Image

De Evolutionaire Rol Van Cultuur In Gender Gelijkheid – Steve Stewart-Williams


99 keer gelezen sinds
17
minuten leestijd
17
minuten leestijd
99 keer gelezen sinds

0
(0)

Als je de draad van evolutie lang genoeg volgt, zie je dat mensen simpelweg een product van aanpassingen zijn. Dus waarom zijn mensen zo eigenaardig? Heeft alles wat we doen een rationele verklaring, of zijn er aspecten van ons leven en onze psychologie die we nog moeten begrijpen?

Je gaat lezen en leren hoe hypothetische buitenaardse wezens onze soort zouden zien als ze ons van bovenaf zouden observeren.

Eerst even dit

  • Wat de meeste mensen fout doen bij het begrijpen van geslachtsverschillen
  • Steve’s beste uitleg voor de paradox van gendergelijkheid
  • Waarom mensen zulke vreemde seksuele verlangens hebben
  • Waarom mannen de neiging hebben om hun intieme partners te beledigen
  • Hoe je omgaat met het ongemak van het leren van evolutionaire psychologie

In het boek The Ape that Understood the Universe wordt een framing device gebruikt waarbij wordt nagegaan hoe een buitenaardse wetenschapper onze soort zou waarnemen. Deze wetenschapper, die geen geslachten, seksverschillen of families kent, zou zich verbazen over het feit dat mensen verdeeld zijn in twee basissoorten die van elkaar verschillen, verliefd worden en jaloers zijn. Wat ons echter uniek maakt, is cultuur. De mensheid heeft de capaciteit ontwikkeld om trucjes te bedenken en van elkaar te leren, wat leidt tot een open systeem waarin cultuur onafhankelijk van biologische evolutie kan evolueren.

De mensheid heeft haar culturele capaciteit verder ontwikkeld dan enige andere soort. Dit betekent dat cultuur ‘los komt van de ketting’ en begint te evolueren op basis van selectie van culturele elementen, ook wel memes genoemd, in plaats van genen. Deze memetische evolutie kan afwijken van genetische evolutie, wat resulteert in verschillende richtingen voor culturele en biologische ontwikkeling. Dit onderscheid tussen genen en memes is cruciaal voor het begrijpen van de evolutie van menselijke cultuur.

Aanbevolen boek van Steve Stewart-Williams: een evolutionair psycholoog, professor en auteur.

Het begrijpen van deze culturele evolutie stelt ons in staat te erkennen dat veel van onze gedragingen en voorkeuren die geen direct overlevingsvoordeel lijken te hebben, zoals muziek en kunst, door cultuur zijn gevormd. Deze culturele elementen worden doorgegeven en geselecteerd op basis van hun succes in de samenleving, onafhankelijk van hun genetische voordeel. Dit maakt de menselijke soort uniek en verklaart waarom onze cultuur zo’n belangrijke rol speelt in onze evolutie.

We Zijn Geboren om Kleinkinderen te Maximaliseren

Een van de hypothesen over de menselijke evolutie is dat we geëvolueerd zijn om zoveel mogelijk kleinkinderen te krijgen. Dit betekent dat ons gedrag is ontworpen om niet alleen onze eigen overleving en voortplanting te maximaliseren, maar ook die van onze nakomelingen en hun nakomelingen. Dit komt voort uit de theorie van inclusieve fitness, die stelt dat we onze genen kunnen verspreiden door niet alleen zelf voort te planten, maar ook door onze genetische verwanten te helpen overleven en zich voort te planten.

Om te begrijpen wat mensen ‘zijn ontworpen om te doen’, wordt gekeken naar verschillende hypothesen. De hypothese dat we zijn ontworpen voor het welzijn van de soort wordt verworpen, net als de hypothese dat we overlevingsmachines zijn. De meer waarschijnlijke hypothese is dat we zijn ontworpen om nakomelingen te krijgen die op hun beurt ook weer nakomelingen krijgen. Dit brengt het concept van kleinkinderen maximaliseren in beeld, wat een stap dichter bij de waarheid is.

Inclusieve fitness breidt deze hypothese uit door aan te geven dat we ook zijn ontworpen om onze genetische verwanten te helpen. Dit betekent dat we gedrag vertonen dat onze kansen vergroot om onze genen door te geven via onze familieleden. Dit verklaart waarom we vaak altruïstisch gedrag vertonen ten opzichte van onze familie en waarom familiebanden zo sterk zijn. Het maximaliseren van kleinkinderen en het helpen van verwanten zijn beide cruciaal voor ons begrip van menselijke evolutie.

