maansverduistering

Zons- en maansverduistering: Te veel toevalligheden

Wat is er zo bijzonder aan de afstand tussen de zon, de maan en de aarde, zodat we volle zonsverduisteringen en volle maansverduistering kunnen hebben?

De afstand tussen de zon, de maan en de aarde is bijzonder omdat daardoor volledige zons- en maansverduisteringen kunnen plaatsvinden. Tijdens een zonsverduistering staat de maan precies tussen de zon en de aarde in, blokkeert het licht van de zon en werpt een schaduw op het aardoppervlak. Deze opstelling is mogelijk omdat de maan precies op de juiste afstand van de aarde staat om aan de hemel even groot te lijken als de zon, ook al is de zon veel groter.

Ook tijdens een maansverduistering staat de aarde precies tussen de zon en de maan in, waardoor er een schaduw op de maan valt en deze donkerder lijkt. Deze uitlijning is ook mogelijk omdat de maan precies op de juiste afstand van de aarde staat om volledig door de schaduw van de aarde verduisterd te worden.

De relatie tussen de afstanden van de zon, de maan en de aarde zodat volledige maansverduistering kan plaatsvinden?

De relatieve afstanden tussen de zon, de maan en de aarde staan in direct verband met de grootte van deze objecten, en deze relatie zorgt ervoor dat er volledige verduisteringen kunnen plaatsvinden. De maan is ongeveer 400 keer kleiner dan de zon, maar staat ook 400 keer dichter bij de aarde dan de zon. Dit betekent dat de maan en de zon vanuit ons perspectief op aarde ongeveer even groot lijken aan de hemel. Daarom kan de maan het licht van de zon blokkeren en een zonsverduistering veroorzaken, ook al is de zon veel groter.

Ook de aarde is veel groter dan de maan, maar staat ook veel verder weg. Dit betekent dat wanneer de aarde recht tussen de zon en de maan staat, zij een schaduw op de maan kan werpen die groot genoeg is om een maansverduistering te veroorzaken. De verhouding tussen de afmetingen en afstanden van de zon, de maan en de aarde maakt dus volledige verduisteringen mogelijk.

Kijk ook op: https://www.pbslearningmedia.org/resource/nveoa-sci-eclipse/wgbh-nova-eclipse-over-america-relative-sizes-and-distances-of-the-sun-and-moon/

Ook lezen: