De Vier Misvattingen die Ons Wereldbeeld Veranderen- Van Newtoniaanse Principe tot Samenwerkende Evolutie

De Vier Misvattingen die Ons Wereldbeeld Veranderen: Van Newtoniaanse Principe tot Samenwerkende Evolutie777 keer gelezen sinds
12
minuten leestijd
12
minuten leestijd
777 keer gelezen sinds

0
(0)

In dit artikel gaan we dieper in op vier misvattingen die een grote rol spelen bij het bepalen van hoe we de wereld zien. We zullen deze misvattingen systematisch ontrafelen en ontdekken hoe ze ons beperken in ons begrip van de realiteit en de wereld om ons heen. Door deze misvattingen te herkennen en te overwinnen, kunnen we ons wereldbeeld misschien transformeren en een nieuwe manier van leven omarmen.

Alvast 5 van de belangrijkste punten

  1. Misvatting 1: Het Newtoniaanse principe: de scheiding tussen materie en energie.
  2. Misvatting 2: Genetische determinisme: het geloof dat genen ons leven bepalen.
  3. Misvatting 3: Willekeurige evolutie: het idee dat evolutie een kwestie van toeval is.
  4. Misvatting 4: Competitieve evolutie: het concept van een strijd om te overleven.

De Huidige Wereld

Als je tegenwoordig om je heen kijkt, denk je misschien: ‘Oh mijn God, dit lijkt wel de hel op aarde’. Maar we komen niet uit een hel op aarde, we komen uit het spreekwoordelijke Hof van Eden. Een tuin is de hoogste vorm van samenwerking tussen organismen. En kijk nu eens wat we hebben gedaan, kijk eens naar de wereld waarin we tegenwoordig leven. Kijk om je heen, we zitten nu in de hel. Dit werd al voorspeld in het Boek der Openbaring uit de Bijbel, waar werd gesproken over de Vier Ruiters van de Apocalyps. Deze vier ruiters worden vertegenwoordigd door ziekte, hongersnood, oorlog en dood.

De Vier Misvattingen die Ons Wereldbeeld Veranderen- Van Newtoniaanse Principe tot Samenwerkende Evolutie

Apocalyps en Alternatieve Kansen

Is dit een onvermijdelijk einde van onze wereld of is er een alternatieve mogelijkheid? Doorgaans is het concept van een Apocalyps een zeer beangstigend idee, een ineenstorting van de wereld zoals we die kennen. De oorspronkelijke betekenis van ‘Apocalyps’ in het Grieks betekent een onthulling, een ontsluiering van kennis die we voorheen nog niet zagen. En dat is precies wat we nu onder ogen zien, want de nieuwe kennis waar we aan blootgesteld worden zal ons van destructie naar de creatie van een betere, functionelere wereld brengen.

De Aard van een Beschaving

Laten we terugkeren en het basiskarakter van een beschaving begrijpen. Een beschaving is gebaseerd op een set van waarheden die door de mensen van die beschaving worden begrepen als een geldige interpretatie van de wereld. En wanneer een waarheid van de beschaving verandert, verandert ook de beschaving. Een beschaving wordt gekenmerkt door zijn cultuur, zijn gedrag. Maar waar komen deze gedragsnormen vandaan? In de vorige beschaving kwamen ze van religie, die ons een aantal overtuigingen gaf over de geest, God, de planeet en de kerk had een prachtig zelfbegrip, genaamd onfeilbare kennis. Dit is het geloof dat wat de kerk zegt direct van God komt en absoluut waar is.

De Vier Misvattingen die Ons Wereldbeeld Veranderen- Van Newtoniaanse Principe tot Samenwerkende Evolutie

Het Einde van de Onfeilbaarheid

Dit zou alleen werken zolang de kennis onfeilbaar bleek te zijn. Maar als er iets die kennis zou verstoren, zou het de beschaving in de war brengen. Maar in 1543 onthulde een priester genaamd Copernicus dat sommige van deze onfeilbare kennis behoorlijk onjuist was. Onthoud dat het geloof van de kerk was dat de aarde het centrum van het universum was en dat alle sterren, de zon, de planeten allemaal om de aarde heen draaiden.

