Image

Over GABA: Gebruik en Risico’s33 keer gelezen sinds
13
minuten leestijd
13
minuten leestijd
33 keer gelezen sinds

0
(0)

Een neurotransmitter genaamd gamma-aminoboterzuur

Gamma-aminoboterzuur (GABA) is een neurotransmitter, een hersenstofje dat berichten verstuurt door het centrale zenuwstelsel. GABA remt zenuwsignalen en beïnvloedt de mogelijkheid van een cel om berichten te versturen en te ontvangen.

Abnormale of schommelende GABA-niveaus worden gevonden bij de ziekte van Parkinson, epilepsie, schizofrenie en depressieve stoornissen, onder andere. Medicijnen die op GABA-receptoren inwerken, worden vaak gebruikt om deze aandoeningen te behandelen.

GABA-supplementen worden gebruikt om stress te verlagen, angst te verlichten en slapeloosheid tegen te gaan. Hoewel er geen sterk bewijs is voor deze voordelen, hebben GABA-supplementen weinig bijwerkingen of risico’s.

Dit artikel bespreekt GABA en GABA-supplementen. Het verkent hoe GABA werkt en wat er gebeurt als er niet genoeg GABA-activiteit in het lichaam is. Het legt ook uit welke aandoeningen verband houden met abnormale GABA-niveaus en welke medicijnen op GABA-receptoren inwerken.

Wat doet GABA?

GABA is een soort neurotransmitter, een chemische boodschapper in het zenuwstelsel. Zenuwsignalen reizen via neuronen die berichten aan elkaar doorgeven.

Als een remmende neurotransmitter blokkeert GABA bepaalde zenuwoverdrachten. Het vermindert de prikkeling van neuronen. Dit betekent dat een neuron dat onderweg een bericht ontvangt, er niet op reageert, zodat het bericht niet wordt doorgegeven aan andere neuronen.

Deze vertraging in de berichtenovergang kan nuttig zijn bij het moduleren van stemming en angst. Met andere woorden, GABA kalmeert je zenuwstelsel, zodat je niet te angstig of bang wordt.

Problemen met GABA-signalering lijken een rol te spelen bij stoornissen die uw mentale gezondheid of zenuwstelsel beïnvloeden. Dit kunnen psychiatrische en neurologische aandoeningen zijn.

Soorten neurotransmitters

Remmende neurotransmitters zoals GABA blokkeren bepaalde hersensignalen en verminderen de activiteit van het zenuwstelsel. Een andere remmende neurotransmitter, serotonine, helpt bij het reguleren van stemming en angst.

Stimulerende neurotransmitters hebben het tegenovergestelde effect: ze bevorderen bepaalde hersensignalen en verhogen de activiteit van het zenuwstelsel. Een voorbeeld van een stimulerende neurotransmitter is norepinefrine.

Hoe GABA wordt gebruikt

Ongeveer 30% tot 40% van de neuronen bevatten GABA en worden GABAerge neuronen genoemd. Wanneer neuronen een bericht ontvangen, wordt het doorgegeven aan een ander neuron via een reeks stappen.

Wanneer GABAerge neuronen een bericht ontvangen, scheiden ze GABA af in de synapsen waar het bericht zou moeten worden doorgegeven.

GABA-activiteit duurt slechts milliseconden, maar heeft significante gevolgen. Het start een reactie waardoor de kans kleiner wordt dat het bericht wordt doorgegeven aan andere neuronen.

In de hersenen heeft GABA een kalmerende werking, vandaar dat GABA-supplementen worden aangeprezen voor stressverlichting. In de ruggenmerg zorgt GABA voor de integratie van sensorische informatie. Dit betekent dat het je zenuwstelsel in staat stelt informatie van de zintuigen te verwerken en te organiseren.

Ontregeling van GABAerge neuronen kan de geestelijke gezondheid beïnvloeden en bijdragen aan verschillende psychiatrische en neurologische stoornissen (aandoeningen van de hersenen en het zenuwstelsel). Een tekort aan adequate GABA-activiteit kan een rol spelen bij schizofrenie, autisme, het syndroom van Gilles de la Tourette en andere stoornissen.

Gezondheidsvoordelen van GABA

GABA is een aminozuur dat helpt bij het reguleren van de stemming. Het wordt afgegeven door bepaalde neuronen die berichten langs het zenuwstelsel vervoeren. GABA zorgt ervoor dat berichten niet worden doorgegeven.

Specifiek beïnvloedt GABA hoe het lichaam reageert op gevoelens van angst, vrees en stress, en stelt het het zenuwstelsel in staat informatie beter te verwerken. GABA kan de volgende gezondheidsvoordelen bieden.

