meditatieMeditatie roept bij veel mensen nog steeds de associatie op van “zweverig”, maar toch blijken veel topsporters, scholen en steeds meer bedrijven meditatie toe te passen.

De bestuurder van de vakbond CNV Publieke Zaak heeft meditatie als nieuwe arbeidsvoorwaarde geïntroduceerd bij de cao-onderhandelingen en is hiermee de eerste vakbond.

Door te mediteren neemt de arbeidsproductiviteit toe, wordt het werkplezier verhoogd en daalt het ziekteverzuim. Ook zijn er scholen, onder andere in Almere, die meditatie als keuzevak willen aanbieden. Een bijzondere ontwikkeling.

De Transcendente Meditatie techniek (TM), bedacht door Maharishi Mahesh Yogi, is één van de meest onderzochte methoden. Het onderzoek naar de effecten van TM is onderzocht op 4 gebieden.

 • Onderzoek naar de invloed van TM op de geest
 • Onderzoek naar de uitwerking van TM op het lichaam
 • Onderzoek naar de invloed van TM op het sociaal functioneren
 • Onderzoek naar het effect van TM op de samenleving als geheel
Meditatie
MRI scans

Wat onder andere uit het wetenschappelijk onderzoek ontdekt is, is een toename in de groeisnelheid van de intelligentie bij mediterende scholieren, een toename in

 •  het concentratie en bevattingsvermogen
 •  verbeterde studieresultaten
 •  verbetering van het zelfvertrouwen
 •  meer verbetering in ADHD
 •  creativiteit
 •  meer tolerantie
 •  beter incasseringsvermogen
 •  minder nervositeit
 •  minder angst
 •  minder depressie en geremdheid

Tevens een afname van stress verschijnselen en een verbeterde weerstand tegen ziekten (o.a. daling van te hoge bloeddruk).

Maar ook meer tolerantie jegens anderen, verminderde neiging tot domineren, meer vriendelijkheid en flexibiliteit. Beoefenaars voelen zich gelukkiger en ervaren een blije stemming, een meer optimistische levens- en toekomstverwachting, meer stressbestendig en een groter gezondheidsbewustzijn.

Naast deze bijzondere uitkomsten van de werking van meditatie blijkt er ook sterke statistische aanwijzingen te zijn van een uitstralingseffect op de omgeving.

Groep Meditatie

Indien de mediterende groep groot genoeg is, bleek er een opmerkelijk meetbare positieve invloed te ontstaan op het leefklimaat van een stad, streek of zelfs van een geheel land.

Zo daalden onder andere misdaadcijfers, verkeersongelukken en namen ziekenhuisopnames af.

Dit zijn serieuze wetenschappelijke onderzoeken die tevens in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd zijn en de betrouwbaarheid van het onderzoek aantonen.

Dit wetende zou je als overheid eigenlijk dienen te kiezen om op alle scholen, bedrijven en (top)sportverenigingen meditatie als onderdeel van het dagelijks leven te promoten.

Want welke school, welke organisatie, welke topsporter, welk individueel mens verlangt niet naar

 • meer mentaal evenwicht
 • betere waarneming
 • minder angst
 • minder stress
 • langer leven
 • jeugdiger leven
 • meer productiviteit
 • betere relaties op werk
 • een beter zelfbeeld
 • minder geweld
 • betere levenskwaliteit
 • minder misdrijven
 • minder verkeersongevallen

meditatie sheilaWil je zelf Transcendente meditatie leren? Er zijn veel scholen in Nederland die dit op een professionele manier bieden.

Toch in dit artikel een kleine impressie van de toepassing: De techniek dient tweemaal per dag 10 tot 20 minuten worden beoefend, met gesloten ogen.

Hierbij kan de beoefenaar plaatsnemen op een gemakkelijke stoel of een (meditatie)kussen. Liever niet liggend, omdat de kans om in slaap te vallen dan groot is en de meditatie zijn effect niet bereikt. Het is de bedoeling om volkomen wakker te blijven tijdens de meditatie.

De Transcendente techniek bestaat voornamelijk uit het in gedachten herhalen van een geselecteerde woordklank, mantra genaamd, en het toelaten dat de herhaling van de mantra stiller en stiller wordt, tot de mantra verdwijnt en men alleen nog bewust is, zonder gedachten.

Tijdens de meditatie maakt de beoefenaar contact met de bron van creativiteit die in de geest besloten ligt. Het is door iedereen gemakkelijk te leren en te beoefenen, onafhankelijk van leeftijd, godsdienst of cultuur.

4/5 - (10 stemmen)

Vergelijkbare berichten