Theory of Everything

Een Elegante Big Theory of Everything: My Big T.O.E. van Tom Campbell1256 keer gelezen sinds
18
minuten leestijd
18
minuten leestijd
1256 keer gelezen sinds

0
(0)

Hallo vandaag geef ik een beknopte introductie over MBT. MBT is een Theory of Everything, een allesomvattende theorie, zeg maar een overkoepelende theorie die het grote geheel omvat.

Hoe kwam je bij deze theorie?

MBT is een TOE, oftewel een Theorie van Alles. Einstein introduceerde deze term toen hij op zoek was naar een theorie die zowel kwantummechanica als relativiteitstheorie zou verenigen. Hoewel hij die theorie niet vond, zijn mensen blijven zoeken naar een alomvattend beeld dat alles verklaart.

Men zocht naar een overkoepelende theorie, omdat sommige aspecten van kwantummechanica filosofisch gezien niet overeenstemmen met aspecten van de relativiteitstheorie. Ze zijn simpelweg niet compatibel op bepaalde vlakken. Dit betekent dat er iets groters moet zijn dat beide theorieën kan verenigen, een allesomvattend concept waar ze beide deel van uitmaken.

Elke wetenschap draagt bij aan een deel van het geheel, maar geen enkele wetenschap verklaart alles. Er moet dus een wetenschap op een hoger aggregatieniveau bestaan die beide theorieën verenigt en verklaart.

Mijn theorie gaat verder dan alleen het verklaren van de objectieve wereld, de wetenschap, kwantummechanica en relativiteitstheorie. Ik verklaar ook de subjectieve wereld, waarbij het niet alleen gaat over de fysieke, objectieve wereld, maar ook over de subjectieve wereld van de geest en materie. Daarom noem ik het een allesomvattende theorie.

Theory of Everything

Zou je zeggen dat het verenigend is door het bouwen van een gemeenschappelijke wetenschappelijke basis?

Precies, dat is wat het doet. Het bouwt een fundament van begrip. Dat is waar we op doelen als we het hebben over een TOE. Het is een theorie die alles verklaart, inclusief waarom je ongelukkig bent, waarom je worstelt in het leven en waarom je je niet vervuld voelt.

Dit zijn allemaal zaken die niet direct verband houden met de objectieve wereld, maar met de innerlijke wereld. Toch beschrijft mijn theorie al deze aspecten.

Wanneer je al deze aspecten kunt verklaren, wordt de theorie inclusief. Iedereen die iets wil begrijpen, of het nu de fysieke wereld of de innerlijke wereld van de geest betreft, zal een logische, wetenschappelijke structuur vinden die hen uitlegt wat ze moeten weten, wat de problemen zijn en een logische oplossing voor die problemen biedt.

Dus ja, het verenigt alles onder één groter begrip.

Aannames van deze My Big Toe

Je zegt dat MBT inclusief is, wat algemeen aanvaardbaar is, omdat het een gemeenschappelijk verenigend begrip definieert van Boeddha, verkeerd begrepen tradities tot Eckhart Tolle, zelfhulp en ontwikkeling, tot Niels Bohr en John Wheeler. Zowel atheïsten als theïsten vinden in MBT een logisch systeem dat hun opvattingen uitlegt en ondersteunt.

Vertel me iets over de toepassing op de natuurkunde.

Het is interessant dat atheïsten en theïsten beiden beweren dat ze tot hetzelfde begrip behoren, hoewel men zou denken dat ze heel verschillend zijn. Ze lijken het oneens te zijn, maar dat is niet het geval. Theïsten kunnen zeggen: “Het grotere bewustzijnssysteem, dat is God”, terwijl atheïsten kunnen zeggen: “Er is geen God, alleen een groter bewustzijnssysteem”. Hun verschil komt neer op de terminologie die ze gebruiken om hetzelfde te beschrijven, wat een triviaal verschil is, geen substantieel verschil. Het vermindert hun verschillen tot slechts een keuze van woorden.

