Image

Ontwaken uit de Simulatie: Je bevindt je in de Simulatie van de Gevallenen: Zo ontsnap je eraan27 keer gelezen sinds
21
minuten leestijd
21
minuten leestijd
27 keer gelezen sinds

0
(0)

Gordels om, want dit wordt een wilde rit.

Dit is een simulatie voor de onsterfelijke ziel; daarom kan deze Onsterfelijke Ziel niet ontsnappen. Volgens het hermetisme ben je hier om de gave van spraak en geest te beheersen, wat je waardig maakt om gelijk te zijn aan de Onsterfelijken. Maar als je wanhopig vasthoudt aan de sterfelijke identiteit van het menselijke zelf, dan heb je getoond dat je niet klaar bent om deze simulatie te verlaten. Deze simulatie is ontworpen voor de cultivatie van de onsterfelijke die onderscheidingsvermogen heeft gemeesterd door alle illusies en leugens van deze wereld af te werpen.

De Kunst van Goddelijke Creatieve Verbeelding

Wie de kunst van goddelijke creatieve verbeelding heeft gemeesterd, aangezien het goddelijke werelden tot bestaan brengt via de verbeelding alleen. De eerste wet van thermodynamica stelt dat energie niet gecreëerd of vernietigd kan worden; het kan slechts van vorm veranderen. Daarom is er geen dood voor de energie van je ziel, het bewustzijn dat jij bent.

Maar hier, in dit vlak van bestaan, in deze simulatie, zijn we overtuigd door de Kabal van de gevallenen dat we niet meer zijn dan een stofje sterrenstof dat door het universum wordt geslingerd, betekenend dat we geen enkele betekenis hebben. Wat een meesterlijke manier om een onsterfelijke naar het niveau van de gevallenen te brengen.

De Val van de Gevallenen

Deze gevallenen zijn niet gevallen omdat God hen heeft veroordeeld; ze zijn vrijwillig gevallen door deze wereld als hun thuis te kiezen. Ze geven niets om transcendentie, daarom zijn ze van deze wereld. Maar zoals Christus zei: “Ik ben niet van deze wereld.” De gevallenen hebben ervoor gekozen zichzelf te dienen en hun ideologie is “doe wat u wilt”. Zelfverheerlijking, zinnelijkheid is hun godheid, daarom zijn ze gescheiden van het goddelijke door de keuzes die ze hebben gemaakt. Dientengevolge zullen zij dit spel ook niet verlaten.

De Illusie van Sterfelijkheid

Net zoals Cypher een deal maakte met Agent Smith in de film Matrix, maken velen een deal om transcendentie op te geven in ruil voor de zinnelijkheid, roem en luxe van de Matrix. Dit is precies wat het betekent om je ziel aan de duivel te verkopen. Veel mensen in Hollywood doen dit en plotseling beginnen ze het demonische in hun werk uit te beelden.

De mainstream media beginnen hen overal te promoten en ze worden wereldberoemd. Dit is precies de reden waarom ze de massa’s dom willen houden; ze willen niet dat de massa’s de waarheid over deze simulatie realiseren omdat ze de onbewuste ziel van de massa’s nodig hebben die nog steeds spiritueel verbonden zijn met de bron, om te manifesteren wat zij willen in de collectieve realiteit.

De Valstrik van de Gevallenen

De onbewuste Onsterfelijke, vastzittend in het 9-tot-5 hamsterwiel, is nog steeds een onsterfelijke, zij het sterfelijk. Daarom is hij of zij nog steeds verbonden met de bron, aangezien onze standaardnatuur die van liefde en compassie is, die goddelijke creatieve verbeelding vonkt. Maar de gevallenen bezitten geen liefde en compassie, daarom hebben ze jou nodig om deze goddelijke attributen te gebruiken om hun biedingen te doen. Ze kiezen jou als president van het land, geven al je geld aan hun bank; inkomstenbelasting is een van de beste voorbeelden van hoe de kabale je berooft van je energie. Geld is niets anders dan een energie-uitwisseling.

