Empathie en Sympathie

Het Verschil Tussen Empathie en Sympathie + 5 Tips Om Beter Te worden In Je Empathisch Vermogen185 keer gelezen sinds
9
minuten leestijd
9
minuten leestijd
185 keer gelezen sinds

4
(2)

Begrijpen en meeleven met anderen is cruciaal voor goede menselijke interacties. Het helpt ons om ons in te leven in wat een ander doormaakt en om op een passende manier te reageren. Maar vaak worden de begrippen empathie en sympathie door elkaar gehaald. In deze blogpost zal ik proberen het verschil tussen deze twee begrippen te verduidelijken.

Het doel is om meer begrip te krijgen over de nuances tussen empathie en sympathie. Door deze begrippen beter te doorgronden, kunnen we onze interacties met anderen verbeteren. We zullen zien dat empathie over het algemeen een doeltreffender manier is om iemand te steunen. Laten we beginnen met de definities van beide termen.

Sympathy VS Empathy: 5 Basic Differences with Examples - Happier Human

Definitie en Betekenis

Wat is nu precies het verschil tussen empathie en sympathie?

Laten we eerst kijken naar de definities:

  1. Sympathie wordt gedefinieerd als “het gevoel dat je geeft om iemands problemen, verdriet, tegenspoed“. Het is een gevoel van medeleven dat ontstaat wanneer je hoort over de moeilijkheden van een ander.
  2. Empathie daarentegen wordt omschreven als “het vermogen om de gevoelens van iemand anders te delen“. Bij empathie leef je je in in de emoties en ervaring van de ander en probeer je diens perspectief te begrijpen.
  3. De kernpunten: sympathie is meer een oppervlakkig medeleven, terwijl empathie gaat over het daadwerkelijk invoelen van de situatie van de ander. Sympathie houdt afstand, empathie creëert verbondenheid.

Kenmerken van Sympathie

Wat zijn nu precies de kenmerken van sympathie? Wat maakt dat sympathie vaak een oppervlakkige reactie is?

Ten eerste is sympathie een vrij gemakkelijke reactie. Het vereist weinig moeite om te zeggen “oh wat erg voor je” tegen iemand die een probleem heeft. Je voelt even mee, maar gaat er verder niet diep op in.

Ten tweede gaat sympathie niet per se gepaard met werkelijk begrip voor wat de ander doormaakt. Je voelt mee, maar probeert je niet in te leven in de specifieke situatie en gevoelens van diegene.

Als derde punt leidt sympathie vaak tot medelijden, maar niet noodzakelijk tot actieve betrokkenheid bij de ander. Je voelt misschien de behoefte om te helpen, maar zet geen concrete stappen om de ander daadwerkelijk te ondersteunen.

Kortom, sympathie blijft aan de oppervlakte en houdt een zekere afstand in stand. Het gaat vooral om een goed gevoel over jezelf, omdat je laat zien mee te leven met iemand in nood.

Kenmerken van Empathie

Empathie is een veel diepgaander reactie. Bij empathie probeer je wat de ander voelt en doormaakt daadwerkelijk te begrijpen en mee te voelen.

Je leeft je in de situatie van de ander, alsof je in zijn of haar schoenen staat. Zo probeer je de specifieke emoties die iemand ervaart na te voelen en te doorgronden. Dit vereist focus en een open instelling, zonder vooroordelen.

Doordat je je probeert in te leven, ervaar je daadwerkelijk medeleven en betrokkenheid bij de ander. Het gaat niet om een oppervlakkig gevoel van medelijden, maar om het delen van de pijn en het verdriet.

Empathie vraagt dus meer van je als persoon. Het vereist kwetsbaarheid en openheid. Maar het leidt tot een veel hechtere verbondenheid met de ander.

Can You Be Too Empathetic as a Parent? | ParentMap

Voorbeelden van Sympathie en Empathie

Laten we een aantal concrete situaties bekijken om het verschil tussen empathie en sympathie te illustreren.

Stel, een vriendin vertelt je dat haar oma is overleden. Als reactie zeg je “oh wat erg voor je! Mijn gedachten zijn bij je in deze moeilijke tijd.” Dit is een voorbeeld van sympathie tonen.

