De Kracht Van Verheven Emoties En Intenties – Dr. Joe Dispenza

Bewustwording Van Onbewuste Gedachten Door Emoties En Intenties – dr. Joe Dispenza1342 keer gelezen sinds
20
minuten leestijd
20
minuten leestijd
1342 keer gelezen sinds

5
(1)

Heb je wel eens stilgestaan bij de kracht van verheven emoties en intenties in je geest? Ben je bekend met het effect van het plannen van je gedrag in je geest, door te repeteren wat je gaat doen? Dit zorgt ervoor dat de circuits in jouw hersenen alvast worden aangelegd alsof de ervaring al heeft plaatsgevonden. Met deze mentale repetitie kun jij jouw brein positief beïnvloeden. Start vandaag nog met deze reis.

Bewustwording onbewuste gedachten

Wat doe jij ‘s ochtends als je wakker wordt? Grijp je ook naar jouw mobiele telefoon om social media of nieuws te checken? Wat als we dit patroon doorbreken en ons afvragen: “Hoe kan ik mezelf vandaag op mijn best aan de wereld presenteren?” Laten we bewust worden van onze onbewuste gedachten zodat ze niet meer aan ons voorbijgaan zonder dat wij erbij stilstaan.

Emoties, gedragingen en gedachten

Soms hebben we last van negatieve automatische gewoontes die voortkomen uit oude patronen. We denken dan bijvoorbeeld: “Ik kan het niet.” “Niemand houdt van me.” “Ik ben slecht.” Het is belangrijk om deze emoties, gedragingen en gedachten te herkennen en ons hiervan bewust te worden. Het woord meditatie betekent letterlijk vertrouwd raken met onszelf. Door ons bewust te worden van onze onbewuste gedachten, leren we onszelf kennen.

Als we bekend zijn met onze automatische gewoontes kunnen we hierop anticiperen en bewuster handelen. We kunnen bijvoorbeeld zeggen: “Geen geklaag meer, geen zelfmedelijden meer of anderen veroordelen.” Of: “Ik ga me niet meer schuldig voelen. Ik ben er klaar mee om mezelf als onwaardig te beschouwen.”

Het plannen van je gedrag

We weten dat mentale repetitie de circuits in onze hersenen installeert alsof de ervaring al heeft plaatsgevonden. Als we ons daarom voorbereiden op een situatie door het plannen van ons gedrag in onze geest, dan bereiden we ook ons brein voor op deze toekomstige ervaring. Onze hersenen zijn dan niet langer gericht op het verleden, maar staan open voor nieuwe mogelijkheden.

Een nieuwe staat van zijn

Door elke dag bewust bezig te zijn met wie we willen zijn en hoe we willen handelen, creëren wij een nieuwe staat van geest en lichaam die biologisch gezien anders is dan de oude staat waarin wij leefden. We moeten deze nieuwe staat vasthouden door middel van herhaling en het cultiveren van verhoogde emoties. Op deze manier kunnen we ons gedrag in lijn brengen met onze bedoelingen en werken aan een nieuwe bestemming voor onszelf.

Als we elke dag opstaan met dezelfde negatieve gevoelens als de vorige dag, keren we terug naar onze oude staat. Het is belangrijk om ons bewust te zijn van onze emoties, gedragingen en gedachten zodat we ons brein kunnen trainen om open te staan voor nieuwe mogelijkheden en ervaringen. Zo kunnen wij werken aan een betere toekomst voor onszelf.

Verandering en kansen

Als we onze gedachten veranderen en positieve emoties cultiveren, kunnen we ons gedrag aanpassen aan onze bedoelingen. Dit kan leiden tot nieuwe kansen in ons leven. Door bewust te zijn van onze onbewuste gedachten en meditatie kunnen we een nieuwe staat van geest en lichaam creëren.

Blijvende verandering

Het vergt tijd, aandacht en discipline om blijvende verandering te realiseren. Het plannen van ons gedrag in onze geest helpt bij het repeteren van wat we gaan doen. Hierdoor worden circuits in onze hersenen geïnstalleerd die ons helpen bij het bereiken van blijvende verandering.

