mandela

De Inaugurele Rede van Nelson Mandela 19941034 keer gelezen sinds
14
minuten leestijd
14
minuten leestijd
1034 keer gelezen sinds

0
(0)

De Inaugurele Rede voor het presidentschap van de Republiek Zuid Afrika van Nelson Mandela.

[ Auteur: Marianne Williamson – Return to Love – ]


Nelson Mandela
Nelson Mandela, ex-president van Zuid-Afrika

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.

Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.

Het is het licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt.

We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?

Maar wie ben jij om dat niet te zijn? Jij bent een kind van God.

Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.

Er is niets verlichts aan je klein te maken opdat andere mensen

zich bij jou niet onzeker zullen voelen.

Wij zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.

Wij zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te openbaren.

Die is niet alleen maar in sommigen van ons; die is in iedereen!

En als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen toestemming om hetzelfde te doen.

Als wij van onze angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

Nelson Mandela werd in 1918 als koningszoon geboren in de provincie Transkei. Al jong realiseerde hij zich het grote verschil tussen het aanzien dat hij onder zijn stamgenoten genoot en de minachting waarmee hij door de blanke samenleving werd bejegend. Mandela sloot zich aan bij het ANC, een daad waarvoor hij een grote prijs zou moeten betalen. Hij werd geïnterneerd op het gevreesde Robbeneiland en verbleef daar bijna een kwart eeuw.

(Originele versie)

OUR DEEPEST FEAR

Our deepest fear is not that we are inadequate,

Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.

It is our Light, not our darkness, that most frightens us.

We ask ourselves, who Am I to be brilliant, Gorgeous, talented, Fabulous?

Actually, Who are you NOT to be?

You are a child of Spirit.

Your playing small Does not serve the World.

There is Nothing enlightened About shrinking so that Others wont feel

Insecure around you.

We were born to Manifest the glory Of Spirit which is Within us.

It is not Just in some of us; It is in everyone.

And as we let our Light shine, we give Others permission to Do the same.

As we Are liberated from Our own fear, our Presence liberates Others.

Marianne Williamson – Return to Love –


Waarom de beroemdste passage van Marianne Williamsons steeds geciteerd wordt als een Nelson Mandela citaat

De bekendste passage die Marianne Williamson schreef, heeft enkele verontrustende implicaties.

Marianne Williamson speaks during an AARP forum on July 19, 2019, in Sioux City, Iowa.

Sinds Marianne Williamson – auteur, zelfhulpgoeroe en spiritueel adviseur van Oprah – haar campagne voor de Democratische nominatie voor 2020 aankondigde, is het gesprek rond haar kandidatuur niet bepaald gericht geweest op haar beleidsstandpunten. Het ging vooral over haar retoriek: haar Katharine Hepburn-achtige accent, haar New Age-achtige toespraken over het inzetten van de kracht van liefde; die keer dat ze zichzelf omschreef als een “bitch voor God”.

Maar een van Williams meest beroemde stukken retoriek, een passage uit haar best-selling 1992 zelfhulpboek wordt vaak niet aan Williamson toegeschreven. Al bijna 25 jaar wordt het citaat van Williamsons consequent verkeerd toegeschreven aan Nelson Mandela.

“Onze diepste angst is niet dat wij ontoereikend zijn,” schrijft Williamson in A Return to Love. “Onze diepste angst is dat wij onmetelijk krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis, die ons het meest beangstigt. Wij vragen ons af: Wie ben ik om briljant, schitterend, getalenteerd, fabelachtig te zijn? Eigenlijk, wie bent u niet om dat te zijn? U bent een kind van God. Uw klein spelen dient de wereld niet.”

Het is een opzwepende, inspirerende passage die op maat gemaakt is om mensen eraan te herinneren dat ze het beste uit zichzelf moeten halen, en dat is waarschijnlijk wat de sprekers op de begindag ertoe gebracht heeft om erop in te springen. In 1998 meldde the New York Times dat Hillary Clinton, astronaute Mae C. Jemison, en voormalig Spelman College presidente Johnnetta B. Cole allemaal Williamsons “deepest fear” passage hadden geciteerd tijdens afstudeerredes – en allemaal hadden ze het citaat toegeschreven aan Nelson Mandela.