Theory of Everything

Realiteit gebaseerd op informatie

Het fundamentele concept van MBT is dat realiteit gebaseerd is op informatie, een idee dat snel aan populariteit wint onder natuurkundigen wereldwijd. Zo’n 25 tot 30% van alle natuurkundigen, waarschijnlijk een hoger percentage onder jongere natuurkundigen en nog hoger onder jongeren van topinstellingen, omarmt dit idee. Dit komt doordat kwantummechanica, neurowetenschappen en biologie hebben aangetoond dat realiteit gebaseerd is op informatie. In anderhalf decennium is het van een gek idee veranderd in een idee waarvan de tijd rijp is in de wetenschap.

Het is het snelst groeiende concept in de wetenschap en het is een gamechanger. Het is een grote paradigmaverschuiving voor de wetenschap om over te stappen van een op materie gebaseerde realiteit naar een op informatie gebaseerde realiteit.

Een goede theorie heeft weinig aannames. Hoeveel aannames heeft de MBT-theorie?

MBT heeft slechts twee aannames. In de natuurkunde wordt gezegd dat een fundamentele beschrijving eenvoudig en elegant moet zijn. Het eenvoudigere idee wordt vaak als waarschijnlijker beschouwd. Minder aannames is het doel van alle natuurkunde, zoals Einstein zei, om zoveel mogelijk feiten uit te leggen met zo min mogelijk aannames. MBT heeft er in feite maar twee: ten eerste dat bewustzijn bestaat, wat niet te ver gezocht is aangezien we allemaal geloven dat we bewust zijn, en ten tweede dat evolutie bestaat als een proces waarbij alles probeert en behoudt wat werkt en verwerpt wat niet werkt. Dit is het basisproces van evolutie. Einstein zou waarschijnlijk tevreden zijn met deze aannames.

Ontstaan van MBT

De oorsprong van MBT ligt, denk ik, in mijn ervaring met meditatie. Ik begon met mediteren toen ik op de universiteit zat. Ik zag een bord op de deur van het natuurkundegebouw met de tekst “kom toe met minder slaap”. Dat sprak me aan, want op de universiteit is er altijd te veel te doen en te weinig tijd om het te doen.

Dus volgde ik een meditatiecursus waarvoor ik alleen een banaan en vijfentwintig dollar nodig had. Ik leerde een mantra en hoe ik moest mediteren.

Ongeveer drie maanden later, nadat ik dagelijks een of twee keer had gemediteerd, ontdekte ik dat ik computercode kon debuggen met mijn geest. Dit was een grote doorbraak, want ik kon code debuggen veel nauwkeuriger en sneller dan wanneer ik daadwerkelijk naar de computercode keek.

Deze ervaring met meditatie opende mijn ogen voor een grotere realiteit en zette me op het pad om MBT verder te ontwikkelen.

Theory of Everything

De voordelen van meditatie

Tijdens het mediteren kon ik een veranderde staat van bewustzijn bereiken, waardoor ik in staat was om het beeld van mijn computercode in mijn geest op te roepen. Elke regel code die een fout bevatte, werd gemarkeerd met een rode vlag; de regel was geschreven in rode inkt in plaats van zwarte inkt. Aangezien ik alle regels code zelf had geschreven, was ik erg vertrouwd met elke regel.

In deze meditatieve toestand kon ik de foutieve regels nauwkeurig identificeren. Later, toen ik mijn bevindingen controleerde, ontdekte ik dat de gemarkeerde regels inderdaad fouten bevatten. Deze ervaring benadrukte de kracht van meditatie en het potentieel van een veranderde bewustzijnstoestand om complexe problemen op te lossen.

De impact van meditatie op mijn leven

Deze ontdekking was inderdaad geweldig, vooral omdat we destijds met ponskaarten werkten en het debuggen van computercode een lang en tijdrovend proces was. Meditatie hielp mij om dit proces aanzienlijk te versnellen.

