Hoe Je Gedachten Het Universum Veranderen

Hoe Je Gedachten Het Gehele Universum Kunnen Veranderen


67 keer gelezen sinds
9
minuten leestijd
9
minuten leestijd
67 keer gelezen sinds

5
(1)

Het universum is een mysterieuze en complexe plek, vol met onzichtbare krachten die ons omringen. Deze krachten kunnen op subtiele wijze ons leven beïnvloeden, net zoals de zwaartekracht. Door middel van kwantumfysica kunnen we de verbinding ontdekken die we met het Universum hebben via onze gedachten, een verbinding die we kunnen benutten als we begrijpen hoe deze wetten werken.

Mensen zijn met elkaar verbonden, waardoor onze acties niet alleen ons eigen lot bepalen, maar ook dat van anderen en het Universum zelf. Wij zijn scheppers die voortdurend de realiteit vormgeven door middel van onze gedachten, of beter gezegd, ons bewustzijn.

Lees ook: Het Universum zegt altijd JA!

Door de kosmische energie die door ons heen stroomt te beheersen, kunnen we ons in balans brengen met de universele krachten die onze reis in het leven sturen. Deze wetten zijn altijd aanwezig en subtiel bepalend voor de realiteit die we ervaren, onvermijdelijk en onveranderlijk. Ze zullen ons op de één of andere manier beïnvloeden, waardoor het begrijpen en omarmen van deze wetten de eerste stap is op weg naar een leven van overvloed.

Alvast 7 van de belangrijkste punten Universele Wetten

 1. Wet van manifestatie: Onze gedachten en bewustzijn creëren onze ervaren realiteit volgens de principes van de kwantumfysica.
 2. Wet van aantrekking: We trekken omstandigheden en mensen aan die resoneren met de energietrilling die we zelf uitstralen.
 3. Wet van pure intentie: Wanneer we handelen vanuit zuivere en oprechte motieven, zonder angst of wanhoop, kunnen we positieve manifestaties aantrekken.
 4. Wet van paradoxale intentie: Intense verlangens en wanhoop zullen juist het tegenovergestelde effect hebben en de dingen waar we naar hunkeren wegduwen. Loslaten is de sleutel.
 5. Wet van harmonie: Door innerlijke balans en eenheid met anderen en het universum na te streven, openen we ons voor overvloedige zegeningen.
 6. Wet van juiste handelingen: De energie die we uitstralen door onze daden, zowel naar onszelf als anderen, zal terugkeren in ons leven.
 7. Wet van expansieve invloed: Onze persoonlijke energie heeft een uitstralend effect op anderen en de hele kosmos, waardoor we verantwoordelijk zijn voor het cultiveren van positieve trillingen.

Inleiding

In dit artikel zullen we de geheimen van het Universum onthullen en hoe we ze kunnen gebruiken om onze realiteit te transformeren. De kracht om het leven van je dromen te creëren is binnen handbereik.

Het boek behandelt zeven universele wetten die de dynamiek van energie, bewustzijn en intentie ontrafelen, wetten die de essentie van succes en manifestatie vormen. Door deze wetten te begrijpen en te omarmen, krijg je inzicht in hoe je gedachten de wereld om je heen vormgeven, en kun je leren de realiteit van je dromen te creëren.

Hoofdstuk Eén: De kracht van Bewuste Creatie Ontketenen

De wet van manifestatie, de eerste wet van succes, beschrijft hoe ideeën concrete realiteit worden. Bewustzijn creëert werelden volgens de kwantumfysica, en jouw persoonlijke Universum vormt daarop geen uitzondering.

Diverse hypothesen verkennen werelden die door bewustzijn gecreëerd worden, zoals de kosmologische hypothese die stelt dat bewuste wil vereist was voor de complexe evolutie van onze wereld. Een andere kijkt naar hoe de basismateriën van het Universum samenkomen om fysieke realiteit te vormen. Zelfs de “waarnemer creëert realiteit” theorie suggereert dat doel en bewustzijn krachtige krachten zijn.

Hoe Je Gedachten Het Universum Veranderen

Hoofdstuk Twee: De kracht van Creatie en Aantrekking

De wet van aantrekking stelt dat we alleen de soortgelijke energie aantrekken die we zelf uitstralen, gebaseerd op het kwantumfysicaprincipe dat alles, inclusief elk persoon, deze aantrekkingskracht bezit.

Het Universum is gevuld met trillingen die wetenschappers “energieringen” noemen. Deze energie beweegt binnen, van en rondom ons, en verbindt zich met gelijksoortige trillingen, waardoor ze bepalen wat en wie we in ons leven aantrekken.

Hoofdstuk Drie: De Wet van Pure Intentie

De wet van pure intentie stelt dat wanneer we handelen vanuit een plaats van pure intentie, zonder angst, twijfel of wanhoop, we er zeker van kunnen zijn dat er iets positiefs zal manifesteren. Angst en twijfel zenden negatieve trillingen uit die alleen maar meer van hetzelfde kunnen aantrekken.

Hoop, enthousiasme en vertrouwen zijn de positieve energieën die nodig zijn om deze wet te activeren. Hoop is de bron van je enthousiasme en de onwankelbare overtuiging dat je dromen kunnen en zullen uitkomen.

