body dysmorphia

Hoe Body Dysmorphia Te Overwinnen746 keer gelezen sinds
13
minuten leestijd
13
minuten leestijd
746 keer gelezen sinds

0
(0)

Body dysmorphia gaat verder dan alleen worstelen met lichaamsbeeld en heeft invloed op alle gebieden van iemands leven. Veel mensen die worstelen met body dysmorphia lopen het risico om een stoornis in het gebruik van middelen te ontwikkelen.

Het is niet ongebruikelijk dat iemand die worstelt met vermeende tekortkomingen en onvolkomenheden zijn toevlucht zoekt tot cosmetische chirurgie, schoonheidsproducten of crash diëten. Deze methoden zullen echter de onderliggende problemen niet genezen en kunnen ze alleen maar erger maken.

Lees verder om meer te weten te komen over deze slopende aandoening en hoe deze verweven kan raken met middelenmisbruik.

Dysmorphophobia: What Do You Really See? - The Checkup

Wat is body dysmorphic disorder?

Body dysmorphic disorder, oftewel BDD, is een psychische aandoening waarbij iemands perceptie van zichzelf verstoord is. Mensen die worstelen met body dysmorphic disorder kunnen geobsedeerd raken door een vermeend defect aan hun uiterlijk. Dit vermeende defect is vaak niet merkbaar voor anderen.

Mensen die lijden aan deze aandoening kunnen zich overmatig focussen op hun gewicht, uiterlijk, huid, haar, spieren of gelaatstrekken.

Iemand met BDD kan ook geloven dat anderen hen beoordelen. Ze denken dat anderen negatief over hen denken vanwege hun onvolkomenheden. Dat anderen hen zien zoals zij zichzelf zien.

Wanneer iemand worstelt met body dysmorphic disorder, heeft hun kijk op zichzelf en hun uiterlijk een significante invloed op alle gebieden van hun leven.

Het beïnvloedt hun educatie en carrière, hun vermogen om intieme relaties aan te gaan en hun doelen na te streven.

Wat veroorzaakt BDD?

Volgens onderzoek komt body dysmorphia in vergelijkbare mate voor bij mannen en vrouwen. Het treft 1 tot 2% van de bevolking in het algemeen. Bij velen begint de aandoening zich te ontwikkelen tijdens de tienerjaren.

De exacte oorzaak van body dysmorphic disorder blijft een raadsel voor onderzoekers. Er lijken echter veel factoren bij te dragen aan het ontwikkelen van deze aandoening. Sommige van deze factoren omvatten mogelijke genetische of biologische aanleg.

Hieronder staan enkele risicofactoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van body dysmorphia:

 • Opgegroeid zijn bij anderen die worstelden met angst of lichaamsbeeldproblemen
 • Een fysieke verandering in uiterlijk hebben ervaren
 • Biologische aanleg voor verhoogde emotionele gevoeligheid
 • Sociale en culturele druk
 • Geschiedenis van misbruik of trauma
 • Lage eigenwaarde en zelfbeeld
 • Geconfronteerd zijn met pesten of plagen

What is Body Dysmorphic Disorder?

Criterium voor body dysmorphic disorder

Zoals bepaald door de American Psychological Association, zijn de klinische criteria voor body dysmorphic disorder die vermeld staan in de DSM-5 als volgt:

 • Preoccupatie met één of meer vermeende gebreken of onvolkomenheden in het uiterlijk die niet waarneembaar zijn of gering lijken voor anderen.
 • Op een bepaald moment tijdens het verloop van de stoornis heeft de persoon herhaaldelijk gedrag uitgevoerd (bijv. spiegelcontrole, overmatige verzorging, huidplukken, geruststelling zoeken) of mentale handelingen (bijv. zijn of haar uiterlijk vergelijken met dat van anderen) als reactie op de zorgen over het uiterlijk.
 • De preoccupatie veroorzaakt klinisch significante nood of beperkingen in sociaal, beroepsmatig of andere functioneringsgebieden.
 • De preoccupatie met het uiterlijk kan niet beter worden verklaard door zorgen over lichaamsvet of gewicht bij een persoon wiens symptomen voldoen aan de diagnostische criteria voor een eetstoornis.

