Dromen en Voorspellingen: Verborgen Waarheden?

De Invloed Van Omgeving Op Droom-ESP En Voorspellende Dromen


47 keer gelezen sinds
21
minuten leestijd
21
minuten leestijd
47 keer gelezen sinds

0
(0)

☝🏼 Pak een kop koffie of thee en neem even de tijd, want dit uitgebreide artikel neemt je mee op een fascinerende reis door de wereld van buitenlichamelijke ervaringen en het Gateway-proces. Je zult minstens 20 minuten nodig hebben om alles te doorgronden en te genieten van deze diepgaande analyse.


Een senior onderzoeksmedewerker bij Maimonides zei dat ze hadden ontdekt dat 65% van de spontane ESP (Extra Sensorische Perceptie of buitenzintuigelijke waarneming) die niet in een laboratorium of onder gecontroleerde omstandigheden plaatsvinden, zich vooral voordoen in dromen. Sommige voorspellingen waren soms zelfs nogal alarmerend. Tijdens een experiment in het lab was een onderzoeksmedewerker in de hematologie bij Maimonides, Valicia Parice onderwerp van studie.

Ze droomde dat ze een collega een krant zag lezen. Deze droom was ongebruikelijk. Ze zei tegen de man die haar dromen monitorde: “Markeer deze, Steve, het is een voorspellende droom.” Op de voorpagina van deze (droom)krant The Daily News zag ze een foto van een ingestort gebouw. Precies twee weken later, op 3 augustus, stortte het oude Broadway Central Hotel in en The Daily News plaatste een foto van het wrak op de voorpagina, vrijwel identiek aan de foto in Valicia’s droom.

Misschien is dat het geheim van het NIMH (National Institute of Mental Health): ze willen de toekomst kunnen voorspellen. Even terzijde, je herinnert je misschien de film uit 1982, The Secret of NIMH, gebaseerd op een boek uit 1971. Het was geïnspireerd door echte muis- en rat-experimenten uitgevoerd door het National Institute of Mental Health tussen de jaren 40 en 60.

Invloed van de Omgeving op Droom-ESP

Een van de meest interessante ontdekkingen van Maimonides was dat de omgeving invloed had op droom-ESP. Ze zorgden altijd voor een prettige sfeer en waren vriendelijk voor de proefpersonen, wat leek te helpen. Toen lazen ze een artikel van psychologieprofessor Michael Persinger dat alles veranderde. Persinger had opgemerkt dat tijdens periodes van geo-magnetische kalmte op aarde, spontane gevallen van paranormale activiteit vaker werden gerapporteerd aan de British Society for Psychical Research.

Krippner en het team bij Maimonides wilden weten of dit ook dromen beïnvloedde, dus stuurden ze hun data naar Persinger. Persinger ontdekte dat op nachten met weinig zonnevlekken, weinig elektrische stormen en rustige magnetische nachten, er significant meer treffers waren dan op nachten met elektrische stormen. We leven in een kosmos; wat mensen doen, maakt deel uit van een geheel. Wie zijn wij om te zeggen dat de relatie tussen twee mensen op zichzelf de enige oorzaak is van zaken als telepathie, helderziendheid en voorspellende dromen?

Als er elektrische ruis is, interfereert dat misschien met het vermogen van de menselijke hersenen om telepathische of helderziende beelden te ontvangen. Misschien is dit een teken om de iPhones neer te leggen en de Neuralink-chips uit onze hoofden te halen. Het is echt een elektrisch universum en wij maken er deel van uit.

Reproductie en Nieuwe Experimenten

Je vraagt je misschien af of Maimonides de droom-ESP-resultaten heeft vervalst. Meerdere andere laboratoria hebben getest of ze de resultaten konden repliceren en in een analyse van alle laboratoria die het in de loop der jaren probeerden, bleek het totale aantal replicaties boven toevalsniveau te liggen. Vervolgens werden de studies verbeterd. In plaats van dromen te vergelijken met afbeeldingen die in enveloppen waren verzegeld, ontwierp Krippner iets nieuws. Hij testte of een man kon dromen over een ervaring die hij de volgende dag tijdens de tests zou hebben, en niet alleen over een afbeelding.

