Buitenzintuiglijke Waarneming ESP en de gevolgen voor spiritualiteit

Buitenzintuiglijke Waarneming (ESP) en de gevolgen voor spiritualiteit838 keer gelezen sinds
10
minuten leestijd
10
minuten leestijd
838 keer gelezen sinds

0
(0)

Ik ben Dean Radin en opgeleid als wetenschapper, maar ik blijf Buitenzintuiglijke Waarneming (ESP) zeer intrigerend vinden, net als de meeste mensen.

Waarom is dat zo?

Welnu, ik denk dat een van de belangrijkste redenen is dat wanneer het in het echte leven gebeurt, het ons eraan herinnert dat het universum veel groter is dan we denken. We denken dat we alles begrijpen en controleren, maar dan gebeurt er iets totaal onbegrijpelijks.

Sommige mensen zijn misschien bang voor deze onverklaarbare gebeurtenissen, terwijl anderen zich juist richten op de hoop die dit soort ervaringen brengen – de hoop dat we spirituele wezens zijn en dat er meer is tussen hemel en aarde.

Maar hoe zit het met de verschillende vormen van Buitenzintuiglijke Waarneming (ESP)? Welke zijn het meest indrukwekkend of beangstigend voor hen die vasthouden aan een traditioneel materialistisch wereldbeeld?

Uitleg van ESP

ESP of “psi” (BZW in het Nederlands) verwijst naar buitenzintuiglijke waarneming, d.w.z. verschijnselen als telepathie (communiceren met gedachten), psychokinese (het vermogen om voorwerpen te verplaatsen zonder fysiek contact), voorkennis (het vermogen om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen), psychometrie (het verleden aflezen van een voorwerp) of wichelroedelopen (het vermogen om ondergronds water, begraven metalen en graven te lokaliseren met behulp van een wichelroede).

De gemeenschappelijke benaming van alle verschijnselen in kwestie is dat zij de tot nu toe bekende fundamentele wetenschappelijke beginselen en natuurwetten doorbreken.

Leg me uit alsof ik 5 ben

ESP, of “BuitenZintuiglijke Waarneming” (BZW) in het Nederlands, gaat over het idee dat sommige mensen speciale krachten of vaardigheden hebben die niet door de normale zintuigen worden verklaard. Dit zijn een paar voorbeelden:

  1. Telepathie: Denk aan X-Men en Professor X, die in staat is om gedachten van anderen te lezen of met mensen te communiceren zonder te praten.
  2. Psychokinese: Net als in de film “Matilda”, waar het meisje dingen kan verplaatsen met haar gedachten.
  3. Voorkennis: Zoals in “That’s So Raven”, waar Raven de toekomst kan zien en gebeurtenissen voorspellen voordat ze plaatsvinden.
  4. Psychometrie: Stel je voor dat je een voorwerp vasthoudt, zoals een oude ketting, en je kunt de geschiedenis ervan of de emoties van de vorige eigenaar aanvoelen.
  5. Wichelroedelopen: Sommige mensen beweren dat ze verborgen dingen kunnen vinden, zoals water, metalen of graven, door een speciaal instrument (een wichelroede) te gebruiken dat reageert op die verborgen voorwerpen.

Psychokinese

Psychokinese bijvoorbeeld kan angstaanjagend zijn omdat het suggereert dat onze gedachten een kracht kunnen uitoefenen die verder reikt dan onze eigen fysieke grenzen. Als deze kracht slecht gebruikt wordt, kan iemand op afstand schade veroorzaken zonder detectie, wat vroeger vaak leidde tot heksenverbrandingen. Dus ja, er is absoluut angst verbonden aan dit idee.

Aan de andere kant kan Buitenzintuiglijke Waarneming (ESP) ook hoop bieden – hoop dat we spirituele wezens zijn en dat ons bewustzijn na de dood voortleeft. Dit soort fenomenen roept de vraag op of er een goedwillende kracht in het universum is die dit allemaal controleert, wat onze hoop op eeuwig leven of een zinvolle spirituele realiteit kan versterken.

Dean Radin - Buitenzintuiglijke Waarneming

Buitenzintuiglijke Waarneming – Dean Radin

Kritisch blijven op Buitenzintuiglijke Waarneming (ESP)

Hoe dan ook, ik denk dat het belangrijk is om ons eigen perspectief kritisch te blijven onderzoeken. Wat zijn onze irrationele reacties? Waarom voelen we ons aangetrokken tot ESP-ervaringen? Zijn we geneigd om selectief alleen naar bewijs te kijken dat onze eigen overtuigingen versterkt?

