Met Gezonde Mitochondriën Is Kanker Krijgen Onmogelijk – Nobelprijswinnaar Otto Warburg & Professor Seyfried72 keer gelezen sinds
12
minuten leestijd
12
minuten leestijd
72 keer gelezen sinds

5
(3)

De ontdekking van mitochondriën, de zogenaamde “energiecentrales” van onze cellen, heeft een revolutie veroorzaakt in ons begrip van cellulaire processen. Deze kleine maar krachtige organellen zijn verantwoordelijk voor de productie van adenosinetrifosfaat (ATP), de moleculaire brandstof die cellen in staat stelt te functioneren en te groeien. Daarnaast spelen mitochondriën ook een cruciale rol in talloze andere cellulaire processen, waaronder celgroei, celdood en het reguleren van de stofwisseling.

In de afgelopen decennia is er een groeiende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs naar voren gekomen die suggereert dat de gezondheid van onze mitochondriën nauw samenhangt met ons risico op kanker. Deze uitdagende en revolutionaire theorie vloeit voort uit het baanbrekende werk van Otto Warburg, die in 1931 de Nobelprijs won voor zijn ontdekking van het abnormale metabolisme van kankercellen. Warburg’s hypothese, hoewel aanvankelijk omstreden, heeft de weg gebaand voor een nieuwe manier van denken over kanker die verder gaat dan de traditionele genen- en mutatiegerichte benaderingen.

Recenter onderzoek door vooraanstaande wetenschappers zoals Thomas Seyfried heeft Warburg’s ideeën verder uitgebreid en bevestigd dat kanker in wezen een metabole ziekte is die verband houdt met mitochondriale disfunctie. Deze nieuwe inzichten hebben geleid tot de ontwikkeling van veelbelovende therapieën, zoals het ketogeen dieet, die erop gericht zijn de gezonde werking van mitochondriën te herstellen en zo de groei van kankercellen te remmen.

Alvast 5 van de belangrijkste punten

 1. Otto Warburg ontdekte dat kankercellen een verhoogde voorkeur hebben voor fermentatie van glucose, zelfs in aanwezigheid van zuurstof (aerobe glycolyse), wat wijst op mitochondriale defecten.
 2. Thomas Seyfried bouwde voort op Warburg’s werk en ontwikkelde de metabole theorie van kanker, die stelt dat kanker in essentie een metabole ziekte is die voortvloeit uit mitochondriale disfunctie.
 3. Het ketogeen dieet, rijk aan gezonde vetten en arm aan koolhydraten, kan de mitochondriale functie verbeteren en de groei van kankercellen remmen door hun energievoorziening te beperken.
 4. Een gezonde levensstijl met voldoende lichaamsbeweging, een evenwichtig dieet, stressmanagement en voldoende slaap kan bijdragen aan de gezondheid van je mitochondriën en kankerpreventie.
 5. De toekomst van kankeronderzoek en -behandeling zal waarschijnlijk een holistische benadering omvatten die zowel genetische als metabole factoren en levensstijlkeuzes betrekt.

1. Otto Warburg: Pionier van het Kankermetabolisme

De grondlegger van de moderne metabole theorie van kanker was Otto Warburg, een briljante Duitse biochemicus en fysioloog die in 1931 de Nobelprijs voor Geneeskunde ontving voor zijn pionierswerk op het gebied van de ademhalings-enzymen.

Warburg’s fascinatie voor het metabolisme van kankercellen begon toen hij in de jaren 1920 een intrigerende observatie deed: kankercellen vertonen een verhoogde mate van aerobe glycolyse, wat betekent dat ze glucose omzetten in lactaat, zelfs in de aanwezigheid van voldoende zuurstof. Dit staat in schril contrast met gezonde cellen, die in zuurstofrijke omstandigheden glucose oxideren via de efficiëntere route van de mitochondriale oxidatieve fosforylering.

‘Ravenous’ Review: Untangling a Disease - WSJOtto Heinrich Warburg was een Duits fysioloog en medicus. Hij onderzocht het metabolisme van tumoren en de dissimilatie, met name bij kankercellen. Voor zijn ontdekking en de werking van geel enzym, kreeg hij in 1931 de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde. Geboren: 8 oktober 1883, Freiburg im Breisgau, Duitsland. Overleden: 1 augustus 1970, Berlijn, Duitsland. Prijzen: Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde. Nobelprijs: Fysiologie of Geneeskunde.

2. Thomas Seyfried en de Metabole Theorie van Kanker

Hoewel Warburg’s werk aanvankelijk veel weerstand en kritiek opriep, heeft het de weg gebaand voor een revolutie in ons denken over kanker. Een van de meest prominente hedendaagse voorvechters van deze metabole benadering is Thomas Seyfried, een bekroonde professor in biologie aan de Boston College.