Bewustwording en meditatie

Mediteren betekent letterlijk ‘vertrouwd raken met’. Door meditatie kunnen we ons bewuster worden van automatische gewoontes en onbewuste gedragingen. Als we bekend zijn met onze emoties, kunnen we deze loskoppelen van oude patronen uit het verleden.

Plannen van gedrag

Het plannen van ons gedrag in onze geest is essentieel voor het creëren van nieuwe gewoontes. Het cultiveren van positieve emoties helpt hierbij. Dagelijkse herhaling zorgt ervoor dat de circuits in onze hersenen zich instellen op de toekomstige gewoontes die wij willen ontwikkelen.

Maar hoe doen we dit precies? Het begint allemaal met het bewust worden van onze onbewuste gedachten. Vaak staan wij niet stil bij de gedachten die in ons hoofd opkomen en laten wij deze ongemerkt ons gedrag bepalen. Door hier bewuster van te worden, kunnen wij deze gedachten aanpassen en zo ons gedrag veranderen.

Een goede manier om dit te doen is door ‘s ochtends bij het wakker worden niet gelijk naar onze mobiele telefoon te grijpen, maar juist stil te staan bij wie we willen zijn en wat we vandaag willen bereiken. Door bewust bezig te zijn met onze intenties voor de dag, kunnen wij ons brein als het ware ‘programmeren’ om ons hierbij te helpen.

Meditatie kan hierbij ook een waardevolle tool zijn. Meditatie helpt ons om meer bewustzijn te creëren over onze automatische gewoontes en onbewuste emoties en gedachten. Door regelmatig te mediteren leren wij onszelf beter kennen en kunnen wij bewuster kiezen hoe wij reageren op situaties.

Biologische verandering

Door mentale repetitie – oftewel het plannen van ons gedrag in onze geest – installeren wij nieuwe circuits in onze hersenen zodat het lijkt alsof de ervaring al heeft plaatsgevonden. Hierdoor primen we eigenlijk onze hersenen voor toekomstige situaties.

Het combineren van een duidelijke intentie met een verhoogde emotie kan zelfs biologische veranderingen teweegbrengen. Dit betekent dat wij letterlijk een andere persoon worden, zowel mentaal als fysiek.

Het is dus belangrijk om onze intenties en emoties bewust te kiezen en deze dagelijks te herhalen. Hierdoor kunnen wij ons brein trainen om ons te helpen bij het bereiken van onze doelen en zo werken aan een betere toekomst voor onszelf.

Wat is Kwantumfysica?

Kwantumfysica stelt dat geest en materie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Materie heeft een geest en de geest zit in de materie. Dit betekent dat de Newtoniaanse natuurkunde, die voorspelbaarheid biedt, onze wereld beheerst. Bijvoorbeeld bij het lanceren van een raket naar de maan moeten we afstand en snelheid berekenen om te weten waar we heengaan en hoe lang het zal duren.

Echter, kwantumfysica gaat over onvoorspelbaarheid en onzekerheid. Het bestudeert subatomaire deeltjes zoals elektronen en fotonen die anders reageren dan voorspeld zou worden door hun gedrag te vergelijken met planeten die rondom zonnen draaien. De aanwezigheid van een waarnemer verandert zelfs het gedrag van deze kleine deeltjes.

De toekomst instuderen

Mensen hebben echter controle over hun percepties omdat zij in staat zijn om hun brein te veranderen door nieuwe gewoontes aan te nemen en zichzelf elke dag opnieuw uit te vinden in plaats van vast te houden aan oude patronen. Door het plannen van gedrag begint ons brein zich voor te bereiden op wat er komen gaat alsof het al heeft plaatsgevonden.

Het is belangrijk om emoties los te laten die ons vastzetten in stressvolle situaties omdat dit ervoor zorgt dat we energie verliezen en meer materieel worden in plaats van energiek. Als we ons bewust zijn van deze emoties, kunnen we ons richten op het huidige moment en alle mogelijkheden die daarin aanwezig zijn.

De verbinding tussen geest en materie in de kwantumfysica

Kwantumfysica stelt dat geest en materie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Dit betekent dat de Newtoniaanse natuurkunde onze wereld regeert omdat het voorspelbaarheid biedt. Bijvoorbeeld bij het lanceren van een raket naar de maan moeten we afstand en snelheid berekenen om te weten waar we heengaan en hoe lang het zal duren.