Angststoornissen

GABA-activiteit zorgt ervoor dat je gezond reageert op stress door te voorkomen dat neuronen berichten uitzenden die het lichaam zouden “opfokken”.

Allerlei factoren kunnen de GABA-niveaus beïnvloeden, wat kan bijdragen aan angst. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat externe stressfactoren en vroege levensstressoren direct invloed hebben op hoe GABA in het lichaam functioneert, waardoor disbalansen ontstaan.

Schizofrenie

Een tekort aan GABA hangt samen met problemen bij het uitvoeren van normale cognitieve functies. Dit is erg belangrijk voor mensen met schizofrenie, een psychiatrische stoornis die grote problemen veroorzaakt met gedachten, emoties en gedrag.

Problemen met specifieke elementen van het zenuwstelsel, GABA-A-receptoren, worden in verband gebracht met kenmerken van schizofrenie, zoals hallucinaties en cognitieve beperkingen.

Autismespectrumstoornis

Hoewel de precieze oorzaak van een autismespectrumstoornis (ASS) nog onduidelijk is, hebben dier- en mensenstudies verbanden gevonden tussen afwijkingen in GABA-activiteit en symptomen van ASS. Er lijkt een relatie te bestaan tussen GABA en de beperkte interesses of moeite met sociale interactie die mensen met autisme ervaren.

De studies met betrekking tot autisme lijken aan te tonen dat GABA niet alleen werkt. Een disbalans in deze neurotransmitter kan andere neurotransmitters en receptoren beïnvloeden, of GABA kan door hen worden beïnvloed.

Ernstige depressie

Lagere GABA-niveaus in het lichaam worden ook in verband gebracht met een ernstige depressieve stoornis. Dit komt waarschijnlijk doordat GABA samenwerkt met andere neurotransmitters, zoals serotonine, dat ook een rol speelt bij stemmingsstoornissen.

Onderzoek suggereert ook dat een onjuiste GABA-werking een factor kan zijn die bijdraagt aan zelfmoord.

Slapeloosheid

GABA speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van slaap. Medicijnen die de GABA-signalering reguleren, worden vaak gebruikt voor de behandeling van slapeloosheid.

Ook GABA-supplementen worden aangeprezen als remedie tegen slapeloosheid. Hoewel meer onderzoek nodig is, tonen sommige studies aan dat GABA-supplementen de inslaap en doorslaap kunnen verbeteren, ochtendvermoeidheid kunnen verminderen en sneller kunnen herstellen van vermoeidheid.

Hoe GABA de fysieke gezondheid beïnvloedt

GABA-activiteit speelt een belangrijke rol bij verschillende ziekten, waaronder neurodegeneratieve aandoeningen waarbij de zenuwcellen van het lichaam afbreken of afsterven.

Deze aandoeningen omvatten:

 • De ziekte van Huntington: Verminderde GABA-niveaus bij mensen met de ziekte van Huntington kunnen bijdragen aan disfunctie in het hersengebied dat vrijwillige beweging reguleert.
 • Epilepsie: Een tekort aan GABA-activiteit hangt samen met overmatige activiteit van het zenuwstelsel tijdens epileptische aanvallen.
 • De ziekte van Parkinson: In plaats van te weinig GABA-activiteit, is er mogelijk te veel activiteit bij de ziekte van Parkinson. Dit blokkeert berichten in de bewegingscentra van de hersenen.

Andere stoornissen die verband houden met GABA-activiteit zijn onder meer:

 • Pyridoxinedeficiëntie is een zeldzame ziekte waarbij pyridoxine (vitamine B6) niet beschikbaar is om GABA te synthetiseren of vormen. Een tekort aan pyridoxine kan leiden tot aanvallen tijdens de babytijd.
 • Hepatische encefalopathie is een aandoening waarbij leverziekten de hersenfunctie beïnvloeden. Het gaat gepaard met hoge ammoniakspiegels in het lichaam. Deze ammoniak kan binden aan GABA-receptoren en voorkomen dat ze goed werken.
 • Dystonie is een bewegingsstoornis met onwillekeurige spierkrampjes die verband lijken te houden met een tekort aan GABA-activiteit.