Ze planden niet van tevoren welke ervaring hij zou hebben. De volgende ochtend gooide een assistent met dobbelstenen, haalde een overeenkomstige doos uit het magazijn en opende deze. In de doos zat de ervaring van de dag voor de testpersoon: hij moest een diavoorstelling over vogels bekijken. Toen ze de data terugkeken om te zien waar de man de vorige nacht over had gedroomd, bleek dat elke droom over vogels ging. Dit was verbluffend omdat zelfs de onderzoekers zelf niet wisten welke ervaring in de doos zou zitten die ze van de plank haalden. Toch kon de testpersoon deze van tevoren zien.

Voorspellende Dromen: Een Glimp in de Toekomst?

Hij was nu officieel een profeet; hij zag het in zijn droom voordat het gebeurde. Had hij die informatie verkregen in een andere dimensie waar die toekomst al bestond? Hoe deed hij dat? Dit soort interdimensionaal droomonderzoek was nog maar het begin. De CIA nam het stiekem veel verder. Maar waarom? Waarom het grote geheim? Mensen zijn slim, ze kunnen het aan. Een persoon is slim, mensen zijn domme, paniekerige, gevaarlijke dieren en dat weet je.

500 jaar geleden wist iedereen dat de aarde het middelpunt van het universum was. 500 jaar geleden wist iedereen dat de aarde plat was en 15 minuten geleden wist je dat mensen alleen waren op deze planeet. Stel je voor wat je morgen zult weten. In 1983 schreef de Amerikaanse legercommandant Wayne M. McDonald een rapport dat zo verbazingwekkend was en zoveel zaken met betrekking tot ESP, dromen en de kracht van de geest samenbracht dat ik je gewoon moet vertellen wat ze ontdekten.

Het Gateway Project: Buiten Tijd en Ruimte

Het rapport analyseerde de resultaten van het Gateway-proces waaraan de CIA had gewerkt met het Monroe Institute, een wereldleider in het bestuderen van menselijk bewustzijn, parapsychologie en remote viewing. De Gateway-ervaring, of het Gateway-proces, was een poging om veranderde bewustzijnstoestanden te bereiken door hersenhelft-synchronisatie, wat ze hemisync noemden. Vooral omdat ze zagen dat andere landen, zoals de Sovjet-Unie, begonnen te onderzoeken hoe de geest werkte, wilden ze zich er ook mee bemoeien.

Lees ook: 

Het doel van de Gateway-ervaring was om het menselijk bewustzijn uit te breiden en de tijd-ruimtedimensie te overstijgen. Op basis van bevindingen uit de biomedische techniek van pionier Itzhak Bentov, de lichamelijke toestanden van transcendentale mediteerders en andere gegevens, ontwikkelden ze een manier om de hersenhelften te manipuleren met een nieuw trainingssysteem.

Volgens het rapport: “Fundamenteel is de Gateway-ervaring een trainingssysteem ontworpen om verbeterde kracht, focus en coherentie te brengen in de amplitude en frequentie van hersengolfoutput tussen de linker- en rechterhersenhelft, om zo het bewustzijn te veranderen en het buiten de fysieke sfeer te verplaatsen, zodat het uiteindelijk zelfs de beperkingen van tijd en ruimte kan ontsnappen. De deelnemer krijgt dan toegang tot de verschillende niveaus van intuïtieve kennis die het universum biedt.”

Hoe werkte hemisync? Door twee verschillende frequenties tegelijk af te spelen, werden binaurale beats gecreëerd die de hersenen ontspanden en de rechter- en linkerhersenhelft op gelijke frequenties brachten. Het rapport zei: “Gateway gaat ervan uit dat, zodra de frequentie en amplitude van het menselijk brein coherent zijn gemaakt, het mogelijk is om beide te versnellen, zodat de menselijke geest al snel resoneert op steeds hogere trillingsniveaus. De geest kan zichzelf dan synchroniseren met meer verfijnde en zeldzame energieniveaus in het universum.”

Hemi-Sync®.nl :: informatie, workshops, massages & communicatie m.b.t. de  ontwikkeling van het menselijk bewustzijn >> Hemi-Sync® DE TECHNOLOGIE

Resonantie en Telepathie: De Toekomst van de Geest

Kortom, zodra de hersenen resoneerden met een bepaald niveau, was de theorie dat de informatie op dat niveau toegankelijk zou zijn voor de persoon. Bereik hogere en hogere niveaus en verkrijg toegang tot hogere en hogere niveaus van informatie. Het is alsof je lichaam een stemvork wordt, eerst afgestemd op de frequentie van de aarde en dan daarbuiten.