Echter, kwantumfysica gaat over onvoorspelbaarheid en onzekerheid. Het bestudeert subatomaire deeltjes zoals elektronen en fotonen die anders reageren dan voorspeld zou worden door hun gedrag te vergelijken met planeten die rondom zonnen draaien. De aanwezigheid van een waarnemer verandert zelfs het gedrag van deze kleine deeltjes.

Beter waarnemen

We kunnen echter betere waarnemers worden als we ons bewust zijn van onze percepties. Door elke dag nieuwe gewoontes aan te nemen, train je je brein om zich voor te bereiden op wat er komen gaat alsof het al heeft plaatsgevonden.

Het is belangrijk om emoties los te laten die ons vastzetten in stressvolle situaties omdat dit ervoor zorgt dat we energie verliezen en meer materieel worden in plaats van energiek. Als we ons bewust zijn van deze emoties, kunnen we ons richten op het huidige moment en alle mogelijkheden die daarin aanwezig zijn.

Het belang van verhoogde emoties

Leven bij de hormonen van stress leidt tot uitputting van een onzichtbaar veld rondom het lichaam dat omgezet wordt in chemie. Het veld krimpt waardoor er minder energie is en meer materie. Mensen proberen dan meestal de uitkomst te beïnvloeden door manipulatie of bedrog omdat ze denken dat dit de enige manier is om hun doelen te bereiken.

Echter, als we ons bewust zijn van onze percepties, kunnen we ons richten op het huidige moment waarin alle mogelijkheden zich bevinden. We moeten niet proberen om de uitkomst te forceren, maar juist werken aan onszelf zodat we betere waarnemers worden en onze gedachten alleen kunnen veranderen.

Het kwantummodel van de werkelijkheid

Als je jezelf elke dag bekijkt met dezelfde mindset als 10 jaar geleden, dan zit je vast in de voorspelbare wereld van de Newtoniaanse natuurkunde. Maar wat als we beter kunnen worden in waarnemen? De kwantumfysica stelt dat geest en materie zo nauw met elkaar verbonden zijn dat ze niet gescheiden kunnen worden. Dit betekent dat geest invloed heeft op materie en andersom.

De kwantumfysica bestudeert kleine deeltjes zoals elektronen en fotonen in atomen. In eerste instantie verwachtten wetenschappers dat deze zich voorspelbaar zouden gedragen, net als planeten rond een zon. Maar dit bleek niet het geval te zijn; deze deeltjes reageren op geest.

Het instorten van de golffunctie is het proces waarbij het elektron verandert van een golf van mogelijkheden naar een concreet deeltje wanneer het wordt gemeten door een kwantumfysicus. Als er niet meer wordt waargenomen, verandert het terug naar energie. Dit laat zien hoezeer onze perceptie invloed kan hebben op wat we waarnemen.

Wat betekent dit voor ons dagelijks leven?

Wanneer we elke dag dezelfde routine volgen, blijven we hangen in ons verleden en beperken we onszelf tot dezelfde mogelijkheden voor onze toekomst. Het plannen van ons gedrag kan echter helpen om onze hersenen te trainen om zich voor te bereiden op de toekomst en uit het verleden te komen.

Verhoogde emoties spelen hierin ook een belangrijke rol. Wanneer we leven in een staat van stress, vermindert ons energieveld en worden we meer materie dan energie. Dit kan leiden tot gedrag dat gericht is op het manipuleren of forceren van de uitkomst die we willen.

Reageren op geest

Kwantumfysica toont aan dat subatomaire deeltjes reageren op geest. Wanneer een kwantumfysicus het elektron meet, verandert het elektron van een golf van mogelijkheden naar een deeltje, een proces dat bekendstaat als het instorten van de golffunctie. Wanneer het elektron niet meer wordt geobserveerd, verandert het terug naar energie. Dit laat zien dat geest materie beïnvloedt.

De toekomst instuderen en het brein veranderen

Door nieuwe kansen te creëren en in een nieuwe staat van zijn te verkeren, kun je jouw toekomst vormgeven. Mensen kunnen leren hun brein voor te bereiden op de toekomst en het verleden achter zich te laten. Het is belangrijk om elke dag opnieuw te beginnen en negatieve gevoelens van de vorige dag los te laten. Door het plannen van je gedrag begin je je hersenen te veranderen alsof de gebeurtenis al heeft plaatsgevonden, waardoor je je voorbereidt op de toekomst.