Clinton en zijn gezelschap waren niet de eersten of de laatsten die deze fout maakten. De website Quote Investigator (in wezen een Snopes voor citaten) heeft voorbeelden gevonden van de verkeerde toeschrijving die teruggaat tot 1996, toen een columnist voor de Nashville krant The Tennessean het citaat citeerde uit Nelson Mandela’s inauguratie toespraak. Het dook, toegeschreven aan Mandela, op in de film Akeelah and the Bee uit 2006 en de film Coach Carter uit 2005. Nog in 2017 zette CNN het in hun CNN Heroes Awards Show, onder verwijzing naar Mandela. Zowel Williamson zelf als de Nelson Mandela Foundation hebben officiële correcties gegeven over waar het citaat vandaan komt. Toch blijft het volhouden.

Maar hoewel het citaat ons misschien niets zegt over Nelson Mandela, zegt het wel heel veel over Marianne Williamson. Ingebed in haar beroemdste citaat zitten de ideeën die fundamenteel zijn voor de aantrekkingskracht van Marianne Williamson’s – en die haar tot een onthutsende keuze voor het presidentschap maken.

Marianne Williamson is de spirituele adviseur van Oprah. Zij is ook kandidaat voor het presidentschap.

Mensen houden ervan om beroemde citaten te koppelen aan eveneens-beroemde personen. Dat is de reden waarom verkeerde toeschrijvingen gebeuren.

Op een oppervlakkig niveau, als er niets anders is, past Mandela in het plaatje. Die veronderstelling verdraagt misschien geen nauwkeurig onderzoek (kunt u zich voorstellen dat Nelson Mandela zijn toehoorders aanspoort te geloven dat zij prachtig en fabelachtig zijn?), maar als u alleen het algemene idee van het citaat in u opneemt als iets over geloven in uzelf, welnu, wie kan dat advies dan beter geven dan Nelson Mandela, die zoveel overwonnen heeft?

“In de populaire geest is Nelson Mandela een inspiratiefiguur die de leider was van een succesvolle bevrijdingsstrijd. Hij ging over in de rol van president en staatsman,” zei OToole in een e-mail aan Vox. “Het citaat suggereert dat men interne angsten kan overwinnen en succes kan behalen, zelfs wanneer de weg vooruit moeilijk is. De boog van Mandela’s leven biedt een illustratie van de boodschap van het citaat”

Williamson zelf was echter niet zo’n goede match voor degenen die de spreekster van een rechttoe rechtaan inspirerend citaat zochten. Zij is geen begrip zoals Mandela, en hoewel zij beroemd is in spirituele kringen, is zij ook een controversieel figuur. “Een citaat van Williamson gebruiken is riskanter,” zegt OToole, “omdat sommige toehoorders haar naam niet zullen herkennen, en andere toehoorders haar spirituele standpunt niet zullen omhelzen.” Dat is niet bepaald een dilemma waar een afstudeerspreker mee te maken wil hebben als hij zijn toespraak wil eindigen met een gemakkelijke opbeurende noot.

Maar nu Williamson haar kandidatuur voor president heeft aangekondigd, is er golf after golf van artikelen neergedaald om duidelijk te maken dat zij de auteur is achter “our deepest fear,” en niet Mandela. Dat betekent dat het citaat nu verzoend moet worden, niet met Mandela’s populaire erfenis, maar met die van Williamsons – en met de mogelijkheid van een Marianne Williamson presidentschap.

A Return to Love betoogt dat wij een verantwoordelijkheid hebben om van onszelf te houden. Doen wij dat niet, dan dragen wij bij aan de problemen in de wereld.

A Return to Love wordt vaak gelezen als een op zichzelf staand zelfhulpboek, maar het is in eerste instantie bedacht als een aanvullende religieuze tekst. Het is een antwoord op het boek uit 1976 Een Cursus in Wonderen, waarvan de auteur Helen Schucman beweerde dat zij rechtstreeks van Jezus een dictaat had opgevolgd. (Het boek werd gepubliceerd zonder Schucmans naam.) Williamson, die Joods is opgevoed en zich nog steeds als Jood identificeert, zegt dat Een Cursus in Wonderen haar leven heeft veranderd.

“Ik had gewacht tot iemand me zou uitleggen hoe ik de strijd moest voeren, of de strijd voor me zou voeren, en nu stelde dit boek voor dat ik de strijd helemaal opgaf,” schrijft Williamson in het voorwoord van Terugkeer naar Liefde. “Ik was verbaasd, maar zo opgelucht.” De strijd is hier de strijd om vooruit te komen in de wereld – om een succesvolle carrière te hebben, om goed te trouwen – maar, zegt Williamson, zij leerde in de Cursus dat zij zoiets niet nodig had.