Itzhak Bentov ontdekte dat resonantie biologisch gezien super belangrijk was, omdat trillingen plaatsvonden in de hersenen, de vloeistof eromheen en de ventrikels boven de hersenstam. Elektromagnetische pulsen zouden de hersengolfoutput beïnvloeden. Wanneer de resonantie geproduceerd door het hart, wanneer het lichaam zeer ontspannen was, de vloeistof rond de hersenen bereikte, zou een ritmisch patroon de hersenen heel lichtjes op en neer laten bewegen. Het meest verbazingwekkende van alles is dat deze microbewegingen een afgestemd vibratiesysteem waren dat energie overdroeg in de ionosferische holte van de aarde, resonerend met dezelfde snelheid als de persoon.

Bentov legde dit als volgt uit: “Dit gebeurt met een zeer lange golflengte van ongeveer 40.000 km, ongeveer de omtrek van de planeet. Met andere woorden, het signaal van de beweging van ons lichaam reist in ongeveer een zeventiende van een seconde over de wereld via het elektrostatische veld waarin we zijn ingebed. Zo’n lange golflengte kent geen obstakels en verzwakt niet veel over grote afstanden. Het zal door vrijwel alles gaan: metaal, beton, water en de velden die onze lichamen vormen. Het is het ideale medium voor het overbrengen van een telepathisch signaal.”

Ze dachten dat, zodra de hersenen resoneerden op dezelfde frequentie als de aarde om hen heen, het lichaam in dezelfde toestand zou zijn als zijn omgeving. Op dat punt kon het bewustzijn, wat in feite jij bent, je denkende geest, in die omgeving worden geprojecteerd omdat ze nu een enkel energiecontinuüm vormen. Stel je voor dat je geest opereert op dezelfde frequentie als de hele aarde en zich onmiddellijk kan verplaatsen naar elk punt op de wereld omdat het zich op hetzelfde trillingsniveau bevindt. Wanneer de energieniveaus van het lichaam hoger en hoger worden, in overeenstemming met verschillende gebieden van het universum, kan het subject buitenlichamelijke ervaringen en bewegingen hebben.

Deze staat kan ook telepathie bevorderen omdat “door te resoneren met de elektromagnetische sfeer van de aarde, het menselijk lichaam een verrassend krachtige draaggolf creëert om de geest te helpen bij communicatieactiviteiten met andere gelijkgestemde menselijke geesten.” Wat heeft dit te maken met dromen en andere dimensies? Het punt van ontspanning of de vibrerende hersengolfstaat die je bereikt wanneer je droomt, kan opzettelijk worden bereikt. Zoals de Gateway-experimenten aantoonden, konden mensen uit hun lichaam treden en buitenlichamelijke ervaringen hebben die hen hielpen toegang te krijgen tot hogere bewustzijnstoestanden en meer energie.

Historische Voorspellende Dromen

Het klinkt veel als wat mediteerders ervaren wanneer hun geest en lichaam een punt van rust bereiken waarin ze op een ander niveau resoneren en verbazingwekkende ervaringen rapporteren. Het lijkt ook veel op dromers. Laat me je een historisch voorbeeld geven. Heb je ooit gehoord van Abraham Lincoln’s interesse in dromen?

Lincoln had een bijzondere interesse in de betekenis van dromen en wat ze te zeggen hadden over toekomstige gebeurtenissen. Slechts een paar dagen voor zijn moord op 14 april 1865 vertelde hij zijn vrouw Mary en enkele vrienden over een droom die hij had gehad. In de droom liep hij de Oostkamer van het Witte Huis binnen en vond een bedekte lijkkist die werd bewaakt door soldaten en rouwenden eromheen. Hij vroeg de soldaat wie er was overleden en de man antwoordde: “De president. Hij werd vermoord door een moordenaar.” Interessant genoeg zag Lincoln dit niet als een voorteken van zijn eigen dood en dacht hij dat het lichaam in de droom niet van hem was.

Lincoln’s Geloof in de Kracht van Dromen

Maar hij geloofde duidelijk in de kracht van dromen. Op een keer in 1863 had hij een brief geschreven aan zijn vrouw toen hij weg was, waarin hij zei dat Mary beter het pistool van hun zoon kon wegleggen omdat hij een nare droom over hem had gehad. Lincoln moet hebben gedroomd dat het kind zichzelf iets zou aandoen en wilde dit voorkomen. Abraham Lincoln had ook een terugkerende droom waarin hij met grote snelheid over een onbekend water voer. Deze droom leek altijd plaats te vinden vlak voor elke belangrijke gebeurtenis tijdens de oorlog. Hij had deze droom zelfs nog één laatste keer, de nacht voordat hij stierf.