Als je de juiste emotie kunt creëren, ben je meer geneigd om je gedrag in overeenstemming te brengen met je bedoelingen. Je handelingen zijn dan gelijk aan je gedachten, waardoor geest en lichaam samenwerken. Zo kun je een nieuwe bestemming bereiken. Dit proces hebben we keer op keer gezien.

Geest en materie in de kwantumfysica

Kwantumfysica leert dat jouw geest en materie zo nauw met elkaar verbonden zijn dat het onmogelijk is deze twee te scheiden. Materie heeft een geest en geest zit in materie. De Newtoniaanse natuurkunde biedt voorspelbaarheid, zoals bij het lanceren van een raket naar de maan.

Wat is Kwantumfysica?

Kwantumfysica stelt dat geest en materie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Materie heeft een geest en de geest zit in de materie. Dit betekent dat de Newtoniaanse natuurkunde, die voorspelbaarheid biedt, onze wereld beheerst. Bijvoorbeeld bij het lanceren van een raket naar de maan moeten we afstand en snelheid berekenen om te weten waar we heengaan en hoe lang het zal duren.

Echter, kwantumfysica gaat over onvoorspelbaarheid en onzekerheid. Het bestudeert subatomaire deeltjes zoals elektronen en fotonen die anders reageren dan voorspeld zou worden door hun gedrag te vergelijken met planeten die rondom zonnen draaien. De aanwezigheid van een waarnemer verandert zelfs het gedrag van deze kleine deeltjes.

De toekomst instuderen

Mensen hebben controle over hun percepties omdat zij in staat zijn om hun brein te veranderen door nieuwe gewoontes aan te nemen en zichzelf elke dag opnieuw uit te vinden. Door het plannen van gedrag begint ons brein zich voor te bereiden op wat er komen gaat alsof het al heeft plaatsgevonden.

Het is belangrijk om emoties los te laten die ons vastzetten in stressvolle situaties omdat dit ervoor zorgt dat we energie verliezen en meer materieel worden in plaats van energiek. Als we ons bewust zijn van deze emoties, kunnen we ons richten op het huidige moment en alle mogelijkheden die daarin aanwezig zijn.

De verbinding tussen geest en materie in de kwantumfysica

Kwantumfysica stelt dat geest en materie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Dit betekent dat de Newtoniaanse natuurkunde onze wereld regeert omdat het voorspelbaarheid biedt. Bijvoorbeeld bij het lanceren van een raket naar de maan moeten we afstand en snelheid berekenen om te weten waar we heengaan en hoe lang het zal duren.

Echter, kwantumfysica gaat over onvoorspelbaarheid en onzekerheid. Het bestudeert subatomaire deeltjes zoals elektronen en fotonen die anders reageren dan voorspeld zou worden door hun gedrag te vergelijken met planeten die rondom zonnen draaien. De aanwezigheid van een waarnemer verandert zelfs het gedrag van deze kleine deeltjes.

Beter waarnemen

We kunnen betere waarnemers worden als we ons bewust zijn van onze percepties. Door elke dag nieuwe gewoontes aan te nemen, train je je brein om zich voor te bereiden op wat er komen gaat alsof het al heeft plaatsgevonden.

Het is belangrijk om emoties los te laten die ons vastzetten in stressvolle situaties omdat dit ervoor zorgt dat we energie verliezen en meer materieel worden in plaats van energiek. Als we ons bewust zijn van deze emoties, kunnen we ons richten op het huidige moment en alle mogelijkheden die daarin aanwezig zijn.

Het belang van verhoogde emoties

Leven bij de hormonen van stress leidt tot uitputting van een onzichtbaar veld rondom het lichaam dat omgezet wordt in chemie. Het veld krimpt waardoor er minder energie is en meer materie. Mensen proberen dan meestal de uitkomst te beïnvloeden door manipulatie of bedrog omdat ze denken dat dit de enige manier is om hun doelen te bereiken.

Echter, als we ons bewust zijn van onze percepties, kunnen we ons richten op het huidige moment waarin alle mogelijkheden zich bevinden. We moeten niet proberen om de uitkomst te forceren, maar juist werken aan onszelf zodat we betere waarnemers worden en onze gedachten alleen kunnen veranderen.