Bovendien had het een positief effect op andere aspecten van mijn leven, zoals het verbeteren van mijn concentratievermogen en mijn vermogen om helder te denken en te focussen. Deze ervaringen onderstreepten het belang van meditatie en een veranderde bewustzijnstoestand bij het aanpakken van complexe uitdagingen.

Ontdekking van de Wereld van de Geest

Als systeemprogrammeur die met mainframes werkte, had ik te maken met duizenden ponskaarten. Fouten vinden had niet altijd betrekking op de code; soms was een ponskaart gewoon verkeerd gestanst, wat een fout veroorzaakte.

In mijn meditatieve staat kon ik zelfs die regels vinden waar de gaatjes niet goed waren, in plaats van fouten in de code zelf. Op de een of andere manier kreeg ik informatie over fouten in mijn software zonder naar de printout te kijken. De foutieve regels verschenen in mijn geest in rood in plaats van zwart.

De regels flitsten voorbij, en wanneer er een in rood verscheen, stopte ik om het te lezen. Het leek alsof ze als een wiel draaiden, vergelijkbaar met het scrollen op een computer met een muiswiel. Aangezien ik elke regel code zelf had geschreven, waren ze gemakkelijk te onthouden. Dit was een groot aha-moment voor mij.

Ik realiseerde me dat de realiteit veel groter moest zijn dan ik dacht. Als natuurkundige geloofde ik dat als je iets niet kunt meten, het ofwel irrelevant is ofwel niet echt bestaat. Alles wat onmeetbaar is in de fysieke wereld leek slechts deel uit te maken van iemands fantasie.

Echter, in dit geval was er duidelijk iets heel reëels aan de hand, en er was geen enkele manier om het te meten. Er gebeurde iets tussen mijn computercode en mijn geest zonder aanwijsbare oorzaak. Dit inzicht opende mijn realiteit en maakte me ervan bewust dat er een veel grotere realiteit bestond die ik voorheen niet kende. De geest bleek een deur naar de realiteit te zijn, en ik werd gedreven om dit verder te onderzoeken.

De Wereld van Bewustzijn

Mijn baas had het boek van Bob Monroe, “Journeys Out of the Body”, gelezen en ontdekte dat Bob niet ver van onze werkplek woonde. Daarom besloten enkele collega’s en ik om Bob Monroe op te zoeken.

Ik wilde weten of Bob’s verhalen verzonnen waren of dat hij oprecht was. Toen ik hem ontmoette, bleek hij bezig te zijn met de afronding van een laboratorium.

Het was een “build it and they will come”-situatie. Hij wist niet precies wat hij met het lab wilde doen en zocht wetenschappers om hem te assisteren.

Mijn collega Dennis Menorick en ik boden ons vrijwillig aan. In ruil daarvoor zou Bob ons inwijden in de wereld van uittredingen. Als natuurkundige had ik onlangs ontdekt dat de geestelijke wereld echt bestond, als een grotere dimensie naast de fysieke realiteit.

Ik wilde deze geestelijke wereld onderzoeken. Dus Dennis en ik begonnen 15 tot 20 uur per week door te brengen met Bob Monroe. Hierdoor had ik zowel een dag- als een nachtbaan. Dit was het begin van mijn zoektocht als natuurkundige naar een theorie.

Ik wilde de volgende vragen beantwoorden:

  1. Waarom werkt het?
  2. Hoe werkt het?
  3. Wat is er mogelijk?
  4. Wat zijn de beperkingen?
  5. Wat is het fundamentele begrip dat dit alles wetenschappelijk logisch maakt?

Mijn uitdaging was om buiten het lichaam treden, remote viewing en mentale genezing wetenschappelijk logisch te maken. Ik wilde deze concepten integreren met de natuurkunde en wetenschap die ik leerde in mijn samenwerking met Bob Monroe.