Het Grote Ontwaken

Het bankensysteem komt voort uit het oude Babylonische geldmagiesysteem, geld uit het niets drukken om alles wat je hebt te devalueren. Magie is niets anders dan psychologische manipulatie. Als er een echte godheid als Satan was, die magisch en krachtig was, en de kabale onder zijn vleugels had, dan zouden we letterlijk in ketenen leven. Er is hier grote vrijheid in deze wereld, omdat de echte God, die in jou is, iedereen beschermt. Wij zijn magische, onsterfelijke wezens die lijden aan amnesie. De kabale kan onze vrijheid van keuze niet tenietdoen en ons tot slaaf maken; daarom hebben ze psychologische tactieken nodig om jouw spirituele kracht van verbeelding te gebruiken om hun rijken te bouwen en jouw toestemming te verkrijgen om jou met ijzeren vuist te regeren. Als alle soldaten op het slagveld nu beseffen wie ze zijn en stoppen, wie gaat er dan vechten? De soldaat geeft immense macht aan de gevallenen, en massa’s zijn onwetend pionnen in een spel van de gevallenen, terwijl ze het echte spel vergeten dat ze hier kwamen spelen.

Wat is de kabale?

Stel je voor dat er een groep super invloedrijke mensen is die achter de schermen van alles regelen. Deze groep, die we “de kabale” noemen, zou dan beslissingen nemen die invloed hebben op grote dingen in de wereld, zoals politiek, economie en zelfs de media. Het idee is een beetje zoals in films, waar je die geheime clubs of organisaties hebt die de touwtjes in handen hebben.

De Echte Spelregels

Zoals Neville Goddard zo perfect stelde: “God werd mens opdat de mens God zou kunnen worden.” Deze frase alleen is voldoende om je te vertellen hoe je de simulatie kunt ontsnappen. Je moet ernaar streven de identiteit van de sterfelijke mens af te werpen en steeds meer bewust te worden van de goddelijke liefde die je bent. Door die bewustwording zul je stoppen met deelnemen aan de spelletjes van de kabale, en misschien na deze levenscyclus kom je hier niet terug. Dit moet niet worden gezien als bangmakerij over een ‘zielenval’; zoiets bestaat niet. De Onsterfelijke kan alleen gevangen worden als hij denkt dat hij gevangen is.

Ons Ware Zelf Ontdekken

De gevallenen willen dat je hier gevangen blijft, daarom hebben ze zoveel verschillende theologieën, religies en ideeën zoals zielenval en karma geïntroduceerd. Je zit hier vast omdat je weigert te groeien in je ware zelf. Deze wereld is ontworpen om Onsterfelijken te cultiveren die de gave van spraak en geest hebben gemeesterd. Dat is alles; er is geen val om je hier te houden door het goddelijke. De val is opgezet door de gevallenen omdat misery loves company; ze willen hun kleine rijk van onderdrukking voortzetten. Jouw deelname aan hun spel, onwetend en niet actief op zoek naar de waarheid, is wat je hier houdt.

Vrijheid en Keuze

Als je mijn laatste video hebt bekeken over hoe Neville Goddard de simulatie ontsnapte, moet je deze als volgende bekijken. Neville begreep, al was het in een ouder kader van referenties van theater en drama, dat we in een magnifiek toneelstuk leven. In dit toneelstuk is jouw doel geboren te worden van bovenaf, in zijn terminologie, het Christusbewustzijn in je schedel te wekken. Neville ging in de latere delen van zijn leven helemaal over op de belofte. De belofte, zoals hij uitlegde, is een belofte van de Vader, God, dat God mens werd zodat de mens God kan worden. God heeft jou niet in deze wereld verlaten; je zult onvermijdelijk van bovenaf geboren worden, terwijl je zoveel levens hier leeft als nodig is om de gave van spraak en geest te beheersen.