Het kwantummodel van de werkelijkheid

Als je jezelf elke dag bekijkt met dezelfde mindset als 10 jaar geleden, dan zit je vast in de voorspelbare wereld van de Newtoniaanse natuurkunde. Maar wat als we beter kunnen worden in waarnemen? De kwantumfysica stelt dat geest en materie zo nauw met elkaar verbonden zijn dat ze niet gescheiden kunnen worden. Dit betekent dat geest invloed heeft op materie en andersom.

De kwantumfysica bestudeert kleine deeltjes zoals elektronen en fotonen in atomen. In eerste instantie verwachtten wetenschappers dat deze zich voorspelbaar zouden gedragen, net als planeten rond een zon. Maar dit bleek niet het geval te zijn; deze deeltjes reageren op geest.

Het instorten van de golffunctie is het proces waarbij het elektron verandert van een golf van mogelijkheden naar een concreet deeltje wanneer het wordt gemeten door een kwantumfysicus. Als er niet meer wordt waargenomen, verandert het terug naar energie. Dit laat zien hoezeer onze perceptie invloed kan hebben op wat we waarnemen.

Wat betekent dit voor ons dagelijks leven?

Wanneer we elke dag dezelfde routine volgen, blijven we hangen in ons verleden en beperken we onszelf tot dezelfde mogelijkheden voor onze toekomst. Het plannen van ons gedrag kan echter helpen om onze hersenen te trainen om zich voor te bereiden op de toekomst en uit het verleden te komen.

Verhoogde emoties spelen hierin ook een belangrijke rol. Wanneer we leven in een staat van stress, vermindert ons energieveld en worden we meer materie dan energie. Dit kan leiden tot gedrag dat gericht is op het manipuleren of forceren van de uitkomst die we willen.

Reageren op geest

Kwantumfysica toont aan dat subatomaire deeltjes reageren op geest. Wanneer een kwantumfysicus het elektron meet, verandert het elektron van een golf van mogelijkheden naar een deeltje, een proces dat bekendstaat als het instorten van de golffunctie. Wanneer het elektron niet meer wordt geobserveerd, verandert het terug naar energie. Dit laat zien dat geest materie beïnvloedt.

De toekomst instuderen en het brein veranderen

Door nieuwe kansen te creëren en in een nieuwe staat van zijn te verkeren, kun je jouw toekomst vormgeven. Mensen kunnen leren hun brein voor te bereiden op de toekomst en het verleden achter zich te laten. Het is belangrijk om elke dag opnieuw te beginnen en negatieve gevoelens van de vorige dag los te laten. Door het plannen van je gedrag begin je je hersenen te veranderen alsof de gebeurtenis al heeft plaatsgevonden, waardoor je je voorbereidt op de toekomst.

Als je de juiste emotie kunt creëren, ben je meer geneigd om je gedrag in overeenstemming te brengen met je bedoelingen. Je handelingen zijn dan gelijk aan je gedachten, waardoor geest en lichaam samenwerken. Zo kun je een nieuwe bestemming bereiken. Dit proces hebben we keer op keer gezien.

Geest en materie in de kwantumfysica

Kwantumfysica leert dat jouw geest en materie zo nauw met elkaar verbonden zijn dat het onmogelijk is deze twee te scheiden. Materie heeft een geest en geest zit in materie. De Newtoniaanse natuurkunde biedt voorspelbaarheid, zoals bij het lanceren van een raket naar de maan.

De rol van de waarnemer

Het waarnemerseffect in kwantumfysica laat zien dat de aanwezigheid van een waarnemer het gedrag van subatomaire deeltjes verandert. Kwantumfysici ontdekten dat elektronen en fotonen zich anders gedragen als ze worden waargenomen. Dit betekent dat onze perceptie invloed heeft op de werkelijkheid. Wanneer een elektron wordt gemeten, verandert het van een golf van mogelijkheden naar een deeltje, wat bekendstaat als het instorten van de golffunctie. Als het niet meer wordt waargenomen, verandert het terug naar energie.

