De Kracht Van Verheven Emoties En Intenties – Dr. Joe Dispenza

De kracht van verheven emoties en intenties – dr. Joe Dispenza1160 keer gelezen sinds
18
minuten leestijd
18
minuten leestijd
1160 keer gelezen sinds

5
(1)

Heb je wel eens stilgestaan bij de kracht van verheven emoties en intentie in je geest? En ben je bekend met het effect van het plannen van je gedrag in je geest, door te repeteren wat je gaat doen? Dit zorgt ervoor dat de circuits in jouw hersenen alvast worden aangelegd alsof de ervaring al heeft plaatsgevonden. Met behulp van deze mentale repetitie kun jij jouw brein op een positieve manier beïnvloeden. Start vandaag nog met deze reis.

Bewustwording onbewuste gedachten

Wat doe jij ‘s ochtends als je wakker wordt? Grijp jij ook naar jouw mobiele telefoon om social media of nieuws te checken? Wat als we dit patroon doorbreken en ons afvragen: “Hoe kan ik mezelf vandaag op mijn best aan de wereld presenteren?” Laten we bewust worden van onze onbewuste gedachten zodat ze niet meer aan ons voorbijgaan zonder dat wij erbij stilstaan.

Emoties, gedragingen en gedachten

Soms hebben we last van negatieve automatische gewoontes die voortkomen uit oude patronen. We denken dan bijvoorbeeld: “Ik kan het niet.” “Niemand houdt van me.” “Ik ben slecht.” Het is belangrijk om deze emoties, gedragingen en gedachten te herkennen en ons hiervan bewust te worden. Het woord meditatie betekent letterlijk vertrouwd raken met onszelf. Door ons bewust te worden van onze onbewuste gedachten, leren we onszelf kennen.

Als we bekend zijn met onze automatische gewoontes kunnen we hierop anticiperen en bewuster handelen. We kunnen bijvoorbeeld zeggen: “Geen geklaag meer, geen zelfmedelijden meer of anderen veroordelen.” Of: “Ik ga me niet meer schuldig voelen. Ik ben er klaar mee om mezelf als onwaardig te beschouwen.”

Het plannen van je gedrag

We weten dat mentale repetitie de circuits in onze hersenen installeert alsof de ervaring al heeft plaatsgevonden. Als we ons daarom voorbereiden op een situatie door het plannen van ons gedrag in onze geest, dan bereiden we ook ons brein voor op deze toekomstige ervaring. Onze hersenen zijn dan niet langer gericht op het verleden, maar staan open voor nieuwe mogelijkheden.

Een nieuwe staat van zijn

Door elke dag bewust bezig te zijn met wie we willen zijn en hoe we willen handelen, creëren wij een nieuwe staat van geest en lichaam die biologisch gezien anders is dan de oude staat waarin wij leefden. We moeten deze nieuwe staat vasthouden door middel van herhaling en het cultiveren van verhoogde emoties. Op deze manier kunnen we ons gedrag in lijn brengen met onze bedoelingen en werken aan een nieuwe bestemming voor onszelf.

Als we elke dag opstaan met dezelfde negatieve gevoelens als de vorige dag, dan keren we terug naar onze oude staat. Het is belangrijk om ons bewust te zijn van onze emoties, gedragingen en gedachten zodat we ons brein kunnen trainen om open te staan voor nieuwe mogelijkheden en ervaringen. Zo kunnen wij werken aan een betere toekomst voor onszelf.

Verandering en kansen

Als we onze gedachten veranderen en positieve emoties cultiveren, kunnen we ons gedrag aanpassen aan onze bedoelingen. Dit kan leiden tot nieuwe kansen in ons leven. Door bewust te zijn van onze onbewuste gedachten en meditatie kunnen we een nieuwe staat van geest en lichaam creëren.