Amazon.com: Thomas N. Seyfried: books, biography, latest updateThomas N. Seyfried is een Amerikaanse hoogleraar biologie, genetica en biochemie aan Boston College. Hij promoveerde in 1976 aan de University of Illinois Urbana-Champaign. Geboren: 25 juli 1946. Opleiding: Universiteit van Illinois te Urbana-Champaign (1976), Illinois State University, University of New England

Seyfried bouwt voort op Warburg’s bevindingen en stelt dat kanker in essentie een metabole ziekte is, veroorzaakt door mitochondriale defecten en een verstoring van het energiemetabolisme van cellen. Volgens Seyfried is de sleutel tot effectieve kankerpreventie en -behandeling het herstellen van de gezonde werking van mitochondriën en het beperken van de energievoorziening van kankercellen.

Een van de meest veelbelovende therapieën die Seyfried en anderen hebben bestudeerd, is het ketogeen dieet. Dit dieet is extreem arm aan koolhydraten en rijk aan gezonde vetten, waardoor het lichaam in een toestand van ketose komt, waarbij het vet verbrandt voor energie in plaats van glucose. Studies hebben aangetoond dat dit dieet de groei van kankercellen kan vertragen door hun primaire energiebron (glucose) te beperken en tegelijkertijd de mitochondriale functie in gezonde cellen te verbeteren.

3. Praktische Implicaties voor Kankerpreventie

De opkomende metabole visie op kanker heeft niet alleen verreikende gevolgen voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën, maar biedt ook waardevolle inzichten voor kankerpreventie en een gezonde levensstijl.

Gezonde mitochondriën zijn van cruciaal belang voor het optimaal functioneren van onze cellen en het voorkomen van cellulaire stress en schade die kan leiden tot kanker. Door te focussen op het creëren van een mitochondrieel gezond milieu kunnen we ons risico op kanker mogelijk aanzienlijk verlagen.

Hier zijn enkele belangrijke strategieën om de gezondheid van je mitochondriën te verbeteren:

 • Gezonde voeding: Een voedingspatroon dat rijk is aan antioxidanten, gezonde vetten, eiwitten en voedingsvezels kan bijdragen aan een optimale mitochondriale functie. Beperk de inname van bewerkte, suikerrijke voedingsmiddelen.
 • Lichaamsbeweging: Regelmatige fysieke activiteit stimuleert de vorming van nieuwe mitochondriën en verbetert hun efficiëntie, waardoor het risico op chronische ziekten, waaronder kanker, afneemt.
 • Stressmanagement: Chronische stress kan leiden tot oxidatieve schade en mitochondriale disfunctie. Praktijken als meditatie, yoga en voldoende slaap kunnen helpen om de stress te verminderen en de gezondheid van de mitochondriën te bevorderen.
 • Supplementen: Bepaalde supplementen zoals co-enzym Q10, L-carnitine en D-ribose kunnen mogelijk de mitochondriale functie ondersteunen, hoewel meer onderzoek nodig is om hun effectiviteit en veiligheid vast te stellen.

Het is belangrijk op te merken dat kankerpreventie een multidimensionale aanpak vereist die verder gaat dan alleen het behouden van gezonde mitochondriën. Een holistische benadering die zowel genetische als metabole factoren, evenals levensstijlkeuzes in acht neemt, biedt de meeste kans op succes.

4. Toekomstperspectieven in Kankeronderzoek

Hoewel de metabole theorie van kanker nog steeds omstreden is in sommige kringen, winnen de ideeën van Warburg, Seyfried en anderen steeds meer terrein in de wetenschappelijke wereld. Er is een groeiende erkenning dat een eenzijdige focus op genen en mutaties tekortschiet en dat een geïntegreerde benadering nodig is die rekening houdt met zowel genetische als metabole factoren.

De toekomst van kankeronderzoek en -behandeling zal waarschijnlijk een holistische aanpak omvatten die verschillende disciplines en perspectieven combineert. Door de inzichten uit de genetica, de epigenetica, het metabolisme en de levensstijlgeneeskunde te integreren, kunnen we een dieper begrip krijgen van de complexiteit van kanker en effectievere manieren ontwikkelen om deze ziekte te voorkomen en te behandelen.

Enkele veelbelovende nieuwe richtingen in het onderzoek omvatten:

 • De ontwikkeling van metabole therapieën die gericht zijn op het herstellen van de mitochondriale functie en het beperken van de energievoorziening van kankercellen, zoals het ketogeen dieet en bepaalde geneesmiddelen.
 • De studie van epigenetische modificaties die invloed hebben op genexpressie en metabolisme, en het ontwerpen van therapieën die deze modificaties kunnen omkeren.
 • Het gebruik van precisiegeneeskunde en gepersonaliseerde benaderingen die rekening houden met de unieke genetische en metabole profielen van individuele patiënten.
 • Verder onderzoek naar de rol van levensstijlfactoren zoals voeding, lichaamsbeweging en stress in kankerpreventie en -behandeling.