Tekenen en symptomen van body dysmorphia

Hieronder staan enkele tekenen dat iemand mogelijk last heeft van body dysmorphia:

 • Aanzienlijke tijd voor de spiegel doorbrengen om het uiterlijk te beoordelen
 • Opzettelijk spiegels vermijden
 • Overmatig verzorgingsgedrag
 • Zich voortdurend met anderen vergelijken
 • Zich sociaal terugtrekken van anderen
 • Een hekel hebben aan zichzelf vanwege vermeende gebreken en onvolkomenheden

Het is duidelijk dat de aard van BDD aanzienlijke emotionele stress kan veroorzaken. Sommige mensen ontwikkelen daarom onbewust stoornissen in het gebruik van middelen om om te gaan met de negatieve gedachten en moeilijke emoties die gepaard gaan met body dysmorphia.

De connectie tussen verslaving en BDD

Volgens onderzoek hebben mensen die worstelen met body dysmorphic disorder een grotere kans om gedurende hun leven een verslavingsstoornis te ontwikkelen.

Sterker nog, ongeveer 50% van de mensen die worstelen met BDD zal gedurende hun leven ook worstelen met een verslaving.

Ongeveer 17% van de mensen die BDD ervaren, zullen op hetzelfde moment dat ze worstelen met BDD, ook een verslaving hebben.

Bovendien geeft onderzoek aan dat bijna 70% van de mensen die zowel body dysmorphia als een verslavingsstoornis hebben ervaren tijdens hun leven, aangeeft dat BDD heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van een verslaving.

Dit kan gebeuren vanwege de overweldigende mentale en emotionele tol die BDD eist van de geest en het lichaam van een persoon.

Om zichzelf te bevrijden van de emotionele pijn, kunnen ze hun toevlucht nemen tot drugs of alcohol voor verlichting.

Studies tonen aan dat ongeveer 40% van de mensen met BDD ook worstelde met een alcoholgebruiksstoornis. Deze mensen kunnen alcohol gebruiken om zich comfortabeler te voelen in sociale situaties. Ze gebruiken alcohol om een gevoel van zelfvertrouwen te ervaren dat ze moeilijk kunnen hebben wanneer ze nuchter zijn.

Naast alcoholgebruik zijn de meest voorkomende drugs die worden misbruikt door mensen die worstelen met body dysmorphia hallucinogenen en cannabis. Ongeveer 50% van de mensen die worstelen met BDD heeft een geschiedenis van een marihuanagebruiksstoornis. Bovendien heeft 11% van de mensen met BDD een geschiedenis van stimulerend middelengebruik.

Ongeveer 16% van de mensen met BDD heeft een geschiedenis van cocaïnegebruiksstoornis. Voor mensen die worstelen met vermeende gewichtsproblemen, kan het gebruik van cocaïne worden gezocht om de eetlust te onderdrukken.

Hoe verslaving kan bijdragen aan body dysmorphia

Onderzoek naar het gebruik van middelen als oorzaak van het ontwikkelen van BDD is beperkt. Maar aanhoudend middelenmisbruik verandert de bedrading van de hersenen en kan ervoor zorgen dat mensen dingen anders waarnemen. Het is heel goed mogelijk dat aanhoudend drugsgebruik iemand emotioneel gevoeliger kan maken. Het kan mensen ook ertoe aanzetten om hun eigen beeld anders te zien dan voorheen.

Daardoor is het mogelijk dat iemand problemen met het lichaamsbeeld ontwikkelt die hij eerder niet had.

Bovendien ondergaat het lichaam tijdens herstel veel veranderingen. Tijdens actief gebruik, afhankelijk van iemands favoriete middel, kan iemand veel gewicht hebben gewonnen of verloren. Ze kunnen huidproblemen hebben ontwikkeld, en hun uiterlijk kan drastisch zijn veranderd. In herstel is het mogelijk dat sommige mensen body dysmorphia ontwikkelen als gevolg van de ingrijpende fysieke veranderingen die hebben plaatsgevonden, in combinatie met een gebrek aan emotionele steun en een gezonde geestelijke gesteldheid.