Zo is er geen ‘zielenval’; er is alleen de wet van oorzaak en gevolg. Er is geen karma of straf om hier te zijn omdat je een zondaar bent of gezuiverd moet worden. God hoeft niet gezuiverd te worden en een al-liefhebbende God zal geen ziel veroordelen om gevangen te zijn in de hel om zijn karmische schuld terug te betalen. Jij bent de verloren zoon in het bijbelse verhaal; je bent uitgegaan in deze wereld en hebt vele keren fouten gemaakt, maar op het moment dat je terugkeert naar de Vader, word je met open armen ontvangen. Dit schuldgevoel is de methode van de kabale om je een zondaar te maken, krachtig was en de kabal onder zijn trouw viel, dan zouden we letterlijk aan kettingen liggen. Er is hier grote vrijheid in deze wereld, omdat de echte God, die binnenin jou is, iedereen beschermt. We zijn magische, onsterfelijke wezens die aan geheugenverlies lijden. De kabal kan onze vrijheid van keuze niet negeren en ons tot slaven maken. Dit is waarom ze psychologische tactieken nodig hebben om je spirituele kracht van verbeelding te gebruiken om hun rijken te bouwen en je toestemming te geven voor hen om jou met een ijzeren vuist te regeren.

Het Echte Spel Ontdekken

Zie je, als alle soldaten op het slagveld nu beseffen wie ze zijn en stoppen, wie gaat er dan vechten? Als elke soldaat beseft dat ze als kanonnenvoer worden gebruikt en dat hun handelaren niets om hun leven geven, wat gebeurt er dan? De soldaat geeft enorme macht aan de gevallenen en de massa’s zijn onwetend pionnen in het spel van de gevallenen, terwijl ze het echte spel dat ze hier kwamen spelen vergeten. Neville Goddard zei het zo perfect: “God werd mens, zodat de mens God kon worden.” Deze zin alleen al is voldoende om je te vertellen hoe je de simulatie kunt ontsnappen. Je moet streven naar het afwerpen van de identiteit van de sterfelijke mens en steeds meer bewust worden van de goddelijke liefde die je bent en door dat bewustzijn zul je stoppen met deelnemen aan de spellen van de Kabal.

Transcendentie en de Onsterfelijke

Misschien kom je na deze levenscyclus hier niet terug. Zie dit niet als angstpropaganda over een zielenval; zoiets bestaat niet. De Onsterfelijke kan alleen gevangen worden als hij denkt dat hij gevangen is. De gevallenen willen dat je hier gevangen blijft. Dit is waarom ze zoveel verschillende theologieën, religies en concepten zoals zielenval en karma hebben geïntroduceerd. Je zit hier vast omdat je weigert op te groeien in je ware zelf. Deze wereld is ontworpen om Onsterfelijken te cultiveren die de gave van spraak en geest hebben gemeesterd. Dat is alles; er is geen val om je hier te houden door het goddelijke. De val is opgezet door de gevallenen omdat misery loves company.

Meesterschap over Spraak en Geest

Ze willen hun kleine rijk van onderdrukking voortzetten omdat een onderdrukker slachtoffers nodig heeft om te blijven onderdrukken. En natuurlijk houdt jouw deelname aan hun spel, zonder het te weten en niet actief op zoek te gaan naar de waarheid, je hier. Als je mijn laatste video nog niet hebt bekeken waarin Neville Goddard uitlegt hoe je de simulatie kunt ontsnappen, moet je die hierna kijken. De link staat in de beschrijving. Neville begreep, zij het in een oudere context van theater en drama, dat we in een prachtig spel leven. In dit spel is jouw doel om van bovenaf geboren te worden, in zijn terminologie, om de Christus in je schedel te ontwaken.