Uiteindelijk zal een succesvolle aanpak waarschijnlijk een combinatie van verschillende therapieën en strategieën omvatten, aangepast aan de specifieke omstandigheden van elke patiënt. Door de gezondheid van onze mitochondriën centraal te stellen en een holistische benadering te omarmen, kunnen we hoop putten uit de toenemende vooruitgang in de strijd tegen kanker.

Conclusie

De ontdekking van de cruciale rol van mitochondriën in kankerontwikkeling heeft een revolutie veroorzaakt in ons begrip van deze complexe ziekte. Door de baanbrekende werken van Otto Warburg en Thomas Seyfried zijn we ons bewuster geworden van het belang van een gezond energiemetabolisme en het voorkomen van mitochondriale disfunctie.

Het creëren van een mitochondriaal gezond milieu door middel van een gezonde levensstijl, voeding en stressmanagement kan een krachtig wapen zijn in de preventie van kanker. Daarnaast bieden metabole therapieën zoals het ketogeen dieet veelbelovende mogelijkheden voor de behandeling van kanker door de groei van kankercellen te remmen en de energievoorziening te beperken.

Hoewel er nog veel onderzoek moet worden gedaan, zijn de huidige ontwikkelingen op dit gebied reden tot optimisme. Door de genetische, metabole en levensstijlfactoren te integreren, kunnen we een dieper begrip krijgen van de complexiteit van kanker en effectievere manieren ontwikkelen om deze ziekte te voorkomen en te behandelen.

De toekomst van kankeronderzoek en -behandeling ligt in een holistische benadering die verschillende disciplines en perspectieven combineert. Door de gezondheid van onze mitochondriën centraal te stellen, kunnen we hoop putten uit de toenemende vooruitgang in de strijd tegen deze uitdagende ziekte.

Veelgestelde Vragen

1. Hoe kunnen mitochondriën helpen om kanker te voorkomen?

Gezonde mitochondriën spelen een cruciale rol in het handhaven van een optimaal energiemetabolisme en het voorkomen van oxidatieve stress en cellulaire schade die kan leiden tot kanker. Door een mitochondriaal gezond milieu te creëren door middel van gezonde voeding, lichaamsbeweging en stressmanagement, kunnen we ons risico op kanker mogelijk aanzienlijk verlagen.

2. Wat is het Warburg-effect precies?

Het Warburg-effect is de observatie dat kankercellen een verhoogde voorkeur hebben voor aerobe glycolyse, wat betekent dat ze glucose omzetten in lactaat, zelfs in de aanwezigheid van voldoende zuurstof. Dit staat in contrast met gezonde cellen, die in zuurstofrijke omstandigheden glucose oxideren via de efficiëntere route van de mitochondriale oxidatieve fosforylering.

3. Hoe werkt het ketogeen dieet tegen kanker volgens Seyfried?

Het ketogeen dieet is extreem arm aan koolhydraten en rijk aan gezonde vetten, waardoor het lichaam in een toestand van ketose komt en vet verbrandt voor energie in plaats van glucose. Door de primaire energiebron voor kankercellen (glucose) te beperken en tegelijkertijd de mitochondriale functie in gezonde cellen te verbeteren, kan dit dieet de groei van kankercellen vertragen.

4. Zijn er risico’s verbonden aan metabole therapieën?

Hoewel metabole therapieën zoals het ketogeen dieet over het algemeen veilig worden beschouwd, is het belangrijk om ze onder begeleiding van een ervaren arts te volgen. Er kunnen risico’s verbonden zijn, afhankelijk van iemands individuele gezondheidstoestand en medicatiegebruik. Voorzichtigheid is geboden bij bepaalde aandoeningen zoals nier- of leverziekten.

5. Hoe kan ik mijn mitochondriale gezondheid verbeteren?

Er zijn verschillende manieren om de gezondheid van je mitochondriën te verbeteren, zoals:

 • Een voedingspatroon rijk aan antioxidanten, gezonde vetten, eiwitten en voedingsvezels
 • Regelmatige lichaamsbeweging om de vorming van nieuwe mitochondriën te stimuleren
 • Voldoende slaap en stressmanagement (bijv. meditatie, yoga) om oxidatieve stress te verminderen
 • Mogelijk kan het gebruik van bepaalde supplementen zoals co-enzym Q10, L-carnitine en D-ribose de mitochondriale functie ondersteunen, maar nader onderzoek is nodig.
 • Een gezonde levensstijl met aandacht voor voeding, beweging en stressbeheersing is over het algemeen gunstig voor de mitochondriën.

Referenties en Studies

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 5 / 5. Stemtelling: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Omdat je dit bericht zo kon waarderen.. Zou je het willen delen?

Volg ons op sociale media!

Het spijt ons dat dit bericht niet nuttig voor je was!

Vertel ons hoe we dit bericht kunnen verbeteren?

Image Not Found

Factchecking: Nick Haenen | Spelling en grammatica: Sofie Janssen


Zoeken