Zwangerschap en roken

Roken tijdens zwangerschap in 2023

Roken en zwangerschap gaan niet samen.

Roken tijdens zwangerschap

Roken tijdens zwangerschap brengt zowel jou als je ongeboren baby in gevaar. Sigaretten bevatten gevaarlijke chemische stoffen, waaronder nicotine, koolmonoxide en teer. Roken verhoogt aanzienlijk het risico op zwangerschapscomplicaties, waarvan sommige fataal kunnen zijn voor de moeder of de baby. Leer meer over de risico’s van roken tijdens de zwangerschap.

Zwanger worden

Als je rookt en zwanger wilt worden, moet stoppen met de gewoonte een prioriteit zijn. Roken kan in de eerste plaats voorkomen dat je zwanger wordt. Zelfs in het eerste trimester beïnvloedt roken de gezondheid van je ongeboren baby. Zowel mannelijke als vrouwelijke rokers hebben ongeveer twee keer zoveel kans op problemen met de vruchtbaarheid als niet-rokers, volgens de American Society for Reproductive Medicine.

Tweedehands rook is al even gevaarlijk voor de foetus. Het Environmental Protection Agency heeft tweedehands rook geclassificeerd als een kankerverwekkende stof van groep A. Dat betekent dat het bekend is dat het kanker veroorzaakt bij mensen.

Miskraam en doodgeboorte

Het onverwacht verlies van een zwangerschap is in elk stadium een tragische gebeurtenis. Miskramen komen meestal voor in de eerste drie maanden van de zwangerschap. In zeldzame gevallen kunnen ze na 20 weken zwangerschap optreden. Dit wordt een doodgeboorte genoemd.

Volgens de U. S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)Trusted Source verhoogt roken de kans op zowel een vroege miskraam als een doodgeboorte. De gevaarlijke chemicaliën in sigaretten zijn daar vaak debet aan.

Andere complicaties van roken kunnen leiden tot problemen met de placenta of een trage ontwikkeling van de foetus. Ook deze problemen kunnen een miskraam of doodgeboorte veroorzaken.

Buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Volgens een studie Trusted Source, gepubliceerd in het tijdschrift PLoS One, kan nicotine samentrekkingen in de eileiders veroorzaken. Deze samentrekkingen kunnen de doorgang van een embryo verhinderen. Een mogelijk gevolg hiervan is een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Dit gebeurt wanneer een bevruchte eicel zich buiten de baarmoeder implanteert, hetzij in de eileider, hetzij in de buikholte. In deze situatie moet het embryo verwijderd worden om levensbedreigende complicaties bij de moeder te voorkomen.

Afstoten van de placenta

De placenta is de “levenslijn” structuur die zich tijdens de zwangerschap vormt om de foetus van voedingsstoffen en zuurstof te voorzien. Roken tijdens zwangerschap is een belangrijke risicofactor voor verschillende complicaties die met de placenta te maken hebben. Eén zo’n probleem is placenta afstoting. Dit is een aandoening waarbij de placenta zich vóór de bevalling van de baarmoeder scheidt. Placenta afstoting kan hevige bloedingen veroorzaken en het leven van zowel de moeder als de baby bedreigen. Er bestaat geen operatie of behandeling om de placenta weer aan te hechten. Onmiddellijke medische hulp kan de kans op een gezonde geboorte ondanks placenta afstoting helpen vergroten.

Placenta previa

Voorliggende placenta (placenta praevia):

We spreken van een voorliggende placenta als de moederkoek over de uitgang van je baarmoeder ligt. Het komt regelmatig voor dat bij de eerste echo (vroeg in de zwangerschap) gezien wordt dat de placenta over de baarmoedermond (de uitgang) ligt.

Roken is ook een risicofactor voor placenta praevia. Tijdens de zwangerschap groeit de placenta normaal in de baarmoeder naar de bovenkant van de baarmoeder. Hierdoor blijft de baarmoederhals open voor de bevalling. Van placenta praevia is sprake als de placenta in het onderste deel van de baarmoeder blijft liggen en de baarmoederhals geheel of gedeeltelijk bedekt. De placenta scheurt vaak, wat overvloedige bloedingen veroorzaakt en de foetus van vitale voedingsstoffen en zuurstof berooft.

Vroeggeboorte

Volgens de CDCTrusted Source kan roken tijdens zwangerschap vroeggeboorte veroorzaken. Dat is wanneer een baby te vroeg geboren wordt. Er zijn talrijke gezondheidsrisico’s verbonden aan een vroeggeboorte. Deze kunnen onder meer zijn:

  • visuele en auditieve gebreken
  • mentale handicap
  • leer- en gedragsproblemen
  • complicaties die de dood tot gevolg kunnen hebben

Laag geboortegewicht

Roken tijdens zwangerschap kan er ook toe leiden dat baby’s met een laag geboortegewicht geboren worden. Dit betekent niet alleen dat je een kleine baby ter wereld brengt. Een laag geboortegewicht kan ook tot andere gezondheidsproblemen en handicaps leiden. Vooruitgang in de medische zorg heeft het aantal sterfgevallen als gevolg van een laag geboortegewicht verminderd. Maar het is nog steeds een ernstige aandoening die kan leiden tot:

  • ontwikkelingsachterstand
  • hersenverlamming
  • gehoor- of gezichtsstoornissen

In extreme gevallen kan een laag geboortegewicht de dood van de pasgeborene tot gevolg hebben.

Volgens de American Cancer SocietyTrusted Source verlagen vrouwen die stoppen met roken voor ze zwanger worden hun risico op een baby met een laag geboortegewicht. Ook vrouwen die tijdens hun zwangerschap stoppen met roken hebben minder kans op baby’s met een laag geboortegewicht dan vrouwen die blijven roken tijdens zwangerschap

Geboorteafwijkingen

Roken tijdens de zwangerschap verhoogt het risico dat je baby met geboorteafwijkingen geboren wordt. De meest voorkomende soorten problemen zijn aangeboren hartafwijkingen en problemen met de structuur van het hart. Andere gezondheidsproblemen die in verband gebracht zijn met roken tijdens zwangerschap zijn onder meer gespleten lip en gespleten gehemelte. (Hazenlip)

De ongelukkige waarheid

Veel zwangere vrouwen roken nog steeds, ondanks de bekende risico’s die de gewoonte voor henzelf en hun baby’s oplevert. Volgens de CDC meldt 10 procent Trusted Source van de vrouwen dat ze tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap gerookt hebben. De enige echte manier om zwangerschapscomplicaties als gevolg van roken te vermijden is te stoppen. Roken tijdens zwangerschap is op vele vlakken sterk af te raden.


Gerelateerde artikelen:

Roken en koude handen en voeten

Roken en koude handen en voeten in 2023

12 jan 2023636 views4 min. lezen
Rook niet je groeispurt weg

Rook niet je groeispurt weg!

11 jan 2023809 views5 min. lezen