Het is dan ook misschien ironisch dat het boek dat Williamson na het beëindigen van de Cursus schreef, Return to Love, haar lanceerde in een wild succesvol supersterren dom. Het was een gigantische bestseller, en het zag Williamson gelanceerd in de Hollywood stratosfeer, officià “ren op een van Elizabeth Taylors huwelijken en counseling Oprah.

En Williamson was beschermend over haar roem. In 1992 berichtte People Magazine dat Williamson woedend was toen de LA Times een artikel publiceerde waarin ze bekritiseerd werd. “You’re fucking with my livelihood,” WIlliamson zou tegen haar personeel hebben gezegd, en hen gewaarschuwd hebben niet met journalisten te praten. “Im famous – I don’t need this, damn it!”

Deel van wat Williamson en haar boek zo beroemd en zo succesvol heeft gemaakt, is dat Return to Love vol staat met empowerende affirmaties, zoals de “our deepest fear” passage. Maar wanneer Williamson haar lezers vertelt dat zij de kinderen van God zijn, bedoelt zij iets specifieks. Een centrale leerstelling van de Course in Miracles, en dus van Williams’ filosofie, is dat God liefde is, en dat wij als kinderen van God een verlengstuk van Gods liefde zijn. Daarom bestaat alles in de wereld wat liefdeloos is – angst, oorlog, honger, armoede – niet echt.

“Dat is wat deze wereld is: een massahallucinatie, waar angst werkelijker lijkt dan liefde,” schrijft Williamson in A Return to Love. “Angst is een illusie. Onze gekte, paranoia, angst en trauma’s zijn letterlijk allemaal ingebeeld. Dat wil niet zeggen dat ze voor ons als mensen niet bestaan. Dat doen ze wel degelijk. Maar onze angst is niet onze uiteindelijke werkelijkheid, en zij vervangt niet de waarheid van wie wij werkelijk zijn.”

In wezen zegt Williamson dat, omdat God liefde is, en wij allen kinderen van God zijn, de werkelijkheid is dat wij allen briljant, schitterend, getalenteerd, fabelachtig zijn. Onze angst verbergt die werkelijkheid voor ons.

En waar komt die angst vandaan? Alleen uit onszelf. “De regering houdt ons niet tegen, of de honger of de armoede,” legt Williamson uit. “Wij zijn niet bang dat wij naar Siberië gestuurd worden. We zijn gewoon bang, punt uit.” Omdat angst het tegendeel is van liefde, is zij verantwoordelijk voor al het verdriet in de woede, misbruik, ziekte, pijn, hebzucht, verslaving, egoïsme, obsessie, corruptie, geweld en oorlog.” Daarom moeten wij, om de beste versie van de wereld te scheppen die wij kunnen en één te zijn met God, ons bevrijden van onze angst.

Er is een lastig stukje dubbeldenken aan dit argument. In vele opzichten komt het op het volgende neer: U bent perfect (briljant, schitterend, getalenteerd, fabelachtig), maar omdat u niet volledig in uzelf gelooft, bent u ook persoonlijk verantwoordelijk voor alle problemen in de wereld. U de lezer, u specifiek, bent alles wat goed is in de wereld en alles wat er slecht mee is.

Wanneer Williamson zegt dat onze angst ons pijn doet, dan is zijuiterst letterlijk. Zij denkt dat zondige gedachten zich op ons lichaam zullen manifesteren.

Williamsons filosofie is verleidelijk. Zij plaatst het individu in het middelpunt van de wereld, en doet een beroep op ons gevoel van grootsheid. “Ach ja,” zou u kunnen denken, lezend, “Ik ben werkelijk de belangrijkste persoon ter wereld; ik heb het altijd vermoed.”

Maar deze filosofie kan er ook toe leiden dat haar aanhangers zichzelf de schuld geven van elk verschrikkelijk of zelfs maar mild onaangenaam iets dat gebeurt, zowel in de wereld in het algemeen als bij henzelf in het bijzonder. In die geest bevat A Return to Love een lang gedeelte waarin Williamson uitlegt hoe zij een venijnige keelpijn over zichzelf afriep vlak nadat zij naar een nieuwe stad was verhuisd, voordat zij zich bij een vaste dokter had gevestigd.