De Kracht van de Wet van aanname

Neville ging vooral over de belofte in latere delen van zijn leven. De belofte, zoals hij uitlegde, is een belofte van de vader, God, dat God mens werd zodat de mens God kan worden. De vader, God, heeft jou niet in deze wereld verlaten. Je zult onvermijdelijk van bovenaf geboren worden terwijl je hier zoveel levens leeft als je nodig hebt om de gave van spraak en geest te beheersen. Er bestaat dus niet zoiets als een zielenval. Er is alleen de wet van oorzaak en gevolg. Er is geen karma of straf om hier te zijn omdat je een zondaar bent of gezuiverd moet worden. God hoeft niet gezuiverd te worden en een almachtige God zal een ziel niet veroordelen om gevangen te krachtig was en de kabale stond onder zijn trouw, dan zouden we letterlijk aan kettingen liggen. Er is hier grote vrijheid in deze wereld, omdat de echte God, die in jou is, iedereen beschermt. Wij zijn magische, onsterfelijke wezens die aan amnesie lijden. De kabale kan onze vrijheid van keuze niet overrulen en ons tot slaaf maken. Daarom hebben ze psychologische tactieken nodig om jouw spirituele kracht van verbeelding te gebruiken om hun rijken te bouwen en jouw toestemming te geven om met ijzeren vuist over jou te heersen.

De Kracht van Bewustwording

Als alle soldaten op het slagveld nu beseffen wie ze zijn en stoppen, wie gaat er dan vechten? Als elke soldaat beseft dat ze gebruikt worden als kanonnenvoer en dat hun leiders niets geven om hun levens, nationaliteit, religie of enige ideologie, wat zal er dan gebeuren? De soldaat geeft immense macht aan de gevallenen en de massa’s zijn, zonder het te weten, pionnen in een spel van de gevallenen, terwijl ze het echte spel vergeten dat ze hier kwamen spelen, zoals Neville Goddard zo perfect stelde: “God werd mens zodat de mens God kan worden.” Deze zin alleen is voldoende om je te vertellen hoe je de simulatie kunt ontsnappen. Je moet streven naar het afleggen van de identiteit van het sterfelijke mens en steeds meer bewust worden van de goddelijke liefde die je bent en door die bewustwording zul je stoppen met deelnemen aan de spelletjes van de Kabale.

De Uiteindelijke Vrijheid

En misschien, na deze levenscyclus, kom je hier niet terug. Zie dit niet als bangmakerij over een zielval; zoiets bestaat niet. De Onsterfelijke kan alleen gevangen zijn als hij denkt dat hij gevangen is. De gevallenen willen dat je hier gevangen blijft, daarom hebben ze zoveel verschillende theologieën, religies en dingen als zielvallen en karma geïntroduceerd. Je zit hier vast omdat je weigert op te groeien naar je ware zelf. Deze wereld is ontworpen om Onsterfelijken te cultiveren die de gave van spraak en geest hebben gemeesterd; dat is alles. Er is geen val om je hier te houden door het goddelijke. De val is opgezet door de gevallenen omdat misery loves company. Ze willen hun kleine rijk van onderdrukking voortzetten, als een onderdrukker slachtoffers nodig heeft om te blijven onderdrukken.

Ontwaken tot je Ware Zelf

En natuurlijk, jouw deelname aan hun spel, zonder het te weten en niet actief op zoek naar de waarheid, is wat je hier houdt. Als je mijn laatste video niet hebt gezien waarin Neville Goddard wordt getoond over hoe je uit de simulatie kunt ontsnappen, moet je die hierna bekijken. Neville begreep duidelijk, al was het in een oudere referentiekader van theater en drama, dat we leven in een prachtig spel en in dit spel is jouw doel om van bovenaf geboren te worden. Neville ging in latere delen van zijn leven helemaal over op de belofte. De belofte, zoals hij uitlegde, is een belofte van de vader, God, dat God mens werd zodat de mens God kan worden.

De vader, God, heeft jou niet in deze wereld achtergelaten. Je zult onvermijdelijk van bovenaf geboren worden terwijl je hier zoveel levens leeft als je nodig hebt om de gave van spraak en geest te meesteren. Er is dus geen sprake van een zielval; er is alleen de wet van oorzaak en gevolg. Er is geen karma of straf om hier te zijn omdat je een zondaar bent of omdat je gezuiverd moet worden.

