Veelbelovende Behandeling Voor Alcoholverslaving Volgens Klinische Studie Met Psilocybin (Magic Mushrooms)

Veelbelovende Behandeling Voor Alcoholverslaving Volgens Klinische Studie Met Psilocybin (Magic Mushrooms)


82 keer gelezen sinds
8
minuten leestijd
8
minuten leestijd
82 keer gelezen sinds

5
(1)

Een baanbrekend onderzoek heeft aangetoond dat psilocybine, beter bekend als de hallucinogene stof in paddo’s, een veelbelovende behandeling kan zijn voor alcoholverslaving. De resultaten van deze gerandomiseerde, klinische studie suggereren dat psilocybine de drankfrequentie en de hoeveelheid alcohol drastisch kan verminderen.

In de studie kregen deelnemers met alcoholverslaving therapie gecombineerd met ofwel psilocybine of een placebo. De uitkomsten waren opmerkelijk: de groep die psilocybine kreeg, vertoonde een aanzienlijke daling in het aantal dagen waarop overmatig werd gedronken.

Alvast 5 van de belangrijkste punten

  1. Deelnemers die psilocybine kregen, vertoonden een daling van 41% in het aantal dagen waarop overmatig werd gedronken vergeleken met de placebogroep.
  2. De psilocybine groep rapporteerde ook een lagere gemiddelde alcoholconsumptie per dag.
  3. De studie was dubbelblind en gerandomiseerd, wat een krachtig en erkende onderzoekmethode is.
  4. Er werden geen ernstige bijwerkingen gemeld bij de deelnemers die psilocybine kregen.
  5. Dit was de grootste studie tot nu toe die de effecten van psilocybine op alcoholverslaving onderzocht.

Details over de dubbelblinde, gerandomiseerde studie

De studie, uitgevoerd door onderzoekers van de New York University Grossman School of Medicine en de University of New Mexico, werd gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift JAMA Psychiatry. Het betrof een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie met 93 deelnemers die leden aan alcoholverslaving.

De deelnemers werden willekeurig toegewezen aan een groep die psilocybine kreeg of een groep die een placebo (diphenhydramine) kreeg. Beide groepen ontvingen daarnaast ook psychotherapie bestaande uit motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie.

Veelbelovende Behandeling Voor Alcoholverslaving Volgens Klinische Studie Met Psilocybin (Magic Mushrooms)

Significante daling in zware drinkdagen

Een van de belangrijkste bevindingen was dat de percentages van zware drinkdagen na de behandeling aanzienlijk lager waren bij de psilocybinegroep in vergelijking met de placebogroep. Het onderzoek toonde aan dat psilocybine, in combinatie met psychotherapie, robuuste verminderingen veroorzaakte in het aantal dagen waarop overmatig werd gedronken.

Bovendien bleek uit een andere studie dat psilocybine behandeling de reactiviteit op alcoholprikkels en emotionele respons bij mensen met alcoholverslaving kan verminderen. Dit kan een van de mechanismen zijn waardoor psilocybine de drankinname kan verminderen.

Robuuste resultaten met grote steekproef en hoge retentie

Een opmerkelijk aspect van de studie was de robuustheid van de resultaten. Niet alleen vertoonden de deelnemers die psilocybine kregen minder zware drinkdagen, maar ze rapporteerden ook een lagere gemiddelde alcoholconsumptie per dag in vergelijking met de placebogroep.

De onderzoekers merken op dat de sterkte van de studie ligt in de grote steekproefomvang, de strenge criteria voor deelname en de hoge retentiepercentages gedurende de 32 weken durende dubbelblinde follow-upperiode. Dit versterkt het vertrouwen in de bevindingen.

Veelbelovende Behandeling Voor Alcoholverslaving Volgens Klinische Studie Met Psilocybin (Magic Mushrooms)

Vereisten voor veilig en verantwoord gebruik

Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, benadrukken de onderzoekers dat verdere studies nodig zijn om verschillende aspecten van psilocybine behandeling voor alcoholverslaving te onderzoeken. Zo moeten de optimale dosering, de voorspellers van behandelingsrespons en de langetermijneffecten nog worden onderzocht.

Bovendien moet worden opgemerkt dat deze studie strenge veiligheidsmaatregelen heeft toegepast, zoals zorgvuldige medische en psychiatrische screening, en de aanwezigheid van getrainde therapeuten en een psychiater. Dit betekent dat de bevindingen niet zomaar kunnen worden gegeneraliseerd naar andere contexten.

Verklarende woordenlijst

  • Hallucinogeen: Een chemische stof die hallucinaties of intense bewustzijnsveranderingen veroorzaakt.
  • Gerandomiseerd: Willekeurig toegewezen aan een groep in een studie.
  • Dubbelblind: Noch de deelnemers noch de onderzoekers weten welke behandeling wordt gegeven.
  • Placebo: Een neppil of nep behandeling zonder werkzame stof, gebruikt als controle in onderzoek.

Opmerkelijke resultaten bovenop psychotherapie-effecten

De onderzoekers benadrukken dat de resultaten van deze studie uitzonderlijk zijn, vooral omdat de deelnemers aanzienlijke verbeteringen vertoonden bovenop de positieve effecten van psychotherapie alleen. De controlegroep, die alleen psychotherapie ontving, vertoonde namelijk al een substantiële daling in het aantal zware drinkdagen voorafgaand aan de medicatie toewijzing.