Blijvende verandering

Het vergt tijd, aandacht en discipline om blijvende verandering te realiseren. Het plannen van ons gedrag in onze geest helpt bij het repeteren van wat we gaan doen. Hierdoor worden circuits in onze hersenen geïnstalleerd die ons helpen bij het bereiken van blijvende verandering.

Bewustwording en meditatie

Mediteren betekent letterlijk ‘vertrouwd raken met’. Door meditatie kunnen we ons bewuster worden van automatische gewoontes en onbewuste gedragingen. Als we bekend zijn met onze emoties, kunnen we deze loskoppelen van oude patronen uit het verleden.

Plannen van gedrag

Het plannen van ons gedrag in onze geest is essentieel voor het creëren van nieuwe gewoontes. Het cultiveren van positieve emoties helpt hierbij. Dagelijkse herhaling zorgt ervoor dat de circuits in onze hersenen zich instellen op de toekomstige gewoontes die wij willen ontwikkelen.

Maar hoe doen we dit precies? Het begint allemaal met het bewust worden van onze onbewuste gedachten. Vaak staan wij niet stil bij de gedachten die in ons hoofd opkomen en laten wij deze ongemerkt ons gedrag bepalen. Door hier bewuster van te worden, kunnen wij deze gedachten aanpassen en zo ons gedrag veranderen.

Een goede manier om dit te doen is door ‘s ochtends bij het wakker worden niet gelijk naar onze mobiele telefoon te grijpen, maar juist stil te staan bij wie we willen zijn en wat we vandaag willen bereiken. Door bewust bezig te zijn met onze intenties voor de dag, kunnen wij ons brein als het ware ‘programmeren’ om ons hierbij te helpen.

Meditatie kan hierbij ook een waardevolle tool zijn. Meditatie helpt ons om meer bewustzijn te creëren over onze automatische gewoontes en onbewuste emoties en gedachten. Door regelmatig te mediteren leren wij onszelf beter kennen en kunnen wij bewuster kiezen hoe wij reageren op situaties.

Biologische verandering

Door mentale repetitie – oftewel het plannen van ons gedrag in onze geest – installeren wij nieuwe circuits in onze hersenen zodat het lijkt alsof de ervaring al heeft plaatsgevonden. Hierdoor primen we eigenlijk onze hersenen voor toekomstige situaties.

Het combineren van een duidelijke intentie met een verhoogde emotie kan zelfs biologische veranderingen teweegbrengen. Dit betekent dat wij letterlijk een andere persoon worden, zowel mentaal als fysiek.

Het is dus belangrijk om onze intenties en emoties bewust te kiezen en deze dagelijks te herhalen. Hierdoor kunnen wij ons brein trainen om ons te helpen bij het bereiken van onze doelen en zo werken aan een betere toekomst voor onszelf.

Wat is Kwantumfysica?

Kwantumfysica stelt dat geest en materie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Materie heeft een geest en de geest zit in de materie. Dit betekent dat de Newtoniaanse natuurkunde, die voorspelbaarheid biedt, onze wereld beheerst. Bijvoorbeeld bij het lanceren van een raket naar de maan moeten we afstand en snelheid berekenen om te weten waar we heengaan en hoe lang het zal duren.

Echter, kwantumfysica gaat over onvoorspelbaarheid en onzekerheid. Het bestudeert subatomaire deeltjes zoals elektronen en fotonen die anders reageren dan voorspeld zou worden door hun gedrag te vergelijken met planeten die rondom zonnen draaien. De aanwezigheid van een waarnemer verandert zelfs het gedrag van deze kleine deeltjes.

De toekomst instuderen

Mensen hebben echter controle over hun percepties omdat zij in staat zijn om hun brein te veranderen door nieuwe gewoontes aan te nemen en zichzelf elke dag opnieuw uit te vinden in plaats van vast te houden aan oude patronen. Door het plannen van gedrag begint ons brein zich voor te bereiden op wat er komen gaat alsof het al heeft plaatsgevonden.