God hoeft niet gezuiverd te worden en een alles liefhebbende God zal een ziel niet veroordelen om in de hel gevangen te zijn om zijn karmische schuld af te betalen. Je bent de verloren zoon in het Bijbelse verhaal; je bent deze wereld ingegaan en hebt vele malen fouten gemaakt. Maar op het moment dat je terugkeert naar de vader, word je met open armen ontvangen.

Deze schuldgevoelens zijn de methode van de kabale om je tot een zondaar te maken, zodat je nooit van bovenaf geboren wordt. Zondaarschap, karmische schuld, zielval, het gaat allemaal om je hier onbepaald te houden omdat de gevallenen deze plaats als hun thuis hebben gekozen, aangezien ze genieten van alle macht in deze wereld en alle zinnelijke verlangens gemakkelijk beschikbaar voor hen zijn. Opnieuw, ze hebben dit verkozen boven transcendentie. Het is een keuze; geen god heeft hen of jou veroordeeld om hier te zijn en te lijden. Het is een keuze; onwetendheid is een keuze.

De Ontwaking en de Keuze

Deze gevallenen zijn niet alleen mensen; er zijn wezens genaamd de Wachters in het Boek van Henoch, en dit alles sluit aan bij de Anunnaki-scheppingsverhaal. In het kort, de gevallenen zijn verenigd door de ideologie van zelfvergoddelijking. Je hoeft niet alle spelers in dit spel te kennen; je hoeft alleen het spel te kennen dat ze spelen. Ze richten zich alleen op de lagere natuur van de mens en heersen daarover. Wist je dat de Tempeliers in het geheim Baphomet aanbaden? Dit is slechts een van de vele voorbeelden die aantonen hoe diep deze ideologieën geworteld zijn in onze geschiedenis en cultuur.

De Rol van Bewustzijn in Vrijheid

Nu beweren dat ik alle gegevens heb over elke speler in dit spel zou onjuist zijn. Je hoeft niet alle spelers te kennen; het belangrijkste is dat je het spel begrijpt dat ze spelen. Ze zijn alleen geïnteresseerd in de lagere natuur van de mens en het heersen daarover. De macht van de Tempeliers, de aanbidding van Baphomet, dit zijn allemaal indicaties van een diepere strijd die plaatsvindt op een niveau dat de meesten van ons niet volledig begrijpen. Maar het is essentieel om te beseffen dat we meer zijn dan alleen pionnen in hun spel; we zijn krachtige, onsterfelijke wezens met de mogelijkheid om onze realiteit vorm te geven.

Onsterfelijk Bewustzijn en de Kracht van Keuze

Het idee dat we slechts kleine, onbeduidende wezens zijn die door het universum worden geslingerd, is een leugen die ontworpen is om ons klein te houden. We zijn krachtige scheppers, in staat om onze realiteit vorm te geven door middel van onze gedachten, overtuigingen en verbeelding. Het herkennen en omarmen van deze waarheid is de eerste stap naar ware vrijheid en meesterschap over onze levens. De gevallenen willen dat we vergeten wie we werkelijk zijn, zodat ze kunnen blijven heersen. Maar als we ontwaken tot onze ware aard en de volle omvang van onze krachten beseffen, kunnen we ons bevrijden van hun greep en ons eigen pad kiezen.

De Weg Vooruit

De boodschap is duidelijk: ontwaak tot je ware zelf, herken je goddelijke natuur, en gebruik je gaven van spraak en geest om te scheppen, niet te vernietigen. Door ons bewust te worden van onze ware aard en te werken aan het cultiveren van liefde, compassie en goddelijke creativiteit, kunnen we ons losmaken van de ketenen die de gevallenen hebben opgelegd. Dit is geen gemakkelijke taak, en het vereist toewijding, moed en de bereidheid om diep in onszelf te kijken en te veranderen wat niet in lijn is met onze ware aard.