Copernicus en de herziene kijk op het universum

Copernicus probeerde een kalender te berekenen op basis van zijn geloof, maar dit werkte niet. Hij ging eigenlijk terug naar het tijdperk van Ptolemaeus in Egypte en ontdekte dat de zon volgens de Egyptenaren het middelpunt van ons specifieke universum was en dat de aarde om de zon draaide. Toen Copernicus de zon in het centrum van het universum plaatste, kon hij nauwkeurig de data van alle ceremonies voor de kerk voorspellen. Echter, door dit te doen, creëerde hij een ketterij.

Betekenis van het werk van Copernicus

Het belang van Copernicus’ werk is dat het het idee van onfeilbaarheid doorbrak en een kans bood voor nieuwe ideeën om de wereld binnen te komen, los van het dogma van de kerk. Er is een oud gezegde dat we allemaal kennen: kennis is macht. Ik zeg ja, dat is een zeer ware uitspraak. Maar laat me ook de uitspraak in een andere context plaatsen: een gebrek aan kennis vertegenwoordigt ook een gebrek aan macht. Dus als we bepaalde kennis niet hebben, dan worden we machteloos in het veld waar die kennis wordt toegepast.

De Vier Misvattingen die Ons Wereldbeeld Veranderen- Van Newtoniaanse Principe tot Samenwerkende Evolutie

Vier fundamentele misvattingen

We erkennen nu dat vier fundamentele overtuigingen die de cultuur en wat we de beschaving van wetenschappelijk materialisme noemen, hebben gevormd, gebrekkig of ronduit verkeerd blijken te zijn. Als gevolg daarvan drukt de beschaving een gebrek aan macht uit door zich te houden aan incorrecte verhalen.

Ik verwijs naar deze vier basisprincipes die gebrekkig zijn als de vier misvattingen van de Apocalyps. Wanneer we de term mythe gebruiken, bedoelen we eigenlijk een overtuiging die we hebben aangenomen als waar, of het nu waar is of niet. We bezitten het als waarheid en als gevolg daarvan creëren we een wereld op basis van die mythe. Nu, als de mythe vals is, dan zal de wereld die we creëren niet in harmonie zijn met het echte leven.

Welke overtuigingen hebben we aangenomen die nu verkeerd zijn en hebben ons uit de harmonie op deze planeet gehaald? Dit is een lijst van de vier misvattingen die de beschaving hebben misleid.

  1. Newtoniaanse Principe: Het geloof in een Newtoniaans universum suggereert een scheiding tussen materie en energie, met de nadruk op materie als primair. Dit perspectief suggereert dat, omdat we fysieke wezens zijn, we onderworpen zijn aan de wetten van de materiële wereld en kunnen we de geestelijke, energetische wereld negeren.

  2. Genetische Determinisme: De misvatting van genetisch determinisme stelt dat onze genen onze gezondheid en welzijn bepalen. Dit leidt tot het geloof dat we geen controle hebben over onze gezondheid, en dat we eenvoudigweg slachtoffers zijn van de genen die we hebben geërfd.

  3. Willekeurige Evolutie: Een andere misvatting is dat evolutie wordt aangedreven door willekeurige mutaties. Deze kijk op evolutie suggereert dat er geen doel of bedoeling is in ons bestaan – dat we simpelweg het product zijn van willekeurige genetische mutaties.

  4. Competitieve Evolutie: De uitbreiding van de Darwiniaanse theorie stelt dat evolutie wordt aangedreven door concurrentie om fitheid, een strijd om te overleven. Dit idee heeft ertoe geleid dat we elkaar als concurrenten zien in een strijd om te overleven, in plaats van als samenwerkende delen van een groter geheel.

Misvatting 1: Newtoniaans Principe

Het Newtoniaanse principe, dat het universum in twee rijken verdeelt – een fysieke, materiële, mechanische sfeer en een onzichtbare, energetische sfeer – staat centraal in onze wereld en het universum waarin we leven. Als wezens gemaakt van materie, worden we geacht ons te conformeren aan de materiële wetten die Newton heeft vastgesteld. We worden dan gewoon fysieke machines, terwijl we de relevantie van de zichtbare sfeer om ons heen negeren, die vroeger werd aangeduid als een spirituele sfeer. We leven in een wereld zonder spiritualiteit, in een wereld van materialiteit met het doel om meer en meer materie te verkrijgen, meer en meer materiaal om te laten zien hoe krachtig we zijn in deze wereld.