Het is belangrijk om emoties los te laten die ons vastzetten in stressvolle situaties omdat dit ervoor zorgt dat we energie verliezen en meer materieel worden in plaats van energiek. Als we ons bewust zijn van deze emoties, kunnen we ons richten op het huidige moment en alle mogelijkheden die daarin aanwezig zijn.

De Verbinding tussen Geest en Materie in de Kwantumfysica

Kwantumfysica stelt dat geest en materie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Dit betekent dat de Newtoniaanse natuurkunde onze wereld regeert omdat het voorspelbaarheid biedt. Bijvoorbeeld bij het lanceren van een raket naar de maan moeten we afstand en snelheid berekenen om te weten waar we heengaan en hoe lang het zal duren.

Echter, kwantumfysica gaat over onvoorspelbaarheid en onzekerheid. Het bestudeert subatomaire deeltjes zoals elektronen en fotonen die anders reageren dan voorspeld zou worden door hun gedrag te vergelijken met planeten die rondom zonnen draaien. De aanwezigheid van een waarnemer verandert zelfs het gedrag van deze kleine deeltjes.

Beter waarnemen

We kunnen echter betere waarnemers worden als we ons bewust zijn van onze percepties. Door elke dag nieuwe gewoontes aan te nemen, train je je brein om zich voor te bereiden op wat er komen gaat alsof het al heeft plaatsgevonden.

Het is belangrijk om emoties los te laten die ons vastzetten in stressvolle situaties omdat dit ervoor zorgt dat we energie verliezen en meer materieel worden in plaats van energiek. Als we ons bewust zijn van deze emoties, kunnen we ons richten op het huidige moment en alle mogelijkheden die daarin aanwezig zijn.

Het belang van verhoogde emoties

Leven bij de hormonen van stress leidt tot uitputting van een onzichtbaar veld rondom het lichaam dat omgezet wordt in chemie. Het veld krimpt waardoor er minder energie is en meer materie. Mensen proberen dan meestal de uitkomst te beïnvloeden door manipulatie of bedrog omdat ze denken dat dit de enige manier is om hun doelen te bereiken.

Echter, als we ons bewust zijn van onze percepties, kunnen we ons richten op het huidige moment waarin alle mogelijkheden zich bevinden. We moeten niet proberen om de uitkomst te forceren, maar juist werken aan onszelf zodat we betere waarnemers worden en onze gedachten alleen kunnen veranderen.

Het kwantummodel van de werkelijkheid

Als je jezelf elke dag bekijkt met dezelfde mindset als 10 jaar geleden, dan zit je vast in de voorspelbare wereld van de Newtoniaanse natuurkunde. Maar wat als we beter kunnen worden in waarnemen? De kwantumfysica stelt dat geest en materie zo nauw met elkaar verbonden zijn dat ze niet gescheiden kunnen worden. Dit betekent dat geest invloed heeft op materie en andersom.

De kwantumfysica bestudeert kleine deeltjes zoals elektronen en fotonen in atomen. In eerste instantie verwachtten wetenschappers dat deze zich voorspelbaar zouden gedragen, net als planeten rond een zon. Maar dit bleek niet het geval te zijn; deze deeltjes reageren op geest.

Het instorten van de golffunctie is het proces waarbij het elektron verandert van een golf van mogelijkheden naar een concreet deeltje wanneer het wordt gemeten door een kwantumfysicus. Als er niet meer wordt waargenomen, verandert het terug naar energie. Dit laat zien hoezeer onze perceptie invloed kan hebben op wat we waarnemen.

Maar wat betekent dit voor ons dagelijks leven?

Wanneer we elke dag dezelfde routine volgen, blijven we hangen in ons verleden en beperken we onszelf tot dezelfde mogelijkheden voor onze toekomst. Het plannen van ons gedrag kan echter helpen om onze hersenen te trainen om zich voor te bereiden op de toekomst en uit het verleden te komen.