Waren deze gebeurtenissen tijdens de oorlog op een of andere manier elektrisch geladen, hetzij atmosferisch of kosmisch, of simpelweg door de mentale toestand van de mensen in die tijd? Denk na over welke soort elektrische golven of andere impulsen zouden worden gecreëerd wanneer iets als de moord op een president gebeurt of een belangrijk moment in een oorlog. Kunnen mensen hierop inspelen? Had Abraham Lincoln buitenlichamelijke ervaringen zonder dat hij het besefte?

De Gateway Ervaring en Uit-Lichaamservaringen

Het Gateway-rapport beweerde dat Bob Monroe, de oprichter van het Monroe Institute die de Gateway-ervaring voor de CIA uitvoerde, zei dat een ex-trainer van hem iets ongelooflijks ontdekte: hij kon buitenlichamelijke ervaringen garanderen door deelnemers in de snelle remslaap (REM) te brengen en vervolgens de hemisync-bandtechniek te gebruiken. Het document onthulde: “Dit kan goed een functie zijn van het feit dat de meeste, zo niet alle mensen, vermoedelijk in een buitenlichamelijke staat gaan tijdens REM-slaap.”

De door de CIA gefinancierde studie en tientallen jaren van onderzoek leidden tot de conclusie dat de meeste mensen daadwerkelijk hun lichaam verlaten om ergens anders heen te gaan tijdens hun slaap. Verbazingwekkend genoeg begrepen ze dat: “Het concept van het universum, dat ten minste enkele fysici nu beginnen te accepteren, is identiek in zijn essentiële aspecten aan dat wat bekend was bij de geleerde elite en beschavingen en culturen van de oude wereld.”

Laat me dit in gewoon Nederlands voor je uitleggen: de ouden waren niet zomaar een stel spirituele gekken die in de lotuspositie zaten. Ze hadden werkelijk ervaringen, bereikten hogere niveaus en zagen serieus dingen. Gateway waarschuwde ook dat als mensen hun protocol zouden gebruiken, ze “intellectueel voorbereid moesten zijn om te reageren op mogelijke ontmoetingen met intelligente niet-lichamelijke energievormen wanneer de grenzen van tijd en ruimte worden overschreden.”

Dromen en Lucide Dromen: Een Krachtige Realiteit

Dromen lopen over in lucide dromen wanneer het doelbewust gebeurt en je je ervan bewust bent. Wanneer je je kunt realiseren dat je droomt of dat je hersenen in een droomachtige staat verkeren, kun je het controleren. Dat was waar de CIA en andere entiteiten in geïnteresseerd waren. Als je opzettelijk kunt opereren in andere dimensies zonder beperkingen van je eigen lichaam en het universum tot je beschikking hebt, denk dan aan de implicaties. Nou, dat deden ze zeker en ze dachten na over manieren om deze kennis als wapen te gebruiken.

Op de website van de CIA vond ik een document uit 1961 waarin werd vermeld dat er in 1960 een symposium in Moskou was gehouden dat de CIA belangrijk genoeg vond om in het Engels te vertalen en hun dossiers bij te houden over het onderwerp gedachteoverdracht. Het is grappig omdat de Sovjets eigenlijk behoorlijk veel spraken over wat de Amerikanen deden. Spionnen die spioneren op spionnen.

In een Frans tijdschrift rapporteerden de Sovjets dat de Amerikanen gedachteoverdrachtsexperimenten hadden uitgevoerd aan boord van de onderzeeër Nautilus en de Sovjets overwogen welk onderzoek ze op dit gebied zouden doen als dit waar was. Ze zagen dat andere Amerikanen, zoals de beroemde schrijver Upton Sinclair, verbazingwekkende verslagen publiceerden over telepathie.

Sinclair’s vrouw Mary kon, wanneer ze in een droomstaat of anderszins verkeerde, gedachten uit het niets ontvangen. Een keer toen Upton aan het lezen was en Mary dagdroomde en krabbelde op een stuk papier, keek ze naar beneden en merkte dat ze onbewust een soort bloemen had getekend. Ze vroeg Upton waar hij over las, en hij antwoordde bloemen. Ze experimenteerden vaak met telepathie en verder. In 1932 documenteerden ze ook vrouwen die in hypnotische slaap werden gebracht via suggestie op afstand, met een hypnotiseur die niet eens in dezelfde kamer was als het onderwerp.