Bovendien voelen velen in herstel zich aanzienlijk gebrekkig en onvolmaakt vanwege hun geschiedenis van misbruik en gedragingen die plaatsvonden tijdens actief verslavingsgedrag. Het is gebruikelijk dat mensen in herstel die al worstelen met hun lichaamsbeeld, body dysmorphia ontwikkelen als de gevoelens van schaamte en onvolmaaktheid niet worden aangepakt.

The Last Word: Body Dysmorphic Disorder - Aesthetics

Hoe BDD te overwinnen

De meest effectieve vormen van behandeling voor BDD lijken een combinatie van cognitieve gedragstherapie, of CBT, en medicatie te zijn.

Cognitieve gedragstherapie

Volgens de International OCD Foundation is CBT de enige vorm van gesprekstherapie die door klinisch onderzoek is onderbouwd als een effectieve behandeling voor BDD.

Dit komt waarschijnlijk omdat mensen die worstelen met body dysmorphia vaak hyperfocusen op kleine details van hun uiterlijk. Ze hechten waarde aan wat die details over henzelf betekenen.

Bijvoorbeeld, iemand met BDD kan de cognitieve vertekening hebben van: “Ik ben onaantrekkelijk, dus niemand zal van me houden. Ik ben onaantrekkelijk, dus ik ben niet goed genoeg of waardig genoeg om van gehouden te worden.” Degenen die worstelen met BDD hechten veel waarde aan aantrekkelijk zijn en voeden deze overtuigingen door hun denkprocessen.

Cognitieve gedragstherapie stelt een persoon in staat om zijn eigen gedachten te observeren en uit te dagen. Tijdens individuele therapie zal een therapeut veel tijd besteden aan het leren kennen van de denkprocessen en patronen van zelfspraak van een persoon.

Geleidelijk aan zal de therapeut hen helpen hun negatieve denkpatronen en bijbehorend gedrag te observeren. Na observatie zal de therapeut hen helpen eventuele cognitieve vertekeningen die ze hebben uit te dagen. Uiteindelijk zal de therapeut hen helpen te leren hoe ze nieuwe, ondersteunendere manieren van denken kunnen toepassen.

CBT helpt ook bij de repetitieve gedragingen die gepaard gaan met BDD, zoals de constante aandacht die men besteedt aan hun vermeende gebreken.

Bovendien is CBT effectief voor mensen die last hebben van meerdere stoornissen, zoals een verslavingsstoornis en body dysmorphia.

Enkele van de technieken die worden gebruikt om mensen die worstelen met BDD te helpen, zijn onder andere:

 • Het uitdagen van negatieve gedachten. Dit omvat het observeren van je vertekende denkprocessen en het weerleggen en ontkrachten ervan.
 • Acceptatie van gedachten. Dit omvat het ontwikkelen van het bewustzijn dat je niet je gedachten bent, en dat je de kracht hebt om gedachten te observeren terwijl ze komen en gaan. Hierdoor leer je dat je aanwezig kunt zijn bij jezelf zonder in gedachten te geloven of ze waarde te geven. Door dit te doen, hebben negatieve gedachten minder macht over je en heb je de ruimte om meer ondersteunende positieve gedachten te bevorderen.
 • Identificeren van triggers. Dit omvat het bewuster worden van welke omstandigheden, situaties of omgevingen de symptomen van BDD doen ontstaan. Het omvat ook het werken aan het verminderen van de tijd die wordt besteed aan interactie met die triggers, wanneer dat mogelijk is.
 • Gewenning. Dit omvat geleidelijke blootstelling aan moeilijke situaties of triggers in de loop van de tijd, met als doel er steeds minder door te worden beïnvloed. Het proces van gewenning stelt je hersenen in staat zich aan te passen aan hoe het reageert op externe stimuli die mogelijk symptomen van BDD doen ontstaan.
 • Groter geheel denken. Dit houdt in dat je weggaat van hyperfocus op vermeende gebreken. Het stimuleert je om te leren hoe je jezelf holistischer kunt bekijken en waarde kunt zien in elk deel van jezelf.

Medicatie

Medicatie wordt vaak in combinatie met praattherapie gebruikt om mensen te behandelen die lijden aan BDD. De meest gebruikte medicijnen om BDD te behandelen zijn antidepressiva in de vorm van selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s).