Als we echter erkennen dat er mogelijk iets meer is buiten de traditionele wetenschappelijke visie, kunnen we beginnen met het onderzoeken van de implicaties van deze nieuwe informatie.

En wanneer slechts een klein deel van wat vaak als Buitenzintuiglijke Waarneming (ESP) beschouwd wordt waar is, heeft dat enorme consequenties voor onze interpretatie van de werkelijkheid.

Zo kan bijvoorbeeld telepathie tussen mensen die fysiek gescheiden zijn, aangeven dat er meer is dan alleen materie, waardoor we ons openstellen voor een meer spiritueel perspectief.

Ganzfeld

Parapsychologie en de implicaties ervan

Als we kijken naar de traditionele wetenschappelijke en materialistische visie op de werkelijkheid, dan lijkt alles wat buiten deze kaders valt onwaarschijnlijk of zelfs onmogelijk.

Maar als er één ding waar is in een zin vanuit een perspectief dat buiten het traditionele wetenschappelijke materialisme valt, dan is dat enorm bewijskrachtig voor de aard van de werkelijkheid.

Wat zijn dan de implications hiervan? Laten we eens naar een specifieke implicatie kijken vanuit het materialistische perspectief: iedereen die bidt, verspilt zijn adem en komt slechts in zelfbedrog terecht.

Er bestaat immers geen niet-materieel wezen, omdat de werkelijkheid uitsluitend uit materie bestaat. Als je aan het bidden bent en hardop spreekt , praat je feitelijk tegen jezelf en beweeg je slechts lucht. Als je dit zelfs niet hardop doet, dan is het al helemaal nutteloos.

Bewijs voor experimentele telepathie

Maar nu hebben we echter bewijs voor experimentele telepathie tussen mensen die door allerlei materiële barrières gescheiden zijn. Eén van hen probeert mentaal een bericht te verzenden en soms ontvangt een ander genoeg informatie om te begrijpen wat er bedoeld wordt. Telepathie vindt dus soms plaats.

Maar wacht even…wat is bidden anders dan proberen op de één of andere manier telepathisch een boodschap te verzenden?

Opeens kan je het gebed niet zomaar als onmogelijk terzijde schuiven. Misschien stuurt het wel telepathisch een boodschap uit, naar wie dan ook, maar dat opent ineens de mogelijkheid om het spirituele serieuzer te onderzoeken.

De bestaande parapsychologie is een echt fenomeen. Het opent de spirituele aard van de mens als het inderdaad klopt, waardoor de implicaties veel sterker zijn dan enkel de precieze replicatie van het fenomeen.

Het is zeker een zwak fenomeen in onze begrippen vanuit de gewone wereld en qua wetenschappelijke reproduceerbaarheid is het best gevalideerd en goed onderbouwd en bewezen.

Ganzfeld

De implicaties van parapsychologische fenomenen

Als parapsychologische fenomenen waar zijn, zijn de implicaties veel sterker dan hun exacte vermogen om ze te herhalen. Hoewel het in de wetenschappelijke wereld als een zwak fenomeen wordt beschouwd, omdat het moeilijk is om te repliceren, is het belangrijk om te erkennen dat spiritualiteit niet alleen een filosofische of wetenschappelijke theorie is.

De oorsprong van spiritualiteit

Spiritualiteit komt voort uit de ervaringen van mensen die hun leven hebben veranderd door deze ervaringen. Anderen hebben deze ervaringen opgemerkt en georganiseerd in religies. Er is een ervaringsgerichte basis voor spiritualiteit.

Mensen ervaren genezingen die niet te verklaren zijn in materialistische termen of voelen dat hun gebeden zijn verhoord. Er is veel projectie, wensdenken en illusie, maar er gebeurt genoeg om mensen te laten denken dat er iets echts is aan spiritualiteit.

Spiritualiteit en transcendentie

Spiritualiteit roept op om veel van onze materialistische invloeden te transcenderen. Als we meer zijn dan alleen vlees en hersenen en als we echt op de een of andere manier verbonden zijn en elkaar goed moeten behandelen, dan vereist dat een grote verandering in levensstijl.

Het biedt de mogelijkheid om dat te bewijzen. Het beweert bewijs te leveren dat er een hogere orde is, een hoger niveau van betekenis dat deze dingen beïnvloedt.