Dit suggereert dat de toevoeging van psilocybine aan psychotherapie een significante bijkomende baat kan bieden voor mensen die worstelen met alcoholverslaving. De onderzoekers concluderen dat hun bevindingen de verdere studie van psilocybine ondersteunde behandeling voor alcoholverslaving bij volwassenen ondersteunen.

Veelbelovende Behandeling Voor Alcoholverslaving Volgens Klinische Studie Met Psilocybin (Magic Mushrooms)

Gunstig veiligheidsprofiel in klinische setting

Een van de opvallende aspecten van de studie was het uitgebreide veiligheidsprofiel van psilocybine. Er werden geen ernstige bijwerkingen gemeld bij de deelnemers die psilocybine kregen. De meest voorkomende bijwerkingen waren hoofdpijn, angst en misselijkheid, die meestal mild en kortdurend waren. Slechts twee deelnemers kregen een lage dosis benzodiazepine voor angst tijdens een psilocybine sessie.

Deze bevindingen zijn in lijn met eerdere studies die de veiligheid van psilocybine bij gecontroleerde omstandigheden hebben aangetoond. Desondanks benadrukken de onderzoekers dat deze veiligheidsbevindingen niet kunnen worden gegeneraliseerd naar andere contexten buiten een professionele behandelsetting met strenge screenings- en monitoring procedures.

Strengheid van dubbelblind onderzoeksontwerp

De onderzoeksresultaten zijn des te opmerkelijker omdat de studie werd uitgevoerd met een streng dubbelblind ontwerp. Dit betekent dat noch de deelnemers noch de onderzoekers wisten welke behandeling (psilocybine of placebo) werd toegediend. Hoewel de placebogroep uiteindelijk doorhad dat ze geen psilocybine hadden gekregen, werd de blindering in de eerste sessie goed gehandhaafd.

“De blindering is een belangrijke sterkte van deze studie”, zegt hoofdonderzoeker dr. Michael Bogenschutz. “Het vermindert de kans op vooroordelen en verwachtingseffecten, waardoor we meer vertrouwen kunnen hebben in de resultaten.”

Noodzaak voor verder onderzoek

Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, benadrukken de onderzoekers dat verder onderzoek nodig is om de rol van psilocybine bij de behandeling van alcoholverslaving volledig te begrijpen. Zo moeten de optimale dosering, de meest effectieve psychotherapeutische aanpak en de langetermijneffecten nog nader worden bestudeerd.

Bovendien moet worden opgemerkt dat de studie is uitgevoerd bij een relatief lichte groep deelnemers met alcoholverslaving. Daarom kunnen de resultaten mogelijk niet worden gegeneraliseerd naar mensen met ernstiger vormen van alcoholverslaving of andere verslavingsstoornissen.

Conclusie

Deze baanbrekende studie suggereert dat psilocybine, in combinatie met psychotherapie, een effectieve behandeling kan zijn voor alcoholverslaving.

De resultaten tonen aan dat deelnemers die psilocybine kregen aanzienlijk minder vaak overmatig dronken in vergelijking met degenen die een placebo kregen. Hoewel verder onderzoek nodig is, bieden deze bevindingen veelbelovende perspectieven voor de toekomst van verslavingsbehandeling.

Geraadpleegde bronnen:

Veelgestelde vragen

Is psilocybine veilig voor gebruik in de behandeling van alcoholverslaving?

In deze studie werden geen ernstige bijwerkingen gemeld bij deelnemers die psilocybine kregen. De meest voorkomende bijwerkingen waren mild en kortdurend, zoals hoofdpijn, angst en misselijkheid. Desondanks is verder onderzoek nodig om de veiligheid op langere termijn vast te stellen.

Hoe werkt psilocybine om alcoholmisbruik te verminderen?

Het precieze mechanisme is nog niet volledig bekend, maar psilocybine lijkt de plasticiteit in het brein te verhogen, waardoor het makkelijker wordt om verslavingspatronen te doorbreken. Het kan ook de reactiviteit op alcoholgerelateerde prikkels verminderen.

Worden de resultaten van deze studie beïnvloed door vooroordelen?

De dubbel-blinde, gerandomiseerde opzet vermindert de kans op vooroordelen. Hoewel de blindering na verloop van tijd werd opgeheven, was dit een sterkte van de studie die de validiteit van de resultaten versterkt.

Kan deze behandeling worden toegepast op andere verslavingen?

Deze studie richtte zich specifiek op alcoholverslaving, maar eerdere onderzoeken hebben ook veelbelovende resultaten laten zien met psilocybine voor andere verslavingen zoals nicotine en opiaten. Meer onderzoek is echter nodig.

Waar moet ik op letten als ik aan deze behandeling wil deelnemen?

De onderzoekers benadrukken dat psilocybine alleen mag worden gebruikt onder strenge medische begeleiding en met zorgvuldige screening en monitoring. Zelfmedicatie met psilocybine kan gevaarlijk zijn en wordt sterk afgeraden.

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 5 / 5. Stemtelling: 1

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking, Spelling en grammatica: Nick Haenen & Sofie Janssen

Factchecking, Spelling en grammatica: 
Nick Haenen & Sofie Janssen

Persoonlijkheidstesten

Inclusiviteit Test
Spiritualiteit Test
is het De ijdelheidstest of De ijdelheidsstest