Medicijnen die GABA reguleren

Medicijnen die worden gebruikt om GABA-signalering te reguleren, zijn onder meer:

 • Benzodiazepinen: Binden aan de GABA-A-receptor, wat een kalmerend effect heeft
 • Barbituraten: Verdovende middelen die de bindingstijd van GABA aan de GABA-A-receptor verlengen
 • Vigabatrine: Wordt gebruikt om de afbraak van GABA tegen te gaan, waardoor bepaalde vormen van epilepsie kunnen worden behandeld
 • Propofol: Een sedatiemiddel dat vaak bij algehele anesthesie wordt gebruikt en de GABA-werking ondersteunt
 • Flumazenil: Bindt aan de GABA-A-receptor, wordt gebruikt om de effecten van benzodiazepinen tegen te gaan en de mentale toestand te verbeteren bij mensen met hepatische encefalopathie
 • Baclofen: Een spierverslapper die de binding aan GABA-B bevordert
 • Valproïnezuur: Remt de GABA-opname; werkt als een stemmingsstabilisator en anti-epileptische behandeling
 • Zolpidem: Werkt op de GABA-A-receptor voor een sedatief-hypnotisch effect
 • Gabapentine: Verhoogt de GABA-werking; wordt vaak voorgeschreven voor de behandeling van neuropathische pijn

GABA-supplementen

GABA is verkrijgbaar in de vorm van niet-receptplichtige supplementen. Fabrikanten verkopen natuurlijk GABA in pillen en capsules in verschillende prijsklassen, en beweren dat hun producten stress kunnen verminderen en een kalm en ontspannen gevoel geven. Het kan los of gemengd met andere stoffen zoals melatonine (dat de slaap bevordert) worden verkocht.

Er bestaat enige twijfel of deze supplementen de bloed-hersenbarrière goed kunnen passeren en uiteindelijk beschikbaar zijn voor de hersenen.

Hoewel de voordelen onduidelijk blijven, is het veilig om dagelijks GABA-supplementen te nemen. Eén studie toonde aan dat het innemen van 120 milligram GABA-supplement per dag gedurende 12 weken geen ernstige bijwerkingen veroorzaakte.

Zijn GABA-supplementen veilig?

Net als bij veel andere kruidensupplementen wordt zwangere en borstvoedende vrouwen afgeraden GABA-supplementen te nemen, omdat er geen sterk bewijs is dat het veilig is. Als u overweegt GABA-supplementen te nemen, bespreek dit dan eerst met uw arts.

Wat u moet weten voordat u GABA-supplementen neemt

Voedingsmiddelen die GABA verhogen

Voedingsbronnen van GABA zijn onder meer:

 • Broccoli en andere kruisbloemigen
 • Bepaalde peulvruchten en bonen
 • Granen zoals rijst, haver, tarwe en gerst
 • Tomaten
 • Zoete aardappelen
 • Spinazie

Risico’s van verhoogde GABA-niveaus

GABA-activiteit en/of -productie kan worden beïnvloed door alcohol en andere drugs. Deze middelen kunnen worden misbruikt door mensen die zichzelf willen kalmeren.

Alcohol bijvoorbeeld bevordert de activiteit van GABA-receptoren. Dit kan tijdelijk een gevoel van kalmte en ontspanning geven. Maar het effect is kunstmatig en riskant. Je krijgt niet hetzelfde effect op de lange termijn. Mensen kunnen tolerantie opbouwen, waardoor het lichaam meer van de stof nodig heeft om hetzelfde gevoel te krijgen.

Overdosering of het innemen van meerdere GABA-modulerende drugs en alcohol kan leiden tot ademhalingsdepressie (langzaam ademen) door toegenomen GABA-signalering in de hersenstam.

Wanneer hulp inroepen

Hoewel de natuurlijke GABA-productie van uw lichaam veel voordelen heeft, kan het kunstmatig veranderen van GABA-activiteit mogelijk leiden tot ernstige problemen. Misbruik van bepaalde stoffen die GABA beïnvloeden, kan leiden tot verslaving en toxiciteit.

Als u GABA-medicatie of -supplementen gebruikt samen met andere GABA-beïnvloedende middelen zoals alcohol en benzodiazepinen, bespreek dit dan met uw arts.

Voor meer informatie over middelenmisbruik kunt u terecht bij:

Samenvatting

Er is nog veel onduidelijk over GABAerge neuronen en GABA-activiteit. Wel is duidelijk dat dit aminozuur invloed heeft op stemming en mentale gezondheid. Het speelt ook een rol bij neurodegeneratieve ziekten en andere aandoeningen.

Artsen kunnen mogelijk medicijnen voorschrijven om de GABA-activiteit te reguleren en deze problemen te behandelen. Deze medicijnen moeten op de juiste manier worden toegediend om afhankelijkheid of misbruik te voorkomen.

Er is weinig onderzoek dat de voordelen van over-the-counter supplementen ondersteunt. Ze kunnen enigszins helpen, maar vormen ook een potentieel risico voor uw gezondheid als u ze combineert met alcohol of sommige andere drugs.