Wat de Meeste Mensen Fout Doen over Verschillen Tussen de Geslachten

Een van de grootste misvattingen over geslachtsverschillen is dat ze volledig door socialisatie worden veroorzaakt. Hoewel socialisatie een rol speelt, zijn er ook aangeboren verschillen tussen de geslachten die voortkomen uit evolutionaire selectiedrukken. Deze verschillen verschijnen vaak vroeg in de ontwikkeling en blijven consistent over verschillende culturen heen, wat suggereert dat ze een sterke biologische basis hebben.

Geslachtsverschillen worden vaak verkeerd begrepen of verkeerd voorgesteld. Aan de ene kant wordt soms gedacht dat er geen aangeboren geslachtsverschillen zijn en dat alle verschillen cultureel bepaald zijn. Aan de andere kant kunnen de verschillen worden overdreven, wat ook een probleem is. De waarheid ligt ergens in het midden: er zijn biologische geslachtsverschillen, maar hun omvang varieert en wordt beïnvloed door zowel genetische als culturele factoren.

Het begrijpen van deze geslachtsverschillen is belangrijk omdat het ons helpt te begrijpen hoe mannen en vrouwen op verschillende manieren functioneren en reageren. Bijvoorbeeld, agressie en seksueel gedrag vertonen duidelijke geslachtsverschillen die vroeg in de ontwikkeling verschijnen en consistent zijn over culturen heen. Door zowel de biologische als de culturele invloeden te erkennen, kunnen we een evenwichtiger en nauwkeuriger beeld krijgen van geslachtsverschillen.

Hoe Mannen en Vrouwen Anders Jaloezie Voelen

Mannen en vrouwen verschillen in hun reacties op seksuele en emotionele ontrouw, wat evolutionair gezien verklaarbaar is. Mannen zijn doorgaans meer van streek door seksuele ontrouw vanwege onzekerheid over het vaderschap. Evolutionair gezien betekent dit dat een man mogelijk zijn middelen verspilt aan de nakomelingen van een andere man, wat een negatieve invloed heeft op zijn reproductieve succes.

Voor vrouwen is emotionele ontrouw vaak een grotere zorg. Als hun partner emotioneel betrokken raakt bij iemand anders, kan dit betekenen dat hij minder middelen en aandacht besteedt aan haar en hun nakomelingen. Evolutionair gezien kan dit leiden tot een verminderde kans op overleving en reproductief succes voor haar kinderen. Daarom hebben vrouwen een sterkere reactie op emotionele ontrouw ontwikkeld.

Deze verschillen in jaloezie zijn consistent over culturen heen en worden ondersteund door veel psychologisch onderzoek. Ze illustreren hoe evolutionaire krachten verschillende gedragingen en emotionele reacties tussen de geslachten hebben gevormd. Door deze verschillen te begrijpen, kunnen we beter inzicht krijgen in relatieproblemen en de dynamiek tussen partners.

Waarom Vrouwen Verborgen Ovulatie Hebben

Verborgen ovulatie bij vrouwen is een fascinerend onderwerp dat verschillende evolutionaire verklaringen heeft. Een van de theorieën is dat het vrouwen in staat stelt om meer seks te hebben, wat paren helpt om een sterkere band te vormen. Deze sterkere paarbanden zijn cruciaal voor de gezamenlijke opvoeding van zeer afhankelijke menselijke nakomelingen, die langdurige zorg en bescherming nodig hebben.

Een andere theorie stelt dat verborgen ovulatie leidt tot meer seksuele activiteit, waardoor mannen gemotiveerd blijven om te investeren in hun partner en haar kinderen, zelfs als ze niet zeker zijn van hun vaderschap. Dit kan de kans vergroten dat mannen blijven helpen bij het grootbrengen van de kinderen, wat de overlevingskansen van die kinderen verbetert.

Er is ook het idee dat verborgen ovulatie vrouwen helpt om betere genen te selecteren voor hun nakomelingen door hen in staat te stellen te paren met meerdere mannen zonder dat een van hen zeker weet dat hij de vader is. Dit kan leiden tot genetische diversiteit en betere overlevingskansen voor de kinderen. Deze theorieën illustreren hoe complexe en subtiele evolutionaire krachten menselijke voortplantingsstrategieën hebben gevormd.