Verhoogde emoties spelen hierin ook een belangrijke rol. Wanneer we leven in een staat van stress, vermindert ons energieveld en worden we meer materie dan energie. Dit kan leiden tot gedrag dat gericht is op het manipuleren of forceren van de uitkomst die we willen.

Maar dat doen ze niet, ze reageren op geest.

Maar dat doen ze niet, ze reageren op geest. En nu komt dus plotseling de kwantumfysicus langs om het elektron te meten, en het elektron gaat van een golf van mogelijkheid en al die energie, ineenstorten tot een deeltje, en dat heet het instorten van de golffunctie. Ze keren zich om en kijken en observeren het elektron niet meer, en het verandert weer in energie. Dus, geest beïnvloedt materie.

De toekomst instuderen en het brein veranderen

Ja. Je gaat een nieuwe kans tegenkomen omdat je in een nieuwe staat van zijn bent, en dat is wat we mensen leren – om de toekomst te repeteren en het brein uit het verleden te halen en in de toekomst te zetten. Haal het lichaam uit het verleden en zet het in de toekomst.

Maar als je elke dag met hetzelfde gevoel opstaat en je wordt wakker en je denkt: “Oh mijn God, wie is dat? Oh God, wacht, laat me mijn problemen herinneren,” ben je net teruggekeerd naar de oude ik.

Dus, het plannen van je gedrag – het onderzoek toont aan dat als je begint te plannen wat je gaat doen en hoe je het gaat doen, je je hersenen zo begint te veranderen dat het lijkt alsof de gebeurtenis al heeft plaatsgevonden, en je begint je hersenen voor te bereiden op de toekomst en uit het verleden.

En als je de emotie kunt creëren, ben je meer geneigd om je gedrag in overeenstemming te brengen met je bedoelingen. Je handelingen zijn gelijk aan je gedachten, en je geest en lichaam werken samen, en zo begin jij een nieuwe bestemming te bereiken. We hebben dit keer op keer gezien.

De Verbinding tussen Geest en Materie in de Kwantumfysica

Wat is de eenvoudige definitie van kwantum? De kwantumfysica zegt dat jouw geest en materie zo nauw met elkaar verbonden zijn dat het onmogelijk is deze twee te scheiden – dat materie een geest heeft, terwijl geest in materie zit; deze twee kun jij niet loskoppelen. En dus is Newtoniaanse natuurkunde die we ervaren voorspelbaarheid: “We gaan bijvoorbeeld een raket naar de maan schieten.”

We moeten dan afstand weten; we moeten snelheid weten. Omdat we al die elementen kunnen uitrekenen kunnen wij door middel van Newtoniaanse natuurkunde voorspellen waar we heengaan; ook kunnen we voorspellen hoeveel tijd het vergt. Maar het kwantummodel van de werkelijkheid gaat over onvoorspelbaarheid; het gaat over deze plaats van onzekerheid.

En dus, in de kwantumfysica is het verbazingwekkend, want toen ze begonnen met het bestuderen van de zeer, zeer kleine deeltjes in atomen zoals elektronen en fotonen, verwachtten ze dat die zich zouden gedragen als planeten die rond de zon draaien, voorspelbaar. Maar dat doen ze niet. Ze reageren op geest.

En nu komt dus plotseling de kwantumfysicus om het elektron te meten, en het elektron gaat van een golf van mogelijkheid en al die energie stort ineen tot een deeltje. En dat heet dan weer: “het instorten van golffunctie”. Ze keren zich om en kijken en observeren het elektron niet meer – waarna dit weer verandert in energie. Dus: geest beïnvloedt materie.

Wat als we beter kunnen worden in waarnemen

Ik heb honderden keren martini’s gedronken met Kwantumfysici tot ‘s avonds laat; zij zeggen altijd: “Nou, het waarnemerseffect werkt heel goed voor de hele kleine subatomaire deeltjes, maar niet voor de gewone werkelijkheid.” En ik zeg altijd hetzelfde tegen hen: “Ja, de waarnemer werkt wel voor het hele kleine en niet voor het hele grote, maar wat als wij nou slechte waarnemers zijn? Wat als we beter kunnen worden in het waarnemen?