Williamson had net drie afzonderlijke auto-ongelukken gehad vóór het incident in kwestie, zegt zij. Tijdens elk ongeluk had Williamson haar geloof behouden dat zij “niet onderhevig was aan de werking van het wereldse gevaar” (want het wereldse gevaar is een illusie), en dus “op geen enkele manier geschaad of gekwetst was.” Maar zij merkte dat zij na haar ongelukken speciale aandacht kreeg van haar vrienden, die “mijn nek en rug zachtjes wreven” en “zachtmoedigheid over mij heen straalden.”

De aandacht voelde goed,” schrijft Williamson, in ontzette cursieve letters. “Ziek zijn maakte dat mensen meer van me gingen houden.”

Williamsons genot van haar vrienden sympathie, schrijft zij, was een “zonde.” Het leidde ertoe dat zij zichzelf “zag als een lichaam in plaats van een geest, wat een liefdeloze in plaats van liefdevolle zelf-identificatie is. ” En het was door deze zwakheid van haar geest dat zij het loon van haar zonde betaald kreeg, zo concludeert zij triomfantelijk: “Aldus mijn zere keel.”

Maar gelukkig, zodra Williamson berouw toonde voor God, genas Hij haar. Zij stopte bij een bar, en toen een man begon te proberen haar te versieren, besloot zij, in de geest van deCursus in Wonderen, naar hem te luisteren in plaats van hem af te wimpelen.

(Williamsons opvatting van de Cursus bevat nogal wat adviezen over vrouwen die zich aan mannen onderwerpen en hoe die onderwerping een teken van ware kracht is). En wie moet die man zijn, behalve een dokter met een recepten blok en een gevoel voor ethiek dat soepel genoeg is om Williamson ter plekke onmiddellijk een recept voor haar keelpijn te geven?

Dit is een wonder!” zei Williamson tegen de dokter. “Ik bad om genezing, en ik corrigeerde mijn gedachten, maar de Heilige Geest kon mij geen onmiddellijke genezing geven, omdat ik nog niet ver genoeg gevorderd ben om het te ontvangen – het zou te bedreigend zijn voor mijn geloofssysteem – dus moest Hij op het niveau van mijn begrip komen, en u was daar, maar als ik mijn hart niet voor u had opengesteld, had ik het wonder nooit kunnen ontvangen, omdat ik niet open zou zijn geweest!”

De overtuiging dat het onze eigen individuele liefdeloze en angstige gedachten zijn die ons ziek maken en die verdriet in de wereld scheppen – en ons ook keelpijn bezorgen – is misschien zinnig voor een zelfhulp-auteur die boeken verkoopt over leren van jezelf te houden. Maar voor een presidentskandidaat is het verontrustender.

Als wij persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de slechte dingen die ons overkomen, dan zijn wij ook persoonlijk verantwoordelijk wanneer wij het slachtoffer zijn van misdaad, van oorlog, van ziekte en armoede. Structurele ongelijkheid is niet onze schuld voor die problemen: dat zijn wij.

Die twijfelachtige overtuiging zet zich niet door in veel van Williamsons voorgestelde beleidsideeën. Zij was een van de eerste voorstanders van herstelbetalingen aan zwarte Amerikanen, en zij steunt programma’s als algemeen kleuteronderwijs en gratis universiteit.

Maar fundamenteel aan wat Williamson verkoopt is het idee dat alles wat verkeerd en slecht is in de wereld van individuele mensen komt, en dat onze zonden zich zullen manifesteren op ons lichaam. Daarom is de belangrijkste regel van Williamson’s beroemdste citaat uiteindelijk niet: “Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?” Het is de vermanende correctie die erop volgt: “Eigenlijk, wie ben om dat niet te zijn?”

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking: Nick Haenen | Spelling en grammatica: Sofie Janssen


Zoeken


Persoonlijkheidstesten ⭐

Libido Test – Mannen

Libido Test – Mannen

29 januari 20231227 views
Creëert het Universum zichzelf?

Visuele Persoonlijkheid Test

17 januari 2023940 views
Doe de ADHD test

A.D.H.D. Test

13 januari 2023596 views
Hoe inclusief ben jij? Doe de test!

Inclusiviteit Test

13 januari 2023662 views
Stress test

Stress Test

3 februari 20211768 views
Spiritualiteitstest

Spiritualiteit Test

3 februari 20211037 views
Persoonlijkheid Test

Persoonlijkheid Test

3 februari 2021823 views
IJdelheid Test

IJdelheid Test

3 februari 2021566 views
Emotionele Intelligentie Test

Emotionele Intelligentie Test

3 februari 20211154 views