De Rol van Socialisatie in Verschillen Tussen de Geslachten

Socialisatie speelt een belangrijke rol in het vormgeven van geslachtsverschillen, maar het is niet de enige factor. Veel geslachtsverschillen zijn consistent over verschillende culturen heen en verschijnen vroeg in de ontwikkeling, wat suggereert dat er ook een sterke biologische component is. Bovendien blijven veel geslachtsverschillen bestaan, zelfs wanneer culturele normen veranderen, wat wijst op diepgewortelde evolutionaire oorzaken.

Er zijn verschillende lijnen van bewijs die suggereren dat geslachtsverschillen niet alleen door socialisatie worden veroorzaakt. Bijvoorbeeld, de stabiliteit van deze verschillen over tijd en cultuur heen, het vroege verschijnen van verschillen in ontwikkeling, en de hormonale associaties met bepaalde gedragingen. Dit alles wijst op een aangeboren component naast de culturele invloeden.

Het erkennen van zowel biologische als culturele factoren helpt ons een vollediger begrip te krijgen van geslachtsverschillen. Dit inzicht kan bijdragen aan meer effectieve benaderingen voor gelijkheid en inclusie door zowel de aangeboren neigingen als de sociale invloeden die gedrag vormgeven in overweging te nemen. Het helpt ook om te begrijpen waarom sommige inspanningen om geslachtsverschillen te verminderen meer succes hebben dan andere.

Deden Oude Mannen Eigenlijk Meer aan Jagen?

Een recent debat in de antropologie gaat over de vraag of mannen in oude samenlevingen de primaire jagers waren. Een studie suggereerde dat vrouwen ook een aanzienlijke rol speelden in de jacht, maar dit onderzoek werd bekritiseerd vanwege coderingsfouten en het selectieve gebruik van gegevens. Traditionele antropologische studies wijzen erop dat mannen meestal de grote wildjagers waren, terwijl vrouwen voornamelijk verzamelden en soms op klein wild jaagden.

De kritiek op de studie die beweerde dat vrouwen meer aan jagen deden dan gedacht, benadrukt coderingsfouten en een beperkt gegevensbestand. Wanneer een breder scala aan samenlevingen wordt bekeken, blijkt dat mannen inderdaad de primaire jagers waren, vooral van groot wild. Vrouwen jaagden soms op klein wild, maar hun belangrijkste rol lag in het verzamelen van plantaardig voedsel en kleine dieren.

Deze bevindingen bevestigen het traditionele beeld van een duidelijke arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen in jager-verzamelaars samenlevingen. Mannen concentreerden zich op jagen, wat riskanter en energie-intensiever was, terwijl vrouwen zich richtten op verzamelen, wat betrouwbaarder voedsel opleverde. Deze arbeidsverdeling heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de overleving en het succes van deze samenlevingen.

De Paradox van Gendergelijkheid

De paradox van gendergelijkheid is het verrassende fenomeen waarbij geslachtsverschillen in interesses en voorkeuren groter worden in meer gendergelijke samenlevingen. Dit staat in contrast met de verwachting dat deze verschillen kleiner zouden worden naarmate de gendergelijkheid toeneemt. De reden hiervoor lijkt te zijn dat individuen in gendergelijke samenlevingen meer vrijheid hebben om hun persoonlijke interesses na te streven, wat leidt tot grotere geslachtsverschillen.

Een mogelijke verklaring voor deze paradox is dat in meer gendergelijke samenlevingen mensen meer individuele vrijheid hebben om hun voorkeuren te volgen. Dit resulteert in grotere geslachtsverschillen omdat mannen en vrouwen gemiddeld verschillende interesses en voorkeuren hebben. In minder vrije samenlevingen kunnen maatschappelijke druk en beperkingen deze verschillen maskeren.

Deze paradox suggereert dat culturele factoren en individuele vrijheid een complexe interactie aangaan met aangeboren geslachtsverschillen. Het betekent ook dat beleidsmaatregelen gericht op het verkleinen van geslachtsverschillen misschien niet altijd het verwachte effect hebben, vooral in samenlevingen waar individuen al veel vrijheid hebben om hun eigen keuzes te maken. Dit inzicht kan helpen bij het formuleren van realistischer en effectiever beleid voor gendergelijkheid.