Ganzfeld

De rol van parapsychologische fenomenen in spiritualiteit

Parapsychologische fenomenen beweren bewijs te leveren voor deze hogere orde, voor de aanwezigheid van een hoger niveau van betekenis. Het is belangrijk om te erkennen dat er veel projectie, wensdenken en illusie is, maar er is ook genoeg bewijs om mensen te laten denken dat er iets echt is aan spiritualiteit. Het is fascinerend om te onderzoeken wat de kern van de realiteit is en hoe we ermee kunnen leven.

Spiritualiteit versus religie

Als we spiritualiteit bespreken, behandelen we het vaak als een filosofische of wetenschappelijke theorie. De oorsprong van spiritualiteit is echter niet gebaseerd op theorie, maar op ervaring. Het is ontstaan door de ervaringen van mensen die hun leven hebben veranderd.

Veel mensen benaderen spiritualiteit vanuit het perspectief van hun religie, maar dat is niet de enige manier om spiritualiteit te benaderen.

De zoektocht naar echte spirituele ervaringen

Het is belangrijk om echte spirituele ervaringen te hebben en deze op een gezonde manier in het leven te integreren, in plaats van alleen maar doctrines en geloofsovertuigingen aan te nemen.

De grote stichters van religies waren ook voorstanders van dit idee. De zoektocht naar echte spirituele ervaringen en hoe we deze kunnen integreren in ons leven op een gezonde manier, is wat transpersoonlijke psychologie nastreeft.

De rol van wetenschap in spiritualiteit
De rol van wetenschap in spiritualiteit

De rol van wetenschap in spiritualiteit

Wetenschap is een geweldige discipline omdat het ons helpt om onze ideeën te gronden in de realiteit. Het moedigt ons aan om onze ideeën te testen en te blijven testen tegen dingen die we kunnen waarnemen en testen.

Het is belangrijk om spiritualiteit niet te benaderen als alleen maar een set van ideeën die ons goed laten voelen, maar om te weten wat er daadwerkelijk getest kan worden in het echte leven. Parapsychologische fenomenen bieden een sleutel tot het begrijpen van de hogere orde en het hogere niveau van betekenis dat aanwezig is in spiritualiteit.

De rol van de katholieke kerk in religie

Veel religies hebben een oprichter die spirituele en mogelijk parapsychologische ervaringen heeft gehad. Echter, na verloop van tijd nemen commissies het over en herschrijven en herzien zij de religie tot een doctrine.

Enkele honderden jaren later is de religie in verband gebracht met de civiele autoriteit en worden veel mensen ontmoedigd om spirituele ervaringen te hebben. De katholieke kerk bijvoorbeeld, wacht tot iemand is overleden voordat zij besluiten om hem/haar te canoniseren, om er zeker van te zijn dat de persoon niets zal doen dat niet overeenkomt met de doctrine.

Dit betekent dat religie voor de meeste mensen tweedehands of zelfs derdehands is en niet is gebaseerd op directe spirituele ervaringen, maar op indoctrinatie en dergelijke. Dit is erg triest en leidt tot een religie die niet erg effectief is in het ontwikkelen van trans-persoonlijke psychologie.

Het is belangrijk om te erkennen dat de grote oprichters van religies voorstanders waren van het hebben van echte spirituele ervaringen en deze te integreren in het leven op een gezonde manier, in plaats van alleen maar doctrines en geloofsovertuigingen te accepteren.

Geraadpleegde bronnen: Link

Hoe vond je dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Factchecking: Nick Haenen | Spelling en grammatica: Sofie Janssen


Zoeken


Persoonlijkheidstesten ⭐

Libido Test – Mannen

Libido Test – Mannen

29 januari 20231227 views
Creëert het Universum zichzelf?

Visuele Persoonlijkheid Test

17 januari 2023940 views
Doe de ADHD test

A.D.H.D. Test

13 januari 2023596 views
Hoe inclusief ben jij? Doe de test!

Inclusiviteit Test

13 januari 2023662 views
Stress test

Stress Test

3 februari 20211768 views
Spiritualiteitstest

Spiritualiteit Test

3 februari 20211037 views
Persoonlijkheid Test

Persoonlijkheid Test

3 februari 2021823 views
IJdelheid Test

IJdelheid Test

3 februari 2021566 views
Emotionele Intelligentie Test

Emotionele Intelligentie Test

3 februari 20211154 views