Verschillende bewustzijnsstaten repliceren

Ik begon met het ontwikkelen van een model, gebaseerd op mijn eigen onderzoek en studies over bewustzijn. Na verloop van tijd kon ik verschillende bewustzijnsstaten repliceren, waardoor ik kon experimenteren met veranderende variabelen. Mijn resultaten waren subjectief, omdat het mijn persoonlijke ervaringen waren. Toch wist ik dat dit feiten waren, aangezien ik onderzoek had gedaan om andere mogelijkheden uit te sluiten.

Dennis bevestigde mijn bevindingen. Samen met hem voerde ik experimenten uit om elkaars resultaten te bevestigen. In een van deze experimenten hadden we samen een buitenlichamelijke ervaring, zoals voorgesteld door Bob Monroe. We ontmoetten elkaar buiten onze lichamen, boven het lab, en gingen samen op avontuur.

Terwijl we dit deden, werden onze individuele gesprekken opgenomen in real-time, in akoestisch geïsoleerde cabines. Later werden de opnames afgespeeld en bleek dat we dezelfde dingen hadden gezien en erop hadden gereageerd, wat sterk bewijs was voor onze gedeelde ervaring.

Dennis en ik hadden ook statistisch bewijs verzameld om te ondersteunen dat er echt iets gaande was. Maar zelfs met dit intellectuele bewijs, twijfelden we nog steeds over hoe het allemaal werkte.

Een boek over bewustzijn

In de daaropvolgende 35 tot 40 jaar bleef ik onderzoek doen om te achterhalen hoe het werkte. Pas in de late jaren ’90 begon ik mijn bevindingen op te schrijven in een boek over bewustzijn. Ik wist echter dat het ook een wetenschappelijk boek moest zijn.

Ik begreep dat bewustzijn fundamenteel was in de fysieke wereld en dat de fysieke wereld afgeleid was van het bewustzijn. Dit inzicht kwam voort uit mijn ervaringen met het veranderen van dingen in de bewustzijnswereld, waardoor er veranderingen in de fysieke wereld ontstonden.

Samengevat ontdekte ik dat ik veranderingen in bewustzijn kon aanbrengen die de fysieke wereld beïnvloedden, maar het omgekeerde was niet mogelijk. Dit leidde tot het inzicht dat bewustzijn de fundamentele realiteit was en de fysieke werkelijkheid daarvan was afgeleid.

Als natuurkundige, probeerde ik een model te ontwikkelen dat al mijn feiten van bewustzijn en fysieke realiteit kon verklaren. Uiteindelijk heb ik dat model gecreëerd en het ‘big toe’ genoemd, omdat het zowel subjectieve als objectieve aspecten omvatte.

Vanuit het juiste perspectief

Ongeveer twee jaar na het publiceren van mijn boek, kwam ik tot het besef dat ik kwantummechanica kon afleiden uit dezelfde principes die ik gebruikte om bewustzijn af te leiden. Vanuit het juiste perspectief, gebaseerd op een begrip van bewustzijn, werkte kwantummechanica perfect en logisch.

Ik ontdekte ook dat ik relativiteit kon verklaren, gebaseerd op het feit dat de snelheid van het licht altijd constant is. Mijn bewustzijnstheorie stelde dat de lichtsnelheid constant moest zijn in elke realiteit die op informatie is gebaseerd of elke virtuele werkelijkheid.

Met deze inzichten ben ik verder gegaan met het onderzoeken van paradoxen in de natuurkunde, dingen die mensen weten dat waar zijn door experimentele metingen, maar geen idee hebben waarom het waar is.

De Big Toe

Mijn betrokkenheid bij het Monroe Institute als natuurkundige leidde tot een diepgaande verkenning van bewustzijn en zijn relatie met de fysieke wereld.

Samen met Bob Monroe, de oprichter van het instituut, begon ik te experimenteren met mijn eigen bewustzijn en leerde ik verschillende staten van bewustzijn te ervaren, zoals uittreden uit het lichaam, remote viewing en mentale genezing.