Je laat weten dat het je speet voor haar en spreekt je medeleven uit. Maar je gaat niet dieper in op haar specifieke gevoelens van verdriet en verlies. Je biedt troost, maar houdt enige afstand.

Stel nu dat je beste vriend in tranen uitbarst omdat zijn vriendin het uitmaakte. In plaats van alleen te zeggen hoe erg je het voor hem vindt, vraag je door over zijn gevoelens. Je geeft aan dat break-ups verschrikkelijk pijnlijk kunnen zijn en dat je begrijpt waarom hij zo overstuur is. Zo toon je empathie.

Je probeert je daadwerkelijk in te leven in wat hij doormaakt en zijn pijn en verdriet na te voelen. Op die manier geef je hem echt steun en begrip.

Lack of empathy: the signs to look out for | happiness.com

Empathie Ontwikkelen

Uit deze voorbeelden blijkt hoe belangrijk empathie is in relaties en interacties met anderen. Maar hoe kun je nu zelf meer empathisch vermogen ontwikkelen?

Allereerst is het goed om je bewust te worden van je eigen neiging tot sympathie of empathie. Ben je geneigd snel advies te geven aan anderen? Probeer dan meer open vragen te stellen en echt te luisteren.

Verder kun je oefeningen doen om je inlevingsvermogen te vergroten. Bijvoorbeeld door je bij het kijken van een film of het lezen van een boek extra in te leven in een personage. Zo train je als het ware je “empathie-spieren”.

Ook standpuntwissel oefeningen kunnen helpen. Stel je een situatie voor waarin jij je in de schoenen van een ander bevindt. Hoe zou jij je dan voelen? Dit kan je helpen om ook in het echte leven makkelijker een ander perspectief in te nemen.

Tot slot: heb geduld met jezelf. Volledige empathie ontwikkelen vergt oefening en tijd. Maar met de juiste intentie kun je al een heel eind komen.

Lack of Empathy After Brain Injury: Causes & Coping Tips

Het Juiste Gebruik van Empathie en Sympathie

Betekent dit dat sympathie altijd fout is? Zeker niet. Sympathie heeft ook een plaats, mits op de juiste manier en het juiste moment gebruikt.

Sympathie kan gepast zijn in meer oppervlakkige interacties, waarin er simpelweg (nog) niet genoeg vertrouwen of diepgang is voor empathie. Denk aan kennissen, collega’s of mensen die je nog niet zo goed kent.

Ook zijn er situaties waarin iemand behoefte heeft aan praktische hulp of oplossingen, en niet zozeer aan emotionele steun. Dan kan sympathie beter werken dan empathie.

Maar in nauwe relaties, zoals met goede vrienden of familie, is empathie meestal passender. Daar verwachten mensen oprecht meeleven en begrip, niet alleen oppervlakkige troost.

Kortom: gebruik je gezonde verstand om in te schatten welke vorm van medeleven het meest gepast is. En twijfel je, kies dan voor empathie.

Empathy: A new perspective on understanding others - EKU Online

Misverstanden en Verwarring

Er bestaan nogal wat misverstanden rondom empathie en sympathie, wat voor de nodige verwarring kan zorgen. Zo denken mensen vaak dat het één simpelweg beter is dan het ander, terwijl beide dus een plek hebben.

Ook wordt empathie wel als een soort superclassificatie gezien, waaronder sympathie dan valt. Maar dit klopt dus niet: het zijn twee losse begrippen die elk hun eigen betekenis en functie hebben.

Tot slot denken sommigen dat empathie betekent dat je het volledig eens moet zijn met iemands gevoelens en gedrag. Maar empathie gaat over begrip, niet over goedkeuring. Je kunt empathie tonen voor gevoelens van boosheid of verdriet, zonder het gedrag goed te keuren.

Door deze misverstanden helder uit te leggen, kunnen we verwarring voorkomen. Zo wordt het gemakkelijker om beide vormen van medeleven op het juiste moment en de juiste manier in te zetten.

What Difference Between Empathy And Sympathy

Emotionele intelligentie en empathie

Empathie is nauw verbonden met emotionele intelligentie. Emotionele intelligentie is het vermogen om je eigen emoties en die van anderen te herkennen en ermee om te gaan. Het omvat eigenschappen als zelfbewustzijn, zelfbeheersing, motivatie en sociale vaardigheden.