Paranormale Experimenten in China

De CIA had een document genaamd “China Psychic Children” met de ondertitel “Is an ancient form of energy providing China’s children with the miracle of Second Sight”. Ze beschreven hoe in de late jaren ’70 paranormale kinderen overal in China werden gerapporteerd die berichten op papier konden lezen met hun huid in plaats van hun ogen, de toekomst konden voorspellen, door objecten heen konden kijken en telekinese konden uitvoeren. Dit overlapt met droomonderzoek.

In 1981 reisde een groep Amerikanen die geïnteresseerd waren in parapsychologie naar China, waaronder Stanley Krippner, die je je wellicht herinnert als pionier in droomonderzoek in het Maimonides Droomlaboratorium vanaf de jaren ’60. Hij had ook reizen gemaakt naar het Oostblok om informatie te verzamelen over paranormaal onderzoek daar. In China ontmoette zijn groep onderzoekers van het Beijing Medical College, Beijing University en de Chinese Academy of Sciences.

De auteur van het document was sceptisch of een energie zoals Qi, waar de oosterlingen over spraken, echt bestond. Hij dacht dat Qigong niets meer was dan een Chinese versie van aerobics. Hun gastheren legden echter uit dat er Qigong-meesters waren die buitengewone prestaties konden leveren, zoals ongedeerd blijven wanneer ze met een grote steen of het blad van een zwaard op de blote borst werden geslagen. Van de 3.100 chronisch zieke patiënten die drie tot vijf jaar Qigong beoefenden, herstelde 25% volledig, toonde 44% aanzienlijke verbetering en 22% matige verbetering.

Vervolgens begon de groep te reizen om demonstraties van wonderkinderen te zien. Sommigen verbaasden hen inderdaad door te vertellen wat er in verzegelde busjes zat of symbolen geschreven op verfrommeld papier zonder het te lezen. Anderen maakten fouten. De Amerikanen planden een reeks bijeenkomsten met de staf van het tijdschrift Nature Journal, professoren van de Shanghai University en de faculteit van de Science and Technology Association.

Culturele Weerstand en Wetenschappelijke Studies

De ontmoetingen werden echter plotseling geannuleerd. Halverwege de reis ontdekten de Amerikanen dat Yu Guangyuan, de vicevoorzitter van de Chinese Academy of Sciences en vice-directeur van het Instituut voor Marxisme-Leninisme en Mao Zedong-gedachten, parapsychologie in de pers had aangevallen. Hij schreef in de People’s Daily dat dergelijk onderzoek naar uitzonderlijke menselijke functies onzin en bijgeloof was. Waarom zouden duizenden academici het dan bestuderen?

Hij richtte ook een commissie op, de EHF Investigation and Liaison Unit, om bedrog in paranormale claims bloot te leggen en in feite iedereen te zwijgen die geïnteresseerd was in meer leren. Omdat veel mensen recentelijk de Culturele Revolutie hadden meegemaakt waarin academici uit China waren verdreven of zelfs gedood, trokken de meeste Chinese onderzoekers zich plotseling terug. Enkele enthousiaste onderzoekers bezochten echter het Amerikaanse hotel.

De Amerikanen waren vooral geïnteresseerd in of ze de experimenten konden repliceren. “Oké, we geloven dat het mogelijk is, maar kunnen ze worden bewezen?” Totdat dat het geval was, konden ze de claims van deze wonderkinderen niet volledig accepteren. Deze verstoringen stopten echter niet alle Chinese onderzoekers die geïnteresseerd waren in meer.

Kort na het decreet en de kritiek in China, woonde de vice-directeur van het Instituut voor Ruimtevaart Medische Techniek en de vice-directeur van de Ruimte Levenswetenschappen Commissie een bijeenkomst in Cambridge bij, waar ze onthulden dat ze geïnteresseerd waren in het gebruik van EHF (uitzonderlijke menselijke functies) voor communicatie in de ruimte.

Ze zeiden dat Qigong nu deel uitmaakte van het trainingsprogramma voor astronauten en onthulden dat Chinese parapsychologische experimenten ESP onthulden met absoluut correcte antwoorden meer dan 80% van de tijd. Dit overtrof ruimschoots wat het Amerikaanse team had gezien en toonde aan dat over de hele wereld droom- en ESP-onderzoek de manier veranderde waarop mensen alles begrepen over hoe het menselijk lichaam en het universum samenwerken.

