Francisco de Orellana

Heeft Francisco de Orellana steden gezien in Amazone gebied?

Francisco de Orellana 1In 1540 leidde Francisco de Orellana een expeditie naar de Amazone rivier en was de eerste Europeaan die de rivier uitgebreid onderzocht. Hij rapporteerde dat hij langs de rivieroever grote steden, stadjes en dorpen vond. Hij wist ook op de een of andere manier te communiceren met de inboorlingen, die hem vertelden dat ze werden geregeerd door vrouwen en ze lieten hem zelfs beelden zien van deze vrouwelijke heersers.

Francisco de Orellana
Route van de eerste reis (1541–1542)

De Spanjaarden wisten de inboorlingen van hun stuk te brengen en ze werden daarna telkens aangevallen wanneer ze een dorp of stad binnenkwamen. Orellana rapporteerde dat vrouwelijke krijgers deze aanvallen leidden. Toen hij terugkeerde in Spanje, werd de rivier waarop hij voer, de Amazone genoemd naar de verhalen die Orellana vertelde over deze vrouwelijke krijgers.

Maar toen een andere Europese expeditie honderd jaar later de rivier verkende, vond ze geen sporen van de fabelachtige steden waarover Orellana of de Amazone-krijgers hadden verteld. Als gevolg hiervan werd Orellana door historici als leugenaar bestempeld en werden zijn verhalen over wonderbaarlijke steden, vrouwelijke heersers en Amazone-krijgers gezien als overdreven fantasieën.

Dit werd later bevestigd toen men ontdekte dat de grond in de terpen zeer slecht was voor het verbouwen van gewassen. Op dit moment vernietigen boeren het Amazonewoud door middel van de “slash and burn” methode. Ze kappen een groot gebied, verbranden het vervolgens en planten het met gewassen. Maar na een paar jaar is deze grond zo uitgeput dat er geen gewassen meer kunnen worden verbouwd. Daarom moeten ze weer een ander gebied kappen en hetzelfde doen.

Daarom beweerden moderne deskundigen dat een oude beschaving in het Amazonebekken onmogelijk was, omdat alle beschavingen in het verleden afhankelijk waren van intensieve landbouw om zich te voeden. Dit suggereerde dat Orellana duidelijk een leugenaar was, want er was geen enkel bewijs dat zijn verhalen ondersteunde.

temples where LiDAR scanning takes place

Maar recentelijk begonnen archeologen terpen te vinden in het Amazone-woud. Ze vielen op omdat deze heuvels kunstmatig zouden kunnen zijn en begonnen te graven, waarbij ze al snel grote hoeveelheden aardewerk en andere door mensen gemaakte voorwerpen vonden. Sommige fragmenten suggereerden dat ze afkomstig waren van zeer grote potten, wat wijst op een complexe beschaving. Toen ze verder onderzochten, vonden ze oude wegen die deze heuvels met elkaar verbonden, wat aangeeft dat er een complexe infrastructuur was. Als dit het geval was, hoe voedden deze mensen zichzelf dan? Want zonder intensieve landbouw kan een grote bevolking van een beschaving niet worden gevoed.

Deze archeologen merkten op dat de grond in de terpen heel anders was dan de normale grond van het regenwoud. Ze beredeneerden dat deze oude beschaving een manier moest hebben gevonden om deze normaal onvruchtbare grond te bemesten. Toen ze tests uitvoerden, ontdekten ze dat de grond vol houtskool zat. Het werd duidelijk dat deze oude beschaving de “slash and burn” methode gebruikte, maar in plaats van de vegetatie te verbranden, kookten ze het hout. (Dit is de methode om overal ter wereld houtskool te maken).

De houtskool kon dan de voedingsstoffen in het hout vasthouden. Bovendien zat deze grond vol bacteriën die de planten die erin groeiden voedden. De resultaten van de proeven op deze grond waren indrukwekkend. (In experimentele percelen gaf het toevoegen van een combinatie van houtskool en kunstmest aan de grond een opbrengst van 880% vergeleken met kunstmest alleen). Dit wordt nu geprezen als een oplossing voor het hongerprobleem in de wereld. Het lijkt erop dat deze oude beschaving oplossingen heeft gevonden voor problemen met arme grond die de moderne wetenschap met al haar geavanceerde chemische meststoffen niet kon oplossen.

  Toerisme kan bijdragen aan strijd tegen stropers

LiDAR scanning

Wetenschappers kunnen alleen maar speculeren, maar het is bekend dat de Europeanen ziekten meebrachten die de inheemse bevolking niet kende, zoals pokken en griep. Zonder enige immuniteit tegen deze ziekten, werd de inheemse bevolking gedecimeerd. Dit betekent dat de Orellana-expeditie deze ziekten naar de inheemse bevolking bracht, waardoor de meesten van hen snel zouden zijn uitgeroeid.

De beschaving stortte in en de jungle overwoekerde al snel de steden en dorpen. Dus tegen de tijd dat de volgende Europeanen naar hetzelfde gebied kwamen, zagen ze alleen nog maar ongerepte jungle. De weinige overlevenden werden vervolgens met geweld bekeerd tot het christendom en alle kennis van hun oude gebruiken en verhalen werd meedogenloos vernietigd.

Dit betekent dus dat Orellana gelijk had. Hoewel archeologen, voor zover bekend, niet hebben kunnen bevestigen dat deze oude beschaving werd geregeerd door vrouwen, kunnen we aannemen dat dit ook waar was, aangezien al het andere wat hij rapporteerde nu als juist is bevestigd

Bronnen:

Veelgestelde vragen

Wie was Francisco de Orellana?

Francisco de Orellana was een Spaanse ontdekkingsreiziger die bekend werd om zijn expeditie naar het Amazonebekken in Zuid-Amerika in de 16e eeuw.

Wat gebeurde er tijdens zijn expeditie naar het Amazonebekken?

Tijdens zijn expeditie naar het Amazonebekken vertelde Orellana verhalen over een oude beschaving in het gebied die werd geregeerd door vrouwelijke krijgers. Deze verhalen leidden tot de naamgeving van de rivier de Amazone.

Waarom werden Orellana’s verhalen niet geloofd?

Orellana’s verhalen werden door historici als fantasieën beschouwd en hij werd als leugenaar bestempeld. Pas in de moderne tijd zijn er aanwijzingen gevonden die suggereren dat er wel degelijk een oude beschaving in het Amazonebekken heeft bestaan, hoewel het nog steeds onduidelijk is of deze werd geregeerd door vrouwen.

Ook lezen:

Auteur

  • Nick Haenen

    Nick is een enthousiaste en nog steeds leergierige voedingsdeskundige met expertise in sportvoeding, fitness en gewichtsbeheersing. Tevens afgestudeerd in computerwetenschappen bij Cap Gemini. Netwerk Architectuur, VBA, Webdesign, CSS, HTML en rijke ervaring in Photoshop en AI-technologie. Hij is ook fitnessinstructeur en meditatieleraar met 32 jaar ervaring in fitness, gezondheid en meditatie. Nick is een gepassioneerde schrijver en onderzoeker van de laatste wetenschappelijke onderzoeken naar alles wat hem bezighoudt en heeft al honderden artikelen geschreven over voeding, fitness en meditatie.