Met andere woorden, als je elke ochtend wakker wordt en je doet elke keer hetzelfde wat je de afgelopen 10 jaar hebt gedaan, dan zit je gevangen in de voorspelbare wereld van de Newtoniaanse natuurkunde. En als je steeds weer hetzelfde doet, kunnen we je verleden oppakken en op je toekomst zetten, en die zal precies hetzelfde zijn.”

Dus, als je je leven elke dag vanuit hetzelfde denkniveau bekijkt, dan stort je dezelfde mogelijkheden in dezelfde werkelijkheid. Dus als je mensen leert om zich te concentreren op vinden van het huidige moment; bestaan ​​in de kwantumfysica alle mogelijkheden in dit moment.

Maar hersenen van veel mensen anticiperen op basis van hun verleden op hun toekomst; ze zijn niet aanwezig in dit moment. Daarom is training nodig; dat vereist dat mensen zich terugtrekken uit hun leven en oefenen met aanwezig zijn in dit huidige moment door middel van meditatie of mindfulness-oefeningen.

Het belang van verhoogde emoties

Wanneer je leeft bij de hormonen van stress, dan is het voor de meeste mensen niet bekend dat er een onzichtbaar energieveld rondom je lichaam bestaat. Wanneer je reageert op iets of iemand, put je uit dit veld en zet je deze om in chemie. Dit veroorzaakt een krimp van het veld rondom je lichaam. Hoe weet ik dit? Ik heb het gemeten. En nu ben je meer materie en minder energie; meer deeltje en minder golf.

En wat doen de meeste mensen als ze zich in deze toestand bevinden? Ze proberen de uitkomst te beïnvloeden door te manipuleren, bedriegen of stelen omdat dat de enige manier lijkt om te krijgen wat ze willen.

Het kwantummodel van de werkelijkheid

Echter, volgens het kwantummodel van de werkelijkheid zijn geest en materie zo nauw met elkaar verbonden dat zij niet gescheiden kunnen worden – materie heeft een geest, terwijl geest in materie zit – waardoor voorspelbaarheid wordt vervangen door onvoorspelbaarheid.

Wanneer we ons echter volledig concentreren op het huidige moment, vergeten we onze identiteit en ons verleden. We worden niemand, niets, nergens en op geen enkel tijdstip. In deze toestand van het onbekende kunnen we ons lichaam genezen of iets in ons leven transformeren door middel van gedachten alleen.

Om dit te bereiken moeten onze gedachten zich concentreren op het huidige moment. Dit hebben we gemeten met hersenscans: wanneer mensen aanwezig zijn in dit moment dan gaan ze van een gerichte aandacht naar hun lichaam, omgeving en tijd tot het worden van niemand, niets, nergens en op geen enkel tijdstip – een gedachte die onmogelijk lijkt.

De kracht van intentie en emotie

In wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat wanneer iemand zijn hart opent en verhoogde emoties kan volhouden, het magnetische veld rondom het lichaam verbreedt tot wel negen meter breed. Dit betekent dat we meer energie dan materie worden, meer golf dan deeltje, wat ons in staat stelt betere effecten op de werkelijkheid uit te oefenen.

Wanneer je dus je hart opent, zend je een handtekening uit die vergelijkbaar is met het laten vallen van een steentje in water en daarmee rimpelingen veroorzaakt. Door deze toestand voortdurend aan te houden kun je een bredere invloed uitoefenen. Er werd ook een experiment uitgevoerd waarbij ervaren bidders en genezers werden gevraagd om met hun geest en intenties drie flesjes DNA te zien opwinden of afwikkelen.