De Newtoniaanse overtuiging van een op materie gebaseerd universum is onjuist volgens de nieuwe inzichten van de kwantumfysica. Materie blijkt een illusie te zijn. Wanneer we de structuur van het atoom onderzoeken, blijkt er geen specifieke structuur te zijn, maar is het eigenlijk een energiewerveling. Alles is energie en deze energie kan niet gescheiden worden; energie vertegenwoordigt eenheid. Alle energie en alle individuele dingen die we als materie zien, zijn allemaal met elkaar verbonden. Kwantumfysica is de meest geldige wetenschap op deze planeet. Er is geen wetenschap die meer getest en bevestigd is dan de kwantumfysica. We moeten beginnen met het herkennen van een eenheid in plaats van een scheiding in de materiële wereld.

Oplossing 1

Newtoniaans principe vervangen door kwantumfysica

In plaats van een materialistisch universum, erkennen we nu een universum dat gebaseerd is op energie, trillingen en bewustzijn. We zijn meer dan alleen fysieke wezens; we zijn ook energetische wezens. Dit erkennen kan ons helpen om te begrijpen dat we op diepere niveaus met elkaar en met het universum zijn verbonden.

Misvatting 2: Genetische Determinisme

Het tweede geloof dat onjuist blijkt te zijn, is het geloof in genetische determinisme. In genetische determinisme geloven we dat genen de kenmerken van ons leven bepalen. Voor zover wij weten, hebben we de genen waarmee we geboren zijn niet gekozen. Als we de kenmerken die we hebben niet leuk vinden, kunnen we de genen niet veranderen. Daarbovenop geloven we dat genen zichzelf aan- en uitschakelen. Dan beginnen we te beseffen dat onze levens worden gecontroleerd door factoren waarover we geen controle hebben, dat genen ons controleren en wij hen niet. We worden slachtoffers van onze erfelijkheid.

Wel, dit geloof is volledig onjuist, omdat we nu weten dat er een nieuwe wetenschap is. Het wordt niet genetica genoemd, maar epigenetica. In genetica controleren de genen ons leven. In epigenetica is het belangrijk om de betekenis van het woord epigenetica te begrijpen, omdat Epi boven betekent.

Dus wat betekent het?

De karakters die we uitdrukken worden gecontroleerd boven (Epi) de genen. Nu weten we dat ons bewustzijn en onze reactie op de omgeving is wat onze genetica controleert en reguleert. Door mijn bewustzijn en mijn reactie op de omgeving kan ik 30.000 verschillende variaties van mijn genen maken.

Oplossing 2

Genetische determinisme vervangen door epigenetica

Met het begrip dat we onze genen niet zijn, maar dat we controle hebben over hoe onze genen worden uitgedrukt, ontstaat een gevoel van empowerment. We zijn niet alleen maar slachtoffers van onze genetica; we kunnen daadwerkelijk invloed hebben op onze gezondheid en ons welzijn.

Misvatting 3: Willekeurige Evolutie

De derde misvatting is willekeurige evolutie. Willekeurige evolutie betekent dat de evolutie zoals we die zien niet is geleid, dat het gewoon een toeval is. Deze willekeurigheid komt van de mutaties die zorgen voor evolutie. De misvatting is dat we geloven dat deze mutaties willekeurig zijn. Dit is een misvatting, omdat we nu weten dat de mutaties die evolutie veroorzaken niet willekeurig zijn, maar daadwerkelijk worden beïnvloed door de omgeving. Dus het is niet een toevallige, willekeurige evolutie, maar een evolutie die reageert op de omgeving.

Oplossing 3

Willekeurige evolutie vervangen door bewuste evolutie

Het idee dat evolutie niet willekeurig is maar reageert op de omgeving, betekent dat we als individuen en als samenleving de mogelijkheid hebben om de koers van onze evolutie te beïnvloeden door de omstandigheden om ons heen te veranderen.

