Interview met Marilyn Schlitz - Welke dingen hebben bewustzijn

Het Bewustzijn Van Andere Levensvormen Begrijpen – Van Marilyn Schlitz524 keer gelezen sinds
7
minuten leestijd
7
minuten leestijd
524 keer gelezen sinds

5
(1)

Marilyn Schlitz, je hebt een zeer breed en rijk begrip van bewustzijn, wat erg boeiend is en misschien zeer betekenisvol in de wereld. Laten we daar eens naar kijken en de simpele vraag stellen: ervan uitgaande dat je gelijk hebt in deze zeer brede kijk op bewustzijn, wat zijn dan de dingen die bewust zijn?

Om die vraag te beantwoorden, moet je uitzoeken wat we kunnen weten over bewustzijn. Aan de ene kant kun je zeggen dat het de stukjes moeten zijn, dat de bomen en de mieren bijvoorbeeld bewust zijn.

Maar als ik erover nadenk, zie ik bewustzijn als een proces van reflectie, correctie, kalibratie en opkomst, gericht op de manifestatie van leven. Dus ik zie het als de totaliteit van de planeet, van de flora en fauna in het regenwoud, en van elk levend wezen dat op een aandachtige manier handelt in zijn ecologische niche.

Nu, betekent dit dat individuele wezens, zoals mieren, bewust zijn omdat ze deel uitmaken van een globaal bewustzijn?

Of hebben ze zelf een element van bewustzijn dat gezamenlijk optelt tot dit geheel?

Ik denk dat het eigenlijk beide is. Bewustzijn is het geheel, het organisatorische kader. Dus je kunt dan de stukjes nemen: een mierenkolonie heeft het vermogen om bewust te zijn, en ze werken samen aan een bepaald doel.

Mieren zijn heel doelgericht in hun gedrag, en je zou dus kunnen zeggen dat zowel de kolonie als geheel als elke individuele mier deel uitmaakt van dat bewustzijn.

Als we kijken naar de enorme diversiteit aan levensvormen op de planeet, zie ik de bewustzijn van die onderdelen, maar voor mij is het zinvoller om na te denken over het bewustzijn van het geheel: hoe elk van deze delen elkaar kruist en verweven is met de ander.

Laten we aannemen dat er dit soort bewustzijn bestaat, misschien in het universum, maar zeker op aarde zoals je het hebt beschreven. Nu kijken we naar de stukjes: mensen zijn zich bewust als onderdeel daarvan, en we hebben deze innerlijke, subjectieve ervaring van wat het is om onszelf te zijn.

Hoe varieert bewustzijn tussen soorten op de fylogenetische schaal?

Hoe is dit vergelijkbaar of verschillend naarmate we verder gaan op de fylogenetische schaal: andere primaten, zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen met hun grote hersenen, andere zoogdieren, ongewervelden en verder naar beneden?

Een deel van de westerse wereldvisie is de veronderstelling dat we bovenaan een hiërarchie staan. Deze aanname scheidt ons van andere wezens. Als we zouden accepteren dat bijvoorbeeld koeien bewustzijn hebben, zou dat onze houding en gedrag ten opzichte van hen niet veranderen?

Ze zijn sociaal, speels en houden ervan om met elkaar te stoeien. Onze wereldvisie ziet mensen als de bewuste wezens, en daardoor hebben we een systeem gecreëerd waarin we koeien naar slachthuizen sturen en ze opeten zonder na te denken over de gruweldaad die we begaan tegen hun bewustzijn.

Interview met Marilyn Schlitz - Welke dingen hebben bewustzijn

Denk aan de tijd van de slavernij

Denk aan de tijd van de slavernij, waarin we categorieën construeerden: wij, met een witte huid, stonden aan de dominante kant van het spectrum, en mensen van kleur stonden aan de lagere kant. Zij werden in de plantage-registers opgenomen als onderdeel van het dierenleven, samen met het vee en de paarden.

We hadden een wereldbeeld gecreëerd dat ons in staat stelde een sociaaleconomisch systeem in stand te houden dat uiteindelijk geen recht deed aan het ware bewustzijn van mensen van kleur, die net zoveel bewustzijn hebben als witte mensen.

Pas toen we ons bewustzijn en onze wereldvisie veranderden en ons bewust werden van onze gemeenschappelijke menselijkheid, konden we in dit land de slavernij afschaffen. Als we dit principe toepassen op andere zoogdieren, zoals koeien, zou er echt bewustzijn zijn, wat ons begrip zou veranderen.