Dus, terwijl je door deze wereld navigeert, onthoud dan wie je werkelijk bent: een krachtig, onsterfelijk wezen, in staat om realiteiten te creëren met je gedachten en verbeelding. Laat je niet misleiden verloren zoon in het Bijbelse verhaal; je bent de wereld ingegaan en hebt vele keren fouten gemaakt, maar op het moment dat je terugkeert naar de vader, word je met open armen begroet.

Deze schuldinductie is de methode van de kabale om je tot een zondaar te maken, zodat je nooit van bovenaf geboren wordt. Zondaar, karmische schuld, zielval, het gaat allemaal om jou hier onbepaald te houden, omdat de gevallenen deze plaats hebben gekozen om hun thuis te zijn, aangezien ze genieten van alle macht in deze wereld en alle zinnelijke verlangens gemakkelijk beschikbaar voor hen hebben. Weer, ze hebben dit gekozen boven transcendentie; het is een keuze. Geen God heeft hen of jou veroordeeld om hier te zijn en te lijden. Het is een keuze. Onwetendheid is een keuze.

De Wachters en de Vallen

Deze gevallenen zijn niet alleen mensen; er is iets zoals de Wachters in het Boek van Henoch. Dit alles sluit aan bij het Anunnaki scheppingsverhaal. Kortom, de gevallenen zijn verenigd door de ideologie van zelfvergoddelijking. Ze zijn alleen geïnteresseerd in de lagere natuur van de mens en heersen daarover. Wist je dat de Tempeliers in het geheim Baphomet vereerden? Dit symboliseert de vereniging van verschillende symbolen, waaronder de geit, een oud Egyptisch godbeeld, en de zwarte slang. Deze symbolen vertegenwoordigen een lagere natuur, gericht op het aardse en zinnelijke, zonder hart, mededogen of empathie.

De Grote Ontwaking

De COVID-19 pandemie in 2019 was een wekroep voor velen, een grootschalige manipulatie door de machthebbers. Het collectief is nu gericht op meer oorlogen, vol haat, niet beseffend dat ze gemanipuleerd worden voor rituele doeleinden. Onderzoek de god van offers, Baäl, om dit alles te begrijpen. Dit heeft niets te maken met wat je wordt verteld; deze agenda is simpelweg anti-mens. Mensen worden niet wakker om te zien dat “iedereen is een uiting van jou” van toepassing is in je persoonlijke, intieme leven, niet in relatie tot het geheel van het collectief. Dat is, we zijn allemaal medescheppers van de collectieve realiteit.

De Ware Kracht Ontdekken

Zo hebben de gevallenen alleen de algemene perceptie van de massa’s nodig om hen naar een bepaalde uitkomst te leiden en vervolgens hun verbeeldingskracht te gebruiken om het plan van de kabale werkelijkheid te maken. Het verhaal van Neville’s tandarts illustreert dit punt duidelijk, als zijnde het slachtoffer van de verbeelding van zijn tandarts. Je creëert continu, dag en nacht, met je verbeeldingskracht. Je verbeeldingskracht is God, omdat jouw verbeelding God is. Neville werd eervol ontslagen uit de Tweede Wereldoorlog door gebruik te maken van de wet van aanname, door in zijn verbeelding thuis te zijn, terwijl hij fysiek in de kazerne was, op het punt om naar de oorlog te gaan.

De Keuze Voor Transcendentie

De enige manier voor het collectief om vrij te zijn, is door te stijgen in bewustzijn en te realiseren wie ze zijn en wat ze hier doen. Dit lichaam van jou is slechts een avatar; het is niet wie je werkelijk bent. Het is slechts een kledingstuk van vlees dat de Onsterfelijke heeft aangetrokken om dit spel van sterfelijkheid te spelen en te ervaren hoe het is om een mens te zijn. En deze realiteit is programmeerbaar via de geest. Het placebo-effect is een breed gedocumenteerd fenomeen dat geest over materie aantoont.