Geraadpleegde bronnen:

 1. McGill University. Gaba Supplements: Glorious, Gimmicky, or Just Garbage?

 2. Cold Spring Harbor Laboratory. GABA Neurotransmitter.

 3. Cheng Z, Su J, Zhang K, Jiang H, Li B. Epigenetic Mechanism of Early Life Stress-Induced Depression: Focus on the Neurotransmitter SystemsFront Cell Dev Biol. 2022 Jul 5;10:929732. doi:10.3389/fcell.2022.929732.

 4. Deidda G, Bozarth IF, Cancedda L. Modulation of GABAergic transmission in development and neurodevelopmental disorders: investigating physiology and pathology to gain therapeutic perspectivesFront Cell Neurosci. 2014;8. doi:10.3389/fncel.2014.00119

 5. Hou X, Rong C, Wang F, Liu X, Sun Y, Zhang HT. Gabaergic system in stress: implications of gabaergic neuron subpopulations and the gut-vagus-brain pathwayNeural Plasticity. 2020;2020:e8858415. doi:10.1155%2F2020%2F8858415

 6. de Jonge JC, Vinkers CH, Hulshoff Pol HE, Marsman A. GABAergic Mechanisms in Schizophrenia: Linking Postmortem and In Vivo StudiesFront Psychiatry. 2017 Aug 11;8:118. doi: 10.3389/fpsyt.2017.00118.x

 7. Horder J, Petrinovic MM, Mendez MA, Bruns A, Takumi T, Spooren W, Barker GJ, Künnecke B, Murphy DG. Glutamate and GABA in autism spectrum disorder-a translational magnetic resonance spectroscopy study in man and rodent modelsTransl Psychiatry. 2018 May 25;8(1):106. doi: 10.1038/s41398-018-0155-1

 8. Bhattacharyya P, Anand A, Lin J, Altinay M. Left Dorsolateral Prefrontal Cortex Glx/tCr Predicts Efficacy of High Frequency 4- to 6-Week rTMS Treatment and Is Associated With Symptom Improvement in Adults With Major Depressive Disorder: Findings From a Pilot StudyFront Psychiatry. 2021 Dec 3;12:665347. doi:10.3389/fpsyt.2021.665347.

 9. Zhao J, Verwer RWH, Gao SF, et al. Prefrontal alterations in GABAergic and glutamatergic gene expression in relation to depression and suicideJournal of Psychiatric Research. 2018;102:261-274. doi:10.1016/j.jpsychires.2018.04.020

 10. Hepsomali P, Groeger JA, Nishihira J, Scholey A. Effects of oral gamma-aminobutyric acid (GABA) administration on stress and sleep in humans: a systematic reviewFront Neurosci. 2020;14:923. doi:10.3389/fnins.2020.00923

 11. Foliaki ST, Schwarz B, Groveman BR, et al. Neuronal excitatory-to-inhibitory balance is altered in cerebral organoid models of genetic neurological diseases. Molecular Brain. 2021;14(1):156. doi:10.1186%2Fs13041-021-00864-w

 12. Ye H, Kaszuba S. Inhibitory or excitatory? Optogenetic interrogation of the functional roles of GABAergic interneurons in epileptogenesisJ Biomed Sci. 2017;24(1):93. doi:10.1186/s12929-017-0399-8

 13. Michigan Parkinson Foundation. GABA-A, A New Avenue in PD Research

 14. Oketch-Rabah HA, Madden EF, Roe AL, Betz JM. United States Pharmacopeia (USP) Safety Review of Gamma-Aminobutyric Acid (GABA)Nutrients. 2021 Aug 10;13(8):2742. doi:10.3390/nu13082742. 

 15. Briguglio M, Dell’Osso B, Panzica G, Malgaroli A, Banfi G, Zanaboni Dina C, et alDietary Neurotransmitters: A Narrative Review on Current KnowledgeNutrients. 2018 May 10;10(5):591. doi:10.3390/nu10050591. 

 16. Brousse G, Arnaud B, Vorspan F, et al. Alteration of glutamate/gaba balance during acute alcohol withdrawal in emergency department: a prospective analysisAlcohol and Alcoholism. 2012;47(5):501-508. doi:10.1093/alcalc/ags078

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Omdat je dit bericht zo kon waarderen.. Zou je het willen delen?

Volg ons op sociale media!

Het spijt ons dat dit bericht niet nuttig voor je was!

Vertel ons hoe we dit bericht kunnen verbeteren?

Image Not Found

Factchecking: Nick Haenen | Spelling en grammatica: Sofie Janssen


Zoeken