Hoe ver ga je naar beneden?

Je sprak over mieren, eencellige amoeben die op prikkels reageren. Ik denk dat er verschillende niveaus en complexiteiten van bewustzijn zijn, en verschillende graden van bewustzijn van onze eigen reflectiviteit. Dit geldt voor dieren, maar ook voor planten en andere levende wezens, misschien niet op zichzelf, maar als onderdeel van een habitat.

De vraag is of je de werkelijkheid verdeelt in leven en niet-leven en enige vorm van bewustzijn toeschrijft aan alles wat leeft, maar geen bewustzijn aan alles wat niet leeft.

We hebben geen antwoorden op deze vragen, maar als ik erover nadenk, kan ik me de hele planeet voorstellen als een bewust systeem, en de aarde in de context van het universum, en dit universum in de context van vele universa.

De kosmologie die we hebben, is er een waarin er een volledig systeem is dat zichzelf kalibreert, corrigeert en in evenwicht brengt. In dat geval is alles een manifestatie van bewustzijn, gewaarwording, intentie en doel.

Interview met Marilyn Schlitz - Welke dingen hebben bewustzijn

Bewustzijn is op verschillende manieren aanwezig in het universum

Dus, in plaats van een strikte scheiding te maken tussen leven en niet-leven, of tussen bewuste en niet-bewuste entiteiten, kunnen we overwegen dat bewustzijn op verschillende manieren aanwezig is in het universum.

Dit kan ons helpen om ons begrip van de onderlinge verbondenheid van alle dingen te verdiepen en ons bewust te worden van de verantwoordelijkheden die we hebben ten opzichte van andere levensvormen en het milieu.

Als we deze benadering van bewustzijn toepassen op ons dagelijks leven en op de manier waarop we omgaan met onze omgeving, kunnen we meer empathisch en respectvol worden ten opzichte van alle levende wezens en hun bewustzijn.

Dit kan ons leiden tot het maken van meer ethische keuzes met betrekking tot ons gedrag, bijvoorbeeld door duurzamer te leven, dierenwelzijn te bevorderen en de impact van onze acties op andere levensvormen en het milieu te minimaliseren.

De waarde van diversiteit en samenwerking

Bovendien kan het ons helpen de waarde van diversiteit en samenwerking te waarderen. Door te erkennen dat elk levend wezen, hoe klein of groot ook, een rol speelt in het grotere geheel en een vorm van bewustzijn bezit, kunnen we leren om de verschillen tussen ons te omarmen en samen te werken om een harmonieuzere en meer veerkrachtige wereld te creëren.

Interview met Marilyn Schlitz - Welke dingen hebben bewustzijn

Conclusie over het interview met Marilyn Schlitz 

Tot slot kan het besef dat bewustzijn op vele manieren aanwezig is in het universum ons inspireren om verder te kijken dan de grenzen van onze huidige kennis en open te staan voor nieuwe ontdekkingen en inzichten.

Door het erkennen van de vele vormen en manifestaties van bewustzijn, kunnen we ons blijven verwonderen over de complexiteit en schoonheid van het leven en ons blijven inzetten voor het beschermen en koesteren van deze ongelooflijke diversiteit die onze planeet en het universum te bieden hebben.

Veelgestelde Vragen

Wat is bewustzijn volgens Marilyn Schlitz?

Volgens Marilyn Schlitz is bewustzijn een proces van reflectie, correctie, kalibratie en opkomst, gericht op de manifestatie van leven.

Zijn mieren bewust?

Ja, mieren kunnen worden beschouwd als bewust doordat ze in hun kolonie doelgericht werken en reageren op hun omgeving.

Hoe varieert bewustzijn tussen verschillende soorten?

Bewustzijn varieert op de fylogenetische schaal, waarbij complexere organismen doorgaans een hogere mate van reflectiviteit en zelfbewustzijn hebben.

Wat zijn de ethische implicaties van dierlijk bewustzijn?

Het erkennen van dierlijk bewustzijn kan leiden tot meer empathisch en respectvol gedrag tegenover dieren en een heroverweging van onze praktijken zoals veeteelt.

Kan de hele planeet bewust zijn?

Ja, Schlitz stelt dat de hele planeet als een bewust systeem kan worden gezien, waarin alle levensvormen met elkaar verweven zijn en samenwerken.

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 5 / 5. Stemtelling: 1

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking: Nick Haenen | Spelling en grammatica: Sofie Janssen


Zoeken