Misvatting 4: Competitieve Evolutie

De laatste misvatting is dat evolutie een competitieve strijd is. We hebben dit uit de Darwiniaanse theorie gehaald, dat het een competitieve strijd is om te overleven. De sterkste overleeft. Dit betekent dat alle andere organismen concurrenten zijn. Dus in plaats van dat we een wereld zijn van broederlijke samenwerking, is het een wereld van oorlog, van competitie, om te zien wie er zal overleven.

Dit is volledig onjuist volgens de moderne wetenschap. De moderne wetenschap erkent nu dat het overleven van de meest samenwerkende organismen, en niet van de meest competitieve organismen, is wat de evolutie vooruit helpt. In plaats van dat het een competitieve wereld is, is het eigenlijk een wereld van gemeenschap en samenwerking.

Deze vier misvattingen hebben bijgedragen aan de schepping van een wereld waarin we geloven dat we ons moeten bezighouden met materiële zaken, dat we slachtoffers zijn van onze genen, dat het leven willekeurig en competitief is. Maar met het ontmaskeren van deze misvattingen, ontstaat er een geheel nieuw wereldbeeld.

Oplossing 4

Competitieve evolutie vervangen door samenwerkende evolutie

Het begrip dat samenwerking, en niet competitie, het overlevingsmechanisme is, nodigt ons uit om samen te werken voor het welzijn van de hele gemeenschap in plaats van alleen voor ons individuele overleven.

Als we deze misvattingen vervangen door een nauwkeuriger wereldbeeld, hebben we de kans om een meer holistische, verenigde en doelgerichte samenleving te creëren. Het biedt een fundament voor een nieuw paradigma dat kan leiden tot een duurzamere, meer vreedzame wereld.

Overgang naar een nieuwe wereld

Deze nieuwe inzichten dagen ons uit om de manier waarop we leven en onze relatie met de wereld om ons heen te heroverwegen. We worden geconfronteerd met de keuze om ons bewustzijn te vergroten, verantwoordelijkheid te nemen voor onze gedachten en acties, en samen te werken voor het welzijn van de planeet en al haar bewoners.

De Vier Misvattingen die Ons Wereldbeeld Veranderen- Van Newtoniaanse Principe tot Samenwerkende Evolutie

Terwijl de wereld om ons heen lijkt te wankelen, is het belangrijk om te erkennen dat we geen passieve slachtoffers zijn in dit proces. We zijn degenen die deze evolutie in gang zetten en daarom worden we nu door de natuur opgeroepen om te veranderen. We moeten ons levenswijze veranderen als we willen blijven voortbestaan op deze planeet.

De nieuwe overtuigingen en inzichten die we besproken hebben, bieden ons de kracht om ons leven en de wereld waarin we leven te veranderen. Door ons bewust te worden van deze kracht en deze kennis toe te passen, kunnen we een nieuw tijdperk betreden. Een tijdperk waarin we de hemel op aarde kunnen ervaren.

Laten we deze reis naar bewustzijn en harmonie samen maken. Laten we de oude mythes en misvattingen loslaten en plaatsmaken voor een nieuwe realiteit. Laten we onze kennis en macht gebruiken om een wereld te creëren waarin we in harmonie leven met de natuur, waarin samenwerking de norm is en waarin we het beste van onszelf en onze planeet naar voren brengen.

Dankjewel.

Bron: YouTube video

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking: Nick Haenen | Spelling en grammatica: Sofie Janssen


Zoeken


Persoonlijkheidstesten ⭐

Libido Test – Mannen

Libido Test – Mannen

29 januari 20231227 views
Creëert het Universum zichzelf?

Visuele Persoonlijkheid Test

17 januari 2023940 views
Doe de ADHD test

A.D.H.D. Test

13 januari 2023596 views
Hoe inclusief ben jij? Doe de test!

Inclusiviteit Test

13 januari 2023662 views
Stress test

Stress Test

3 februari 20211768 views
Spiritualiteitstest

Spiritualiteit Test

3 februari 20211037 views
Persoonlijkheid Test

Persoonlijkheid Test

3 februari 2021823 views
IJdelheid Test

IJdelheid Test

3 februari 2021566 views
Emotionele Intelligentie Test

Emotionele Intelligentie Test

3 februari 20211154 views