Conclusie: Je Ware Erfenis Omarmen

De wereld is slechts een voorbereiding op je ware erfgoed. Terwijl je in deze wereld bent, kun je een geweldig leven hebben, gevuld met alles wat je wilt, door de wet van aanname toe te passen. Als je nieuw bent op dit kanaal en niet bekend bent met de wet van aanname, bekijk dan alsjeblieft de volgende video, omdat deze het op de eenvoudigste manier uitlegt. Grappig genoeg zet het toepassen van de wet van aanname je op een snelle weg om deze plek te transcenderen, omdat de wet je dwingt om de gave van spraak en geest te meesteren. Als je de wet toepast, ontdek je dat je meer bent dan slechts een kleine mens; er is iets magisch aan je geest, en dit is wanneer je je ware zelf ontdekt: de Onsterfelijke.

Te veel mensen zitten echter nog steeds in de val, en de staat van het collectief heeft me overtuigd om te proberen ze wakker te schudden. Het is uiteindelijk de keuze van het individu om al dan niet aandacht te besteden, maar niettemin is er een massaal ontwaken gaande. Velen zijn geschokt over hoe corrupt het politieke systeem is, en het is mijn poging om de aandacht van deze halfwakkeren, die nog steeds in een slaperige staat verkeren, te grijpen en ze de feiten te presenteren. Er is echter niets te vrezen; de onsterfelijke wordt gevoed en beschermd door de Bron. In je persoonlijke leven kun je alles zijn, doen en hebben wat je wilt; de wet werkt onberispelijk. Het is alleen de staat van het collectief die wordt geregisseerd door de gevallenen, en het collectief geeft hun toestemming door in slaap te zijn.

Ik probeer deze wereld of wie dan ook niet te redden, omdat niemand de onsterfelijke kan redden, behalve zijzelf. Dit is slechts een hulpmiddel om de sluier te lichten voor degenen die al door de kieren kijken en een belachelijk toneelstuk zien. Je bent veel meer dan wat je is geleerd te geloven, en ik ben hier om het je te laten zien, maar je moet bereid zijn om te kijken.

Dus, terwijl we de uitdagingen van het collectief onder ogen zien, herinneren we ons onze individuele kracht en verantwoordelijkheid om bewust te kiezen voor groei, liefde en transcendentie. Door ons bewust te worden van onze innerlijke goddelijkheid, kunnen we het spel van de gevallenen overstijgen en onze ware erfenis als onsterfelijke wezens omarmen. Jouw reis is uniek en krachtig, en elke stap vooruit verlicht het pad niet alleen voor jou, maar ook voor de wereld om je heen.

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van de simulatie volgens het hermetisme?

Het doel is om de gave van spraak en geest te meesteren, waardoor men waardig wordt geacht gelijk te zijn aan de onsterfelijken.

Hoe kunnen we transcenderen volgens de tekst?

Door de sterfelijke identiteit van het menselijke zelf los te laten en ons bewust te worden van onze goddelijke liefde en kracht.

Wat is de rol van de kabale en de gevallenen?

Ze proberen de mensheid te beïnvloeden en vast te houden in een staat van onwetendheid en dienen hun eigen zelfzuchtige belangen ten koste van spirituele groei.

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking: Nick Haenen | Spelling en grammatica: Sofie Janssen


Zoeken


Persoonlijkheidstesten ⭐

Libido Test – Mannen

Libido Test – Mannen

29 januari 20231231 views
Creëert het Universum zichzelf?

Visuele Persoonlijkheid Test

17 januari 2023943 views
Doe de ADHD test

A.D.H.D. Test

13 januari 2023601 views
Hoe inclusief ben jij? Doe de test!

Inclusiviteit Test

13 januari 2023665 views
Stress test

Stress Test

3 februari 20211771 views
Spiritualiteitstest

Spiritualiteit Test

3 februari 20211039 views
Persoonlijkheid Test

Persoonlijkheid Test

3 februari 2021827 views
IJdelheid Test

IJdelheid Test

3 februari 2021569 views
Emotionele Intelligentie Test

Emotionele Intelligentie Test

3 februari 20211156 views