De Implicaties van Droom- en ESP-Onderzoek

In een gedeclassificeerd document op de CIA-website werd beschreven dat een techniek werd ontwikkeld in studies gedurende de jaren ’80 waarbij een dromer daadwerkelijk wist dat hij droomde en fysiek signalen kon geven aan de wakkere wereld dat hij zich hiervan bewust was. Ze ontwikkelden maskers uitgerust met sensoren en lampen die de dromen van mensen binnendrongen, en de dromer zou dan communiceren via oogbewegingen met de onderzoekers.

Wat zijn de implicaties van al dit onderzoek? Als dit alles 40, 50, 100 jaar geleden al bekend was, waar is de privé-technologie en spiritueel begrip vandaag de dag dan ontwikkeld? Ik ben me zeer bewust van het feit dat onze bevindingen verder gaan dan psychologie en wetenschap en de cultuur beïnvloeden. Het bevrijdt mensen van het weigeren om te praten over paranormale ervaringen en ongebruikelijke dromen. Het geeft ze de vrijheid om hierover te praten zonder te worden gemedicaliseerd of gediagnosticeerd als geestesziek.

Omdat deze dromen, zelfs als ze het resultaat zijn van toeval of andere oorzaken, deel uitmaken van het mainstream dromen. Ik laat je hiermee achter: ik vond het gekste voorbeeld van hoe dromen profetisch kunnen zijn door de band Lynyrd Skynyrd. In een interview zei achtergrondzangeres JoJo Billingsley: “Die nacht toen ik ging slapen, werd ik wakker nadat God me de meest levendige droom van mijn leven had gegeven. Ik droomde dat het vliegtuig van de band neerstortte. Ik zag het hele gebeuren in mijn droom, twee nachten voordat het echt gebeurde.”

De volgende dag, na mijn droom, belde ik om te proberen hen te waarschuwen om alsjeblieft niet weer in het vliegtuig te stappen. Later vernam ik dat ze een stemming hadden gehouden voordat ze Greenville verlieten en dat het hun laatste vlucht op dat vliegtuig zou zijn. We weten wat er gebeurde. JoJo was de enige die niet in dat vliegtuig zat en ze wist dat het echt was. Ze werd schreeuwend en huilend wakker, wat haar moeder wekte. JoJo vertelde haar dat het vliegtuig was neergestort en haar moeder probeerde haar gerust te stellen, “Nee lieverd, het was maar een droom.” Maar JoJo zei, “Nee mam, het is te echt.”

Dus als het mogelijk is om met mensen te communiceren door metaal en muren heen, door tijd en ruimte heen, als het mogelijk is om toekomstige gebeurtenissen bewust te voorspellen tot op zekere hoogte, als het mogelijk is om onze eigen hersentoestanden te veranderen via meditatie of externe factoren, dan betekenen sommige dromen veel meer dan we ooit dachten.

Tussen ESP-studies die iedereen deden verbazen, de eigen documenten van de CIA en voorspellende dromen van Abraham Lincoln en de band Lynyrd Skynyrd, is het duidelijk dat dromen glimpjes zijn in iets dat veel dieper gaat.

Volgende keer dat je droomt…

Geraadpleegde bronnen:

Veelgestelde Vragen

Wat is droom-ESP?

Droom-ESP verwijst naar buitenzintuiglijke waarnemingen die plaatsvinden in dromen, zoals telepathie of voorspellende dromen.

Hoe beïnvloedt de omgeving droom-ESP?

Een kalme en vriendelijke omgeving, evenals geomagnetische kalmte, lijken de kans op droom-ESP te vergroten.

Wat is het Gateway Project?

Het Gateway Project is een onderzoek door de CIA en het Monroe Institute naar het bereiken van veranderde bewustzijnstoestanden via hersenhelft-synchronisatie.

Kunnen dromen echt voorspellend zijn?

Er zijn gedocumenteerde gevallen van voorspellende dromen, zoals die van Abraham Lincoln en de ramp met het Broadway Central Hotel.

Wat is hemisync en hoe werkt het?

Hemisync is een techniek waarbij binaurale beats worden gebruikt om de hersenhelften te synchroniseren, wat kan leiden tot verhoogd bewustzijn en toegang tot intuïtieve kennis.

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking, Spelling en grammatica: Nick Haenen & Sofie Janssen

Factchecking, Spelling en grammatica: 
Nick Haenen & Sofie Janssen

Persoonlijkheidstesten

Sigma man Test
Vorm Voorkeur Test
De Stress test