Betere waarnemers worden

Als je elke ochtend wakker wordt en steeds hetzelfde doet als de afgelopen tien jaar, blijf je gevangen in de voorspelbare wereld van de Newtoniaanse natuurkunde. Om nieuwe mogelijkheden te creëren, moet je je concentreren op het huidige moment en openstaan voor alle mogelijkheden die daarin aanwezig zijn. Mensen kunnen leren om betere waarnemers te worden door zich terug te trekken uit hun dagelijkse leven en te oefenen met aanwezig zijn in het moment, bijvoorbeeld door middel van meditatie of mindfulness.

Verhoogde emoties en energie

Wanneer je leeft bij de hormonen van stress, is het voor de meeste mensen niet bekend dat er een onzichtbaar energieveld rondom je lichaam bestaat. Wanneer je reageert op iets of iemand, put je uit dit veld en zet je deze om in chemie. Dit veroorzaakt een krimp van het veld rondom je lichaam. Hoe weet ik dit? Ik heb het gemeten. En nu ben je meer materie en minder energie; meer deeltje en minder golf.

In een experiment werd aan mensen gevraagd om zich voor te stellen dat DNA zich afwikkelde of opwond. Hierbij veranderde er niets. Toen hen werd gevraagd hun hart te openen en zich dankbaar en positief te voelen, ontrolde 25% van het DNA zich op afstand. Onze gedachten hebben een elektrische lading in het kwantumveld, terwijl onze gevoelens magnetische lading hebben. Deze elektromagnetische handtekeningen beïnvloeden elk atoom in ons leven.

Het managen van onze energie

Waar we onze aandacht op richten, is waar we onze energie plaatsen. Als we ons concentreren op het bekende en de voorspelbare toekomst of vertrouwde emoties uit het verleden, halen we energie weg uit het huidige moment. Hierdoor hebben we geen energie meer over om te creëren. Om contact te maken met het kwantumveld moeten we voorbij onze identiteit, ons verleden, onze toekomstvoorspellingen, gezichten, kledingkasten en sportauto’s komen.

We kunnen het kwantumveld betreden als iemand, maar om dit goed te doen moeten we binnengaan als niemand. Op deze manier kunnen we onbekende of prachtige ervaringen in ons leven creëren die ons geboorterecht zijn. Het managen van onze energie is essentieel in ons leven. Als we leven vanuit stresshormonen zonder een veld of energie te hebben, kunnen we geen effect op de materie uitoefenen.

Het openstellen van ons hart zorgt echter voor een energiestroom waarmee anderen ook worden beïnvloed. Door ons hart te openen en coherente golven in onze hersenen en hart te produceren, kunnen wij wonderbaarlijke dingen tot stand brengen. Dit vereist training, oefening en zelfprogrammering om beperkende overtuigingen los te laten. Wellness is net zo besmettelijk als ziekte en door groepsgewijs aan dit proces te werken kan er verbazingwekkend resultaat worden bereikt.

De kracht van intentie en gevoel

Bij een experiment werd aan mensen gevraagd om zich voor hun geestesoog DNA afrollend dan wel opwindend voor te stellen. Hierbij veranderde er echter niets. Toen hen werd gevraagd hun hart te openen en zich dankbaar en positief te voelen, ontrolde 25% van het DNA zich op afstand. Onze gedachten hebben een elektrische lading in het kwantumveld, terwijl onze gevoelens magnetische lading hebben. Deze elektromagnetische handtekeningen beïnvloeden elk atoom in ons leven.

Onze houding, denk- en gevoelspatronen bepalen of we gestraft worden door onze zonden of niet. Om dit proces onder de knie te krijgen is training, oefening en zelfprogrammering nodig om onszelf los te maken van beperkende overtuigingen. Dr. Dispenza deelt zijn recente ervaring met verbazingwekkende wonderen die werden gecreëerd door mensen die hun hart openden en de energie van de kamer toevoegden.

Het leven draait om het managen van onze energie en waar we onze aandacht op richten is waar we onze energie plaatsen. We moeten voorbij onze identiteit, ons verleden en toekomstvoorspelling komen om contact met het kwantumveld te maken.

dr Joe Dispenza website: https://drjoedispenza.com/

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 5 / 5. Stemtelling: 1

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking: Nick Haenen | Spelling en grammatica: Sofie Janssen


Zoeken