Deze ervaringen openden nieuwe perspectieven voor mij en onthulden een grotere realiteit dan de puur fysieke wereld die ik eerder had bestudeerd.

Het Ontwikkelen van een Theorie

Als fysicus was mijn doel om een theorie te formuleren die de werking, beperkingen en logica achter ervaringen zoals uittreden uit het lichaam, remote viewing en mentale genezing vanuit een wetenschappelijk perspectief zou verklaren. Ik begon met het ontwikkelen van een model dat was gebaseerd op een reeks feiten over bewustzijn, voortkomend uit mijn eigen onderzoek en persoonlijke verkenning van bewustzijn.

Dit model hielp me om de verbinding tussen bewustzijn en de fysieke wereld beter te begrijpen en bood een wetenschappelijk kader om deze fenomenen te verklaren. Door mijn bevindingen te integreren met de principes van de natuurkunde, kon ik een meer holistische benadering van bewustzijn en de werkelijkheid ontwikkelen, wat uiteindelijk leidde tot nieuwe inzichten en een dieper begrip van de onderliggende mechanismen van deze ervaringen.

Corroboratie van Bewijs

Mijn vriend en collega Dennis droeg ook bij aan onze kennis over bewustzijn, waardoor het duidelijk werd dat onze bevindingen niet slechts gebaseerd waren op mijn eigen ideeën. We voerden samen een experiment uit waarbij we buiten ons lichaam traden en een avontuur beleefden. Op verzoek van Bob Monroe ontmoetten we elkaar boven het lab voor een gezamenlijk buitenlichamelijk avontuur. Tijdens dit avontuur werden we individueel opgenomen terwijl we onze ervaringen en waarnemingen beschreven. Uit de opnames bleek duidelijk dat we samen op reis waren geweest en dezelfde dingen hadden gezien en ervaren.

Het ontwikkelen van een overkoepelende theorie

Na verloop van tijd had ik een uitgebreide verzameling feiten over bewustzijn vergaard, evenals een reeks feiten over de fysieke realiteit. Mijn doel was om een model te ontwikkelen dat al deze feiten kon verklaren. Ik beschreef dit proces in mijn boek, The Big Toe. Later besefte ik dat ik kwantummechanica kon afleiden uit dezelfde principes die me hielpen om bewustzijn te doorgronden. Deze overkoepelende set van principes bood ook een logische verklaring voor het double-slit-experiment, wat verdere inzichten opleverde in de relatie tussen bewustzijn en de fysieke realiteit.

Oplossing van filosofische paradoxen

De filosofie achter de natuurkunde heeft inderdaad vaak concepten aangenomen zonder duidelijke oorzaken. Dit is een beperking binnen de wetenschap omdat goede wetenschap oorzaken en verklaringen nodig heeft. Met een beter begrip van bewustzijn kunnen we de oorzaken van tijd, ruimte, massa en andere concepten beginnen te begrijpen, waardoor ze minder mysterieus worden.

De eeuwenoude filosofische paradoxen, zoals Plato’s allegorie van de grot, illustreren de voortdurende discussie tussen idealisten en realisten. Idealisten geloven in een ideale, immateriële wereld die de basis vormt voor de fysieke wereld, terwijl realisten het bestaan van de fysieke wereld als vanzelfsprekend beschouwen. Deze discussie heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot het debat tussen idealisten en materialisten.

Het materialistische wereldbeeld

Het materialistische wereldbeeld, dat stelt dat de fysieke wereld alles is wat er bestaat, is dominant geworden in de wetenschap. Echter, een beter begrip van bewustzijn en de erkenning van de rol die het speelt in de fysieke realiteit, kan leiden tot een meer inclusieve visie die zowel de idealistische als de materialistische perspectieven omvat. Door deze integratie kunnen we een completer beeld krijgen van de werkelijkheid en een beter begrip van de oorzaken achter de natuurkundige concepten die ons universum vormgeven.