Deze medicijnen worden gebruikt om de symptomen van angst en depressie te behandelen die vaak gepaard gaan met body dysmorphia. SSRIs worden doorgaans voorgeschreven boven niet-SSRI-antidepressiva omdat ze ook helpen om de dwangmatige gedragingen en obsessieve gedachten die bij deze aandoening horen, te verminderen.

In sommige gevallen kunnen mensen ook andere medicijnen voorgeschreven krijgen, zoals benzodiazepines, als onderdeel van hun behandelplan. Dit kan echter gevaarlijk zijn voor mensen die ook herstellen van verslaving. Benzodiazepines zijn zeer verslavend en kunnen zeer snel een fysieke afhankelijkheid creëren.

Als je op zoek bent naar behandeling, is het belangrijk om transparant te zijn met je arts over eventuele geschiedenis van middelengebruik. Op deze manier kunnen ze het beste, veiligste en meest effectieve behandelplan voor je maken.

Groepstherapie en ondersteuningsgroepen

Groepsondersteuning kan vooral nuttig zijn als je worstelt met BDD of BDD in combinatie met verslaving. In een groepsomgeving kun je in contact komen met anderen die uit eerste hand begrijpen waar je doorheen gaat. Groepen bieden een omgeving om gedachten te delen in een veilige ruimte en je gehoord en erkend te voelen door mensen die hetzelfde doormaken. Groepen bieden ook nieuwe, frisse perspectieven en geven hoop dat er bevrijding is van BDD en dat een leven van ware vrede en vreugde mogelijk is.

Je kunt groepsondersteuning zoeken in de vorm van groepstherapie, of deelnemen aan door collega’s geleide ondersteuningsgroepen speciaal voor mensen die worstelen met body dysmorphic disorder. Er zijn zelfs enkele 12-stappenprogramma’s die van nut kunnen zijn voor iemand die worstelt met BDD, zoals Emotions Anonymous, bijvoorbeeld.

Klinische opname versus poliklinische behandeling

Mensen die getroffen zijn door BDD hebben ook de mogelijkheid om klinische opname of poliklinische behandeling te volgen. Bij klinische opname leven patiënten gedurende een bepaalde periode in de behandelingsfaciliteit en hebben ze toegang tot een medisch team, therapeuten, groepssessies en soms holistische activiteiten, afhankelijk van de faciliteit. Met poliklinische behandeling blijft een persoon thuis wonen en volgt hij counselingssessies of groepsbijeenkomsten gedurende de week.

Klinische opname is een geweldige optie die zeer onderdompelend is en patiënten de ruimte en omgeving biedt om zich volledig te wijden aan herstel. Poliklinische behandeling is een goede optie voor mensen die meer flexibiliteit nodig hebben en minder beperkingen in hun dagelijkse schema.

Bij het kiezen van een behandeling is het belangrijk om rekening te houden met je huidige levensstijl en met welke vorm van behandeling je het meest toegankelijk zou vinden.

Body Dysmorphic Disorder in Teens: 10+ Facts About BDD & How To Help

Een laatste woord over het overwinnen van body dysmorphia

Body dysmorphic disorder is meer dan een worsteling met lichaamsbeeld. Het is een slopende aandoening die je kan weerhouden om een vervullend en vreugdevol leven te ervaren. Als jij of iemand van wie je houdt worstelt met BDD, is de beste stap die je kunt zetten het zoeken naar behandeling, zodat je aan je genezingsproces kunt beginnen.

Geraadpleegde bronnen:

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519712/table/ch3.t19/
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2504687/
 3. https://www.cci.health.wa.gov.au/~/media/CCI/Consumer-Modules/Building-Body-Acceptance/Building-Body-Acceptance—01—Understanding-Body-Dysmorphic-Disorder.pdf
 4. https://sdtreatmentcenter.com/co-occurring-disorders/body-dysmorphia/
 5. https://www.addictioncenter.com/addiction/body-dysmorphia-BDD-and-addiction/
 6. https://BDD.iocdf.org/about-BDD/how-is-BDD-treated/
 7. https://www.therecoveryvillage.com/mental-health/body-dysmorphic-disorder/substance-abuse/

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking: Nick Haenen | Spelling en grammatica: Sofie Janssen


Laat je een berichtje achter?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken