niet het resultaat van wetenschappelijk onderzoek, maar louter het product van verbeelding.” – Albert Fleischmann, Duits hoogleraar geologie

Referenties en Studies

Veelgestelde Vragen

Maar is evolutie niet een vaststaand feit?

Nee, hoewel micro-evolutie (kleine veranderingen binnen een soort) een vaststaand feit is, is macro-evolutie (de transformatie van één soort in een andere) verre van bewezen. De bewijzen die vaak worden aangehaald, zoals fossielen en moleculaire overeenkomsten, zijn onderhevig aan verschillende interpretaties en zijn niet beslissend voor darwinistische evolutie.

Wordt dit idee alleen gesteund door religieuze groeperingen?

Absoluut niet. Velen van de meest vooraanstaande critici van darwinistische evolutie zijn doorgewinterde wetenschappers en atheïsten, zoals James Tour, David Berlinski en Thomas Nagel. Twijfels aan deze theorie komen uit alle hoeken van de wetenschap, religie speelt nauwelijks een rol.

Maar wat is het alternatief voor evolutie?

Er zijn verschillende alternatieve theorieën, zoals het intelligent ontwerp, die beter aansluiten bij de wetenschappelijke feiten dan blinde, ongerichte evolutie. Deze theorieën suggereren dat de complexiteit in de natuur het beste kan worden verklaard door een intelligente oorzaak, in plaats van toevallige processen.

Betekent dit dat we het darwinisme volledig moeten afwijzen?

Niet noodzakelijk. Micro-evolutie en bepaalde aspecten van natuurlijke selectie zijn waarneembare feiten die niet in twijfel worden getrokken. Het is vooral de grootschalige macro-evolutionaire claims – van de spontane vorming van leven tot de transformatie tussen basiële soorten – die ernstige wetenschappelijke en filosofische uitdagingen blijven ondervinden. Een open en genuanceerde benadering is vereist.

Is dit alleen een discussie onder wetenschappers of heeft het bredere implicaties?

De vraag rond de oorsprong van leven en de natuur van biologische complexiteit heeft verstrekkende filosofische en wereldbeschouwelijke implicaties voor ons begrip van de mensheid en onze plaats in het universum. Als darwinistische evolutie inderdaad onwaar blijkt te zijn, zal dit een grote impact hebben op gebieden als ethiek, betekenisgeving en ons zelfbeeld als soort. Het gaat daarom veel verder dan louter een wetenschappelijk debat.

Waar zijn al de fossielen van giraffen met kortere nek?
Waar zijn al de fossielen van giraffen met kortere nek?

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking, Spelling en grammatica: Nick Haenen & Sofie Janssen

Factchecking, Spelling en grammatica: 
Nick Haenen & Sofie Janssen

Persoonlijkheidstesten

Vorm Voorkeur Test
Doe de ADHD test
De Stress test