Ons Oorspronkelijke Paringsysteem

Menselijke voortplantingssystemen in oude samenlevingen waren waarschijnlijk gevarieerd, maar het meest voorkomende systeem was het paarbondingsysteem. Dit systeem, waarin mannen en vrouwen langdurige partnerschappen aangaan voor het gezamenlijk grootbrengen van kinderen, was waarschijnlijk de norm. Er waren echter ook andere systemen, zoals polygynie, waarbij mannen meerdere vrouwen hadden, en incidenteel seksueel gedrag buiten de paarband.

Paarbinding was waarschijnlijk de dominante vorm van voortplanting omdat menselijke kinderen extreem afhankelijk zijn en langdurige zorg nodig hebben. Het vormen van stabiele paren stelde ouders in staat om samen te werken bij het grootbrengen van hun kinderen, wat hun overlevingskansen vergrootte. Deze langdurige partnerschappen waren cruciaal voor het waarborgen van de nodige zorg en bescherming voor nakomelingen.

Hoewel paarbinding de norm was, kwamen andere voortplantingsstrategieën zoals polygynie ook voor, vooral in samenlevingen waar mannen met meer middelen meerdere partners konden onderhouden. Dit gevarieerde paringssysteem weerspiegelt de flexibiliteit van menselijke voortplantingsstrategieën, aangepast aan verschillende omgevings- en sociale omstandigheden. Het benadrukt ook de rol van culturele en omgevingsfactoren in het vormgeven van menselijke voortplantingsgedragingen.

De Vreemde Manier om Paringsvoorkeuren te Voorspellen

De relatieve grootte van de testikels van mannelijke primaten kan inzicht geven in hun paringssystemen. Bij soorten waar veel mannetjes met veel vrouwtjes paren, zoals bonobo’s en chimpansees, zijn de testikels groot in verhouding tot het lichaam. Dit komt doordat mannetjes meer sperma produceren om hun kansen op voortplanting te vergroten in een omgeving met veel concurrentie. Bij soorten met minder seksuele concurrentie, zoals gorilla’s, zijn de testikels kleiner.

Mensen zitten qua testikelgrootte tussen chimpansees en gorilla’s in, wat suggereert dat we een gemengd paringssysteem hebben. Dit wijst erop dat we enigszins competitief sperma hebben, maar niet in dezelfde mate als chimpansees. Dit patroon is consistent met een systeem van paarbinding gecombineerd met enige mate van seksuele promiscuïteit.

Deze bevindingen ondersteunen de theorie dat mensen een flexibele benadering van voortplanting hebben, waarbij zowel paarbinding als opportunistische paringsstrategieën worden gebruikt. Dit verklaart de variabiliteit in menselijk seksueel gedrag en helpt ons te begrijpen hoe verschillende voortplantingsstrategieën bijdragen aan ons succes als soort.

Het Model van Wederzijdse Partnerkeuze

Het model van wederzijdse partnerkeuze stelt dat zowel mannen als vrouwen concurreren om aantrekkelijke partners en selectief zijn bij het kiezen van een partner. Dit model contrasteert met het traditionele beeld waarin alleen mannen concurreren en vrouwen kiezen. In het wederzijdse model vertonen beide geslachten selectiviteit en concurrentie, hoewel mannen doorgaans meer concurreren en vrouwen kieskeuriger zijn.

Dit model verklaart waarom beide geslachten kenmerken vertonen die aantrekkelijk zijn voor het andere geslacht. Mannen en vrouwen ontwikkelen eigenschappen en gedragingen die hen aantrekkelijk maken, zoals fysieke aantrekkelijkheid, status en zorgzaamheid. Het wederzijdse model suggereert dat seksuele selectie bij mensen complexer is dan bij veel andere soorten, waarbij beide geslachten actief betrokken zijn bij partnerkeuze en concurrentie.

Het model van wederzijdse partnerkeuze weerspiegelt de evolutionaire druk die leidde tot de ontwikkeling van menselijke paringsstrategieën. Door te begrijpen dat beide geslachten betrokken zijn bij partnerkeuze, krijgen we een beter inzicht in de dynamiek van menselijke relaties en de evolutie van seksueel gedrag. Dit model helpt ook bij het verklaren van de diversiteit en complexiteit van menselijke voortplantingssystemen.

Waarom Sommige Mannen Intieme Partners Beledigen

Onderzoek heeft aangetoond dat sommige mannen hun intieme partners beledigen als een manier om hen te behouden. Deze strategie kan worden gezien als een manier om het zelfvertrouwen van de partner te verlagen, waardoor ze minder geneigd is om te denken dat ze een betere partner kan vinden. Dit gedrag kan deel uitmaken van een breder scala aan strategieën die mannen gebruiken om hun partners te controleren en te behouden.