Aan het eind van dit experiment bleek er niets veranderd te zijn. Maar toen deelnemers werd gevraagd hun hart te openen en zich dankbaar en positief te voelen, ontrolde 25% van het DNA zich op afstand. Onze gedachten hebben elektrische lading in het kwantumveld terwijl onze gevoelens magnetische lading hebben. Deze elektromagnetische handtekeningen beïnvloeden elk atoom in ons leven.

Het managen van onze energie

Waar we onze aandacht op richten is waar we onze energie plaatsen. Als we ons concentreren op het bekende en de voorspelbare toekomst of vertrouwde emoties uit het verleden, halen we energie weg uit het huidige moment. Hierdoor hebben we geen energie meer over om te creëren. Om contact te maken met het kwantumveld moeten we voorbij onze identiteit, ons verleden, onze toekomstvoorspellingen, gezichten, kledingkasten en sportauto’s komen.

We kunnen het kwantumveld betreden als iemand, maar om dit goed te doen moeten we binnengaan als niemand. Op deze manier kunnen we onbekende of prachtige ervaringen in ons leven creëren die ons geboorterecht zijn. Het managen van onze energie is essentieel in ons leven. Als we leven vanuit stresshormonen zonder een veld of energie te hebben, kunnen we geen effect op de materie uitoefenen.

Het openstellen van ons hart zorgt echter voor een energiestroom waarmee anderen ook worden beïnvloed. Door ons hart te openen en coherente golven in onze hersenen en hart te produceren kunnen wij wonderbaarlijke dingen tot stand brengen. Dit vereist training, oefening en zelfprogrammering om beperkende overtuigingen los te laten. Wellness is net zo besmettelijk als ziekte en door groepsgewijs aan dit proces te werken kan er verbazingwekkend resultaat worden bereikt.

De kracht van intentie en gevoel

Bij een experiment werd aan mensen gevraagd om zich voor hun geestesoog DNA afrollend dan wel opwindend voor te stellen. Hierbij veranderde er echter niets. Toen hen werd gevraagd hun hart te openen en zich dankbaar en positief te voelen, ontrolde 25% van het DNA zich op afstand. Onze gedachten hebben een elektrische lading in het kwantumveld, terwijl onze gevoelens magnetische lading hebben. Deze elektromagnetische handtekeningen beïnvloeden elk atoom in ons leven.

Onze houding, denk- en gevoelspatronen bepalen of we gestraft worden door onze zonden of niet. Om dit proces onder de knie te krijgen is training, oefening en zelfprogrammering nodig om onszelf los te maken van beperkende overtuigingen. Dr. Dispenza deelt zijn recente ervaring met verbazingwekkende wonderen die werden gecreëerd door mensen die hun hart openden en de energie van de kamer toevoegden.

Het leven draait om het managen van onze energie en waar we onze aandacht op richten is waar we onze energie plaatsen. We moeten voorbij onze identiteit, ons verleden en toekomstvoorspelling komen om contact met het kwantumveld te maken.

dr Joe Dispenza website: https://drjoedispenza.com/

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 5 / 5. Stemtelling: 1

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking: Nick Haenen | Spelling en grammatica: Sofie Janssen


Zoeken


Persoonlijkheidstesten ⭐

Libido Test – Mannen

Libido Test – Mannen

29 januari 20231208 views
Creëert het Universum zichzelf?

Visuele Persoonlijkheid Test

17 januari 2023914 views
Doe de ADHD test

A.D.H.D. Test

13 januari 2023578 views
Hoe inclusief ben jij? Doe de test!

Inclusiviteit Test

13 januari 2023642 views
Stress test

Stress Test

3 februari 20211743 views
Spiritualiteitstest

Spiritualiteit Test

3 februari 20211017 views
Persoonlijkheid Test

Persoonlijkheid Test

3 februari 2021809 views
IJdelheid Test

IJdelheid Test

3 februari 2021547 views
Emotionele Intelligentie Test

Emotionele Intelligentie Test

3 februari 20211132 views