Hoe Je Gedachten Het Universum Veranderen

Hoofdstuk Vier: Overgang van Wanhoop naar Bekrachtiging

De wet van paradoxale intentie waarschuwt ons dat onze intense verlangens juist kunnen leiden tot het tegenovergestelde resultaat – het wegduwen van de dingen die we echt willen.

We ondermijnen ons eigen succes wanneer we handelen vanuit angst, tekortkoming en wanhoop, waardoor we situaties en mensen aantrekken die ons gevoel van minderwaardigheid bevestigen. Maar als we die wanhoop loslaten en een blik van bekrachtiging aannemen, gebeurt er iets wonderbaarlijks.

Verklarende woordenlijst

 • Kwantumfysica: De studie van de kleinste deeltjes in de natuur en hun gedrag op subatomair niveau.
 • Manifestatie: Het proces waarbij gedachten en ideeën tastbare vormen aannemen in de fysieke wereld.
 • Resonantie: Het in synchronisatie raken van trillingen of frequenties.
 • Vibrationeel: Met betrekking tot trillingen of frequenties.

Hoofdstuk Vijf: De Kracht van Harmonie Ontgrendelen

De wet van harmonie beweert dat wanneer we onszelf bewust in balans brengen en op één lijn brengen met het Universum, we toegang krijgen tot een wereld van overvloed en zegeningen. Harmonie begint bij onszelf, door innerlijke balans en zelfaanvaarding te cultiveren.

We moeten ook onze energie harmoniseren met anderen en de eenheid en overeenkomsten omarmen in plaats van verschillen. Harmonie met het Universum betekent verbinding maken met de Goddelijke Bron van al het geschapene en te erkennen dat we oneindige manifestaties zijn van die intelligentie.

Hoe Je Gedachten Het Universum Veranderen

Hoofdstuk Zes: Wet van Juiste Handelingen

De wet van juiste handelingen werkt samen met de wet van manifestatie en aantrekking. Volgens deze wet is wat we aantrekken in ons leven gekoppeld aan hoe we handelen, zowel ten opzichte van onszelf als anderen. Integriteit in onze dagelijkse keuzes en interacties is de sleutel om meer zegeningen in overvloed aan te trekken.

Elke keuze of actie, hetzij goed of slecht, die we ondernemen met anderen wordt een ‘investering’ in ons lot. Als we waardige daden stellen die onszelf en anderen eren, zullen we met die positieve energie beloond worden. Handelen we daarentegen op een manier die destructief of oneerlijk is, dan zal die negatieve energie terugkeren.

Hoofdstuk Zeven: De wet van expansieve invloed

Deze wet vertelt ons dat de energie die we uitstralen niet alleen een impact heeft op onze directe omgeving, maar ook op de verste uithoeken van het Universum. Dus door onszelf te harmoniseren met de Goddelijke Bron kunnen we ons volledig afstemmen met de overvloed van het Universum.

Elke gedachte, keuze of handeling die we ondernemen, de manier waarop we onszelf, anderen en het Universum behandelen – het heeft gevolgen. Dit is onze verantwoordelijkheid om de harmonie te kiezen en een leven vol liefde en acceptatie te leiden.

Conclusie

Nu we de kracht van ons bewustzijn begrijpen om overvloed aan te trekken en harmonie te omarmen, kunnen we het potentieel dat in ons ligt optimaal benutten. Door de kwantumverbinding met het goddelijke te omarmen en te kiezen voor rechtvaardigheid in onze handelingen, kunnen we een vervullend leven leiden in harmonie met het Universum.

Geraadpleegde bronnen:

Veelgestelde vragen

Wat Is De Rol Van Ons Bewustzijn In De Energiewisseling?

Ons bewustzijn verbindt ons met universele energie. Door acceptatie, compassie en liefde te cultiveren, versterken we onze energie-uitwisseling en vergroten we ons vermogen om overvloed aan te trekken.

Hoe Kunt U De Wet Van Aantrekking Benutten Voor Uw Persoonlijke Groei?

Richt je energie op persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsverhoging. Door je bewustzijn te versterken en je te verbinden met universele energieën, trek je meer positieve transformatie en vernieuwing aan.

Wat Zijn De Voordelen Van Het Harmoniseren Met De Goddelijke Bron?

Harmonie met de goddelijke bron ontgrendelt oneindige mogelijkheden voor manifestatie. Het afstemmen op het rijk van overvloed en vernieuwing dat door universele velden wordt aangedreven, biedt grote voordelen.

Hoe Kan Ik Energiewisseling Gebruiken Om Betere Professionele Relaties Op Te Bouwen?

Bouw wederzijds begrip en respectvolle samenwerking met collega’s op. Verbind je met de energie van integriteit en harmonie voor voorspoedige samenwerking die nieuwe kansen en vooruitgang faciliteert.

Wat Zijn De Belangrijkste Universele Wetten Die Onze Realiteit Vormgeven?

Belangrijke wetten zijn manifestatie, aantrekking, pure intentie, paradoxale intentie, harmonie, juiste handelingen, en expansieve invloed. Deze wetten helpen ons onze gedachten en energie te gebruiken om onze realiteit te creëren.

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 5 / 5. Stemtelling: 1

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking, Spelling en grammatica: Nick Haenen & Sofie Janssen

Factchecking, Spelling en grammatica: 
Nick Haenen & Sofie Janssen

Persoonlijkheidstesten

is het De ijdelheidstest of De ijdelheidsstest
Persoonlijkheidstest op Goodfeeling.nl
Sigma man Test