Het gebruik van beledigingen en andere negatieve tactieken kan worden gezien als een vorm van ‘stok’ in plaats van ‘wortel’ benadering. Terwijl positieve benaderingen zoals vriendelijkheid en attentheid (‘wortel’) worden gebruikt om een partner te behouden, kunnen negatieve benaderingen zoals beledigingen (‘stok’) worden gebruikt om de partner onzeker te maken en haar afhankelijkheid te vergroten.

Hoewel deze tactieken evolutionair gezien begrijpelijk kunnen zijn, zijn ze duidelijk schadelijk en problematisch in moderne relaties. Het erkennen van deze gedragingen en hun onderliggende oorzaken kan helpen bij het ontwikkelen van betere manieren om relaties te beheren en te verbeteren, zonder gebruik te maken van schadelijke en manipulatieve strategieën.

Evolutionaire Psychologie Toepassen in het Dagelijkse Leven

Evolutionaire psychologie kan ons helpen begrijpen waarom we bepaalde verlangens en gedragingen hebben, maar het kan ook helpen om deze inzichten te gebruiken om een beter leven te leiden. Door te begrijpen waar onze impulsen vandaan komen, kunnen we beter beslissen welke we willen volgen en welke we willen beheersen. Dit bewustzijn kan ons helpen om meer weloverwogen keuzes te maken en ons minder een slaaf van onze instincten te voelen.

Een van de voordelen van het begrijpen van evolutionaire psychologie is dat het ons kan helpen om onze emotionele reacties te relativeren. Bijvoorbeeld, het besef dat gevoelens van jaloezie evolutionair zijn ingebed, kan ons helpen deze gevoelens te herkennen zonder er noodzakelijkerwijs naar te handelen. Dit kan leiden tot gezondere en stabielere relaties, doordat we onze emoties beter kunnen beheren.

Daarnaast kan het inzicht in onze evolutionaire neigingen ons helpen om realistische verwachtingen te hebben van onszelf en anderen. Dit kan ons helpen om effectiever te communiceren en conflicten te verminderen. Het erkennen van de beperkingen en mogelijkheden van onze genetische erfenis kan ons uiteindelijk in staat stellen om een bevredigender en betekenisvoller leven te leiden, door onze keuzes af te stemmen op zowel onze biologische neigingen als onze persoonlijke waarden en doelen.

Komen Veelvoorkomende Mutaties voor in Verschillende Generaties?

De theorie van de ‘crumbling genome’ stelt dat elke nieuwe generatie genetische mutaties introduceert, waarvan sommige gunstig en andere ongunstig zijn. In moderne samenlevingen, waar medische zorg en technologie de overleving van mensen met genetische afwijkingen mogelijk maken, kunnen schadelijke mutaties zich ophopen. Dit leidt tot een verhoogde mutatielast in de bevolking, wat op lange termijn gevolgen kan hebben voor de genetische gezondheid van de soort.

Deze theorie suggereert dat verminderde selectiedruk, door verbeterde gezondheidszorg en leefomstandigheden, leidt tot een toename van suboptimale genetische varianten. Ancestraal zouden individuen met ernstige genetische afwijkingen waarschijnlijk niet hebben overleefd tot de reproductieve leeftijd, maar in de moderne wereld kunnen ze overleven en zich voortplanten, wat de genetische diversiteit en potentieel de algehele genetische kwaliteit beïnvloedt.

Een mogelijke verklaring voor dalende geboortecijfers is dat individuen met genetische mutaties mogelijk minder geneigd zijn om kinderen te krijgen. Dit kan worden gezien als een natuurlijk filtermechanisme dat de verspreiding van suboptimale genetische varianten beperkt. Hoewel deze theorie controversieel en speculatief is, biedt het een fascinerend perspectief op de interactie tussen evolutie, gezondheid en voortplanting in de moderne wereld.

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking, Spelling en grammatica: Nick Haenen & Sofie Janssen

Factchecking, Spelling en grammatica: 
Nick Haenen & Sofie Janssen

Gerelateerde Artikelen

Persoonlijkheidstesten

is het De ijdelheidstest of De ijdelheidsstest
Persoonlijkheidstest op Goodfeeling.nl
De Stress test