Theory of Everything

Paradoxen in theologie: een universele kern van religie

Theologie kent diverse paradoxen, zoals de aanwezigheid van een universele kern in religies over de hele wereld en in uiteenlopende samenlevingen. Deze kern wijst op bewustzijn en suggereert dat er werkelijk iets gaande is. Al duizenden jaren bestaat deze paradox zonder oplossing, maar nu is er een antwoord: door bewustzijn te doorgronden, lossen dergelijke paradoxen logisch op. Mijn bewustzijnsmodel heeft deze en vele andere paradoxen in diverse disciplines, zoals natuurkunde, biologie, filosofie en theologie, opgelost. Het is momenteel ons beste model van de werkelijkheid.

De rol van bewustzijn in natuurkunde

Een cruciale paradox in de natuurkunde is de veronderstelde rol van bewustzijn in de realiteit. Experimenten zoals het dubbele-spleetexperiment bevestigden deze betrokkenheid van bewustzijn. Hoewel wetenschappers zich hiervan bewust waren, wisten ze niet hoe hiermee om te gaan. Mijn bewustzijnsmodel heeft deze paradox opgehelderd door aan te tonen dat bewustzijn de fundamentele aard van de realiteit is. Bewustzijn is niet louter een nevenproduct van de hersenen, maar vormt de basis van de werkelijkheid zelf.

De verwevenheid van bewustzijn en fysieke realiteit

Volgens mijn bewustzijnsmodel zijn bewustzijn en fysieke realiteit intrinsiek met elkaar verbonden. Bewustzijn is niet een afzonderlijke entiteit, los van de fysieke wereld; integendeel, het is ermee verstrengeld. Dit houdt in dat onze waarnemingen en ervaringen invloed hebben op en vorm geven aan de fysieke realiteit. Het impliceert tevens dat we de mogelijkheid bezitten om bewust onze realiteit te veranderen door onze waarnemingen en intenties te transformeren.

De gevolgen van bewustzijn voor de mensheid

Wanneer bewustzijn de basis vormt van de werkelijkheid, brengt dit verstrekkende gevolgen met zich mee voor de mensheid. Het betekent dat we niet slechts passieve toeschouwers zijn van de realiteit, maar actieve deelnemers die mede de werkelijkheid creëren. Hieruit volgt dat we de verantwoordelijkheid dragen om bewust te kiezen hoe we de werkelijkheid vormgeven. We hebben de mogelijkheid om onze intenties en acties te richten op positieve veranderingen in de wereld. Door ons bewust te worden van onze kracht om de werkelijkheid te vormen, kunnen we een betere wereld tot stand brengen voor onszelf en toekomstige generaties.

Mijn Theory of Everything en bewustzijnsmodel en de oplossing van fundamentele paradoxen

Mijn bewustzijnsmodel heeft de essentiële paradoxen in natuurkunde, filosofie en theologie ontrafeld. Het toont aan dat bewustzijn de basis vormt van de werkelijkheid en dat er een onlosmakelijke verbondenheid bestaat tussen bewustzijn en fysieke realiteit.

Bron: YouTube video

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking: Nick Haenen | Spelling en grammatica: Sofie Janssen


Zoeken


Persoonlijkheidstesten ⭐

Libido Test – Mannen

Libido Test – Mannen

29 januari 20231194 views
Creëert het Universum zichzelf?

Visuele Persoonlijkheid Test

17 januari 2023899 views
Doe de ADHD test

A.D.H.D. Test

13 januari 2023562 views
Hoe inclusief ben jij? Doe de test!

Inclusiviteit Test

13 januari 2023625 views
Stress test

Stress Test

3 februari 20211724 views
Spiritualiteitstest

Spiritualiteit Test

3 februari 2021998 views
Persoonlijkheid Test

Persoonlijkheid Test

3 februari 2021797 views
IJdelheid Test

IJdelheid Test

3 februari 2021533 views
Emotionele Intelligentie Test

Emotionele Intelligentie Test

3 februari 20211115 views