Mensen met een hoge emotionele intelligentie zijn zich bewust van hun eigen gevoelens en gedachten en kunnen deze reguleren. Daarnaast hebben ze een goed inzicht in wat anderen voelen en beweegt. Dit inzicht stelt hen in staat zich in te leven in het perspectief van anderen.

Doe de Emotionele intelligentie Test

Precies dit vermogen tot inleving is de kern van empathie. Door je emoties af te stemmen op die van een ander, ontstaat empathisch begrip. Je voelt letterlijk mee wat de ander doormaakt. Zo kun je iemand op een dieper niveau steunen.

Kortom, empathie is een cruciaal onderdeel van emotionele intelligentie. Het stelt ons in staat verbinding te maken en relaties te verdiepen. Mensen met veel empathisch vermogen beschikken vaak over een hoge emotionele intelligentie. Ze kunnen zich gemakkelijk in anderen verplaatsen. Dat maakt hen tot begripvolle en invoelende personen.

5 Tips om empathie te tonen

Hier zijn 5 tips voor het tonen van empathie vanuit Mental Health First Aid. Ze gaan allemaal over hoe we naar de andere persoon luisteren. 

  1. Luister Zonder Oordeel: Empathie houdt in dat je actief luistert om te begrijpen wat de andere persoon probeert te zeggen. Iemand die hulp nodig heeft, is het meest kwetsbaar wanneer ze erom vragen. Maak verbinding met hen door te laten zien hoe ze zich voelen en denken; dit is een essentiële empathische vaardigheid. 
  2. Luister Met Opzet: Actief luisteren betekent dat je je volledige, onverdeelde aandacht op de andere persoon richt. Je staat tegenover hen, je handen zijn stil en je kijkt hen in de ogen. Sta jezelf niet toe afgeleid te worden door je telefoon, de televisie of andere mensen. 
  3. Luister Zonder Advies: Ontneem de persoon niet het vermogen om te delen door hen te vertellen wat ze moeten doen of hoe ze het moeten doen. Laat hen praten en tot hun eigen conclusies komen. Als ze om advies vragen, vraag hen dan eerst wat zij denken dat ze moeten doen. Door dit te doen, herinner je de persoon eraan dat ze niet hopeloos zijn en hun eigen oplossingen kunnen vinden. 
  4. Luister Met Begrip: Bevestig wat de andere persoon voelt, zelfs als je het er niet mee eens bent of het niet begrijpt. Bouw vertrouwen op door de gevoelens en de persoon te accepteren. Laat hen hun gevoelens op hun eigen manier verwerken, wat gemakkelijk moet zijn als je de eerdere suggesties opvolgt. 
  5. Luister Met Kwetsbaarheid: Als je een vergelijkbare ervaring hebt als de persoon die deelt, overweeg dan je ervaring met hen te delen. Deel je gevoelens over je ervaring en hoe het je deed voelen, zodat de persoon zich niet zo alleen voelt in hun gevoelens. 

Slotgedachte

Sympathie en empathie zijn dus twee verschillende vormen van medeleven tonen naar anderen. Het is belangrijk om het onderscheid hiertussen te doorgronden.

Empathie gaat een stuk verder dan sympathie en is over het algemeen effectiever om iemand echt te steunen. Daarom wil ik je oproepen om waar mogelijk voor empathie te kiezen in je relaties en interacties met anderen.

Toon oprecht interesse, leef je in, en bied een luisterend oor. Op die manier kunnen we elkaar beter begrijpen en verbinding creëren. Ik hoop dat deze blogpost daaraan heeft bijgedragen door het verschil tussen empathie en sympathie te verduidelijken.

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 4 / 5. Stemtelling: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Omdat je dit bericht zo kon waarderen.. Zou je het willen delen?

Volg ons op sociale media!

Het spijt ons dat dit bericht niet nuttig voor je was!

Vertel ons hoe we dit bericht kunnen verbeteren?

Image Not Found

Factchecking: Nick Haenen | Spelling en grammatica: Sofie Janssen


Gerelateerde Artikelen

Zoeken